مقالات و پایان نامه ها

قلمرو، بورس، گزارشگری، چشم، شرکتهایی، اتکا

ارائه مجدد صورتهای مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده ادامه مطلب…

By admins, ago
مقالات و پایان نامه ها

دارایی، بدهی، بنگاه، بانکداری، سودآوری، تحقیق:

آیا بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بنگاه اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد؟ 1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اساساً واحدهای ادامه مطلب…

By admins, ago
مقالات و پایان نامه ها

شرکت‌ها، شوک‌های، بورس، شرکت‌های، باشد. ، اطلاعاتی

کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها در خصوص نقش تغییرات در مانده نقد شرکتها در بازدهی آنها کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن ادامه مطلب…

By admins, ago
مقالات و پایان نامه ها

نهادی، شرکتی، حاکمیت، شرکت­های، هیئت، مدیره

به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ادامه مطلب…

By admins, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعدیل، زائد………………………………………………………………………..، زائد…………………………………………………………………………..، جونز…………………………………………………………………………….، نقدی……………………………………………………………………….، ششم…………………………………………………………………………..

4-13-2. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 103 آزمون فرضیه سوم و چهارم…………………………………………………………………………………………………………….. 104 4-14-1. آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 105 4-14-2. آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 105 آزمون فرضیه پنجم و ششم……………………………………………………………………………………………………………… 106 4-15-1. آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 107 4-15-2. آزمون فرضیه ادامه مطلب…

By admins, ago