مقالات و پایان نامه ها

شرکت‌ها، شوک‌های، بورس، شرکت‌های، باشد. ، اطلاعاتی

کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها در خصوص نقش تغییرات در مانده نقد شرکتها در بازدهی آنها کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن ادامه مطلب…

By admins, ago
مقالات و پایان نامه ها

نهادی، شرکتی، حاکمیت، شرکت­های، هیئت، مدیره

به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ادامه مطلب…

By admins, ago
مقالات و پایان نامه ها

گروه­های، بدهی، شرکت­ها، پژوهش،، ، شرکت­های

اهداف پژوهش به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   فرضیه­های پژوهش یک دیدگاه ادامه مطلب…

By admins, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعدیل، زائد………………………………………………………………………..، زائد…………………………………………………………………………..، جونز…………………………………………………………………………….، نقدی……………………………………………………………………….، ششم…………………………………………………………………………..

4-13-2. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 103 آزمون فرضیه سوم و چهارم…………………………………………………………………………………………………………….. 104 4-14-1. آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 105 4-14-2. آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 105 آزمون فرضیه پنجم و ششم……………………………………………………………………………………………………………… 106 4-15-1. آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 107 4-15-2. آزمون فرضیه ادامه مطلب…

By admins, ago
مقالات و پایان نامه ها

شادمانی، ‌‌تاب‌آوری، هویّت، شادی، آن‌ها، هیجانات

     در تحلیل مطالعات انجام‌ شده در زمینه‌ی شادی، دینر[26] (1984؛ به نقل از کهولت و جوکار، 1390) بین دو رویکرد تمایز قائل شد: “رویکرد پایین به بالا” و “رویکرد بالا به پایین”. در رویکرد ادامه مطلب…

By admins, ago