دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دانشکده
گروه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A)
گرایش:
جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری

عنوان :
تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)
استاد راهنما:
جابر پارسایی
پژوهشگر:
زهرا سادات طائریان
بهار 1394
تقدیم به :
پدر و مادر مهربانم
که در سختی ها و دشواری های زندگی همواره یار ، دلسوز ، فداکار و پشتیانی محکم
و مطمئن برایم بوده اند
همسر عزیزم
که همه زندگی ام می باشد
تشکر و قدردانی
سپاس خداوندی را سزاست که همگان از مدح و ثنای او عاجزند و از شمارش نعمت های بی شمارش، ناتوان. خداوندی که هیچ کس را توان ادای حق نعم او نیست و بلند همتان از درک حقیقتش قاصرند.

صمیمانه ترین و خالصانه ترین تقدیرها تقدیم به خانواده عزیز و مهربانم که همواره حامی و مشوقم بوده اند و در روزهای سخت و آسان زندگی ام دعای خیرشان همواره همراه من بوده است.

از استاد محترم جناب آقای دکتر جابر پارسایی با راهنمایی های خود به عیار این کار افزودند تشکر و قدردانی می نمایم.
از اساتید محترم که زحمت بازخوانی و داوری این مجموعه را به عهده داشتند، صمیمانه تشکر می نمایم.

باسمه‌تعالی
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان‌نامه
اينجانب زهرا سادات طائریاندانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته/ دكتراي حرفه‌اي/ دكتراي تخصصي در رشته جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری كه در تاريخ ……………… از پايان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان « با كسب نمره ……. و درجه……….. دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم: ۱- اين پايان‌نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام‌شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورداستفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
۲- اين پايان‌نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدركي تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان‌نامه داشته‌باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
۴- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
معاونت پژوهش و فن‌آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ما دانشجويان و اعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم، اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مدنظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم.
۱. اصل حقيقت‌جويي: تلاش در راستاي پي‌جويي حقيقت ووفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان‌سازي حقيقت.
۲. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
۳. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش
۴. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش
۵. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداري غيرعلمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار
۶. اصل رازداري: تعهد به ديانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و كشور و كليه افراد، نهادهاي مرتبط با تحقيق
۷. اصل احترام: تعهد به رعايت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت‌شکنی
۸. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به‌غیراز مواردي كه منع قانوني دارد.
۹. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به مثابه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.

فهرست مطالبصفحه
فصل اول
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقيق8
1-4-1 هدف اصلي8
1-4-2 اهداف فرعی8
1-5 سؤالات تحقيق8
1-6 فرضيات8
1-7 تعاريف عملياتي9
1-8 مدل تحقیق 10
1-9- پیشینه تحقیق 10
1-9-1 پژوهش های داخلی10
1-9-2 سابقه ی پژوهش های خارجی12
1-10 روش تحقيق15
1-11 روش جمع آوری اطلاعات 15
1-12 ابزار جمع آوری اطلاعات 15
1-13 جامعه آماري15
1-13-1 حجم نمونه 16
1-13-2 روش نمونه گیری16
1-14 موانع و محدودیت های تحقیق16
1-15 – خلاصه فصل18
فصل دوم
2-1 مقدمه20
2-2مفهوم تبلیغات 21
2-3 توریسم چیست؟22
2-4 تعريف گردشگري23
2-4-1 گردشگری طبق تعریف سازمان 24
2-5 سابقه‌ي تبليغات تجاري در جهان26
2-6 توسعه‌ي آژانس‌هاي تبليغاتي28
2-7 پيشينه گردشگري در جهان29
2-8 تاريخچه‌ي تبليغات در ايران30
2-9پيشينه گردشگري در ايران32
2-10 مدیریت در گردشگری34
2-11 نقش تبلیغات در گردشگری35
2-12 بازاریابی در گردشگری36
2-13 اهميت گردشگري39
2-14 اهداف تبليغات40
2-15 فنون تبليغات42
2-16 الگوهاي تبليغ44
2-17 انواع تبليغات45
2-18 انواع جاذبه‌هاي تبليغ48
2-19 اشکال عمده گردشگری 52
2-19- 1- گردشگری تفریحی 52
2-19-2- گردشگری درمانی 53
2-19-3 گردشگری فرهنگی و آموزشی 53
2-19- 4گردشگری اجتماعی 53
2-19-5 – گردشگری ورزشی 53
2-19-6 گردشگری مذهبی و زیارتی 53
2-19-7 گردشگری بازرگانی و تجاری 53
2-19-8 گردشگری سیاسی 54
2-20- عناصر گردشگری شهری 5454
2-20-1 عناصر اولیه گردشگری شهری54
2-20-2 عناصر ثانویه گردشگری شهری 54
2-21- پیامدهای گردشگری شهری 54
2-22 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهری 55
2-23 اثرات اقتصادی گردشگری شهری55
2-24- اثرات مثبت گردشگری بر محیط زیست55
2-25-  اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست56
2-26 جايگاه ايران در صنعت گردشگري57
2-27 خلاصه فصل 60
فصل سوم
3-1 مقدمه62
3-2 موقعیت جغرافیایی کشور ایران 63
3-3 استان‌ها63
3-4 جغرافیای اقتصادی ایران64
3-5معادن65
3-6 محصولات نباتات65
3-7 صنایع65
3-8 راهها65
3-9 رودهای ایران65
3-10 آبشارهای ایران66
3-11 دریاچه‌های عمده ایران67
3-12 زمین‌شناسی جغرافیای ایران67
3-13 زلزله شناسی و گسل‌های فعال69
3-14جنگل‌ها69
3-15 کوهستان‌ها70
3-16 مهم‌ترین قله‌ ها71
3-17موقعیت جغرافیایی71
3-18 صنعت گردشگری در ایران72
3-19 جاذبه‌های گردشگری ایران72
3-19-1 جاذبه‌های طبیعی72
3-19-2 جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی74
3-20 آمار و ارقام در رابطه با گردشگری در ایران75
3-21 عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 75
3-22عوامل مؤثر برروي اثربخشي تبليغ77
3-23 خلاصه و جمع بندی 79
فصل چهارم
4-1 مقدمه81
4-2 ویژگی های فردی پاسخگویان82
فصل پنجم
5-1 نتیجه گیری 114
5-2 پیشنهادات 118
5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی 124
منابع 126
پیوستها135
پرسشنامه 136
خروجی نرم افزار140

فهرست جداول
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت82
جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن83
جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات84
جدول شماره 5:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع شغل85
جدول شماره 6:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب روش سفر به ایران86
جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران86
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران87
جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ايران88
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران89
جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر90
جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران91
جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران92
جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران93
جدول 15: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی94
جدول شماره 16:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران95
جدول شماره 17 :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير محتواي تبليغات ارائه شده در آشنايي گردشگران با آداب و رسوم مردم ايران96
جدول شماره 18:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره ي بناها و آثار تاریخی97
جدول شماره 19: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران98
جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس از سفر به این کشور99
جدول شماره 21:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ايران براي گردشگري100
جدول شماره 22:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنايع دستي ايران101
جدول شماره 23:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان واقعي بودن گزارش هاي منفی در مورد ايران پس از سفر102
جدول شماره 24:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ايران103
جدول شماره 25:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير تبليغات آژانس هاي مسافرتي برای سفر به ایران104
جدول شماره 26:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران105
جدول شماره 27:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه منديبرای سفر مجدد به ايران106
فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 : توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت82
نمودار شماره 2: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن84
نمودار شماره 4: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات85
نمودار شماره 7: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران87
نمودار شماره 8 :توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 88
نمودار شماره 9: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران89
نمودار شماره 10: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران90
نمودار شماره 11: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر91
نمودار شماره 12: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران91
نمودار شماره 13: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران93
نمودار شماره 14: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران 94
نمودار شماره 15: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی95
نمودار شماره 16:نمودار درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران96
نمودار شماره 17:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران97
نمودار شماره 18 : توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره بناها و آثار تاریخی98
نمودار شماره 19: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران98
نمودار شماره 20:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس ازسفر به این کشور99
نمودار شماره21:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری101
نمودار شماره 22: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنایع دستی ایران102
نمودار شماره23:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی واقعی بودن گزارشهای منفی در مورد ایران پس از سفر103
نمودار شماره 24:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران104
نمودار شماره 25:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانسهای مسافرتی برای سفر به ایران105
نمودارشماره 26:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران106
نمودار شماره 27:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندي برای سفر مجدد به ايران107

چکیده :
ضرورت وجود تبليغات در گردشگري نيز همچون ديگر فعالیت های اقتصادی به خوبي احساس مي‌شود. تبليغات مستقيم و غيرمستقيم به عنوان بخش عمده‌اي از فرايند ارتباطات جهاني نقش اساسي در ايجاد شناخت و گسترش جهانگردي در ميان ملت‌ها ایفا خواهد كرد. هدف از نگارش پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی است به همین خاطر چهار فرضیه مطرح گردید که جهت سنجش فرضیه های مربوطه پرسشنامه ای طراحی و در اختیار گردشگران عراقی قرار گرفت . پرسشنامه مذکور دارای روایی و پایایی لازم بود . حجم نمونه مورد بررسی 250 نفر بود که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تبلیغات می تواند نقش موثری در جذب گردشگران جهت ورود به ایران داشته باشد . در نهایت پیشنهاداتی چند نیز با توجه به ماحصل پژوهش انجام شده بیان گردید .
کلید واژه : صنعت گردشگری، تبلیغات ، گردشگران ، عراق

