دانلود متن کامل

 

چهارمین همایش سالانه علوم زیستی، 13 آوریل 2011
گروه علوم زیست شناسی، دانشگاه استون هال
این و کار اضافی را دنبال کنید: http: // scholarship .shu.edu / زیست شناسی

استناد توصیه ها
گروه علوم زیستی، دانشگاه استون هال، “چهارمین همایش سالانه علوم زیستی، 13 آوریل 2011” (2011). دانشجوی کارشناسی علوم زیستی مقاله 2.
http://scholarship.shu.edu/bio-student-work/24th سمپوزیوم علوم سالانه علوم زیستی
13 آوریل 2011
فارغ التحصیل – تحقیق

سیستم Promoter مبتنی بر وانیلات برای تنظیم ژن فلزات سنگین در Synechococcus sp. IU 625. رابرت نیبوی، جونیور و تین چان چو

مکانیسم مولکولی تلملی سمی فلزی متال سنگین هنوز درک نشده است. در بررسی های قبلی، اثرات فیزیولوژیکی آب سیب زمینی شیرین تحت تاثیرات شدید فلزات سنگین فلزات EPA بررسی شده است. پرورش زودهنگام سینو باکتریایی در آب شیرین، حتی کشورهای توسعه یافته را تهدید می کند. ما از سینوسی باکتریایی سینوکوکوک اسپ. IU 625 به عنوان یک مدل سازمانی برای درک و بهتر این تعاملات را توصیف می کند. وانیلات یک منبع کربن فنولی است که در آب شیرین به دلیل هضم سابوفیتی گیاه لیگنین موجود است. ما پیشنهاد استفاده از یک سیستم مبتنی بر بردار بر اساس وانیالت برای اندازه گیری اثر ژن پاسخ فلاتونئین به فلزات جداسازی فلزات پیشنهاد شده است. متالوتونیئین یک پروتئین غنی از کلسترول است که مقادیر اصلی آن روی سطوح روی درون سلولی است. آزمایشات قبلی نشان داد که فلزات یونین نیز می توانند به دیگر کاتدیون های فلزی دوالنت پاسخ دهند. هدف کل این پروژه اندازه گیری اهمیت فلزاتینیون به Synechococcus sp. IU 625 و درک بهتر از نقش آن در اجازه دادن به سینابکتری ها برای ایجاد بلورهای جلبک در آب های آلوده به فلزات سنگین وجود دارد.

دانلود متن کامل

& nbsp؛
تشخیص Cyanobacteria در دریاچه های آب شیرین شمال نیوجرسی. متی J. Rienzo، میشل رید و تین چان چو

یوتروفیزیک باعث افزایش سیانوباکتریای بیش از حد در این دریاچه های آب شیرین شهری می شود. رشد بیش از حد سیانوباکتری ها موجب ایجاد جلبک هایی از جلبک می شود که به طور کلی باعث اختلال در جنگل و پوشش گیاهی در آب می شود. در این مطالعه، نمونه های آب از چندین سایت در امتداد یک دریاچه شیرین در Branchville، نیوجرسی جمع آوری شد. سپس شش نمونه از طریق یک میله فیلتر با اندازه منفی 3.0 میکرومتر و یک فیلتر خوب با نفی 0.45 میکرومتر فیلتر شد. سپس فیلترهای خوب برش داده شده و با استفاده از 5٪ chelex100 برای استخراج DNA مورد پردازش قرار گرفتند. پریمرهای عمومی برای فیتوپلانکتون و پرایمرهای خاص در آزمایشات پلیمریزاسیون زنجیرهای واکنش (PCR) برای تشخیص استفاده شد. مجموعه های آغازگر مورد استفاده در این مطالعه Syn7942_16sRTF-Syn7942_16sRTR، rpsL_RTF-rpsL_RTR، PSf-Ur، Uf-PSr، CYA106_16sF-
CYA781_16sR، CYA359_16sF-CYA781_16sR، و Syn7942_cpcF-Syn7942_cpcR، PCβF،
PCαR، Micr184F و Micr431R. چندین گونه از سیانوباکتری ها شناسایی شده اند.
مشاهدات میکروسکوپی برای مورفولوژیفیتوپلانکتون ها تجسم یافته است.

3. تجزیه و تحلیل دقیق توالی های احتمالی سه پروتئین مرتبط با DNA مرتبط با اسپرم در 12 گونه Drosophila. زین آلوئی، تین چون چو، و آملیا ولاس کالوس

نظریه تکامل کنونی بیان می کند پروتامین ها از پروتئین هایی مانند لیتیم هیستون تکامل یافته اند. مطالعه حاضر با هدف تجزیه و تحلیل پروتئین های احتمالی پروتامین 12 گونه Drosophlia بر اساس پروتامین پروتامین (MST35Ba و
MST35Bb) و ترتیب مرجع یک پروتئین لینکر مانند هیستون (MST77F) یافت شده در
اسپرم هسته ای هسته Drosophila melanogaster. این تجزیه و تحلیل ابتدا با استفاده از ابزار جستجوی محلی ترازبندی (BLAST) انجام شد که از الگوریتم محافظه کاری برای مقایسه اولیه اولیه اولیه بیولوژیکی استفاده می کند. Best combinations of Drosophila species of any species using CLUSTALW، a multiple scaling tool، which was arranged using an algorithm to create a phylogeny tree، was arranged. الگوریتم در ClustalW به طور خاص طراحی شده است تا با استفاده از روش همبستگی جهانی، گونه ها را هماهنگ کند. در مقابل، یک برنامه مبتنی بر الگوریتم همجوشی محلی به نام TCoffee برای پیدا کردن یک منطقه حفاظت شده در میان 12 گونه Drosophila استفاده شد. سپس دو متخصص پروتئین H1، مانند پروتئین و حوزه های حفاظت شده در MST35Ba و MST35Bb، سپس با BindN – RF (جنگل های به طور تصادفی) و BindN + (SVM بر اساس) برای دسترسی به DNA بالقوه اتصال می دهد. علاوه بر این، DNA Binder، یک DNA پیشروی DNA بر اساس نمره SVM، برای بررسی MST35Ba، MST35Bb، MST77F، و مناطق محافظت شده به پروتئینها یا واقعیات پیوند DNA مورد استفاده قرار گرفت. همگرایی این نتایج برای T-قهوه، DNABinder، BindN-RF و BindN + اجازه می دهد برای تعیین دامنه متضاد DNA قابل پیش بینی در MST35Ba و MST35Bb. UIP PSIPRED برای پیش بینی ساختار ثانوی بر اساس سریهای آمینو اسید برای MST35Ba، MST35Bb و MST77F استفاده شد. دامنه های عملکردی پروتئینی برای MST35Ba، MST35Bb و MST77F از طریق دامنه Anotation -InterProScan در فضای کاری Swiss-MODEL یافت شد. همچنین این ابزار برای پیش بینی اختلال در ساختار ثانوی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت ابزار Phyre دانشگاه کالج امپریال لندن برای پیش بینی ساختار ثانوی و اختلال بار دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مناطق مختلف شناخته شده با توصیف در مورد مناطق اتصال پروتئین، سایت های عملکرد هماهنگ نقشه برداری بر روی این سه بعدی مدل، توصیف خانواده های بزرگ و خانواده از طریق Phyre. علاوه بر این، ما ابتدا پریممرهای طراحی شده برای جداسازی و جداسازی مناطق MST35Ba، MST35Bb و MST77F در ژنوم D. simulans
(نزدیکترین نسل D. melanogaster)، D. pseudoobscura (گونه ای است که آزمایشگاه ما یک سیستم in vitro برای مطالعه اسپرماتوژنز را توسعه داده است). ما همچنین تجزیه و تحلیل الگوهای کروماتین کروماتین در هنگام تبدیل هسته در هسته اسپرم جنس Drosophila. فرض ما این است که پروتامین های موجود در اسپرم هسته بر روی کروماتین تراکم تاثیر می گذارند که به نوبه خود بر روی شکل خاصی از اسپرم هسته تاثیر می گذارد.