1-1 مقدمه :
با رشد بيش از پيش شهرنشيني و زندگی ماشيني، براي گريز از زندگي مدرن و يافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امري واقع تجربه كند. در اين ميان پيشرفت چشمگير صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسيله‌ي نقليه‌ي ايمن و شبكه‌ي راه‌هاي وسيع و گسترده آسان نمود.
بدين ترتيب صنعتي شدن جوامع همراه با افزايش درآمد مردم از یک سو و مهيا شدن اوقات فراغت براي تجديد نيرو وگسترش نوآوري‌هاي تكنولوژيكي از سوی دیگر زمينه را براي سفر به نقاط دور و نزديك با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، كنجكاوي در مورد طبيعت،شناخت فرهنگ و تاريخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگري به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی شكل گرفت.
صنعت گردشگري در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمري داشته است. اكنون نيز شتابان به سمت آينده در حركت است.این جابجايي عظیم گردشگران بر روی كره‌ي زمين یکی از منابع مهم درآمدي جهان به حساب مي‌آيد همچنین به عنوان گسترده‌ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه‌اي است؛ این صنعت با تأسيس امكانات و زيرساختهای ويژه فرصت‌هاي شغلي بیشماري را براي كشور ميزبان بوجود مي‌آورد.
بدين ترتيب گردشگري كه در ابتدا بعنوان يك پديده‌ي فرهنگي- اجتماعي مطرح شده بود كم‌كم بعنوان عاملي مهم در رشد و توسعه‌ي اقتصادي شناخته شد. صلح، امنيت، دموكراسي، آزادي وپيشرفت‌هاي فرهنگي اجتماعي نيز از ديگر پيامدهاي مثبت اين صنعت عظيم به شمار مي‌آيند.
در ادامه ی این فصل به اهمیت موضوع ، بیان مسئله و الگوی مفهومی ، اهداف و سوالهایی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است و و فرضیه های تحقیق ودر همین راستا به بیان پیشینه ی پژوهش و همچنین به بیان قلمرو تحقیق و روش تحقیق و ابزار گردآوری داده می پردازیم
1-2 بیان مساله
کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند . (نوابخش و رفیعی فر، 1389:117). رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هر روز چرخه تازه ای بر ساز و کار بنیادین کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای بر آیند . ( نوابخش و رفیعی فر، 1389 ، 117 ) . رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی ، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری ازابعاد با فعالیت های مرتبط با صنعت توریسم گره خورده است (شربتی، 1389،55) . در مناطق روستایی اروپا گردشگری هم شیوه ی مهم و جدید اشتغال زایی و ایجاد در آمد و هم روستاها را از انزوای اجتماعی خارج کرده و باعث رونق و پویایی بیشتر جوامع روستایی شده است . ( شارپلی ، 1380 ، 27-28) .
برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگر پذیری ، مقاصد گردشگری ، باید به دنبال برنامه ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای جهانی گردشگری باشند . (پاپلی یزدی و سقایی ، 1385، 18) . اصولا گردشگران برای انتخاب مقاصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی در خصوص مقصد می باشند . آنها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه های گروهی شامل تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت و …جمع آوری می کنند . اگر چه منابع مذکور اطلاعات ارزشمندی را در اختیار گردشگر قرار می دهد ، اما گردشگران ترجیح می دهند بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع غیر رسمی از جمله بستگان ، دوستان ، آشنایان و دیگر افرا دریافت کنند . ( سیلور من1، 1997، 15) .
با توجه به اینکه این افراد خود ذینفع نیستند ، به همین دلیل بیشتر مورد توجه خاص گردشگران می باشند . لازم به ذکر است که اکثر گردشگران مهمترین منبع اطلاعات خود را بر اساس دانش ، تخصص و قابلیت اعتماد آنها انتخاب می کنند و به همین دلیل اطلاعات این منابع ، تاثیر بیشتری بر تصمیم او در مورد انتخاب مقصد گردشگری ، خواهد داشت .(سیلور من ، 1997 ، 17) .
اما در كنار اين عوامل، بازاريابي و تبليغات از شاخص‌هاي اصلي و مهم در رشد و گسترش گردشگري هستند.تبليغات يكي از شيوه‌هاي مهم و مؤثر در اطلاع رساني مي‌باشد و ميليون‌ها نفر را به خود جذب كرده است. در تحولات عمومي جهان، در همه‌ي امور جاري فعاليت‌هاي بشري و در تمام تار و پود زندگي انسان رخنه كرده است. نه تنها معرفي كالاها و خدمات بلكه رقابت‌هاي تجاري نيز بدون تبليغات مؤثر و گسترده ميسر نيست.
در واقع تبليغات ابزار مهمی براي ارتباط با بازار و جامعه و نفوذ در دل و فكر مخاطبان به منظور تأثيرگذاري و تغييردر تصميم و رفتار آنان است. تبليغ وسيله‌اي است براي تأثير و تغيير. تغييري كه تبليغ ايجاد مي‌كند، تغيير در نگرش، بينش، دانش، روش و رفتارهاي انواع مخاطبان است. (روستا، 1381) ارقام سرسام آوري كه در اين زمينه هزينه مي‌شود، به واقع اعجاب‌انگيز است و نشانه‌ي اهميت اقتصادي اين امر مي‌باشد.
به طور کلی تبلیغات شفاهی ، گفتگو در مورد محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضه کننده محصول یا خدمت می باشند . این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها در میان افرادی صورت می پذیرد که تصور می شود منافع اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از محصول دارند . ( سویینی و همکاران2 ، 2007، 344-346) .
گردشگران تمایل دارند از چهار منبع اطلاعات بیرونی هنگام برنامه ریزی سفرهای خود استفاده کنند : 1) بستگان، دوستان و آشنایان 2) ادبیات خاص مقصد 3) رسانه ها 4) مشاوران گردشگری . در طی کسب اطلاعات است که بازاریابان می توانند بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تاثیر بگذارند (گورسوی و مک کلری، 2004 ، 362) . بازاریابان برای متقاعد کردن مشتریان تلاش فراوانی می کنند ، اما گاهی از این واقعیت غافل می مانند که گفتگوی مشتریان با یکدیگر ، بیشترین تاثیرپذیری و تاثیر و تاثیرگذاری را در انتخاب مقصد گردشگری در پی خواهد داشت (براین و لیلین ، 2008، 153) . احتمال واکنش مصرف کننده نسبت به پیشنهاد یک دوست ، همکار یا مشاور قابل اعتماد ، بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام بازرگانی می باشد و این واکنش صرفا منحصر به جمع آوری اطلاعات نیست بلکه اغلب به خرید محصول می انجامد (سیلور من ، 2001 ، 32 ) . مصرف کنندگان به اعتبار نظرات دوستان ، خانواده و آشنایانش اعتماد می کنند چون این تاثیر گذاری توصیه دیگران از سه عامل کلیدی نشات میگیرد : اول ، چگونگی ارتباطات عامل مهمی در تبلیغات شفاهی می باشد . بسیاری از بحث هایی که با خانواده یا دوستان صورت میگیرد منجر به ایجاد حمایت ا ز سوی آنها جهت انجام رفتار های خاصی می شود . دوم ، بر خلاف جریان ارتباطات یک طرفه مثل آگهی های بازرگانی ، تبیلغات شفاهی مشتری ، یک جریان دو طرفه را به خدمت میگیرد . قدرت جریان ارتباطی دو طرفه از این واقعیت نشات میگیرد که فرد می تواند سوالاتی بپرسد ، توضیحاتی دریافت کند و نتایج سودمند را پی گیری کند . سوم ، تبلیغات شفاهی مشتری از ویژگی تجربه نیابتی برخوردار است ، یعنی افرادی که درباره محصولات و خدمات با یکدگیر صحبت می کنند ، خود آن محصول یا خمدت را تجربه کرده اند (ویلکلی3، 1990 ، 674) . تبلیغات شفاهی، در مراحل پایانی فرایند خرید حائز اهمیت بیشتری است ،چون موجب اطمینان خاطر مصرف کننده می شود . (واکر ، 1995،39 ).
نتایج تحقیقات نشان می دهد که تها 14 درصد افراد به چیزهایی که در آگهی های بازرگانی می بینند ، می خوانند یا می شنوند ، اعتماد می کنند . جالب تر اینکه 90 در صد افراد به محصولات یا خدماتی که توسط یکی از اعضاء خانواده ، دوستان یا همکاران تایید شود، اعتماد می کنند ، چون مطمئن هستند آنها منافعی که در این میان ندارند . (آلایر ، 2007، 547) . جالب اینکه حتی در عصر کامپیوتر و اینترنت هنوز افراد دوست دارند شخصا با هم صحبت کنند . 80 درصد مکالمات تبلیغات شفاهی به صورت مکالمه چهره به چهره صورت میگیرد و 20 درصد این مکالمات به صورت روی خط می باشد . (بالتر و باتمن ،2005،8)
در دهه های اخیر جهانگردی به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه ی کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت بوده اند.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمان هاست و این موضوع ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی،اجتماعی،فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه ای استفاده کرد،زیرا موفقیت تبلیغ در ارایه ارزش های فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های آن است.یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانه های تبلیغاتی است که در میزان تاثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده درست از آن باعث افزایش تاثیر پیام می شود. برای موفقیت تبلیغات در گردشگری بین الملل به علت پراکندگی مخاطبان در سر تاسر جهان رسانه های تبلیغات از اهمیت خاصی بر خوردار است.
ابزارهای تبلیغات گردشگری که می توان از آن ها در این زمینه بهره برد عبارتند از:کتاب کشور،شهر یا منطقه،سی دی از جاذبه هی کشور،بروشور اطلاع رسانی راهنمای ایرانگردی و یا استان گردی ،سایت اینترنت و ایمیل اطلاع رسانی گردشگری،،رادیو،پوستر،تلویزیون،مطبوعات،پست مستقیم،بانک اطلاعات و اطلاع رسانی گردشگری و نمایشگاه ها.
مسئولان گردشگری کشور در سال های اخیر تبلیغات فراوانی در رسانه ها برای جذب گردشگر خارجی انجام داده اند و در این سال ها شاهد ورود گردشگران شرق آسیا و تعداد کمی گردشگر اروپایی به داخل کشور بوده ایم.کشور عراق که در همسایگی ما به سر می برد و وجوهات فرهنگی فراوانی از جمله شیعیان در این کشور داریم و هر ساله گردشگران مذهبی از کشور عراق و بالعکس رهسپار دو کشور می شوند.با وجود نا آرامی و جنگ داخلی در کشور عراق و نا امنی در منطقه خاور میانه ایران یکی از کشورهای امن منطقه به شمار می رود و فرصت بسیار خوبی برای جذب گردشگر کشورهای عربی منطقه به داخل کشور می باشد همچنین با تبلیغات مثبت و موثر در جهت جذب گردشگران عراقی و عربی باعث ارز آوری فراوان برای کشور و سهم عمدای در جذب گردشگر در سطح منطقه داشته باشیم.
با سرمایه گذاری دولت و شرکت های گردشگری در بخش تیلیغات در معرفی جاذبه های گردشگری به گردشگران عراقی می توان امید به آن بست تعداد گردشگران ورودی به کشور بیش از پیش شود .
متأسفانه از نگاه بسیاری از مردم و مسئولان ایرانی، مراد از توریست، اتباع چشم‌آبی و موبلوند اروپایی است؛ در حالی كه مردم كشورهای مسلمان و همسایه و به ویژه كشور شیعه‌نشین عراق كه به دلایل مختلف، از جمله نزدیكی‌های فرهنگی، پتانسیل خوبی برای جذب به ایران دارند و پرسش اینجاست كه آیا به این منظور تبلیغات مناسبی صورت گرفته شده است؟
این تحقیق در صدد آن است که تاثیر تبلیغات بر گردشگر ورودی را بررسی نماید و همچنین به دنبال ارائه راهکارهای مفید در زمینه تبلیغات می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده درپژوهش حاضر به دنبال آنیم که بدانیم تبلیغات تا چه میزان می تواند بر ورود گردشگر به ایران به خصوص گردشگران عراقی تاثیر بگذارد ؟
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق :
ضرورت وجود تبليغات در صنعت گردشگري نيز همچون ديگر صنايع به خوبي احساس مي‌شود. تبليغات مستقيم و غيرمستقيم به عنوان بخش عمده‌اي از فرايند ارتباطات جهاني نقش اساسي در ايجاد شناخت و گسترش جهانگردي در ميان ملت‌ها ایفا خواهد كرد.
تبليغات با استفاده از ابزار مناسب انگيزه‌ي انسان براي سفرو تغییر در محيط زندگي را فراهم مي‌آورد. تبليغات زمينه‌ي شناخت و اطلاع‌رساني كمي و كيفي گردشگران از مقاصد گردشگري، جاذبه‌ها و خصوصيات ملل مختلف، خدمات موجود و ترغيب به مسافرت را براي گردشگران فراهم مي‌سازد.(رستمی،1377 )
راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تبليغات محيطي، اينترنت، شبكه‌هاي ماهواره‌اي و… از جمله رسانه‌ها و ابزار مهم تبليغاتي محسوب مي‌شوند اما در اين ميان ظهور و گسترش شبكه‌هاي تلويزيوني ـ ماهواره‌اي و اطلاع‌رساني جهاني همچون اينترنت تأثير شگرفي بر گردشگري گذاشته است این تکنولوژی ها مردم را قادر ساختند تا به شكلي مستقيم، بي‌واسطه و سريع با آداب و رسوم، سنت‌ها، شرايط اجتماعي و خدمات موجود در كشورهاي ديگر آشنا شوند.
ايران به علت برخورداري از شرايط متنوع آب و هوايي، تاريخ و تمدن كهن، آثار باستاني، چشم‌اندازهاي زيبا، هنر اصيل و صدها امتياز فرهنگي و… طبق اعلام سازمان يونسكو جزء يكي از ده كشور اول جهان از نظر ظرفيت‌هاي گردشگري به شمار مي‌رود. با اين حال كشور ما هنوز نتوانسته جايگاه مناسبي را در صنعت گردشگري بين‌المللي از آن خود كند براستي چه عواملي موجب شده تا ايران نتواند آنگونه كه شايسته است در عرصه‌ي توريسم بين‌المللي بدرخشد؟
صنعت گردشگري در هزاره‌ي سوم يكي از بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنيا به شمار مي‌رود. اين صنعت در شش دهه‌ي گذشته رشدي مداوم و متنوع را تجربه كرده تا به يكي از پردرآمدترين و بزرگ‌ترين بخش‌هاي اقتصادي در حال رشد در جهان تبديل شده است همچنین به عنوان صنعت بدون دودتوجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. گردشگري بين‌المللي بخشي از صنعت گردشگري است كه مربوط به تجارت‌ها، خدمات و درآمدهاي حاصل از گردشگراني است كه از كشورهاي ديگر خارج از محل اقامت خود بازديد مي‌كنند. خاستگاه اصلي گردشگري، كشورهاي صنعتي پيشرفته مي‌باشد به طوري كه بيشترين تعداد گردشگران بين‌المللي و درآمد ايجاد شده مربوط به هفت كشور بزرگ صنعتي دنيا مي‌باشد.
«برطبق آمار سازمان جهاني گردشگري4 كل گردشگران دنيا در سال 1950 میلادی بيست و پنج ميليون نفر و در سال 2008 میلادی حدود نهصد و بيست و دو ميليون نفر برآورد شده است همچنين درآمدهاي حاصل از گردشگري در سال 1980 بالغ بر صد و پنج ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 2008 ميلادي به نهصد و چهل و چهار ميليارد دلار آمريكا ( 624 ميليارد يورو) رسيده است.
اما در اين ميان ايران عليرغم استعداد والايي كه در زمينه‌ي جاذبه‌هاي گردشگري دارد، سهم بسيار ناچيزي از درآمد گردشگري جهاني را به خود اختصاص داده است.
توجه به صنعت گردشگري براي كشوري چون ايران از چند نقطه نظر حائز اهميت است:
1- ايران از جمله كشورهايي است كه با اقتصاد تك محصولي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام اتكاء شديدي داشته و دارد. اين شرايط باعث شده تا با تغيير قيمت نفت جهاني ساير متغيرهاي كلان اقتصادي نيز دچار نوسانات شديدي بشود اما براي رهايي از وابستگي و تنوع بخشي به اقتصاد ملي گردشگري مي‌تواند يك فعاليت اقتصادي جايگزين و پرسود باشد.
2- اين ثروت خدادادي (نفت) همچون ديگر منابع كم‌كم روبه پايان است چندي ديگر برنامه سازان اقتصادي كشورهاي تك محصولي ادامه‌ي روند فعلي اقتصاد منهاي نفت را به صورت تحميلي خواهند پذيرفت .كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست بنابراين بايد بدنبال منابع مالي ديگري براي رسيدن به توسعه اقتصادي باشيم.
3- باتوجه به جوان بودن جمعيت كشور ما و نرخ بالاي بيكاري (بخصوص قشر تحصيلكرده) اقتصاد ايران به شدت نيازمند ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي است كه صنعت گردشگري اين امكان را به خوبي فراهم مي‌كند.
4- صنعت و كشاورزي به عنوان دو عامل مهم تأمين كننده‌ي اقتصاد كشورها هميشه مورد توجه قرار دارند و كشورهای صنعتي همواره از اين دو بازوي اقتصادي بهره‌هاي فراوان برده‌اند اما هركدام از اين صنايع محاسن و معايبي را به دنبال دارد. در دنياي رقابتي آينده كشوري موفقتر خواهد بود كه بتواند از صنعتي با كمترين درجه‌ي معايب و بالاترين درجه‌ي محاسن براي رشد همه جانبه‌ي كشور خود استفاده كند. گردشگري به عنوان صنعتي با معایب کمتر و محسنات بیشمار، توجه بسياري از كشورها را براي توسعه‌ي اقتصادي به خود جلب كرده است.
5-كشور ايران بعنوان سرچشمه‌ي تمدن و غناي فرهنگي در اين صنعت نقش كمرنگي را در سطح جهان داراست كه متأسفانه با ايجاد تصوير غلط در ذهن جهانيان چهره واقعي كشور ايران با اين همه غناي فرهنگي مخدوش شده است. در اينجا با توسل به صنعت گردشگري و جذب گردشگر مي‌توان ميراث فرهنگي، اجتماعي و هنري كشور را به جهانيان معرفي كرد.
6- گسترش اين صنعت در ايران مي‌تواند بار مالي عظیمي كه بر دوش دولت مي‌باشد را كاسته و براي مردم مناطق توريستي ايجاد درآمد كرده موجب رشد و فعاليت واحدهاي خدماتي مانند مراكز اقامتي، رستوران‌ها، مراكز تفريحي شده و در نتيجه‌ي دريافت عوارض يا ماليات‌هاو عوايد مراكزي مانند موزه‌ها، تفريحگاه‌ها و ساير محل‌ها منجر به افزايش درآمد عمومي دولت می گردد.
براي دستيابي به اهداف توسعه توجه به گردشگري ضروري است. دو عامل بازاريابي و تبليغات نيز در رشد گردشگري نقش كليدي و اساسي رادارا هستند. ارتباط ميان تبليغات و گردشگري ارتباطي ناگسستني و پيچيده است تبليغات موجب گسترش و ارتقاء سطح كمي و كيفي گردشگري مي‌شود.
پر واضح است كه ايران نيز براي اينكه از عوايد سرشار گردشگري بي‌نصيب نماند بايد به تبليغ فراملی توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود بپردازد.
باتوجه به مواردي كه ذكر شد لزوم تبليغات در زمينه‌ي گردشگري باتوجه به زمينه‌هاي موضوعي آن از جمله خدمات حمل و نقل، خدمات رفاهي، صنايع دستي و هنري، نقاط ديدني و باستاني و… براي كشور ما بيش از پيش احساس مي‌شودزيرا تبليغات گردشگري علاوه بر این که در زمینه شناخت و ارايه اطلاعات به گردشگران ياري مي‌رساند، مستقيماً در مخاطبان خارجي ايجاد انگيزه مي‌كند که این خود منجر به جذب گردشگر مي‌شود. همچنین در زمینه معرفی ایران به عنوان کشوری با فرهنگ، امن و صلح دوست که داعیه ی گفتگوی تمدن ها را دارد بسیار حائز اهمیت است.

1-4 اهداف تحقيق:
1-4-1 هدف اصلي:
1-بررسی اثر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی
1-4-2 اهداف فرعی
1-بررسی ابزارهای استفاده شده و میزان تاثیر ان ها
2-بررسی رابطه دو کشور و استفاده از راهکارهای مناسب
3-ارائه راهکارهای لازم با توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر استفاده از تبلیغات
1-5 سؤالات تحقيق:
1-تبلیغات در مورد جاذبه های گردشگری ایران به چه میزان بر جذب گردشگران عراقی اثر گذار بوده است. ؟
2-کدام یک از ابزارهای تبلیغات در جذب گردشگران عراقی به ایران اثر بیشتری داشته است ؟
1-6 فرضيات:
1-به نظر می رسد تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران در جذب گردشگران عراقی موثر باشد.
2-به نظر می رسد برخی ابزارهای تبلیغات اث گذاری بیشتری در جذب گردششگران عراقی به ایران داشته باشد.
1-7 تعاريف عملياتي:
گردشگري: “عبارت است از فعاليت‌هاي افرادي كه براي استراحت، كار و دلايل ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر كرده حداكثر براي يك سال متوالي در آنجا اقامت مي‌كنند.” (پاپلي يزدي، سقايي، 1385، 13)
گردشگر خارجي: “كسي كه براي مدت زماني دست كم يك شب و كمتر از يك سال، به كشوري غير از وطن يا محل سكونت معمولي خودمسافرت مي‌كند و هدف او كاركردن و كسب درآمد نيست.” اين تعريف شامل كساني مي‌شود كه براي تفريح، گذراندن تعطيلات، ديدار دوستان و بستگان، انجام دادن امور تجاري و حرفه‌اي، درمان و زيارت يا براي تأمين هدف‌هاي ديگر به مسافرت مي‌روند. (واي،گی، 1377، 205)
فرهنگ: از نظر تيلور “فرهنگ مجموعه‌اي پيچيده از باورها، هنرها، اخلاق، حقوق، ارزش‌ها، آداب و رسوم و ديگر قابليت‌ها و عاداتي است كه انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب مي‌كند.” (انصاری،حسن،سایت مردم سالاری، 16 تیر 1387)
جاذبه‌هاي فرهنگي:” شامل مراسم سنتي، آئين‌ها، رقص‌هاي محلي، نمايشنامه‌ها، كارناوال‌ها، شيوه‌ي زندگي، طرز پوشش، عادات محلي، سبك معماري، زبان‌هاي محلي، موسيقي، ارزش‌هاي ديني و مذهبي مي‌شود.” (بونی فیس،12،1380)
جاذبه‌هاي تاريخي:” شامل مكان‌ها و يادمان‌هاي تاريخي همچون كاخ‌ها، موزه‌ها، كاروانسراها، آب انبارها، تپه‌ها و سايت‌هاي باستاني، اماكن مقدس مذهبي و… مي‌شود.”(ولا،بیچریل،19،1384)
جاذبه‌هاي طبيعي: “شامل چشم‌اندازه‌هاي طبيعي هر كشور مانند كوه‌ها، درياها، چشمه‌هاي آب معدني، چمنزارها، جنگل‌ها و… مي‌شود.”(ضیایی،13،1385)