محل قرارگیری سلول های سرطانی در ادرار Drosophila pseudoobscura. مایکل وای Beaury & amp؛ آنجلا ولاس قوس

در انتهای انتهای Drosophila melanogaster، سلول های بنیادی با گروهی از سلول های بنیادی محکم (که همچنین به عنوان شناخته می شود) مشخص می شود که مسئول جداسازی و تکثیر سلول های بنیادی جنینی و سلول های سمی است که در تماس با این توپی هستند بعد از تقسیم، سلول های جنینی بیشتر از اسپرماتوگونی هستند که در دختران کیست cystic cells قرار دارند این کیست ها به سمت انتهای پایه به سمت پایین اندک می روند تا سلول های اسپرم تولید می شوند. این پروسه اسپرماتوژنز در Drosophila melanogaster به خوبی شناخته شده است. با این حال هنوز در گروه obscura مشخص نشده است. با استفاده از تکنیک های ایمنی شناسی و میکروسکوپ پاپوکال، هدف ما مشخص کردن ویژگی های انتهایی اپیکال حاصله از Drosophila pseudoobscura و تعیین محل سلول های بنیادی است.

استرس اکسیداسیون باعث ایجاد سلول های خاصی در کشت اسپرماتوژنیک می شود در Drosophila pseudoobscura می شود. رابرت وات یاتس و آمپول آنجلا ولاس کالوس

گلوتاتئوئین سلولی (GSH) عامل شناخته شده (آنتی اکسیدان) در برابر گونه های اکسژن واکنشی (ROS) است. شواهد اخیر آزمایشگاه ما نشان می دهد که با استفاده از افزودن GSH خارجی به محیط کشت، احتمال زنده ماندن کرم اسپرماتوژنیک اسپرماتوژنیک اسپرماتوژنیک Drosophilia pseudoobscura در کشت در in vitro می تواند بهبود یابد. در کار جاری، ما بررسی اثر کاهش بیان ژن GSH بر روی بقای کیست اسپرماتوژنیک در آزمایشگاه را بررسی کردیم. Buthionine sulfoximine (BSO) بازدارنده شناخته شده تولید GSH داخل سلولی است. با افزودن BSO به D. cysts اسپرماتوژنیک pseudoobscura و اندازه گیری survivability انواع مختلف کیست، ما مشخص کردیم که اسپرماتوژن اولیه اولیه (spermatogonia و اسپرماتوسیت اولیه) بسیار حساس به تخریب به علت استرس اکسیداسیون هستند. علاوه بر این، در کیست های طولانی تر در مرحله بعد، ما اشاره کردیم که سلول کیستی که تغییرات هسته های اسپرم را تغییر می دهد نیز به دلیل اکسیداتیو استرس بسیار حساس به نظر تخریب است. این نشان می دهد که سلول کیست سر به طور متابولیکی فعال تر از سلول کیست آن است.

مکانیسم مهاجرت هسته ای در توسعه اسپرم در Drosophila pseudoobscura. بنجامین S. Reimer، Crystal Pristell & amp؛ آنجلا ولاس کالوس

Drosophila یک سیستم مدل برای مطالعه تمایز اسپرماتوگونی به اسپرم عملکردی است. اسپرماتوژنز در Drosophila شامل بازسازی سلولی در مقیاس بزرگ قبل از عملکرد اسپرم است. در Drosophila pseudoobscura اسپرم در داخل کیست کپسول ایجاد می شود. در هر کیست، اسپرماتوگونیوم پیش ساز زیر 5 مرحله از گسترش میتوزی قرار می گیرد و به دنبال آن دو بخش مائیکیک برای تولید 128 اسپرماتید دور تشکیل می شود. یک رویداد کلیدی قبل از تجدید اسپرماتید هر فرد به اسپرم، شامل مهاجرت هر کدام از 128 هسته به یک سمت کیست کاسپول است. مکانیزم برای این مهاجرت هسته ای نامشخص است. با این حال شناخته شده است که F-actin در سازماندهی هسته اسپرم در مرحله بسیار بعد از پس از اسپرماتوژنز مایع منی است. هدف از کار جاری این بود که مشخص کند آیا F-actin نقش مهمی در مهاجرت هسته دارد یا خیر.

اکتشاف برای توسعه جهانی منوکسن ویروس ویروسی. Malum J Mambula & Luzhou Xing

ویروس آنفولانزا انواع مختلفی از جمله انسان، خوک و پرندگان را آلوده می کند. بیشترین نگرانی، ظهور یک پدیده جدید آنفولانزا است. هومیوژین (HA) و نورامینیداز (NA) دو پروتئین مهم از نظر ویروسی هستند که موجب ایجاد ایمنی در میزبان می شوند. تجمع جهش های تصادفی نقطه در ژنوم در سایت های HA یا NA موجب ریختن آنتی ژنیک می شود، اما تغییرات آنتی ژنیک در اثر تغییر ژنتیکی بین گونه های گونه در هنگام ظهور ویروس جدید اتفاق می افتد. هر دو شیفت آنتی ژنیک و رانش باعث تولید واکسن می شوند. اداره سالانه واکسن آنفلوآنزای مورد نیاز برای حفظ ایمنی در برابر سوء تغذیه سالم است. در این تحقیق کارشناسی کارشناسی، پیشنهاد می کنیم پروتئین فوژن را به عنوان یک جهانی واکسن تهیه کنیم و آن را بیان کنیم که حاوی یک حوزه حفاظت شده HA و یک قطعه از پروتئین M2 است. M2 یک پروتئین کانال پروتئین transmembrane در سطح ویروس آنفلوآنزا است که دارای آمینو اسید بسیار محافظت شده است. پاسخ ایمنی منطقی و حفاظت ناشی از این واکسن مورد بحث قرار گرفت.

اصلاح میکروبیم نوزادان با استفاده از پروبیوتیک برای مدول کردن سلامت. فرانک کیرشنر و Heping ژو

استعمار میکروبی نوزاد پس از زایمان آغاز می شود و تحت تاثیر محیطی قرار می گیرد که نوزاد در ابتدای قرار گرفته است. در معرض آنتی بیوتیک، رژیم غذایی و به ویژه نحوه زایمان، به عنوان مثال تولد واژینال یا سزارین، تاثیر چشمگیری بر محیط میکروبی در حال رشد دارد. ترکیب و تنوع محیط زیست میکروبی در حال رشد درگیر سلامتی و بیماری است. تغییرات احتمالی در میکرو فلوراسیون روده ای که موجب پاتوژنز بیش از هوموتوزیس می شود، به ایجاد بیماری های مختلف ایمنی و کرونا از جمله اگزما، درماتیت آتپیک و نوزادان کولیت مرتبط است. مدائحله پروبیوتیک به عنوان یک درمان قابل قبول برای تعدیل دیس بیوئیک میکروب در فاکتور رشد تازه برای بهبود و حفظ سلامتی به ارمغان آورده است. این پیشنهاد را

به طور تصادفی، دو طرفه، محاکمه Placebo کنترل اثرات مداخله ای را با پروبیوتیک های مادری بر روی نوزادان مبتلا به واژینال و سزارین ایجاد می کند. نمونه های مدفوع از نوزادان ثبت شده که از پروبیوتیک های درمان دارویی تهیه شده اند، به منظور تهیه میکروبی از طریق پیروکوب شدن 454 GS FLX از منطقه VIV ژن 16S rRNA مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. فرض بر این است که مداخله پروبیوتیک پیشنهاد شده در این مطالعه به شدت بر روی نوزادان مبتلا به نوزادان واژینال و سزارین تاثیر می گذارد. این در معرض گرفتن در معرض میکروبی است که عمدتا داربست برای افزایش کلونیزاسیون عفونی میکروبی سالم است. ترکیبات مشاهده شده و تنوع افراد مبتلا به واژینال و سزارین به این معنی است که درمان پروبیوتیک در یک دوره زمانی اولیه در سال اول زندگی شبیه یک نمایه «مانند بزرگسالان» است و نه تنها در دوران کودکی بلکه در طول دوران کودکی نیز سلامتی را تسهیل می کند

اثرات کادمیوم و سرب بر روی پروتئین هورمون و آنزیم ALAD Chironomus riparius. استفانی کروم Geronimo و کارولین S. Bentivegna