1-8 مدل تحقیق

1-9- پیشینه تحقیق
1-9-1 پژوهش های داخلی
– زمانی فرندهندی ( 1384) مقاله ی خود با عنوان : ويژگيهاي اجتماعي و روانشناختي گردشگراني كه به ايران مي آيند، با استفاده از آزمون 16 عاملي كتل،این ویژگی ها را مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه گردشگران اروپايي كه به ايران سفر ميكنند از روحيات برونگرايي، مخاطره طلبانه و تحليلگيري برخوردار نيستند و داراي صفت ماجراجويي هستند. اين تحقيق پيشنهاد مينمايد تا راهنمايان آگاه براي جهانگردان تربيت شده، برخورد صحيح و اصولي و مناسب با آنان در مبادي ورودي كشورصورت گيرد، دفاتر فرهنگي و سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران تقويت و فعال شده و آژانسهاي مسافرتي يك دائره المعارف جامع در مورد جاذبه هاي متنوع گردشگري كشور، تهيه نمايند.
– موسوي و حكمت نيا (1384) در مقاله ای با عنوان” تحليل عاملي و تلفيق شاخص ها در تعيين عومل مؤثر بر توسعه انساني نواحي ايران” به بررسي سطوح توسعه يافتگي استان هاي كشور پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه مؤلفه هاي آموزشي، بهداشتي -درماني و مسكن در اولويت اول توسعه انساني قراردارند.
-دکتر عبد الحمید ابراهیمی و همکاران (1389) در مقاله تحت عنوان بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران شهر اصفهان در صورتی که کیفیت وب سایت ها از نظر اطلاعات ارائه شده،تصاویر ،نقشه و…در این وب سایت ها بالا برود می توان از ابزارتبلیغاتی اثر گذار در صنعت گردشگری باشد.
– سعیدا اردکانی و همکاران ( 1389) ،در مقاله ای با عنوان : ” شناسايي و اولويت بندي مؤلفه هاي مؤثر بر سطح رضايت گردشگران خارجي در شيراز با استفاده از تكنيك هاي تحليل عاملي و تصمي مگيري چند شاخصه.” نتايج به كارگيري تكنيك هاي تحليل عاملي و تصميم گيري چندشاخصه نشان داد كه از ميان اين عوامل، نگرش ايرانيها نسبت به گردشگران، سبك زندگي، آداب و رسوم و فرهنگ ايرانيان، امنيت و اطمينان خاطر، و تنگناهاي ارتباطي در رأس عواملي هستند كه رضايت گردشگران خارجي در شيراز را فراهم مي آورند.
-علی ساعی و همکاران (1389)مقاله تحت عنوان ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران با توجه به اينكه كشور ايران جزء ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه هاي گردشگري و جزء پنج كشور اول جهان از نظر تنوع گردشگري است، ضرورت دارد از قابليت هاي خود در توسعة گردشگري استفاده كند شناخت ناكافي گردشگران به ويژه گردشگران فرهنگي از وجود جاذبه هاي فرهنگي ، تاريخي هنري، صنايع دستي ، جاذبه هاي طبيعي و انواع جاذبه هاي ديگر در پايين بودن ميزان مسافرت آن ها به ايران نقش مهمي دارد. بنابراين مي توان اذعان كرد مهم ترين ابزار در جذب گردشگرفرهنگي همين تبليغات است كه به تشويق و تحريك مصرف كنندة جاذبه هاي گردشگري به بازارهاي مورد نظر ايران منجر مي شود. اما با توجه به فقدان برنامه ريزي، بازاريابي و تبليغات سهم ناچيزي از اين صنعت را داراست ؛ درحالي كه ظرفيت پذيرش گردشگر فرهنگي در كشور بنا به اقتضائات مذهبي و سياسي ايران بسيار بالاتر از ديگر جنبه هاي جهانگردي است . اگر اين اصل سازنده را باور داشته باشيم كه تبليغات در زمينة جذب انو اع جهانگردي در كشور نوعي سرمايه گذاري و پس انداز براي پيشرفت و توسعة گردشگري است ، به يقين در آيندة نه چندان دور ظرفيت جذب گردشگران بسيار زياد افزايش مي يابد.
– مریم رسول زاده و همکاران (1391) مقاله تحت عنوان بررسی و اولویت بندی روش های تبلیغاتی موثر در جذب گردشگراستان خراسان رضوی هدف اصلی از این بررسی، ایجاد زمینۀ مناسب برای شناخت هرچه بهتر نمونۀ آماری و بسط نتایج مربوط به آن به کل جامعۀ آماری گردشگران است تا بهره گیری از ویژگیهای حاکم بر جامعۀ آماری بتوان سیاست گذار ی های کارآمدتر و انعطا ف پذیرتریدر عرصۀ گردشگری ارائه کرد.
-دکتر حسن الماسی و همکاران(1391) مقاله تحت عنوان بررسی تبلیغات اینترنتی در توسعه صنعت گردشگری کشور با گستری فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت نیز بعنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده بازاریابان قرار گرفته است. تبلیغات اینترنتی، از پرکاربردترین روش­های استفاده از اینترنت می­باشد. در این مقاله سعی شده است با ارائه تعاریفی دقیق از تبلیغات اینترنتی، تاثیر این متغیر بر توسعه صنعت گردشگری، بررسی گردد.
-سعید سلیمانی تفتی(1392)مقاله تحت عنوان بررسی نقش رسانه های تبلیغاتی بر جذب گردشگران درون مرزی طبیعت گرا با تاکیید بر تبلیغت شفاهی از این رو این پژوهش به دنبال بررسی اثر تبلیغات بر انتخاب مقصد گردشگری است. این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، به این موضوع پی برد که سه عامل رسانه‌های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی و تصویر مقصد از اهمیت ویژه‌ای در صنعت گردشگری برخوردارند و می‌توانند رفتار گردشگر را در انتخاب مقصد تحت تأثیر قرار دهند.
– اسدی (1392) در مقاله ای با عنوان : استراتژی های توسعه ی توریسم فرهنگی در ایران با به کار گیری مدل تاپسیس برای توسعه ی صنعت توریسم در ایران ، اولین اولویت را به اداره و حفظ استراتژی ها اختصاص داد و هم چنین با توجه به نقاط قوت بسیار زیاد این صنعت در ایران ، گسترش و توسعه ی بازار و تولیدات را در میان استراتژیهای تهاجمی پیشنهاد کرد . تعیین و اولویت بندی استراتژی های توریسم فرهنگی در ایران از دیگر نتایج علمی این مقاله است
– اسدی و دریایی (1392) درمقاله ای با عنوان استراتژی هایی برای توسعه ی توریسم درمانی در ایران که در آن از مدل تاپسیس استفاده شده است به نتایجی مشابه اسدی رسیدند ، به این صورت که استراتژِ ی های تهاجمی را در اولویت قرار دادند و با توجه به نقاط قوت فراوان صنعت توریسم درمانی در ایران ، در میان استراتژی های تهاجمی ، توسعه بازار و تولید را پیشنهاد می دهند و با استفاده از مدل تاپسیس استراتژی های توریسم درمانی را در ایران اولویت بندی می کنند .
1-9-3 سابقه ی پژوهش های خارجی
-مارپی5 ( 1985) در مقاله ای با عنوان : مدیریت توریسم ، پژوهشی انجام داد در خصوص مدیریت توریسم که به این نتیجه رسیده است که توریسم به بازاریابی محیطی و برنامه ریزی محیطی نیاز دارد .
– جو و ماریا6 (1996) در مقاله ای با عنوان : نابرابری های مناطق کشور پرتقال ، که دراین پژوهش با روش تحلیل عاملی جهت آشکار نمودن نابرابری های منطقه ای ، مناطق کشور پرتقال را در مقاطع زمانی 1991 و 1995 به لحاظ توسعه رتبه بندی نمودند .
– پری7 ( 1997) در مقاله ای با عنوان : هوا و اقلیم زیست محیطی ، که در پژوهشش به این نتیجه رسیده است که هوا و اقلیم نه تنها بر منابع زیست محیطی مناطق تاثیر گذارند بلکه خود به عنوان یک منبع گردشگری مطرح اند که در کیفیت گردشگری یک منطقه و تجربه گردشگرها تاثیر بسیار زیادی دارند . امروزه مطالعه توریسم در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، توسعه اقتصادی و تاثیر آب و هوا در جذب مناطق اکوتوریستی مورد توجه است و نتایج نشان می دهد که آب و هوا بیشتر از عوامل دیگر در جذب گردشگر موثر است
– لی8 ( 1997) مقاله ای انجام داد با عنوان : گردشگری طبیعت پایه در منطقه ی مینوی کره ی جنوبی.که در پژوهشش ، گردشگری طبیعت پایه در منطقه ی مینوی کره ی جنوبی را ارزیابی کرده اند . ایشان در این پژوهش با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط به برآورد تمایل افراد برای منطقه ی مذکور پرداخته اند . این مطالعه ، ارزش اقتصادی به ازای هر گردشگر را 5905 یوان ( واحد پول کره ی جنوبی ) برآورد کرده است .
– چن و همکاران9 (2003) مقاله ای انجام داد با عنوان : ارزش اقتصادی منابع تفریحی ساحل شرقی جزیره ی زیمن چین ، که این ارزش را با استفاده از روشهزینه سفر (TC) برآورد کردند . آنها با استفاده از این روش، ارزش کل ساحل و تفریحات مربوط به آن را بیش از 53 میلیون دلار در سال و مازاد مصرف کننده را در هر بازدید ، 16.9 دلار آمریکا محاسبه نمودند
– یونا10 ( 2005) در مقاله ای با عنوان : علل سفر گردشگران ، که در این مطالعه ، رويكردي يكپارچه براي درك قصد و انگيزه گردشگران ارائه كرده و طي آن سعي شده است شواهد نظري و تجربي درباره روابط علي و معلولي بين انگيزههاي محرك و انگيزه هاي كششي، رضايت، و وفاداري به مقصد را گسترش دهد. مدل تحقيق، به بررسي روابط وابسته بين ساختها با استفاده از رويكرد مدل معادلات ساختاري ميپردازد و در آخر، مديران مقصد بايد سطح رضايت بالاتري براي گردشگر ايجاد نمايند تا پس از خريد، رفتار مثبتي در گردشگران، جهت بهبود و رقابتي شدن مقصد، بوجود آيد .
– تامپسون (2007) در مقاله ای با عنوان : ابعاد عملکرد حمل و نقل شهری، در پژوهشی ، ابعاد عملکردی حمل و نقل عمومی شهری مورد استفاده ددار کنندگان عراقی در منسچتر ، بر ارزیابی کیفیت و سهم نسبی آن بر رضایت کلی از مقصد ، بررسیقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دانشکده
گروه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A)
گرایش:
جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری

عنوان :
تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)
استاد راهنما:
جابر پارسایی
پژوهشگر:
زهرا سادات طائریان
بهار 1394
تقدیم به :
پدر و مادر مهربانم
که در سختی ها و دشواری های زندگی همواره یار ، دلسوز ، فداکار و پشتیانی محکم
و مطمئن برایم بوده اند
همسر عزیزم
که همه زندگی ام می باشد
تشکر و قدردانی
سپاس خداوندی را سزاست که همگان از مدح و ثنای او عاجزند و از شمارش نعمت های بی شمارش، ناتوان. خداوندی که هیچ کس را توان ادای حق نعم او نیست و بلند همتان از درک حقیقتش قاصرند.

صمیمانه ترین و خالصانه ترین تقدیرها تقدیم به خانواده عزیز و مهربانم که همواره حامی و مشوقم بوده اند و در روزهای سخت و آسان زندگی ام دعای خیرشان همواره همراه من بوده است.

از استاد محترم جناب آقای دکتر جابر پارسایی با راهنمایی های خود به عیار این کار افزودند تشکر و قدردانی می نمایم.
از اساتید محترم که زحمت بازخوانی و داوری این مجموعه را به عهده داشتند، صمیمانه تشکر می نمایم.

باسمه‌تعالی
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان‌نامه
اينجانب زهرا سادات طائریاندانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته/ دكتراي حرفه‌اي/ دكتراي تخصصي در رشته جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری كه در تاريخ ……………… از پايان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان « با كسب نمره ……. و درجه……….. دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم: ۱- اين پايان‌نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام‌شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورداستفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
۲- اين پايان‌نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدركي تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان‌نامه داشته‌باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
۴- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
معاونت پژوهش و فن‌آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ما دانشجويان و اعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم، اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مدنظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم.
۱. اصل حقيقت‌جويي: تلاش در راستاي پي‌جويي حقيقت ووفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان‌سازي حقيقت.
۲. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
۳. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش
۴. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش
۵. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداري غيرعلمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار
۶. اصل رازداري: تعهد به ديانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و كشور و كليه افراد، نهادهاي مرتبط با تحقيق
۷. اصل احترام: تعهد به رعايت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت‌شکنی
۸. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به‌غیراز مواردي كه منع قانوني دارد.
۹. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به مثابه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.

فهرست مطالبصفحه
فصل اول
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقيق8
1-4-1 هدف اصلي8
1-4-2 اهداف فرعی8
1-5 سؤالات تحقيق8
1-6 فرضيات8
1-7 تعاريف عملياتي9
1-8 مدل تحقیق 10
1-9- پیشینه تحقیق 10
1-9-1 پژوهش های داخلی10
1-9-2 سابقه ی پژوهش های خارجی12
1-10 روش تحقيق15
1-11 روش جمع آوری اطلاعات 15
1-12 ابزار جمع آوری اطلاعات 15
1-13 جامعه آماري15
1-13-1 حجم نمونه 16
1-13-2 روش نمونه گیری16
1-14 موانع و محدودیت های تحقیق16
1-15 – خلاصه فصل18
فصل دوم
2-1 مقدمه20
2-2مفهوم تبلیغات 21
2-3 توریسم چیست؟22
2-4 تعريف گردشگري23
2-4-1 گردشگری طبق تعریف سازمان 24
2-5 سابقه‌ي تبليغات تجاري در جهان26
2-6 توسعه‌ي آژانس‌هاي تبليغاتي28
2-7 پيشينه گردشگري در جهان29
2-8 تاريخچه‌ي تبليغات در ايران30
2-9پيشينه گردشگري در ايران32
2-10 مدیریت در گردشگری34
2-11 نقش تبلیغات در گردشگری35
2-12 بازاریابی در گردشگری36
2-13 اهميت گردشگري39
2-14 اهداف تبليغات40
2-15 فنون تبليغات42
2-16 الگوهاي تبليغ44
2-17 انواع تبليغات45
2-18 انواع جاذبه‌هاي تبليغ48
2-19 اشکال عمده گردشگری 52
2-19- 1- گردشگری تفریحی 52
2-19-2- گردشگری درمانی 53
2-19-3 گردشگری فرهنگی و آموزشی 53
2-19- 4گردشگری اجتماعی 53
2-19-5 – گردشگری ورزشی 53
2-19-6 گردشگری مذهبی و زیارتی 53
2-19-7 گردشگری بازرگانی و تجاری 53
2-19-8 گردشگری سیاسی 54
2-20- عناصر گردشگری شهری 5454
2-20-1 عناصر اولیه گردشگری شهری54
2-20-2 عناصر ثانویه گردشگری شهری 54
2-21- پیامدهای گردشگری شهری 54
2-22 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهری 55
2-23 اثرات اقتصادی گردشگری شهری55
2-24- اثرات مثبت گردشگری بر محیط زیست55
2-25-  اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست56
2-26 جايگاه ايران در صنعت گردشگري57
2-27 خلاصه فصل 60
فصل سوم
3-1 مقدمه62
3-2 موقعیت جغرافیایی کشور ایران 63
3-3 استان‌ها63
3-4 جغرافیای اقتصادی ایران64
3-5معادن65
3-6 محصولات نباتات65
3-7 صنایع65
3-8 راهها65
3-9 رودهای ایران65
3-10 آبشارهای ایران66
3-11 دریاچه‌های عمده ایران67
3-12 زمین‌شناسی جغرافیای ایران67
3-13 زلزله شناسی و گسل‌های فعال69
3-14جنگل‌ها69
3-15 کوهستان‌ها70
3-16 مهم‌ترین قله‌ ها71
3-17موقعیت جغرافیایی71
3-18 صنعت گردشگری در ایران72
3-19 جاذبه‌های گردشگری ایران72
3-19-1 جاذبه‌های طبیعی72
3-19-2 جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی74
3-20 آمار و ارقام در رابطه با گردشگری در ایران75
3-21 عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 75
3-22عوامل مؤثر برروي اثربخشي تبليغ77
3-23 خلاصه و جمع بندی 79
فصل چهارم
4-1 مقدمه81
4-2 ویژگی های فردی پاسخگویان82
فصل پنجم
5-1 نتیجه گیری 114
5-2 پیشنهادات 118
5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی 124
منابع 126
پیوستها135
پرسشنامه 136
خروجی نرم افزار140

فهرست جداول
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت82
جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن83
جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات84
جدول شماره 5:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع شغل85
جدول شماره 6:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب روش سفر به ایران86
جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران86
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران87
جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ايران88
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران89
جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر90
جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران91
جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران92
جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران93
جدول 15: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی94
جدول شماره 16:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران95
جدول شماره 17 :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير محتواي تبليغات ارائه شده در آشنايي گردشگران با آداب و رسوم مردم ايران96
جدول شماره 18:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره ي بناها و آثار تاریخی97
جدول شماره 19: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران98
جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس از سفر به این کشور99
جدول شماره 21:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ايران براي گردشگري100
جدول شماره 22:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنايع دستي ايران101
جدول شماره 23:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان واقعي بودن گزارش هاي منفی در مورد ايران پس از سفر102
جدول شماره 24:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ايران103
جدول شماره 25:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير تبليغات آژانس هاي مسافرتي برای سفر به ایران104
جدول شماره 26:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران105
جدول شماره 27:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه منديبرای سفر مجدد به ايران106
فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 : توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت82
نمودار شماره 2: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن84
نمودار شماره 4: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات85
نمودار شماره 7: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران87
نمودار شماره 8 :توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 88
نمودار شماره 9: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران89
نمودار شماره 10: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران90
نمودار شماره 11: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر91
نمودار شماره 12: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران91
نمودار شماره 13: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران93
نمودار شماره 14: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران 94
نمودار شماره 15: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی95
نمودار شماره 16:نمودار درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران96
نمودار شماره 17:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران97
نمودار شماره 18 : توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره بناها و آثار تاریخی98
نمودار شماره 19: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران98
نمودار شماره 20:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس ازسفر به این کشور99
نمودار شماره21:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری101
نمودار شماره 22: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنایع دستی ایران102
نمودار شماره23:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی واقعی بودن گزارشهای منفی در مورد ایران پس از سفر103
نمودار شماره 24:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران104
نمودار شماره 25:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانسهای مسافرتی برای سفر به ایران105
نمودارشماره 26:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران106
نمودار شماره 27:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندي برای سفر مجدد به ايران107

چکیده :
ضرورت وجود تبليغات در گردشگري نيز همچون ديگر فعالیت های اقتصادی به خوبي احساس مي‌شود. تبليغات مستقيم و غيرمستقيم به عنوان بخش عمده‌اي از فرايند ارتباطات جهاني نقش اساسي در ايجاد شناخت و گسترش جهانگردي در ميان ملت‌ها ایفا خواهد كرد. هدف از نگارش پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی است به همین خاطر چهار فرضیه مطرح گردید که جهت سنجش فرضیه های مربوطه پرسشنامه ای طراحی و در اختیار گردشگران عراقی قرار گرفت . پرسشنامه مذکور دارای روایی و پایایی لازم بود . حجم نمونه مورد بررسی 250 نفر بود که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تبلیغات می تواند نقش موثری در جذب گردشگران جهت ورود به ایران داشته باشد . در نهایت پیشنهاداتی چند نیز با توجه به ماحصل پژوهش انجام شده بیان گردید .
کلید واژه : صنعت گردشگری، تبلیغات ، گردشگران ، عراق

1-1 مقدمه :
با رشد بيش از پيش شهرنشيني و زندگی ماشيني، براي گريز از زندگي مدرن و يافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امري واقع تجربه كند. در اين ميان پيشرفت چشمگير صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسيله‌ي نقليه‌ي ايمن و شبكه‌ي راه‌هاي وسيع و گسترده آسان نمود.
بدين ترتيب صنعتي شدن جوامع همراه با افزايش درآمد مردم از یک سو و مهيا شدن اوقات فراغت براي تجديد نيرو وگسترش نوآوري‌هاي تكنولوژيكي از سوی دیگر زمينه را براي سفر به نقاط دور و نزديك با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، كنجكاوي در مورد طبيعت،شناخت فرهنگ و تاريخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگري به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی شكل گرفت.
صنعت گردشگري در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمري داشته است. اكنون نيز شتابان به سمت آينده در حركت است.این جابجايي عظیم گردشگران بر روی كره‌ي زمين یکی از منابع مهم درآمدي جهان به حساب مي‌آيد همچنین به عنوان گسترده‌ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه‌اي است؛ این صنعت با تأسيس امكانات و زيرساختهای ويژه فرصت‌هاي شغلي بیشماري را براي كشور ميزبان بوجود مي‌آورد.
بدين ترتيب گردشگري كه در ابتدا بعنوان يك پديده‌ي فرهنگي- اجتماعي مطرح شده بود كم‌كم بعنوان عاملي مهم در رشد و توسعه‌ي اقتصادي شناخته شد. صلح، امنيت، دموكراسي، آزادي وپيشرفت‌هاي فرهنگي اجتماعي نيز از ديگر پيامدهاي مثبت اين صنعت عظيم به شمار مي‌آيند.
در ادامه ی این فصل به اهمیت موضوع ، بیان مسئله و الگوی مفهومی ، اهداف و سوالهایی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است و و فرضیه های تحقیق ودر همین راستا به بیان پیشینه ی پژوهش و همچنین به بیان قلمرو تحقیق و روش تحقیق و ابزار گردآوری داده می پردازیم
1-2 بیان مساله
کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند . (نوابخش و رفیعی فر، 1389:117). رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هر روز چرخه تازه ای بر ساز و کار بنیادین کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای بر آیند . ( نوابخش و رفیعی فر، 1389 ، 117 ) . رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی ، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری ازابعاد با فعالیت های مرتبط با صنعت توریسم گره خورده است (شربتی، 1389،55) . در مناطق روستایی اروپا گردشگری هم شیوه ی مهم و جدید اشتغال زایی و ایجاد در آمد و هم روستاها را از انزوای اجتماعی خارج کرده و باعث رونق و پویایی بیشتر جوامع روستایی شده است . ( شارپلی ، 1380 ، 27-28) .
برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگر پذیری ، مقاصد گردشگری ، باید به دنبال برنامه ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای جهانی گردشگری باشند . (پاپلی یزدی و سقایی ، 1385، 18) . اصولا گردشگران برای انتخاب مقاصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی در خصوص مقصد می باشند . آنها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه های گروهی شامل تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت و …جمع آوری می کنند . اگر چه منابع مذکور اطلاعات ارزشمندی را در اختیار گردشگر قرار می دهد ، اما گردشگران ترجیح می دهند بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع غیر رسمی از جمله بستگان ، دوستان ، آشنایان و دیگر افرا دریافت کنند . ( سیلور من1، 1997، 15) .
با توجه به اینکه این افراد خود ذینفع نیستند ، به همین دلیل بیشتر مورد توجه خاص گردشگران می باشند . لازم به ذکر است که اکثر گردشگران مهمترین منبع اطلاعات خود را بر اساس دانش ، تخصص و قابلیت اعتماد آنها انتخاب می کنند و به همین دلیل اطلاعات این منابع ، تاثیر بیشتری بر تصمیم او در مورد انتخاب مقصد گردشگری ، خواهد داشت .(سیلور من ، 1997 ، 17) .
اما در كنار اين عوامل، بازاريابي و تبليغات از شاخص‌هاي اصلي و مهم در رشد و گسترش گردشگري هستند.تبليغات يكي از شيوه‌هاي مهم و مؤثر در اطلاع رساني مي‌باشد و ميليون‌ها نفر را به خود جذب كرده است. در تحولات عمومي جهان، در همه‌ي امور جاري فعاليت‌هاي بشري و در تمام تار و پود زندگي انسان رخنه كرده است. نه تنها معرفي كالاها و خدمات بلكه رقابت‌هاي تجاري نيز بدون تبليغات مؤثر و گسترده ميسر نيست.
در واقع تبليغات ابزار مهمی براي ارتباط با بازار و جامعه و نفوذ در دل و فكر مخاطبان به منظور تأثيرگذاري و تغييردر تصميم و رفتار آنان است. تبليغ وسيله‌اي است براي تأثير و تغيير. تغييري كه تبليغ ايجاد مي‌كند، تغيير در نگرش، بينش، دانش، روش و رفتارهاي انواع مخاطبان است. (روستا، 1381) ارقام سرسام آوري كه در اين زمينه هزينه مي‌شود، به واقع اعجاب‌انگيز است و نشانه‌ي اهميت اقتصادي اين امر مي‌باشد.
به طور کلی تبلیغات شفاهی ، گفتگو در مورد محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضه کننده محصول یا خدمت می باشند . این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها در میان افرادی صورت می پذیرد که تصور می شود منافع اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از محصول دارند . ( سویینی و همکاران2 ، 2007، 344-346) .
گردشگران تمایل دارند از چهار منبع اطلاعات بیرونی هنگام برنامه ریزی سفرهای خود استفاده کنند : 1) بستگان، دوستان و آشنایان 2) ادبیات خاص مقصد 3) رسانه ها 4) مشاوران گردشگری . در طی کسب اطلاعات است که بازاریابان می توانند بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تاثیر بگذارند (گورسوی و مک کلری، 2004 ، 362) . بازاریابان برای متقاعد کردن مشتریان تلاش فراوانی می کنند ، اما گاهی از این واقعیت غافل می مانند که گفتگوی مشتریان با یکدیگر ، بیشترین تاثیرپذیری و تاثیر و تاثیرگذاری را در انتخاب مقصد گردشگری در پی خواهد داشت (براین و لیلین ، 2008، 153) . احتمال واکنش مصرف کننده نسبت به پیشنهاد یک دوست ، همکار یا مشاور قابل اعتماد ، بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام بازرگانی می باشد و این واکنش صرفا منحصر به جمع آوری اطلاعات نیست بلکه اغلب به خرید محصول می انجامد (سیلور من ، 2001 ، 32 ) . مصرف کنندگان به اعتبار نظرات دوستان ، خانواده و آشنایانش اعتماد می کنند چون این تاثیر گذاری توصیه دیگران از سه عامل کلیدی نشات میگیرد : اول ، چگونگی ارتباطات عامل مهمی در تبلیغات شفاهی می باشد . بسیاری از بحث هایی که با خانواده یا دوستان صورت میگیرد منجر به ایجاد حمایت ا ز سوی آنها جهت انجام رفتار های خاصی می شود . دوم ، بر خلاف جریان ارتباطات یک طرفه مثل آگهی های بازرگانی ، تبیلغات شفاهی مشتری ، یک جریان دو طرفه را به خدمت میگیرد . قدرت جریان ارتباطی دو طرفه از این واقعیت نشات میگیرد که فرد می تواند سوالاتی بپرسد ، توضیحاتی دریافت کند و نتایج سودمند را پی گیری کند . سوم ، تبلیغات شفاهی مشتری از ویژگی تجربه نیابتی برخوردار است ، یعنی افرادی که درباره محصولات و خدمات با یکدگیر صحبت می کنند ، خود آن محصول یا خمدت را تجربه کرده اند (ویلکلی3، 1990 ، 674) . تبلیغات شفاهی، در مراحل پایانی فرایند خرید حائز اهمیت بیشتری است ،چون موجب اطمینان خاطر مصرف کننده می شود . (واکر ، 1995،39 ).
نتایج تحقیقات نشان می دهد که تها 14 درصد افراد به چیزهایی که در آگهی های بازرگانی می بینند ، می خوانند یا می شنوند ، اعتماد می کنند . جالب تر اینکه 90 در صد افراد به محصولات یا خدماتی که توسط یکی از اعضاء خانواده ، دوستان یا همکاران تایید شود، اعتماد می کنند ، چون مطمئن هستند آنها منافعی که در این میان ندارند . (آلایر ، 2007، 547) . جالب اینکه حتی در عصر کامپیوتر و اینترنت هنوز افراد دوست دارند شخصا با هم صحبت کنند . 80 درصد مکالمات تبلیغات شفاهی به صورت مکالمه چهره به چهره صورت میگیرد و 20 درصد این مکالمات به صورت روی خط می باشد . (بالتر و باتمن ،2005،8)
در دهه های اخیر جهانگردی به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه ی کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت بوده اند.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمان هاست و این موضوع ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی،اجتماعی،فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه ای استفاده کرد،زیرا موفقیت تبلیغ در ارایه ارزش های فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های آن است.یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانه های تبلیغاتی است که در میزان تاثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده درست از آن باعث افزایش تاثیر پیام می شود. برای موفقیت تبلیغات در گردشگری بین الملل به علت پراکندگی مخاطبان در سر تاسر جهان رسانه های تبلیغات از اهمیت خاصی بر خوردار است.
ابزارهای تبلیغات گردشگری که می توان از آن ها در این زمینه بهره برد عبارتند از:کتاب کشور،شهر یا منطقه،سی دی از جاذبه هی کشور،بروشور اطلاع رسانی راهنمای ایرانگردی و یا استان گردی ،سایت اینترنت و ایمیل اطلاع رسانی گردشگری،،رادیو،پوستر،تلویزیون،مطبوعات،پست مستقیم،بانک اطلاعات و اطلاع رسانی گردشگری و نمایشگاه ها.
مسئولان گردشگری کشور در سال های اخیر تبلیغات فراوانی در رسانه ها برای جذب گردشگر خارجی انجام داده اند و در این سال ها شاهد ورود گردشگران شرق آسیا و تعداد کمی گردشگر اروپایی به داخل کشور بوده ایم.کشور عراق که در همسایگی ما به سر می برد و وجوهات فرهنگی فراوانی از جمله شیعیان در این کشور داریم و هر ساله گردشگران مذهبی از کشور عراق و بالعکس رهسپار دو کشور می شوند.با وجود نا آرامی و جنگ داخلی در کشور عراق و نا امنی در منطقه خاور میانه ایران یکی از کشورهای امن منطقه به شمار می رود و فرصت بسیار خوبی برای جذب گردشگر کشورهای عربی منطقه به داخل کشور می باشد همچنین با تبلیغات مثبت و موثر در جهت جذب گردشگران عراقی و عربی باعث ارز آوری فراوان برای کشور و سهم عمدای در جذب گردشگر در سطح منطقه داشته باشیم.
با سرمایه گذاری دولت و شرکت های گردشگری در بخش تیلیغات در معرفی جاذبه های گردشگری به گردشگران عراقی می توان امید به آن بست تعداد گردشگران ورودی به کشور بیش از پیش شود .
متأسفانه از نگاه بسیاری از مردم و مسئولان ایرانی، مراد از توریست، اتباع چشم‌آبی و موبلوند اروپایی است؛ در حالی كه مردم كشورهای مسلمان و همسایه و به ویژه كشور شیعه‌نشین عراق كه به دلایل مختلف، از جمله نزدیكی‌های فرهنگی، پتانسیل خوبی برای جذب به ایران دارند و پرسش اینجاست كه آیا به این منظور تبلیغات مناسبی صورت گرفته شده است؟
این تحقیق در صدد آن است که تاثیر تبلیغات بر گردشگر ورودی را بررسی نماید و همچنین به دنبال ارائه راهکارهای مفید در زمینه تبلیغات می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده درپژوهش حاضر به دنبال آنیم که بدانیم تبلیغات تا چه میزان می تواند بر ورود گردشگر به ایران به خصوص گردشگران عراقی تاثیر بگذارد ؟
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق :
ضرورت وجود تبليغات در صنعت گردشگري نيز همچون ديگر صنايع به خوبي احساس مي‌شود. تبليغات مستقيم و غيرمستقيم به عنوان بخش عمده‌اي از فرايند ارتباطات جهاني نقش اساسي در ايجاد شناخت و گسترش جهانگردي در ميان ملت‌ها ایفا خواهد كرد.
تبليغات با استفاده از ابزار مناسب انگيزه‌ي انسان براي سفرو تغییر در محيط زندگي را فراهم مي‌آورد. تبليغات زمينه‌ي شناخت و اطلاع‌رساني كمي و كيفي گردشگران از مقاصد گردشگري، جاذبه‌ها و خصوصيات ملل مختلف، خدمات موجود و ترغيب به مسافرت را براي گردشگران فراهم مي‌سازد.(رستمی،1377 )
راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تبليغات محيطي، اينترنت، شبكه‌هاي ماهواره‌اي و… از جمله رسانه‌ها و ابزار مهم تبليغاتي محسوب مي‌شوند اما در اين ميان ظهور و گسترش شبكه‌هاي تلويزيوني ـ ماهواره‌اي و اطلاع‌رساني جهاني همچون اينترنت تأثير شگرفي بر گردشگري گذاشته است این تکنولوژی ها مردم را قادر ساختند تا به شكلي مستقيم، بي‌واسطه و سريع با آداب و رسوم، سنت‌ها، شرايط اجتماعي و خدمات موجود در كشورهاي ديگر آشنا شوند.
ايران به علت برخورداري از شرايط متنوع آب و هوايي، تاريخ و تمدن كهن، آثار باستاني، چشم‌اندازهاي زيبا، هنر اصيل و صدها امتياز فرهنگي و… طبق اعلام سازمان يونسكو جزء يكي از ده كشور اول جهان از نظر ظرفيت‌هاي گردشگري به شمار مي‌رود. با اين حال كشور ما هنوز نتوانسته جايگاه مناسبي را در صنعت گردشگري بين‌المللي از آن خود كند براستي چه عواملي موجب شده تا ايران نتواند آنگونه كه شايسته است در عرصه‌ي توريسم بين‌المللي بدرخشد؟
صنعت گردشگري در هزاره‌ي سوم يكي از بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنيا به شمار مي‌رود. اين صنعت در شش دهه‌ي گذشته رشدي مداوم و متنوع را تجربه كرده تا به يكي از پردرآمدترين و بزرگ‌ترين بخش‌هاي اقتصادي در حال رشد در جهان تبديل شده است همچنین به عنوان صنعت بدون دودتوجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. گردشگري بين‌المللي بخشي از صنعت گردشگري است كه مربوط به تجارت‌ها، خدمات و درآمدهاي حاصل از گردشگراني است كه از كشورهاي ديگر خارج از محل اقامت خود بازديد مي‌كنند. خاستگاه اصلي گردشگري، كشورهاي صنعتي پيشرفته مي‌باشد به طوري كه بيشترين تعداد گردشگران بين‌المللي و درآمد ايجاد شده مربوط به هفت كشور بزرگ صنعتي دنيا مي‌باشد.
«برطبق آمار سازمان جهاني گردشگري4 كل گردشگران دنيا در سال 1950 میلادی بيست و پنج ميليون نفر و در سال 2008 میلادی حدود نهصد و بيست و دو ميليون نفر برآورد شده است همچنين درآمدهاي حاصل از گردشگري در سال 1980 بالغ بر صد و پنج ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 2008 ميلادي به نهصد و چهل و چهار ميليارد دلار آمريكا ( 624 ميليارد يورو) رسيده است.
اما در اين ميان ايران عليرغم استعداد والايي كه در زمينه‌ي جاذبه‌هاي گردشگري دارد، سهم بسيار ناچيزي از درآمد گردشگري جهاني را به خود اختصاص داده است.
توجه به صنعت گردشگري براي كشوري چون ايران از چند نقطه نظر حائز اهميت است:
1- ايران از جمله كشورهايي است كه با اقتصاد تك محصولي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام اتكاء شديدي داشته و دارد. اين شرايط باعث شده تا با تغيير قيمت نفت جهاني ساير متغيرهاي كلان اقتصادي نيز دچار نوسانات شديدي بشود اما براي رهايي از وابستگي و تنوع بخشي به اقتصاد ملي گردشگري مي‌تواند يك فعاليت اقتصادي جايگزين و پرسود باشد.
2- اين ثروت خدادادي (نفت) همچون ديگر منابع كم‌كم روبه پايان است چندي ديگر برنامه سازان اقتصادي كشورهاي تك محصولي ادامه‌ي روند فعلي اقتصاد منهاي نفت را به صورت تحميلي خواهند پذيرفت .كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست بنابراين بايد بدنبال منابع مالي ديگري براي رسيدن به توسعه اقتصادي باشيم.
3- باتوجه به جوان بودن جمعيت كشور ما و نرخ بالاي بيكاري (بخصوص قشر تحصيلكرده) اقتصاد ايران به شدت نيازمند ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي است كه صنعت گردشگري اين امكان را به خوبي فراهم مي‌كند.
4- صنعت و كشاورزي به عنوان دو عامل مهم تأمين كننده‌ي اقتصاد كشورها هميشه مورد توجه قرار دارند و كشورهای صنعتي همواره از اين دو بازوي اقتصادي بهره‌هاي فراوان برده‌اند اما هركدام از اين صنايع محاسن و معايبي را به دنبال دارد. در دنياي رقابتي آينده كشوري موفقتر خواهد بود كه بتواند از صنعتي با كمترين درجه‌ي معايب و بالاترين درجه‌ي محاسن براي رشد همه جانبه‌ي كشور خود استفاده كند. گردشگري به عنوان صنعتي با معایب کمتر و محسنات بیشمار، توجه بسياري از كشورها را براي توسعه‌ي اقتصادي به خود جلب كرده است.
5-كشور ايران بعنوان سرچشمه‌ي تمدن و غناي فرهنگي در اين صنعت نقش كمرنگي را در سطح جهان داراست كه متأسفانه با ايجاد تصوير غلط در ذهن جهانيان چهره واقعي كشور ايران با اين همه غناي فرهنگي مخدوش شده است. در اينجا با توسل به صنعت گردشگري و جذب گردشگر مي‌توان ميراث فرهنگي، اجتماعي و هنري كشور را به جهانيان معرفي كرد.
6- گسترش اين صنعت در ايران مي‌تواند بار مالي عظیمي كه بر دوش دولت مي‌باشد را كاسته و براي مردم مناطق توريستي ايجاد درآمد كرده موجب رشد و فعاليت واحدهاي خدماتي مانند مراكز اقامتي، رستوران‌ها، مراكز تفريحي شده و در نتيجه‌ي دريافت عوارض يا ماليات‌هاو عوايد مراكزي مانند موزه‌ها، تفريحگاه‌ها و ساير محل‌ها منجر به افزايش درآمد عمومي دولت می گردد.
براي دستيابي به اهداف توسعه توجه به گردشگري ضروري است. دو عامل بازاريابي و تبليغات نيز در رشد گردشگري نقش كليدي و اساسي رادارا هستند. ارتباط ميان تبليغات و گردشگري ارتباطي ناگسستني و پيچيده است تبليغات موجب گسترش و ارتقاء سطح كمي و كيفي گردشگري مي‌شود.
پر واضح است كه ايران نيز براي اينكه از عوايد سرشار گردشگري بي‌نصيب نماند بايد به تبليغ فراملی توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود بپردازد.
باتوجه به مواردي كه ذكر شد لزوم تبليغات در زمينه‌ي گردشگري باتوجه به زمينه‌هاي موضوعي آن از جمله خدمات حمل و نقل، خدمات رفاهي، صنايع دستي و هنري، نقاط ديدني و باستاني و… براي كشور ما بيش از پيش احساس مي‌شودزيرا تبليغات گردشگري علاوه بر این که در زمینه شناخت و ارايه اطلاعات به گردشگران ياري مي‌رساند، مستقيماً در مخاطبان خارجي ايجاد انگيزه مي‌كند که این خود منجر به جذب گردشگر مي‌شود. همچنین در زمینه معرفی ایران به عنوان کشوری با فرهنگ، امن و صلح دوست که داعیه ی گفتگوی تمدن ها را دارد بسیار حائز اهمیت است.