تعیین فیبر PAH بر روی Brevoortia tyrannus و Brevoorta patronus با استفاده از اسپکتروفتومتری فلورسنس اسکن (SFS). بکی هوک و کارولین S. Bentivegna

تجزیه و تحلیل مولکولی و سمی از سرکوب RNAi در بیان هورمون پروتئین در chironomids. Jun-taek Oh، Stefanie Geronimo، Anthony Gerardi & Caroline S. Bentivegna

ترکیبات PAH در روغن. کریستن وریاسنیک و کارولین S. Bentivegna

بررسی مسیرهای انتقال سیگنال potentialقارث اثر DFO. لارنس راسموسن، آدریان گالنگ، آلیدا پایدار و جین کو

بررسی پروتئین-پروتئین با استفاده از دو سیستم هیبرید.

کارشناسی – تحقیق

اثر ضد میکروبی Synergistic از ترکیبات پلی فنل و آنتی سپتیک. جنیفر تاد و تین چان چو

پلی فنول موجود در هر دو سبز و چای سبز به ویژگی های ضد میکروبی و مزایای سلامتی کمک می کند. تئوفلاوین و مشتقات آن ترکیبات پلیفنولو بزرگ در چای سیاه هستند. تئوفلاوینها در این مطالعه شامل تئوفلاوین (TF-1)، تئوفلاوین-3-تونوگلاکت (TF-2A)، تئوفلاوین-3-تونگاللات (TF-2B) و تئوفلاوین 3،3’digallate (TF-3) هستند. علاوه بر این سه تپالاوین مختلف، پودر چای سیاه، عصاره خالص چای سیاه و الیگونول (عصاره میوه لوچی) مورد آزمایش قرار گرفتند. Rigging the serial (1.0، 2.5، 5.0، 7.5، 10.0g / L) از تمام ترکیبات چای و الیگونول برای تعیین حداقل مخلوط کنسانتره ساخته شد. توانایی های ضد میکروبی ترکیبات از طریق منطقه مهار به عنوان مشخص شده به عنوان منحنی رشد باکتریایی. حداقل مقدار بازدارنده برای هر ترکیب تعیین شده است. ترکیبات چای و الیگونول به آنتی سپتیک های مختلف (Listerine، Crest، Act، PocketBac، Oxisoft، Germ-X ​​و Purell) اضافه شده و در مقابل E. coli، S. epidermidis، P. aeruginosa، B. megaterium، S ترموفیلوس، و M. smegmatis. نتایج نشان داد ترکیبات پلی فنل دارای اثرات سینرژیستی علیه باکتری های مختلف است. TF1، TF3 و عصاره خالص چای سیاه نیز با آنتی بیوتیک های مختلف (B10، D30، GM10، S10، CF30، PB300، P10، TE30، RA5، AM10، E15 و C30) نسبت به S. epidermidis و E. coli ترکیب شده اما هیچ اثر سینرژیک مشاهده نشد.

پروتئین ژنتیکی AS-1 Cyanophage Freshwater: خالص سازی DNA، دنباله و نقشه برداری. لورن م استرون، جاناتان جیمنز و تین چان چو

Cyanophage آب شیرین AS-1 ویروس است که آلوده Synechococcus sp. IU 625 (SIU 625)، قبلا به نام Anacystis nidulans شناخته شده است. Cyanophage به عنوان یک شاخص زیست محیطی خوب به علت توانایی طبیعی آن برای کنترل سیانوباکتری رشد، یکی از مشارکت کنندگان پرطرفدار دریائی مضر است. DNA AS-1 قبلا به شصت و شش کانتین تعقیب شده بود. چندین تست از تست های مختلف ساخته شده است و پنج روش مختلف استخراج DNA برای تعیین بهترین روش برای سینوفئید AS-1 مقایسه شده است. بر اساس مطالعات Blastx انجام شده بر روی تمام کانتینرها، هفت کانتچر مختلف برای تجزیه و تحلیل و انتخاب یازده آغازگر با استفاده از NCBI Primer-BLAST و محصولات PrimerQuestTM PCR با ژل الکتروفورز و دنباله انجام شد. نتایج توالیابی با استفاده از FinchTV و Blastn برای تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل توالی توافق برای contigs مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس این دنباله ها توافق، برخی از مخروط ها تا حدی همپوشانی دارند. یک نقشه نسبتا برخی از موقعیت های کانتی ایجاد شده است. نتایج به دست آمده کمک کرده است تا نقشه و درک ژن AS1 را بدست آوریم.