1-4 اهداف تحقيق:
1-4-1 هدف اصلي:
1-بررسی اثر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی
1-4-2 اهداف فرعی
1-بررسی ابزارهای استفاده شده و میزان تاثیر ان ها
2-بررسی رابطه دو کشور و استفاده از راهکارهای مناسب
3-ارائه راهکارهای لازم با توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر استفاده از تبلیغات
1-5 سؤالات تحقيق:
1-تبلیغات در مورد جاذبه های گردشگری ایران به چه میزان بر جذب گردشگران عراقی اثر گذار بوده است. ؟
2-کدام یک از ابزارهای تبلیغات در جذب گردشگران عراقی به ایران اثر بیشتری داشته است ؟
1-6 فرضيات:
1-به نظر می رسد تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران در جذب گردشگران عراقی موثر باشد.
2-به نظر می رسد برخی ابزارهای تبلیغات اث گذاری بیشتری در جذب گردششگران عراقی به ایران داشته باشد.
1-7 تعاريف عملياتي:
گردشگري: “عبارت است از فعاليت‌هاي افرادي كه براي استراحت، كار و دلايل ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر كرده حداكثر براي يك سال متوالي در آنجا اقامت مي‌كنند.” (پاپلي يزدي، سقايي، 1385، 13)
گردشگر خارجي: “كسي كه براي مدت زماني دست كم يك شب و كمتر از يك سال، به كشوري غير از وطن يا محل سكونت معمولي خودمسافرت مي‌كند و هدف او كاركردن و كسب درآمد نيست.” اين تعريف شامل كساني مي‌شود كه براي تفريح، گذراندن تعطيلات، ديدار دوستان و بستگان، انجام دادن امور تجاري و حرفه‌اي، درمان و زيارت يا براي تأمين هدف‌هاي ديگر به مسافرت مي‌روند. (واي،گی، 1377، 205)
فرهنگ: از نظر تيلور “فرهنگ مجموعه‌اي پيچيده از باورها، هنرها، اخلاق، حقوق، ارزش‌ها، آداب و رسوم و ديگر قابليت‌ها و عاداتي است كه انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب مي‌كند.” (انصاری،حسن،سایت مردم سالاری، 16 تیر 1387)
جاذبه‌هاي فرهنگي:” شامل مراسم سنتي، آئين‌ها، رقص‌هاي محلي، نمايشنامه‌ها، كارناوال‌ها، شيوه‌ي زندگي، طرز پوشش، عادات محلي، سبك معماري، زبان‌هاي محلي، موسيقي، ارزش‌هاي ديني و مذهبي مي‌شود.” (بونی فیس،12،1380)
جاذبه‌هاي تاريخي:” شامل مكان‌ها و يادمان‌هاي تاريخي همچون كاخ‌ها، موزه‌ها، كاروانسراها، آب انبارها، تپه‌ها و سايت‌هاي باستاني، اماكن مقدس مذهبي و… مي‌شود.”(ولا،بیچریل،19،1384)
جاذبه‌هاي طبيعي: “شامل چشم‌اندازه‌هاي طبيعي هر كشور مانند كوه‌ها، درياها، چشمه‌هاي آب معدني، چمنزارها، جنگل‌ها و… مي‌شود.”(ضیایی،13،1385)

1-8 مدل تحقیق

1-9- پیشینه تحقیق
1-9-1 پژوهش های داخلی
– زمانی فرندهندی ( 1384) مقاله ی خود با عنوان : ويژگيهاي اجتماعي و روانشناختي گردشگراني كه به ايران مي آيند،قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دانشکده
گروه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A)
گرایش:
جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری

عنوان :
تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)
استاد راهنما:
جابر پارسایی
پژوهشگر:
زهرا سادات طائریان
بهار 1394
تقدیم به :
پدر و مادر مهربانم
که در سختی ها و دشواری های زندگی همواره یار ، دلسوز ، فداکار و پشتیانی محکم
و مطمئن برایم بوده اند
همسر عزیزم
که همه زندگی ام می باشد
تشکر و قدردانی
سپاس خداوندی را سزاست که همگان از مدح و ثنای او عاجزند و از شمارش نعمت های بی شمارش، ناتوان. خداوندی که هیچ کس را توان ادای حق نعم او نیست و بلند همتان از درک حقیقتش قاصرند.

صمیمانه ترین و خالصانه ترین تقدیرها تقدیم به خانواده عزیز و مهربانم که همواره حامی و مشوقم بوده اند و در روزهای سخت و آسان زندگی ام دعای خیرشان همواره همراه من بوده است.

از استاد محترم جناب آقای دکتر جابر پارسایی با راهنمایی های خود به عیار این کار افزودند تشکر و قدردانی می نمایم.
از اساتید محترم که زحمت بازخوانی و داوری این مجموعه را به عهده داشتند، صمیمانه تشکر می نمایم.

باسمه‌تعالی
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان‌نامه
اينجانب زهرا سادات طائریاندانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته/ دكتراي حرفه‌اي/ دكتراي تخصصي در رشته جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری كه در تاريخ ……………… از پايان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان « با كسب نمره ……. و درجه……….. دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم: ۱- اين پايان‌نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام‌شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورداستفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
۲- اين پايان‌نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدركي تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان‌نامه داشته‌باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
۴- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
معاونت پژوهش و فن‌آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ما دانشجويان و اعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم، اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مدنظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم.
۱. اصل حقيقت‌جويي: تلاش در راستاي پي‌جويي حقيقت ووفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان‌سازي حقيقت.
۲. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
۳. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش
۴. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش
۵. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداري غيرعلمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار
۶. اصل رازداري: تعهد به ديانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و كشور و كليه افراد، نهادهاي مرتبط با تحقيق
۷. اصل احترام: تعهد به رعايت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت‌شکنی
۸. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به‌غیراز مواردي كه منع قانوني دارد.
۹. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به مثابه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.

فهرست مطالبصفحه
فصل اول
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقيق8
1-4-1 هدف اصلي8
1-4-2 اهداف فرعی8
1-5 سؤالات تحقيق8
1-6 فرضيات8
1-7 تعاريف عملياتي9
1-8 مدل تحقیق 10
1-9- پیشینه تحقیق 10
1-9-1 پژوهش های داخلی10
1-9-2 سابقه ی پژوهش های خارجی12
1-10 روش تحقيق15
1-11 روش جمع آوری اطلاعات 15
1-12 ابزار جمع آوری اطلاعات 15
1-13 جامعه آماري15
1-13-1 حجم نمونه 16
1-13-2 روش نمونه گیری16
1-14 موانع و محدودیت های تحقیق16
1-15 – خلاصه فصل18
فصل دوم
2-1 مقدمه20
2-2مفهوم تبلیغات 21
2-3 توریسم چیست؟22
2-4 تعريف گردشگري23
2-4-1 گردشگری طبق تعریف سازمان 24
2-5 سابقه‌ي تبليغات تجاري در جهان26
2-6 توسعه‌ي آژانس‌هاي تبليغاتي28
2-7 پيشينه گردشگري در جهان29
2-8 تاريخچه‌ي تبليغات در ايران30
2-9پيشينه گردشگري در ايران32
2-10 مدیریت در گردشگری34
2-11 نقش تبلیغات در گردشگری35
2-12 بازاریابی در گردشگری36
2-13 اهميت گردشگري39
2-14 اهداف تبليغات40
2-15 فنون تبليغات42
2-16 الگوهاي تبليغ44
2-17 انواع تبليغات45
2-18 انواع جاذبه‌هاي تبليغ48
2-19 اشکال عمده گردشگری 52
2-19- 1- گردشگری تفریحی 52
2-19-2- گردشگری درمانی 53
2-19-3 گردشگری فرهنگی و آموزشی 53
2-19- 4گردشگری اجتماعی 53
2-19-5 – گردشگری ورزشی 53
2-19-6 گردشگری مذهبی و زیارتی 53
2-19-7 گردشگری بازرگانی و تجاری 53
2-19-8 گردشگری سیاسی 54
2-20- عناصر گردشگری شهری 5454
2-20-1 عناصر اولیه گردشگری شهری54
2-20-2 عناصر ثانویه گردشگری شهری 54
2-21- پیامدهای گردشگری شهری 54
2-22 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهری 55
2-23 اثرات اقتصادی گردشگری شهری55
2-24- اثرات مثبت گردشگری بر محیط زیست55
2-25-  اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست56
2-26 جايگاه ايران در صنعت گردشگري57
2-27 خلاصه فصل 60
فصل سوم
3-1 مقدمه62
3-2 موقعیت جغرافیایی کشور ایران 63
3-3 استان‌ها63
3-4 جغرافیای اقتصادی ایران64
3-5معادن65
3-6 محصولات نباتات65
3-7 صنایع65
3-8 راهها65
3-9 رودهای ایران65
3-10 آبشارهای ایران66
3-11 دریاچه‌های عمده ایران67
3-12 زمین‌شناسی جغرافیای ایران67
3-13 زلزله شناسی و گسل‌های فعال69
3-14جنگل‌ها69
3-15 کوهستان‌ها70
3-16 مهم‌ترین قله‌ ها71
3-17موقعیت جغرافیایی71
3-18 صنعت گردشگری در ایران72
3-19 جاذبه‌های گردشگری ایران72
3-19-1 جاذبه‌های طبیعی72
3-19-2 جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی74
3-20 آمار و ارقام در رابطه با گردشگری در ایران75
3-21 عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 75
3-22عوامل مؤثر برروي اثربخشي تبليغ77
3-23 خلاصه و جمع بندی 79
فصل چهارم
4-1 مقدمه81
4-2 ویژگی های فردی پاسخگویان82
فصل پنجم
5-1 نتیجه گیری 114
5-2 پیشنهادات 118
5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی 124
منابع 126
پیوستها135
پرسشنامه 136
خروجی نرم افزار140

فهرست جداول
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت82
جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن83
جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات84
جدول شماره 5:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع شغل85
جدول شماره 6:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب روش سفر به ایران86
جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران86
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران87
جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ايران88
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران89
جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر90
جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران91
جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران92
جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران93
جدول 15: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی94
جدول شماره 16:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران95
جدول شماره 17 :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير محتواي تبليغات ارائه شده در آشنايي گردشگران با آداب و رسوم مردم ايران96
جدول شماره 18:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره ي بناها و آثار تاریخی97
جدول شماره 19: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران98
جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس از سفر به این کشور99
جدول شماره 21:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ايران براي گردشگري100
جدول شماره 22:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنايع دستي ايران101
جدول شماره 23:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان واقعي بودن گزارش هاي منفی در مورد ايران پس از سفر102
جدول شماره 24:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ايران103
جدول شماره 25:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير تبليغات آژانس هاي مسافرتي برای سفر به ایران104
جدول شماره 26:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران105
جدول شماره 27:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه منديبرای سفر مجدد به ايران106
فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 : توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت82
نمودار شماره 2: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن84
نمودار شماره 4: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات85
نمودار شماره 7: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران87
نمودار شماره 8 :توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 88
نمودار شماره 9: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران89
نمودار شماره 10: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران90
نمودار شماره 11: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر91
نمودار شماره 12: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران91
نمودار شماره 13: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران93
نمودار شماره 14: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران 94
نمودار شماره 15: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی95
نمودار شماره 16:نمودار درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران96
نمودار شماره 17:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران97
نمودار شماره 18 : توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره بناها و آثار تاریخی98
نمودار شماره 19: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران98
نمودار شماره 20:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس ازسفر به این کشور99
نمودار شماره21:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری101
نمودار شماره 22: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنایع دستی ایران102
نمودار شماره23:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی واقعی بودن گزارشهای منفی در مورد ایران پس از سفر103
نمودار شماره 24:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران104
نمودار شماره 25:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانسهای مسافرتی برای سفر به ایران105
نمودارشماره 26:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران106
نمودار شماره 27:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندي برای سفر مجدد به ايران107

چکیده :
ضرورت وجود تبليغات در گردشگري نيز همچون ديگر فعالیت های اقتصادی به خوبي احساس مي‌شود. تبليغات مستقيم و غيرمستقيم به عنوان بخش عمده‌اي از فرايند ارتباطات جهاني نقش اساسي در ايجاد شناخت و گسترش جهانگردي در ميان ملت‌ها ایفا خواهد كرد. هدف از نگارش پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی است به همین خاطر چهار فرضیه مطرح گردید که جهت سنجش فرضیه های مربوطه پرسشنامه ای طراحی و در اختیار گردشگران عراقی قرار گرفت . پرسشنامه مذکور دارای روایی و پایایی لازم بود . حجم نمونه مورد بررسی 250 نفر بود که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تبلیغات می تواند نقش موثری در جذب گردشگران جهت ورود به ایران داشته باشد . در نهایت پیشنهاداتی چند نیز با توجه به ماحصل پژوهش انجام شده بیان گردید .
کلید واژه : صنعت گردشگری، تبلیغات ، گردشگران ، عراق

1-1 مقدمه :
با رشد بيش از پيش شهرنشيني و زندگی ماشيني، براي گريز از زندگي مدرن و يافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امري واقع تجربه كند. در اين ميان پيشرفت چشمگير صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسيله‌ي نقليه‌ي ايمن و شبكه‌ي راه‌هاي وسيع و گسترده آسان نمود.
بدين ترتيب صنعتي شدن جوامع همراه با افزايش درآمد مردم از یک سو و مهيا شدن اوقات فراغت براي تجديد نيرو وگسترش نوآوري‌هاي تكنولوژيكي از سوی دیگر زمينه را براي سفر به نقاط دور و نزديك با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، كنجكاوي در مورد طبيعت،شناخت فرهنگ و تاريخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگري به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی شكل گرفت.
صنعت گردشگري در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمري داشته است. اكنون نيز شتابان به سمت آينده در حركت است.این جابجايي عظیم گردشگران بر روی كره‌ي زمين یکی از منابع مهم درآمدي جهان به حساب مي‌آيد همچنین به عنوان گسترده‌ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه‌اي است؛ این صنعت با تأسيس امكانات و زيرساختهای ويژه فرصت‌هاي شغلي بیشماري را براي كشور ميزبان بوجود مي‌آورد.
بدين ترتيب گردشگري كه در ابتدا بعنوان يك پديده‌ي فرهنگي- اجتماعي مطرح شده بود كم‌كم بعنوان عاملي مهم در رشد و توسعه‌ي اقتصادي شناخته شد. صلح، امنيت، دموكراسي، آزادي وپيشرفت‌هاي فرهنگي اجتماعي نيز از ديگر پيامدهاي مثبت اين صنعت عظيم به شمار مي‌آيند.
در ادامه ی این فصل به اهمیت موضوع ، بیان مسئله و الگوی مفهومی ، اهداف و سوالهایی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است و و فرضیه های تحقیق ودر همین راستا به بیان پیشینه ی پژوهش و همچنین به بیان قلمرو تحقیق و روش تحقیق و ابزار گردآوری داده می پردازیم
1-2 بیان مساله
کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند . (نوابخش و رفیعی فر، 1389:117). رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هر روز چرخه تازه ای بر ساز و کار بنیادین کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای بر آیند . ( نوابخش و رفیعی فر، 1389 ، 117 ) . رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی ، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری ازابعاد با فعالیت های مرتبط با صنعت توریسم گره خورده است (شربتی، 1389،55) . در مناطق روستایی اروپا گردشگری هم شیوه ی مهم و جدید اشتغال زایی و ایجاد در آمد و هم روستاها را از انزوای اجتماعی خارج کرده و باعث رونق و پویایی بیشتر جوامع روستایی شده است . ( شارپلی ، 1380 ، 27-28) .
برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگر پذیری ، مقاصد گردشگری ، باید به دنبال برنامه ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای جهانی گردشگری باشند . (پاپلی یزدی و سقایی ، 1385، 18) . اصولا گردشگران برای انتخاب مقاصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی در خصوص مقصد می باشند . آنها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه های گروهی شامل تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت و …جمع آوری می کنند . اگر چه منابع مذکور اطلاعات ارزشمندی را در اختیار گردشگر قرار می دهد ، اما گردشگران ترجیح می دهند بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع غیر رسمی از جمله بستگان ، دوستان ، آشنایان و دیگر افرا دریافت کنند . ( سیلور من1، 1997، 15) .
با توجه به اینکه این افراد خود ذینفع نیستند ، به همین دلیل بیشتر مورد توجه خاص گردشگران می باشند . لازم به ذکر است که اکثر گردشگران مهمترین منبع اطلاعات خود را بر اساس دانش ، تخصص و قابلیت اعتماد آنها انتخاب می کنند و به همین دلیل اطلاعات این منابع ، تاثیر بیشتری بر تصمیم او در مورد انتخاب مقصد گردشگری ، خواهد داشت .(سیلور من ، 1997 ، 17) .
اما در كنار اين عوامل، بازاريابي و تبليغات از شاخص‌هاي اصلي و مهم در رشد و گسترش گردشگري هستند.تبليغات يكي از شيوه‌هاي مهم و مؤثر در اطلاع رساني مي‌باشد و ميليون‌ها نفر را به خود جذب كرده است. در تحولات عمومي جهان، در همه‌ي امور جاري فعاليت‌هاي بشري و در تمام تار و پود زندگي انسان رخنه كرده است. نه تنها معرفي كالاها و خدمات بلكه رقابت‌هاي تجاري نيز بدون تبليغات مؤثر و گسترده ميسر نيست.
در واقع تبليغات ابزار مهمی براي ارتباط با بازار و جامعه و نفوذ در دل و فكر مخاطبان به منظور تأثيرگذاري و تغييردر تصميم و رفتار آنان است. تبليغ وسيله‌اي است براي تأثير و تغيير. تغييري كه تبليغ ايجاد مي‌كند، تغيير در نگرش، بينش، دانش، روش و رفتارهاي انواع مخاطبان است. (روستا، 1381) ارقام سرسام آوري كه در اين زمينه هزينه مي‌شود، به واقع اعجاب‌انگيز است و نشانه‌ي اهميت اقتصادي اين امر مي‌باشد.
به طور کلی تبلیغات شفاهی ، گفتگو در مورد محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضه کننده محصول یا خدمت می باشند . این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها در میان افرادی صورت می پذیرد که تصور می شود منافع اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از محصول دارند . ( سویینی و همکاران2 ، 2007، 344-346) .
گردشگران تمایل دارند از چهار منبع اطلاعات بیرونی هنگام برنامه ریزی سفرهای خود استفاده کنند : 1) بستگان، دوستان و آشنایان 2) ادبیات خاص مقصد 3) رسانه ها 4) مشاوران گردشگری . در طی کسب اطلاعات است که بازاریابان می توانند بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تاثیر بگذارند (گورسوی و مک کلری، 2004 ، 362) . بازاریابان برای متقاعد کردن مشتریان تلاش فراوانی می کنند ، اما گاهی از این واقعیت غافل می مانند که گفتگوی مشتریان با یکدیگر ، بیشترین تاثیرپذیری و تاثیر و تاثیرگذاری را در انتخاب مقصد گردشگری در پی خواهد داشت (براین و لیلین ، 2008، 153) . احتمال واکنش مصرف کننده نسبت به پیشنهاد یک دوست ، همکار یا مشاور قابل اعتماد ، بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام بازرگانی می باشد و این واکنش صرفا منحصر به جمع آوری اطلاعات نیست بلکه اغلب به خرید محصول می انجامد (سیلور من ، 2001 ، 32 ) . مصرف کنندگان به اعتبار نظرات دوستان ، خانواده و آشنایانش اعتماد می کنند چون این تاثیر گذاری توصیه دیگران از سه عامل کلیدی نشات میگیرد : اول ، چگونگی ارتباطات عامل مهمی در تبلیغات شفاهی می باشد . بسیاری از بحث هایی که با خانواده یا دوستان صورت میگیرد منجر به ایجاد حمایت ا ز سوی آنها جهت انجام رفتار های خاصی می شود . دوم ، بر خلاف جریان ارتباطات یک طرفه مثل آگهی های بازرگانی ، تبیلغات شفاهی مشتری ، یک جریان دو طرفه را به خدمت میگیرد . قدرت جریان ارتباطی دو طرفه از این واقعیت نشات میگیرد که فرد می تواند سوالاتی بپرسد ، توضیحاتی دریافت کند و نتایج سودمند را پی گیری کند . سوم ، تبلیغات شفاهی مشتری از ویژگی تجربه نیابتی برخوردار است ، یعنی افرادی که درباره محصولات و خدمات با یکدگیر صحبت می کنند ، خود آن محصول یا خمدت را تجربه کرده اند (ویلکلی3، 1990 ، 674) . تبلیغات شفاهی، در مراحل پایانی فرایند خرید حائز اهمیت بیشتری است ،چون موجب اطمینان خاطر مصرف کننده می شود . (واکر ، 1995،39 ).
نتایج تحقیقات نشان می دهد که تها 14 درصد افراد به چیزهایی که در آگهی های بازرگانی می بینند ، می خوانند یا می شنوند ، اعتماد می کنند . جالب تر اینکه 90 در صد افراد به محصولات یا خدماتی که توسط یکی از اعضاء خانواده ، دوستان یا همکاران تایید شود، اعتماد می کنند ، چون مطمئن هستند آنها منافعی که در این میان ندارند . (آلایر ، 2007، 547) . جالب اینکه حتی در عصر کامپیوتر و اینترنت هنوز افراد دوست دارند شخصا با هم صحبت کنند . 80 درصد مکالمات تبلیغات شفاهی به صورت مکالمه چهره به چهره صورت میگیرد و 20 درصد این مکالمات به صورت روی خط می باشد . (بالتر و باتمن ،2005،8)
در دهه های اخیر جهانگردی به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه ی کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت بوده اند.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمان هاست و این موضوع ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی،اجتماعی،فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه ای استفاده کرد،زیرا موفقیت تبلیغ در ارایه ارزش های فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های آن است.یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانه های تبلیغاتی است که در میزان تاثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده درست از آن باعث افزایش تاثیر پیام می شود. برای موفقیت تبلیغات در گردشگری بین الملل به علت پراکندگی مخاطبان در سر تاسر جهان رسانه های تبلیغات از اهمیت خاصی بر خوردار است.
ابزارهای تبلیغات گردشگری که می توان از آن ها در این زمینه بهره برد عبارتند از:کتاب کشور،شهر یا منطقه،سی دی از جاذبه هی کشور،بروشور اطلاع رسانی راهنمای ایرانگردی و یا استان گردی ،سایت اینترنت و ایمیل اطلاع رسانی گردشگری،،رادیو،پوستر،تلویزیون،مطبوعات،پست مستقیم،بانک اطلاعات و اطلاع رسانی گردشگری و نمایشگاه ها.
مسئولان گردشگری کشور در سال های اخیر تبلیغات فراوانی در رسانه ها برای جذب گردشگر خارجی انجام داده اند و در این سال ها شاهد ورود گردشگران شرق آسیا و تعداد کمی گردشگر اروپایی به داخل کشور بوده ایم.کشور عراق که در همسایگی ما به سر می برد و وجوهات فرهنگی فراوانی از جمله شیعیان در این کشور داریم و هر ساله گردشگران مذهبی از کشور عراق و بالعکس رهسپار دو کشور می شوند.با وجود نا آرامی و جنگ داخلی در کشور عراق و نا امنی در منطقه خاور میانه ایران یکی از کشورهای امن منطقه به شمار می رود و فرصت بسیار خوبی برای جذب گردشگر کشورهای عربی منطقه به داخل کشور می باشد همچنین با تبلیغات مثبت و موثر در جهت جذب گردشگران عراقی و عربی باعث ارز آوری فراوان برای کشور و سهم عمدای در جذب گردشگر در سطح منطقه داشته باشیم.
با سرمایه گذاری دولت و شرکت های گردشگری در بخش تیلیغات در معرفی جاذبه های گردشگری به گردشگران عراقی می توان امید به آن بست تعداد گردشگران ورودی به کشور بیش از پیش شود .
متأسفانه از نگاه بسیاری از مردم و مسئولان ایرانی، مراد از توریست، اتباع چشم‌آبی و موبلوند اروپایی است؛ در حالی كه مردم كشورهای مسلمان و همسایه و به ویژه كشور شیعه‌نشین عراق كه به دلایل مختلف، از جمله نزدیكی‌های فرهنگی، پتانسیل خوبی برای جذب به ایران دارند و پرسش اینجاست كه آیا به این منظور تبلیغات مناسبی صورت گرفته شده است؟
این تحقیق در صدد آن است که تاثیر تبلیغات بر گردشگر ورودی را بررسی نماید و همچنین به دنبال ارائه راهکارهای مفید در زمینه تبلیغات می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده درپژوهش حاضر به دنبال آنیم که بدانیم تبلیغات تا چه میزان می تواند بر ورود گردشگر به ایران به خصوص گردشگران عراقی تاثیر بگذارد ؟
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق :
ضرورت وجود تبليغات در صنعت گردشگري نيز همچون ديگر صنايع به خوبي احساس مي‌شود. تبليغات مستقيم و غيرمستقيم به عنوان بخش عمده‌اي از فرايند ارتباطات جهاني نقش اساسي در ايجاد شناخت و گسترش جهانگردي در ميان ملت‌ها ایفا خواهد كرد.
تبليغات با استفاده از ابزار مناسب انگيزه‌ي انسان براي سفرو تغییر در محيط زندگي را فراهم مي‌آورد. تبليغات زمينه‌ي شناخت و اطلاع‌رساني كمي و كيفي گردشگران از مقاصد گردشگري، جاذبه‌ها و خصوصيات ملل مختلف، خدمات موجود و ترغيب به مسافرت را براي گردشگران فراهم مي‌سازد.(رستمی،1377 )
راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تبليغات محيطي، اينترنت، شبكه‌هاي ماهواره‌اي و… از جمله رسانه‌ها و ابزار مهم تبليغاتي محسوب مي‌شوند اما در اين ميان ظهور و گسترش شبكه‌هاي تلويزيوني ـ ماهواره‌اي و اطلاع‌رساني جهاني همچون اينترنت تأثير شگرفي بر گردشگري گذاشته است این تکنولوژی ها مردم را قادر ساختند تا به شكلي مستقيم، بي‌واسطه و سريع با آداب و رسوم، سنت‌ها، شرايط اجتماعي و خدمات موجود در كشورهاي ديگر آشنا شوند.
ايران به علت برخورداري از شرايط متنوع آب و هوايي، تاريخ و تمدن كهن، آثار باستاني، چشم‌اندازهاي زيبا، هنر اصيل و صدها امتياز فرهنگي و… طبق اعلام سازمان يونسكو جزء يكي از ده كشور اول جهان از نظر ظرفيت‌هاي گردشگري به شمار مي‌رود. با اين حال كشور ما هنوز نتوانسته جايگاه مناسبي را در صنعت گردشگري بين‌المللي از آن خود كند براستي چه عواملي موجب شده تا ايران نتواند آنگونه كه شايسته است در عرصه‌ي توريسم بين‌المللي بدرخشد؟
صنعت گردشگري در هزاره‌ي سوم يكي از بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنيا به شمار مي‌رود. اين صنعت در شش دهه‌ي گذشته رشدي مداوم و متنوع را تجربه كرده تا به يكي از پردرآمدترين و بزرگ‌ترين بخش‌هاي اقتصادي در حال رشد در جهان تبديل شده است همچنین به عنوان صنعت بدون دودتوجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. گردشگري بين‌المللي بخشي از صنعت گردشگري است كه مربوط به تجارت‌ها، خدمات و درآمدهاي حاصل از گردشگراني است كه از كشورهاي ديگر خارج از محل اقامت خود بازديد مي‌كنند. خاستگاه اصلي گردشگري، كشورهاي صنعتي پيشرفته مي‌باشد به طوري كه بيشترين تعداد گردشگران بين‌المللي و درآمد ايجاد شده مربوط به هفت كشور بزرگ صنعتي دنيا مي‌باشد.
«برطبق آمار سازمان جهاني گردشگري4 كل گردشگران دنيا در سال 1950 میلادی بيست و پنج ميليون نفر و در سال 2008 میلادی حدود نهصد و بيست و دو ميليون نفر برآورد شده است همچنين درآمدهاي حاصل از گردشگري در سال 1980 بالغ بر صد و پنج ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 2008 ميلادي به نهصد و چهل و چهار ميليارد دلار آمريكا ( 624 ميليارد يورو) رسيده است.
اما در اين ميان ايران عليرغم استعداد والايي كه در زمينه‌ي جاذبه‌هاي گردشگري دارد، سهم بسيار ناچيزي از درآمد گردشگري جهاني را به خود اختصاص داده است.
توجه به صنعت گردشگري براي كشوري چون ايران از چند نقطه نظر حائز اهميت است:
1- ايران از جمله كشورهايي است كه با اقتصاد تك محصولي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام اتكاء شديدي داشته و دارد. اين شرايط باعث شده تا با تغيير قيمت نفت جهاني ساير متغيرهاي كلان اقتصادي نيز دچار نوسانات شديدي بشود اما براي رهايي از وابستگي و تنوع بخشي به اقتصاد ملي گردشگري مي‌تواند يك فعاليت اقتصادي جايگزين و پرسود باشد.
2- اين ثروت خدادادي (نفت) همچون ديگر منابع كم‌كم روبه پايان است چندي ديگر برنامه سازان اقتصادي كشورهاي تك محصولي ادامه‌ي روند فعلي اقتصاد منهاي نفت را به صورت تحميلي خواهند پذيرفت .كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست بنابراين بايد بدنبال منابع مالي ديگري براي رسيدن به توسعه اقتصادي باشيم.
3- باتوجه به جوان بودن جمعيت كشور ما و نرخ بالاي بيكاري (بخصوص قشر تحصيلكرده) اقتصاد ايران به شدت نيازمند ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي است كه صنعت گردشگري اين امكان را به خوبي فراهم مي‌كند.
4- صنعت و كشاورزي به عنوان دو عامل مهم تأمين كننده‌ي اقتصاد كشورها هميشه مورد توجه قرار دارند و كشورهای صنعتي همواره از اين دو بازوي اقتصادي بهره‌هاي فراوان برده‌اند اما هركدام از اين صنايع محاسن و معايبي را به دنبال دارد. در دنياي رقابتي آينده كشوري موفقتر خواهد بود كه بتواند از صنعتي با كمترين درجه‌ي معايب و بالاترين درجه‌ي محاسن براي رشد همه جانبه‌ي كشور خود استفاده كند. گردشگري به عنوان صنعتي با معایب کمتر و محسنات بیشمار، توجه بسياري از كشورها را براي توسعه‌ي اقتصادي به خود جلب كرده است.
5-كشور ايران بعنوان سرچشمه‌ي تمدن و غناي فرهنگي در اين صنعت نقش كمرنگي را در سطح جهان داراست كه متأسفانه با ايجاد تصوير غلط در ذهن جهانيان چهره واقعي كشور ايران با اين همه غناي فرهنگي مخدوش شده است. در اينجا با توسل به صنعت گردشگري و جذب گردشگر مي‌توان ميراث فرهنگي، اجتماعي و هنري كشور را به جهانيان معرفي كرد.
6- گسترش اين صنعت در ايران مي‌تواند بار مالي عظیمي كه بر دوش دولت مي‌باشد را كاسته و براي مردم مناطق توريستي ايجاد درآمد كرده موجب رشد و فعاليت واحدهاي خدماتي مانند مراكز اقامتي، رستوران‌ها، مراكز تفريحي شده و در نتيجه‌ي دريافت عوارض يا ماليات‌هاو عوايد مراكزي مانند موزه‌ها، تفريحگاه‌ها و ساير محل‌ها منجر به افزايش درآمد عمومي دولت می گردد.
براي دستيابي به اهداف توسعه توجه به گردشگري ضروري است. دو عامل بازاريابي و تبليغات نيز در رشد گردشگري نقش كليدي و اساسي رادارا هستند. ارتباط ميان تبليغات و گردشگري ارتباطي ناگسستني و پيچيده است تبليغات موجب گسترش و ارتقاء سطح كمي و كيفي گردشگري مي‌شود.
پر واضح است كه ايران نيز براي اينكه از عوايد سرشار گردشگري بي‌نصيب نماند بايد به تبليغ فراملی توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود بپردازد.
باتوجه به مواردي كه ذكر شد لزوم تبليغات در زمينه‌ي گردشگري باتوجه به زمينه‌هاي موضوعي آن از جمله خدمات حمل و نقل، خدمات رفاهي، صنايع دستي و هنري، نقاط ديدني و باستاني و… براي كشور ما بيش از پيش احساس مي‌شودزيرا تبليغات گردشگري علاوه بر این که در زمینه شناخت و ارايه اطلاعات به گردشگران ياري مي‌رساند، مستقيماً در مخاطبان خارجي ايجاد انگيزه مي‌كند که این خود منجر به جذب گردشگر مي‌شود. همچنین در زمینه معرفی ایران به عنوان کشوری با فرهنگ، امن و صلح دوست که داعیه ی گفتگوی تمدن ها را دارد بسیار حائز اهمیت است.