اثر فروکتوز بالا بر روی کاردیومیوسیت های جوجه کشیده شده است. Theodore R. DaCosta، ​​Zain A. Alvi & Amp؛ Angela vilas Kalus

فروکتوز یک پلی هیدروکسیکتون شش کربن است و یک گلوکز است که دارای مولکولی مشابهی دارد (C6H12O6) اما ساختار متفاوت است. فروکتوز یک مونوساکارید است که می تواند توسط بدن برای انرژی مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که فروکتوز برای اولین بار محبوب شد، آن را به عن؟ان یک جایگزین ارزان تر و شیرینی برای ساکارز دیده می شود و از آن زمان در بسیاری از غذاها و نوشیدنی ها به شکل کیک سدیم بالا استفاده شده است. در طول سه دهه گذشته مصرف فروکتوز 25 درصد افزایش یافته است. مطالعات نشان می دهد فروکتوز تنها در کبد متابولیزه می شود، با این حال، رژیم های غذایی با فراوان فریتوتوز اثرات نامطلوب بر ارگان های غیر کبد، از جمله قلب است. فروکتوز از طریق حمل کننده اصلی آن، GLUT5، به صورت غلطی در سراسر غشاء حمل می شود. با استفاده از کاردیومیوسیت های جنینی، پیشنهاد می کنیم که جذب و متابولیسم قلب های قلبی را برای جذب و فروکتوز، به دنبال آن بر روی سلول های قلب. سلول ها برای اولین بار برای بیان GLUT5 (فروندوز فروکتوز) با رنگ آمیزی ایمن فلوئورسانس غیر مستقیم مورد آزمایش قرار می گیرند. پس از جستجو برای بیان GLUT5، توانایی سلول برای متابولیسم فروکتوز پس از آن با آزمایش زنده بودن سلول با استفاده از فروکتوز به عنوان منبع انرژی سلولی بررسی خواهد شد.

سازماندهی سه بعدی هسته در طول توسعه کیست اسپرماتوژنیک در Drosophila pseudoobscura. کریستال L. Pristell & amp؛ آنجلا ولاس کالوس

کار قبلی در آزمایشگاه ما با هدف توسعه یک in vitro سیستم برای کشت سلول های اسپرمی Drosophila بود. کار کنونی به منظور تجزیه و تحلیل مورفولوژیک کیست اسپرماتوژن انجام شده است، بنابراین ما می توانیم با توجه به کیست ملاقات دقیق در سیستم فرهنگی in vitro و نیز تعیین ساختار سه بعدی توسعه هسته های اسپرم درون کیست ها مشخص شود. در حال حاضر شناخته شده است که چگونه هسته تبدیل با توجه به هر یک در سه بعدی مرتب شده اند. سلول های پیش اسپرم در داخل کیست ها رشد می کنند و در نهایت بالغ می شوند تا اسپرم های سلولی را تحریک کنند. سلول های بنیادی گیاهان در سلول های بنیادی در انتهای اپیکال بقیه نگهداری می شوند. سلول های بنیادی گیاهان تمایز یافته و در یک کیسه کپسول می شوند. پس از کپسوله سازی، سلول ژرملیک (به نام “گونییبلاست”) تحت یک سری از تقسیمات قرار می گیرد که تعداد پیش ماده های اسپرم در داخل کیست افزایش می یابد. در D. pseudoobscura، پنج تقسیم میتوز وجود دارد، به دنبال آن دو بخش تقسیم بندی است که در نتیجه 124 سلول هپلوئید تولید می شود. در کار کنونی ما مورفولوژیست کیست با استفاده از میکروسکوپ فلورسنس میدان فضایی و فضایی توضیح داده شده است. علاوه بر این، سلول های اسپرماتوژنیک در سلول های سرطانی قرار گرفتند و با استفاده از لیزر کاننوکال اسکن میکروسکوپ با استفاده از سه بعدی تصویربرداری مورد بررسی قرار گرفت.