1-4 اهداف تحقيق:
1-4-1 هدف اصلي:
1-بررسی اثر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی
1-4-2 اهداف فرعی
1-بررسی ابزارهای استفاده شده و میزان تاثیر ان ها
2-بررسی رابطه دو کشور و استفاده از راهکارهای مناسب
3-ارائه راهکارهای لازم با توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر استفاده از تبلیغات
1-5 سؤالات تحقيق:
1-تبلیغات در مورد جاذبه های گردشگری ایران به چه میزان بر جذب گردشگران عراقی اثر گذار بوده است. ؟
2-کدام یک از ابزارهای تبلیغات در جذب گردشگران عراقی به ایران اثر بیشتری داشته است ؟
1-6 فرضيات:
1-به نظر می رسد تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران در جذب گردشگران عراقی موثر باشد.
2-به نظر می رسد برخی ابزارهای تبلیغات اث گذاری بیشتری در جذب گردششگران عراقی به ایران داشته باشد.
1-7 تعاريف عملياتي:
گردشگري: “عبارت است از فعاليت‌هاي افرادي كه براي استراحت، كار و دلايل ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر كرده حداكثر براي يك سال متوالي در آنجا اقامت مي‌كنند.” (پاپلي يزدي، سقايي، 1385، 13)
گردشگر خارجي: “كسي كه براي مدت زماني دست كم يك شب و كمتر از يك سال، به كشوري غير از وطن يا محل سكونت معمولي خودمسافرت مي‌كند و هدف او كاركردن و كسب درآمد نيست.” اين تعريف شامل كساني مي‌شود كه براي تفريح، گذراندن تعطيلات، ديدار دوستان و بستگان، انجام دادن امور تجاري و حرفه‌اي، درمان و زيارت يا براي تأمين هدف‌هاي ديگر به مسافرت مي‌روند. (واي،گی، 1377، 205)
فرهنگ: از نظر تيلور “فرهنگ مجموعه‌اي پيچيده از باورها، هنرها، اخلاق، حقوق، ارزش‌ها، آداب و رسوم و ديگر قابليت‌ها و عاداتي است كه انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب مي‌كند.” (انصاری،حسن،سایت مردم سالاری، 16 تیر 1387)
جاذبه‌هاي فرهنگي:” شامل مراسم سنتي، آئين‌ها، رقص‌هاي محلي، نمايشنامه‌ها، كارناوال‌ها، شيوه‌ي زندگي، طرز پوشش، عادات محلي، سبك معماري، زبان‌هاي محلي، موسيقي، ارزش‌هاي ديني و مذهبي مي‌شود.” (بونی فیس،12،1380)
جاذبه‌هاي تاريخي:” شامل مكان‌ها و يادمان‌هاي تاريخي همچون كاخ‌ها، موزه‌ها، كاروانسراها، آب انبارها، تپه‌ها و سايت‌هاي باستاني، اماكن مقدس مذهبي و… مي‌شود.”(ولا،بیچریل،19،1384)
جاذبه‌هاي طبيعي: “شامل چشم‌اندازه‌هاي طبيعي هر كشور مانند كوه‌ها، درياها، چشمه‌هاي آب معدني، چمنزارها، جنگل‌ها و… مي‌شود.”(ضیایی،13،1385)

1-8 مدل تحقیق

1-9- پیشینه تحقیق
1-9-1 پژوهش های داخلی
– زمانی فرندهندی ( 1384) مقاله ی خود با عنوان : ويژگيهاي اجتماعي و روانشناختي گردشگراني كه به ايران مي آيند،قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دانشکده
گروه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A)
گرایش:
جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری

عنوان :
تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)
استاد راهنما:
جابر پارسایی
پژوهشگر:
زهرا سادات طائریان
بهار 1394
تقدیم به :
پدر و مادر مهربانم
که در سختی ها و دشواری های زندگی همواره یار ، دلسوز ، فداکار و پشتیانی محکم
و مطمئن برایم بوده اند
همسر عزیزم
که همه زندگی ام می باشد
تشکر و قدردانی
سپاس خداوندی را سزاست که همگان از مدح و ثنای او عاجزند و از شمارش نعمت های بی شمارش، ناتوان. خداوندی که هیچ کس را توان ادای حق نعم او نیست و بلند همتان از درک حقیقتش قاصرند.

صمیمانه ترین و خالصانه ترین تقدیرها تقدیم به خانواده عزیز و مهربانم که همواره حامی و مشوقم بوده اند و در روزهای سخت و آسان زندگی ام دعای خیرشان همواره همراه من بوده است.

از استاد محترم جناب آقای دکتر جابر پارسایی با راهنمایی های خود به عیار این کار افزودند تشکر و قدردانی می نمایم.
از اساتید محترم که زحمت بازخوانی و داوری این مجموعه را به عهده داشتند، صمیمانه تشکر می نمایم.

باسمه‌تعالی
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان‌نامه
اينجانب زهرا سادات طائریاندانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته/ دكتراي حرفه‌اي/ دكتراي تخصصي در رشته جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری كه در تاريخ ……………… از پايان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان « با كسب نمره ……. و درجه……….. دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم: ۱- اين پايان‌نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام‌شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورداستفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
۲- اين پايان‌نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدركي تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان‌نامه داشته‌باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
۴- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
معاونت پژوهش و فن‌آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ما دانشجويان و اعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم، اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مدنظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم.
۱. اصل حقيقت‌جويي: تلاش در راستاي پي‌جويي حقيقت ووفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان‌سازي حقيقت.
۲. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
۳. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش
۴. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش
۵. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداري غيرعلمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار
۶. اصل رازداري: تعهد به ديانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و كشور و كليه افراد، نهادهاي مرتبط با تحقيق
۷. اصل احترام: تعهد به رعايت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت‌شکنی
۸. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به‌غیراز مواردي كه منع قانوني دارد.
۹. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به مثابه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.

فهرست مطالبصفحه
فصل اول
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقيق8
1-4-1 هدف اصلي8
1-4-2 اهداف فرعی8
1-5 سؤالات تحقيق8
1-6 فرضيات8
1-7 تعاريف عملياتي9
1-8 مدل تحقیق 10
1-9- پیشینه تحقیق 10
1-9-1 پژوهش های داخلی10
1-9-2 سابقه ی پژوهش های خارجی12
1-10 روش تحقيق15
1-11 روش جمع آوری اطلاعات 15
1-12 ابزار جمع آوری اطلاعات 15
1-13 جامعه آماري15
1-13-1 حجم نمونه 16
1-13-2 روش نمونه گیری16
1-14 موانع و محدودیت های تحقیق16
1-15 – خلاصه فصل18
فصل دوم
2-1 مقدمه20
2-2مفهوم تبلیغات 21
2-3 توریسم چیست؟22
2-4 تعريف گردشگري23
2-4-1 گردشگری طبق تعریف سازمان 24
2-5 سابقه‌ي تبليغات تجاري در جهان26
2-6 توسعه‌ي آژانس‌هاي تبليغاتي28
2-7 پيشينه گردشگري در جهان29
2-8 تاريخچه‌ي تبليغات در ايران30
2-9پيشينه گردشگري در ايران32
2-10 مدیریت در گردشگری34
2-11 نقش تبلیغات در گردشگری35
2-12 بازاریابی در گردشگری36
2-13 اهميت گردشگري39
2-14 اهداف تبليغات40
2-15 فنون تبليغات42
2-16 الگوهاي تبليغ44
2-17 انواع تبليغات45
2-18 انواع جاذبه‌هاي تبليغ48
2-19 اشکال عمده گردشگری 52
2-19- 1- گردشگری تفریحی 52
2-19-2- گردشگری درمانی 53
2-19-3 گردشگری فرهنگی و آموزشی 53
2-19- 4گردشگری اجتماعی 53
2-19-5 – گردشگری ورزشی 53
2-19-6 گردشگری مذهبی و زیارتی 53
2-19-7 گردشگری بازرگانی و تجاری 53
2-19-8 گردشگری سیاسی 54
2-20- عناصر گردشگری شهری 5454
2-20-1 عناصر اولیه گردشگری شهری54
2-20-2 عناصر ثانویه گردشگری شهری 54
2-21- پیامدهای گردشگری شهری 54
2-22 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهری 55
2-23 اثرات اقتصادی گردشگری شهری55
2-24- اثرات مثبت گردشگری بر محیط زیست55
2-25-  اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست56
2-26 جايگاه ايران در صنعت گردشگري57
2-27 خلاصه فصل 60
فصل سوم
3-1 مقدمه62
3-2 موقعیت جغرافیایی کشور ایران 63
3-3 استان‌ها63
3-4 جغرافیای اقتصادی ایران64
3-5معادن65
3-6 محصولات نباتات65
3-7 صنایع65
3-8 راهها65
3-9 رودهای ایران65
3-10 آبشارهای ایران66
3-11 دریاچه‌های عمده ایران67
3-12 زمین‌شناسی جغرافیای ایران67
3-13 زلزله شناسی و گسل‌های فعال69
3-14جنگل‌ها69
3-15 کوهستان‌ها70
3-16 مهم‌ترین قله‌ ها71
3-17موقعیت جغرافیایی71
3-18 صنعت گردشگری در ایران72
3-19 جاذبه‌های گردشگری ایران72
3-19-1 جاذبه‌های طبیعی72
3-19-2 جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی74
3-20 آمار و ارقام در رابطه با گردشگری در ایران75
3-21 عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 75
3-22عوامل مؤثر برروي اثربخشي تبليغ77
3-23 خلاصه و جمع بندی 79
فصل چهارم
4-1 مقدمه81
4-2 ویژگی های فردی پاسخگویان82
فصل پنجم
5-1 نتیجه گیری 114
5-2 پیشنهادات 118
5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی 124
منابع 126
پیوستها135
پرسشنامه 136
خروجی نرم افزار140

فهرست جداول
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت82
جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن83
جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات84
جدول شماره 5:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع شغل85
جدول شماره 6:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب روش سفر به ایران86
جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران86
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران87
جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ايران88
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران89
جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر90
جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران91
جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران92
جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران93
جدول 15: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی94
جدول شماره 16:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران95
جدول شماره 17 :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير محتواي تبليغات ارائه شده در آشنايي گردشگران با آداب و رسوم مردم ايران96
جدول شماره 18:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره ي بناها و آثار تاریخی97
جدول شماره 19: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران98
جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس از سفر به این کشور99
جدول شماره 21:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ايران براي گردشگري100
جدول شماره 22:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنايع دستي ايران101
جدول شماره 23:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان واقعي بودن گزارش هاي منفی در مورد ايران پس از سفر102
جدول شماره 24:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ايران103
جدول شماره 25:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير تبليغات آژانس هاي مسافرتي برای سفر به ایران104
جدول شماره 26:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران105
جدول شماره 27:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه منديبرای سفر مجدد به ايران106
فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 : توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت82
نمودار شماره 2: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن84
نمودار شماره 4: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات85
نمودار شماره 7: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران87
نمودار شماره 8 :توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 88
نمودار شماره 9: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران89
نمودار شماره 10: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران90
نمودار شماره 11: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر91
نمودار شماره 12: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران91
نمودار شماره 13: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران93
نمودار شماره 14: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران 94
نمودار شماره 15: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی95
نمودار شماره 16:نمودار درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران96
نمودار شماره 17:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران97
نمودار شماره 18 : توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره بناها و آثار تاریخی98
نمودار شماره 19: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران98
نمودار شماره 20:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس ازسفر به این کشور99
نمودار شماره21:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری101
نمودار شماره 22: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنایع دستی ایران102
نمودار شماره23:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی واقعی بودن گزارشهای منفی در مورد ایران پس از سفر103
نمودار شماره 24:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران104
نمودار شماره 25:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانسهای مسافرتی برای سفر به ایران105
نمودارشماره 26:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران106
نمودار شماره 27:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندي برای سفر مجدد به ايران107

چکیده :
ضرورت وجود تبليغات در گردشگري نيز همچون ديگر فعالیت های اقتصادی به خوبي احساس مي‌شود. تبليغات مستقيم و غيرمستقيم به عنوان بخش عمده‌اي از فرايند ارتباطات جهاني نقش اساسي در ايجاد شناخت و گسترش جهانگردي در ميان ملت‌ها ایفا خواهد كرد. هدف از نگارش پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی است به همین خاطر چهار فرضیه مطرح گردید که جهت سنجش فرضیه های مربوطه پرسشنامه ای طراحی و در اختیار گردشگران عراقی قرار گرفت . پرسشنامه مذکور دارای روایی و پایایی لازم بود . حجم نمونه مورد بررسی 250 نفر بود که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تبلیغات می تواند نقش موثری در جذب گردشگران جهت ورود به ایران داشته باشد . در نهایت پیشنهاداتی چند نیز با توجه به ماحصل پژوهش انجام شده بیان گردید .
کلید واژه : صنعت گردشگری، تبلیغات ، گردشگران ، عراق