مشخصات میکروسکوپ الکتروننی اسکن شده از مورفولوژی اسپرم های Drosophila. جنیفر گونتیلیک، متی امیری و آنجلا ولاس کالوس

Drosophila pseudoobscura متعلق به گروه گونه مگس مگس درجنس Drosophila. گروه obscura توسط مردان با ادرار بیضوی مشخص شده و با حضور دو نوع اسپرم تولید شده در داخل اسلایدها: پاراسپرم و گوسفند. Drosophila melanogaster یکی از اعضای خانواده خانواده Drosophila در تحقیقات علمی است. بر خلاف فرزند خود در گروه obscura، D. melanogaster فقط دارای یک اسپرم نوعی (eusperm) است که در بطن های لوله ای طولانی آن قرار دارد. در کار جاری، ما مشخصات مورفولوژیکی اسپرم D را گزارش می کنیم.
melanogasterو D. pseudoobscura با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM). به گفتهی ما، این اولین مطالعه SEM در مورد مورفولوژی اسپرمهای Drosophila است.

اثرات محافظتی استروژن در برابر هیپوکسی در کارتیومیوسیتهای جوجه. لورن جی کلارک، زین A. آلوی و آنجلا ولاس کالوس

به عنوان سن زنان، تولید بیولوژیکی چرخه ای و نوسان 17 بتا استرادیول در مراحل قبل و بعد از بلوغ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و در نتیجه افزایش احتمال بیماری قلبی و قلب افزایش می یابد. اکسیژن عامل تعیین کننده ای برای بیان ژن قلب است و از بین رفتن از طریق اکسیدن می تواند در طی فیزیولوژیکی هیپوکسی / مجدد اکسید شود و بنابراین فعال شدن گونه های واکنش پذیری اکسیداسیون (ROS). با این وجود، اعتقاد بر این است که استروژن به عنوان یک محافظ شخصی در مقابل آسیب اکسیداتیو در مسیر انتقال سیگنال خاص عمل می کند. با این حال، در مورد مکانیسم، به طور خاص، که در آن استروژن به طور مستقیم حفاظت از cardiomyocytes است کمی شناخته شده است. در مطالعهی انجام شده در موشهای صحرائی زنانستانی، استروژن همراه با افزایش پروتئین شوک حرارت (HSP) 72 برای حفاظت از هپوکسی- reoxygenation در کراتومیوسیت یافت شده است. ما پیشنهاد می کنیم 17 بتا استرادیول را به افزایش HSP108 متصل کنیم که یک پروتئین شوک رونده است که در اکثر چربی های گوشتی بیان شده است و به هورمون پاسخ می دهد. بنابراین هدف از کار جاری این است که تعیین اینکه آیا سیستم مدل کادمیومیوسیت جوجه می تواند به عنوان یک مدل قابل قبول برای قلب منوپاتی استفاده شود. کاردیومیوسیت ها از طریق سلول های اولیه رشد می کنند. ما برای اولین بار برای بیان بیانگر گیرنده استروژن ER-alpha از طریق آزمایش غرب Blot یا برچسب گذاری غیر ایمن فلوئورسانس آزمایش می کنیم. بعد از آن، کاردیومیوسیت های جوجه های ناشی از هیپوکسی تحت تاثیر غلظت های مختلف استروژن قرار می گیرند تا تشخیص علائم هیپوکسی ادامه یابد، کاهش یابد یا از بین برود. علاوه بر آزمایش آن، آیا اثر فیزیولوژیکی هیپوکسیا در آزمایشگاهی غیرقابل برگشت است یا خیر این به بینظمی از مقدار اثر استروژن موجود در سیستم فیزیولوژیک مهره داران می دهد. ما فرض می کنیم که به دلیل افزایش میزان استروژن موجود در کریویموسیت های جوجه های ناشی از هیپوکسی، بیشتر این سلول ها به حالت طبیعی خود هومواستاتیک خود بازگشته است.

یک روش برای جداسازی اسپرم در Drosophila pseudoobscura . Diasia S. Brooks & amp؛ آنجلا ولاس کالوس

DNA اسپرم توسط پروتئین های متصل به DNA خاص DNA به نام پروتامین ها محدود می شود. پروتامین ها پروتئین های کوچک و بسیار اساسی هستند که با تجمع DNA درون اسپرم هسته در طی مرحله پس از اسپرماتوژنز، به نام اسپرمیوژنز کمک می کنند. در طول اسپرمیوژنز، اسپرم هسته ای از یک شکل کروی به یک فرم بسیار طولانی در Drosophila تبدیل می شود. در کار فعلی، ما یک روش برای جداسازی مکانیکی سرهای اسپرم از دماهای اسپرم (با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ) در Drosophila pseudoobscura توصیف می کنیم تا بتوانیم پروتئین های متصل کننده اسپرم DNA را برای جداسازی و مشخص نمودن آن مشخص کنیم. ما تصمیم گرفتیم یک روش جداسازی مکانیکی به جای شیمی جداسازی کنیم، همانطور که قبلا آزمایشگاه ما نشان داد که سر س SSپرمی Drosophila بسیار حساس به SDS مواد شوینده آنیونی هستند. با این حال، در آینده کار، ما CTAB مواد روان کننده کاتیونی را به عنوان یک عامل شیمیایی برای متوقف کردن اسپرم های نخاعی آزمایش می کنیم.

قابلیت دسترسی بیولوژیکی منبع روغن لوئیزیانا به ماهیان ریختنی به وسیله اسپکتروفتومتر فلورسنس اسکن شده وحشیلی کوتاری و کارولین S. Bentivegna

بررسی توزیع سلولی پروتئین تعامل PCBP با استفاده از میکروسکوپ پاپوکال. ایمان ایکالینا، آماندا هونکل، پرنجا ناحار و جین کو

راه اندازی میکروارایای تکنولوژی برای بررسی بیان ژن. هدر E. Elashal، پاتریک W. Fedick، Viren Jadeja و Heping ژو

فارغ التحصیل – آزمایشگاهی فلوی میکروبی

اثر استرس روی و روی روی Cyanobacteria آب شیرین. باربارا فافا، ویکتوریا فلورانی، رابرت نیوبی جونیور، زینب عبدیلفت، ربکا هوک و آمبولانس. کاری ویدینگر

اثر استرس نیکل و کادمیوم روی روی Cyanobacteria آب شیرین. ونسا
Ballentine، Johanna Park، Maher Youssif، Daniel Acosta، ​​Hitaishi Dussa، Stefanie Geronimo & Kristen Virsnick

کارشناسی – کارشناسی ارشد

پاتوژنز اسپوندیلیت Ankylosing: یک مورد سرقت هویت. Brittany L. Hervey & استفان پراسکواتانویو

BIOSENSOR E-DNA مبتنی بر آنزیم برای تشخیص زودهنگام ویروس HIV است. میرا یازگی و Evelyn J. Brito

سنتز کردن عملکرد دیستروفین کوتاه مدت توسط آدرن ویروسی و لنفوویروس لایسنس متی آلبرت و Chloe Morales

آگاهی و واکسیناسیون HPV در تخصیص اقلیت تطبیقی ​​در مقایسه با اکثریت جوانان تعیین می شود. Derrick D. Blackburn & Anju R. Kaimulayil

اسید چرب باعث فعال شدن چربی گوشتی می شود. سارا جی اسمون، مایکل مایورلی، و دیو الیاسنتن

تأثیر خواب بر افزایش وزن و عملکرد تیروئید. تامیکا R. Carty & جاکلین آ. داگلاس

تخریب انتخاب سلول های سرطانی از طریق استفاده از ویروس ها Oncolytic برنامه ریزی شده است. متی پی امری و کریستوفر دیپیترو

انتخاب و ارزیابی واکسیناسیون سم زا. Amisha Tailor & amp؛ سول رودریگز

درک اثرات پلی مورفیسم ژن آپولیپوپروتئین بر ورزش در دانشگاه ها. اریک P. Morgenroth & amp؛ حسن امیلی


<a


دیدگاهتان را بنویسید