1-1 مقدمه :
با رشد بيش از پيش شهرنشيني و زندگی ماشيني، براي گريز از زندگي مدرن و يافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امري واقع تجربه كند. در اين ميان پيشرفت چشمگير صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسيله‌ي نقليه‌ي ايمن و شبكه‌ي راه‌هاي وسيع و گسترده آسان نمود.
بدين ترتيب صنعتي شدن جوامع همراه با افزايش درآمد مردم از یک سو و مهيا شدن اوقات فراغت براي تجديد نيرو وگسترش نوآوري‌هاي تكنولوژيكي از سوی دیگر زمينه را براي سفر به نقاط دور و نزديك با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، كنجكاوي در مورد طبيعت،شناخت فرهنگ و تاريخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگري به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی شكل گرفت.
صنعت گردشگري در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمري داشته است. اكنون نيز شتابان به سمت آينده در حركت است.این جابجايي عظیم گردشگران بر روی كره‌ي زمين یکی از منابع مهم درآمدي جهان به حساب مي‌آيد همچنین به عنوان گسترده‌ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه‌اي است؛ این صنعت با تأسيس امكانات و زيرساختهای ويژه فرصت‌هاي شغلي بیشماري را براي كشور ميزبان بوجود مي‌آورد.
بدين ترتيب گردشگري كه در ابتدا بعنوان يك پديده‌ي فرهنگي- اجتماعي مطرح شده بود كم‌كم بعنوان عاملي مهم در رشد و توسعه‌ي اقتصادي شناخته شد. صلح، امنيت، دموكراسي، آزادي وپيشرفت‌هاي فرهنگي اجتماعي نيز از ديگر پيامدهاي مثبت اين صنعت عظيم به شمار مي‌آيند.
در ادامه ی این فصل به اهمیت موضوع ، بیان مسئله و الگوی مفهومی ، اهداف و سوالهایی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است و و فرضیه های تحقیق ودر همین راستا به بیان پیشینه ی پژوهش و همچنین به بیان قلمرو تحقیق و روش تحقیق و ابزار گردآوری داده می پردازیم
1-2 بیان مساله
کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند . (نوابخش و رفیعی فر، 1389:117). رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هر روز چرخه تازه ای بر ساز و کار بنیادین کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای بر آیند . ( نوابخش و رفیعی فر، 1389 ، 117 ) . رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی ، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری ازابعاد با فعالیت های مرتبط با صنعت توریسم گره خورده است (شربتی، 1389،55) . در مناطق روستایی اروپا گردشگری هم شیوه ی مهم و جدید اشتغال زایی و ایجاد در آمد و هم روستاها را از انزوای اجتماعی خارج کرده و باعث رونق و پویایی بیشتر جوامع روستایی شده است . ( شارپلی ، 1380 ، 27-28) .
برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگر پذیری ، مقاصد گردشگری ، باید به دنبال برنامه ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای جهانی گردشگری باشند . (پاپلی یزدی و سقایی ، 1385، 18) . اصولا گردشگران برای انتخاب مقاصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی در خصوص مقصد می باشند . آنها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه های گروهی شامل تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت و …جمع آوری می کنند . اگر چه منابع مذکور اطلاعات ارزشمندی را در اختیار گردشگر قرار می دهد ، اما گردشگران ترجیح می دهند بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع غیر رسمی از جمله بستگان ، دوستان ، آشنایان و دیگر افرا دریافت کنند . ( سیلور من1، 1997، 15) .
با توجه به اینکه این افراد خود ذینفع نیستند ، به همین دلیل بیشتر مورد توجه خاص گردشگران می باشند . لازم به ذکر است که اکثر گردشگران مهمترین منبع اطلاعات خود را بر اساس دانش ، تخصص و قابلیت اعتماد آنها انتخاب می کنند و به همین دلیل اطلاعات این منابع ، تاثیر بیشتری بر تصمیم او در مورد انتخاب مقصد گردشگری ، خواهد داشت .(سیلور من ، 1997 ، 17) .
اما در كنار اين عوامل، بازاريابي و تبليغات از شاخص‌هاي اصلي و مهم در رشد و گسترش گردشگري هستند.تبليغات يكي از شيوه‌هاي مهم و مؤثر در اطلاع رساني مي‌باشد و ميليون‌ها نفر را به خود جذب كرده است. در تحولات عمومي جهان، در همه‌ي امور جاري فعاليت‌هاي بشري و در تمام تار و پود زندگي انسان رخنه كرده است. نه تنها معرفي كالاها و خدمات بلكه رقابت‌هاي تجاري نيز بدون تبليغات مؤثر و گسترده ميسر نيست.
در واقع تبليغات ابزار مهمی براي ارتباط با بازار و جامعه و نفوذ در دل و فكر مخاطبان به منظور تأثيرگذاري و تغييردر تصميم و رفتار آنان است. تبليغ وسيله‌اي است براي تأثير و تغيير. تغييري كه تبليغ ايجاد مي‌كند، تغيير در نگرش، بينش، دانش، روش و رفتارهاي انواع مخاطبان است. (روستا، 1381) ارقام سرسام آوري كه در اين زمينه هزينه مي‌شود، به واقع اعجاب‌انگيز است و نشانه‌ي اهميت اقتصادي اين امر مي‌باشد.
به طور کلی تبلیغات شفاهی ، گفتگو در مورد محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضه کننده محصول یا خدمت می باشند . این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها در میان افرادی صورت می پذیرد که تصور می شود منافع اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از محصول دارند . ( سویینی و همکاران2 ، 2007، 344-346) .
گردشگران تمایل دارند از چهار منبع اطلاعات بیرونی هنگام برنامه ریزی سفرهای خود استفاده کنند : 1) بستگان، دوستان و آشنایان 2) ادبیات خاص مقصد 3) رسانه ها 4) مشاوران گردشگری . در طی کسب اطلاعات است که بازاریابان می توانند بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تاثیر بگذارند (گورسوی و مک کلری، 2004 ، 362) . بازاریابان برای متقاعد کردن مشتریان تلاش فراوانی می کنند ، اما گاهی از این واقعیت غافل می مانند که گفتگوی مشتریان با یکدیگر ، بیشترین تاثیرپذیری و تاثیر و تاثیرگذاری را در انتخاب مقصد گردشگری در پی خواهد داشت (براین و لیلین ، 2008، 153) . احتمال واکنش مصرف کننده نسبت به پیشنهاد یک دوست ، همکار یا مشاور قابل اعتماد ، بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام بازرگانی می باشد و این واکنش صرفا منحصر به جمع آوری اطلاعات نیست بلکه اغلب به خرید محصول می انجامد (سیلور من ، 2001 ، 32 ) . مصرف کنندگان به اعتبار نظرات دوستان ، خانواده و آشنایانش اعتماد می کنند چون این تاثیر گذاری توصیه دیگران از سه عامل کلیدی نشات میگیرد : اول ، چگونگی ارتباطات عامل مهمی در تبلیغات شفاهی می باشد . بسیاری از بحث هایی که با خانواده یا دوستان صورت میگیرد منجر به ایجاد حمایت ا ز سوی آنها جهت انجام رفتار های خاصی می شود . دوم ، بر خلاف جریان ارتباطات یک طرفه مثل آگهی های بازرگانی ، تبیلغات شفاهی مشتری ، یک جریان دو طرفه را به خدمت میگیرد . قدرت جریان ارتباطی دو طرفه از این واقعیت نشات میگیرد که فرد می تواند سوالاتی بپرسد ، توضیحاتی دریافت کند و نتایج سودمند را پی گیری کند . سوم ، تبلیغات شفاهی مشتری از ویژگی تجربه نیابتی برخوردار است ، یعنی افرادی که درباره محصولات و خدمات با یکدگیر صحبت می کنند ، خود آن محصول یا خمدت را تجربه کرده اند (ویلکلی3، 1990 ، 674) . تبلیغات شفاهی، در مراحل پایانی فرایند خرید حائز اهمیت بیشتری است ،چون موجب اطمینان خاطر مصرف کننده می شود . (واکر ، 1995،39 ).
نتایج تحقیقات نشان می دهد که تها 14 درصد افراد به چیزهایی که در آگهی های بازرگانی می بینند ، می خوانند یا می شنوند ، اعتماد می کنند . جالب تر اینکه 90 در صد افراد به محصولات یا خدماتی که توسط یکی از اعضاء خانواده ، دوستان یا همکاران تایید شود، اعتماد می کنند ، چون مطمئن هستند آنها منافعی که در این میان ندارند . (آلایر ، 2007، 547) . جالب اینکه حتی در عصر کامپیوتر و اینترنت هنوز افراد دوست دارند شخصا با هم صحبت کنند . 80 درصد مکالمات تبلیغات شفاهی به صورت مکالمه چهره به چهره صورت میگیرد و 20 درصد این مکالمات به صورت روی خط می باشد . (بالتر و باتمن ،2005،8)
در دهه های اخیر جهانگردی به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه ی کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت بوده اند.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمان هاست و این موضوع ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی،اجتماعی،فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه ای استفاده کرد،زیرا موفقیت تبلیغ در ارایه ارزش های فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های آن است.یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانه های تبلیغاتی است که در میزان تاثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده درست از آن باعث افزایش تاثیر پیام می شود. برای موفقیت تبلیغات در گردشگری بین الملل به علت پراکندگی مخاطبان در سر تاسر جهان رسانه های تبلیغات از اهمیت خاصی بر خوردار است.
ابزارهای تبلیغات گردشگری که می توان از آن ها در این زمینه بهره برد عبارتند از:کتاب کشور،شهر یا منطقه،سی دی از جاذبه هی کشور،بروشور اطلاع رسانی راهنمای ایرانگردی و یا استان گردی ،سایت اینترنت و ایمیل اطلاع رسانی گردشگری،،رادیو،پوستر،تلویزیون،مطبوعات،پست مستقیم،بانک اطلاعات و اطلاع رسانی گردشگری و نمایشگاه ها.
مسئولان گردشگری کشور در سال های اخیر تبلیغات فراوانی در رسانه ها برای جذب گردشگر خارجی انجام داده اند و در این سال ها شاهد ورود گردشگران شرق آسیا و تعداد کمی گردشگر اروپایی به داخل کشور بوده ایم.کشور عراق که در همسایگی ما به سر می برد و وجوهات فرهنگی فراوانی از جمله شیعیان در این کشور داریم و هر ساله گردشگران مذهبی از کشور عراق و بالعکس رهسپار دو کشور می شوند.با وجود نا آرامی و جنگ داخلی در کشور عراق و نا امنی در منطقه خاور میانه ایران یکی از کشورهای امن منطقه به شمار می رود و فرصت بسیار خوبی برای جذب گردشگر کشورهای عربی منطقه به داخل کشور می باشد همچنین با تبلیغات مثبت و موثر در جهت جذب گردشگران عراقی و عربی باعث ارز آوری فراوان برای کشور و سهم عمدای در جذب گردشگر در سطح منطقه داشته باشیم.
با سرمایه گذاری دولت و شرکت های گردشگری در بخش تیلیغات در معرفی جاذبه های گردشگری به گردشگران عراقی می توان امید به آن بست تعداد گردشگران ورودی به کشور بیش از پیش شود .
متأسفانه از نگاه بسیاری از مردم و مسئولان ایرانی، مراد از توریست، اتباع چشم‌آبی و موبلوند اروپایی است؛ در حالی كه مردم كشورهای مسلمان و همسایه و به ویژه كشور شیعه‌نشین عراق كه به دلایل مختلف، از جمله نزدیكی‌های فرهنگی، پتانسیل خوبی برای جذب به ایران دارند و پرسش اینجاست كه آیا به این منظور تبلیغات مناسبی صورت گرفته شده است؟
این تحقیق در صدد آن است که تاثیر تبلیغات بر گردشگر ورودی را بررسی نماید و همچنین به دنبال ارائه راهکارهای مفید در زمینه تبلیغات می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده درپژوهش حاضر به دنبال آنیم که بدانیم تبلیغات تا چه میزان می تواند بر ورود گردشگر به ایران به خصوص گردشگران عراقی تاثیر بگذارد ؟
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق :
ضرورت وجود تبليغات در صنعت گردشگري نيز همچون ديگر صنايع به خوبي احساس مي‌شود. تبليغات مستقيم و غيرمستقيم به عنوان بخش عمده‌اي از فرايند ارتباطات جهاني نقش اساسي در ايجاد شناخت و گسترش جهانگردي در ميان ملت‌ها ایفا خواهد كرد.
تبليغات با استفاده از ابزار مناسب انگيزه‌ي انسان براي سفرو تغییر در محيط زندگي را فراهم مي‌آورد. تبليغات زمينه‌ي شناخت و اطلاع‌رساني كمي و كيفي گردشگران از مقاصد گردشگري، جاذبه‌ها و خصوصيات ملل مختلف، خدمات موجود و ترغيب به مسافرت را براي گردشگران فراهم مي‌سازد.(رستمی،1377 )
راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تبليغات محيطي، اينترنت، شبكه‌هاي ماهواره‌اي و… از جمله رسانه‌ها و ابزار مهم تبليغاتي محسوب مي‌شوند اما در اين ميان ظهور و گسترش شبكه‌هاي تلويزيوني ـ ماهواره‌اي و اطلاع‌رساني جهاني همچون اينترنت تأثير شگرفي بر گردشگري گذاشته است این تکنولوژی ها مردم را قادر ساختند تا به شكلي مستقيم، بي‌واسطه و سريع با آداب و رسوم، سنت‌ها، شرايط اجتماعي و خدمات موجود در كشورهاي ديگر آشنا شوند.
ايران به علت برخورداري از شرايط متنوع آب و هوايي، تاريخ و تمدن كهن، آثار باستاني، چشم‌اندازهاي زيبا، هنر اصيل و صدها امتياز فرهنگي و… طبق اعلام سازمان يونسكو جزء يكي از ده كشور اول جهان از نظر ظرفيت‌هاي گردشگري به شمار مي‌رود. با اين حال كشور ما هنوز نتوانسته جايگاه مناسبي را در صنعت گردشگري بين‌المللي از آن خود كند براستي چه عواملي موجب شده تا ايران نتواند آنگونه كه شايسته است در عرصه‌ي توريسم بين‌المللي بدرخشد؟
صنعت گردشگري در هزاره‌ي سوم يكي از بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنيا به شمار مي‌رود. اين صنعت در شش دهه‌ي گذشته رشدي مداوم و متنوع را تجربه كرده تا به يكي از پردرآمدترين و بزرگ‌ترين بخش‌هاي اقتصادي در حال رشد در جهان تبديل شده است همچنین به عنوان صنعت بدون دودتوجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. گردشگري بين‌المللي بخشي از صنعت گردشگري است كه مربوط به تجارت‌ها، خدمات و درآمدهاي حاصل از گردشگراني است كه از كشورهاي ديگر خارج از محل اقامت خود بازديد مي‌كنند. خاستگاه اصلي گردشگري، كشورهاي صنعتي پيشرفته مي‌باشد به طوري كه بيشترين تعداد گردشگران بين‌المللي و درآمد ايجاد شده مربوط به هفت كشور بزرگ صنعتي دنيا مي‌باشد.
«برطبق آمار سازمان جهاني گردشگري4 كل گردشگران دنيا در سال 1950 میلادی بيست و پنج ميليون نفر و در سال 2008 میلادی حدود نهصد و بيست و دو ميليون نفر برآورد شده است همچنين درآمدهاي حاصل از گردشگري در سال 1980 بالغ بر صد و پنج ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 2008 ميلادي به نهصد و چهل و چهار ميليارد دلار آمريكا ( 624 ميليارد يورو) رسيده است.
اما در اين ميان ايران عليرغم استعداد والايي كه در زمينه‌ي جاذبه‌هاي گردشگري دارد، سهم بسيار ناچيزي از درآمد گردشگري جهاني را به خود اختصاص داده است.
توجه به صنعت گردشگري براي كشوري چون ايران از چند نقطه نظر حائز اهميت است:
1- ايران از جمله كشورهايي است كه با اقتصاد تك محصولي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام اتكاء شديدي داشته و دارد. اين شرايط باعث شده تا با تغيير قيمت نفت جهاني ساير متغيرهاي كلان اقتصادي نيز دچار نوسانات شديدي بشود اما براي رهايي از وابستگي و تنوع بخشي به اقتصاد ملي گردشگري مي‌تواند يك فعاليت اقتصادي جايگزين و پرسود باشد.
2- اين ثروت خدادادي (نفت) همچون ديگر منابع كم‌كم روبه پايان است چندي ديگر برنامه سازان اقتصادي كشورهاي تك محصولي ادامه‌ي روند فعلي اقتصاد منهاي نفت را به صورت تحميلي خواهند پذيرفت .كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست بنابراين بايد بدنبال منابع مالي ديگري براي رسيدن به توسعه اقتصادي باشيم.
3- باتوجه به جوان بودن جمعيت كشور ما و نرخ بالاي بيكاري (بخصوص قشر تحصيلكرده) اقتصاد ايران به شدت نيازمند ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي است كه صنعت گردشگري اين امكان را به خوبي فراهم مي‌كند.
4- صنعت و كشاورزي به عنوان دو عامل مهم تأمين كننده‌ي اقتصاد كشورها هميشه مورد توجه قرار دارند و كشورهای صنعتي همواره از اين دو بازوي اقتصادي بهره‌هاي فراوان برده‌اند اما هركدام از اين صنايع محاسن و معايبي را به دنبال دارد. در دنياي رقابتي آينده كشوري موفقتر خواهد بود كه بتواند از صنعتي با كمترين درجه‌ي معايب و بالاترين درجه‌ي محاسن براي رشد همه جانبه‌ي كشور خود استفاده كند. گردشگري به عنوان صنعتي با معایب کمتر و محسنات بیشمار، توجه بسياري از كشورها را براي توسعه‌ي اقتصادي به خود جلب كرده است.
5-كشور ايران بعنوان سرچشمه‌ي تمدن و غناي فرهنگي در اين صنعت نقش كمرنگي را در سطح جهان داراست كه متأسفانه با ايجاد تصوير غلط در ذهن جهانيان چهره واقعي كشور ايران با اين همه غناي فرهنگي مخدوش شده است. در اينجا با توسل به صنعت گردشگري و جذب گردشگر مي‌توان ميراث فرهنگي، اجتماعي و هنري كشور را به جهانيان معرفي كرد.
6- گسترش اين صنعت در ايران مي‌تواند بار مالي عظیمي كه بر دوش دولت مي‌باشد را كاسته و براي مردم مناطق توريستي ايجاد درآمد كرده موجب رشد و فعاليت واحدهاي خدماتي مانند مراكز اقامتي، رستوران‌ها، مراكز تفريحي شده و در نتيجه‌ي دريافت عوارض يا ماليات‌هاو عوايد مراكزي مانند موزه‌ها، تفريحگاه‌ها و ساير محل‌ها منجر به افزايش درآمد عمومي دولت می گردد.
براي دستيابي به اهداف توسعه توجه به گردشگري ضروري است. دو عامل بازاريابي و تبليغات نيز در رشد گردشگري نقش كليدي و اساسي رادارا هستند. ارتباط ميان تبليغات و گردشگري ارتباطي ناگسستني و پيچيده است تبليغات موجب گسترش و ارتقاء سطح كمي و كيفي گردشگري مي‌شود.
پر واضح است كه ايران نيز براي اينكه از عوايد سرشار گردشگري بي‌نصيب نماند بايد به تبليغ فراملی توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود بپردازد.
باتوجه به مواردي كه ذكر شد لزوم تبليغات در زمينه‌ي گردشگري باتوجه به زمينه‌هاي موضوعي آن از جمله خدمات حمل و نقل، خدمات رفاهي، صنايع دستي و هنري، نقاط ديدني و باستاني و… براي كشور ما بيش از پيش احساس مي‌شودزيرا تبليغات گردشگري علاوه بر این که در زمینه شناخت و ارايه اطلاعات به گردشگران ياري مي‌رساند، مستقيماً در مخاطبان خارجي ايجاد انگيزه مي‌كند که این خود منجر به جذب گردشگر مي‌شود. همچنین در زمینه معرفی ایران به عنوان کشوری با فرهنگ، امن و صلح دوست که داعیه ی گفتگوی تمدن ها را دارد بسیار حائز اهمیت است.

1-4 اهداف تحقيق:
1-4-1 هدف اصلي:
1-بررسی اثر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی
1-4-2 اهداف فرعی
1-بررسی ابزارهای استفاده شده و میزان تاثیر ان ها
2-بررسی رابطه دو کشور و استفاده از راهکارهای مناسب
3-ارائه راهکارهای لازم با توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر استفاده از تبلیغات
1-5 سؤالات تحقيق:
1-تبلیغات در مورد جاذبه های گردشگری ایران به چه میزان بر جذب گردشگران عراقی اثر گذار بوده است. ؟
2-کدام یک از ابزارهای تبلیغات در جذب گردشگران عراقی به ایران اثر بیشتری داشته است ؟
1-6 فرضيات:
1-به نظر می رسد تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران در جذب گردشگران عراقی موثر باشد.
2-به نظر می رسد برخی ابزارهای تبلیغات اث گذاری بیشتری در جذب گردششگران عراقی به ایران داشته باشد.
1-7 تعاريف عملياتي:
گردشگري: “عبارت است از فعاليت‌هاي افرادي كه براي استراحت، كار و دلايل ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر كرده حداكثر براي يك سال متوالي در آنجا اقامت مي‌كنند.” (پاپلي يزدي، سقايي، 1385، 13)
گردشگر خارجي: “كسي كه براي مدت زماني دست كم يك شب و كمتر از يك سال، به كشوري غير از وطن يا محل سكونت معمولي خودمسافرت مي‌كند و هدف او كاركردن و كسب درآمد نيست.” اين تعريف شامل كساني مي‌شود كه براي تفريح، گذراندن تعطيلات، ديدار دوستان و بستگان، انجام دادن امور تجاري و حرفه‌اي، درمان و زيارت يا براي تأمين هدف‌هاي ديگر به مسافرت مي‌روند. (واي،گی، 1377، 205)
فرهنگ: از نظر تيلور “فرهنگ مجموعه‌اي پيچيده از باورها، هنرها، اخلاق، حقوق، ارزش‌ها، آداب و رسوم و ديگر قابليت‌ها و عاداتي است كه انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب مي‌كند.” (انصاری،حسن،سایت مردم سالاری، 16 تیر 1387)
جاذبه‌هاي فرهنگي:” شامل مراسم سنتي، آئين‌ها، رقص‌هاي محلي، نمايشنامه‌ها، كارناوال‌ها، شيوه‌ي زندگي، طرز پوشش، عادات محلي، سبك معماري، زبان‌هاي محلي، موسيقي، ارزش‌هاي ديني و مذهبي مي‌شود.” (بونی فیس،12،1380)
جاذبه‌هاي تاريخي:” شامل مكان‌ها و يادمان‌هاي تاريخي همچون كاخ‌ها، موزه‌ها، كاروانسراها، آب انبارها، تپه‌ها و سايت‌هاي باستاني، اماكن مقدس مذهبي و… مي‌شود.”(ولا،بیچریل،19،1384)
جاذبه‌هاي طبيعي: “شامل چشم‌اندازه‌هاي طبيعي هر كشور مانند كوه‌ها، درياها، چشمه‌هاي آب معدني، چمنزارها، جنگل‌ها و… مي‌شود.”(ضیایی،13،1385)

1-8 مدل تحقیق

1-9- پیشینه تحقیق
1-9-1 پژوهش های داخلی
– زمانی فرندهندی ( 1384) مقاله ی خود با عنوان : ويژگيهاي اجتماعي و روانشناختي گردشگراني كه به ايران مي آيند،قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید