پیوست شماره 1) پرسشنامه تحقیقبسمی تعالی
پرستاران محترم بخش
با سلام و احترام، پرسشنامه ای که پیش روی شماست مربوط به كار مطالعاتي دانشگاهی در مورد تأثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد مي باشد. محققين واقفند كه وقت شما بسيار ارزشمند مي باشد ولي پاسخگويي شما به سوالات اين پرسشنامه به عنوان افرادی باتجربه و خبره نقش مهمي در پيشبرد اهداف این تحقیق خواهد داشت. لذا مستدعی است پس از تکمیل مشخصات خواسته شده، میزان موافقت خود را در مورد گزاره هاي ذیل در رابطه با واحد خود در طیف مقابل علامت بزنید. لازم به یاد آوری است که اطلاعات اين پرسشنامه بصورت محرمانه نزد محققين باقي مانده و صرفا براي اهداف پژوهشي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.از صرف وقت و دقتي كه مبذول مي فرماييد كمال تشكر را داريم.
باتشکر ریحانه نوریان داشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد
M.noorian85@gmail.com وضعیت استخدامی : رسمی □ پیمانی □ قراردادی □ طرحی □ سابقه خدمت : زیر 10 سال □ بین 10 تا 20 سال □ بیشتر از 20 سال □
محل خدمت مدرک تحصیلی : دیپلم □ فوق دیپلم □ کارشناسی □ کارشناسی ارشد و بالاتر□

کاملا موافقم موافقم نه مخالف نه موافق مخالفم کاملا مخالفم مولفه های فرهنگ سازمانی
ردیف
5 4 3 2 1 در بیمارستان ما بیشتر پرستاران درکارهایشان فعال هستند . 1 C1a
در بیمارستان ما پرستاران تصمیمات را به طور معمول در سطحی که بیشترین اطلاعات موجود است می گیرند . 2 C1a
در بیمارستان ما اطلاعات به طور وسیعی در اختیار همه قراردارد ، لذا هرکس در موقع نیاز میتواند به آن دست یابد. 3 C1a
پرستاران بیمارستان معتقد هستند که میتوانند اثرات مثبتی برعملکرد بیمارستان داشته باشند . 4 C1a
در بیمارستان ما برنامه ریزی فعالیتها به صورت مداوم است و هرکس تا اندازه ای در این فرایند درگیراست. 5 C1a
در بیمارستان ما همکاری در بخشهای مختلف به نحو شایسته ای مورد تشویق قرارمی گیرد. 6 C1b
در بیمارستان ما پرستاران همانند اعضای یک تیم با یکدیگر همکاری دارند. 7 C1b
در بیمارستان ما برای انجام کارها بیشتراز کارتیمی استفاده می شود تا سلسله مراتب. 8 C1b
در بیمارستان ما تیم ها زیربنای اولیه و اصلی بیمارستان محسوب می شوند. 9 C1b
در بیمارستان ما فعالیتها آنگونه سازمان یافته که هرپرستار می تواند ارتباط بین کارخود و اهداف بیمارستان رامتوجه شود. 10 C1b
در بیمارستان ما به گونه ای تفویض اختیارشده که پرستاران می توانند راسا تصمیم گیری و اقدام نمایند. 11 C1c
دربیمارستان ما به طور پیوسته بر افزایش سطح مهارتهای کارکنانش سرمایه گذاری می شود. 12 C1c
در بیمارستان ما ، مهارتها و قابلیتهای کاری پرستاران به طور مداوم در حال توسعه است. 13 C1c
در بیمارستان ما ریشه اصلی مشکلات در کمبود مهارتهای لازم برای انجام وظایف محول شده است. 14 C1c
در بیمارستان ما به تواناییهای پرستاران به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و برتری بیمارستانی نگریسته می شود. 15 C1c
در بیمارستان ما مدیران به آنچه می گویند ، عمل می نمایند . 16 C2a
در بیمارستان ما از یک سبک مدیریتی متمایز برای انجام فعالیتهای بیمارستانی استفاده می شود . 17 C2a
در بیمارستان ما مجموعه ای روشن و پایدار از ارزشها وجود دارد که شیوه انجام کار مارا سازما ندهی می کند . 18 C2a
در بیمارستان ما نادیده گرفتن ارزش های اصلی سازمان ، افراد را با مشکل مواجه می سازد . 19 C2a
در بيمارستان ما کد های اخلاقی خاصی وجود دارد که راهنمای رفتار های ما بوده و درست و غلط را نشان می دهد 20 C2a
وقتی عدم توافق پیش می آید ، مابرای دستیابی به راه حلهایی که هردو طرف سود ببرند ، سخت تلاش می کنیم . 21 C2b
در بیمارستام ما پرستاران ، نگرشها و برداشتهای کاملا مشابهی نسبت به مسائل بیمارستان دارند . 22 C2b
در بیمارستان ما دستیابی به توافق حتی در موضوعات پیچیده آسان است . 23 C2b
در بیمارستان ما پرستاران در مورد موضوعات مختلف به آسانی با هم به توافق می رسند . 24 C2b
در بیمارستان ما توافق روشنی در مورد روش صحیح و غلط انجام کارها وجود دارد. 25 C2b
در بیمارستان ما روش های انجام کارها و فعالیتها ، بسیار پایدار و قابل پیش بینی است . 26 C2c
افراد واحدهای مختلف بیمارستان دیدگاه و چشم انداز مشترکی دارند . 27 C2c
در بيمارستان ما در بین بخش های مختلف کارها به سهولت هماهنگ می گردد.. 28 C2c
در بیمارستان ما کارکردن و هماهنگی با برخی افراد و بخشها بسیار مشکل است . 29 C2c
دربیمارستان ما هر بخش اهداف عملکردی مخصوص به خود را دارد 30 C2c
در بیمارستان ما شیوه های کاری ، بسیار منعطف بوده و به سادگی قابل تغییر است. 31 C3a
بیمارستان ما به خوبی به رقبا و سایر تغییرات در محیط کار بیرونی عکس العمل نشان داده و پاسخ می دهد . 32 C3a
در بیمارستان ، شیوه های کاری به طور مستمر بهبود یافته و شیوه های جدید به کارگرفته می شوند . 33 C3a
در بیمارستان ما تلاش برای ایجاد تغییر معمولا با مقاومت همراه می گردد. 34 C3a
در بیمارستان ما واحدهاو دوایر مختلف اغلب برای ایجاد تغییرات با هم همکاری می نمایند . 35 C3a
در بیمارستان ما پیشنهادات و انتقادات بیماران ، اغلب منجر به ایجاد تغییرات می شود. 36 C3b
پیشنهادات و انتقادات بيماران در بروز رسانی بيمارستان مورد توجه قرار مي گيرد. 37 C3b
در بیمارستان ما تمامی پرستاران دارای شناختی عمیق از خواسته هاو نیازهای بیماران هستند . 38 C3b
در بیمارستان ما اغلب در تصمیمات ، به خواسته ها و تمایلات بیماران بی توجهی می شود. 39 C3b
در بیمارستان ما ارتباط مستقیم و احترام آمیز با بیماران ارجحیت دارد و تشویق می شود. 40 C3b
در بیمارستان ما، به شکست به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت نگریسته می شود . 41 C3c
در بیمارستان ما نوآوری مورد تشویق و پاداش قرار می گیرد . 42 C3c
در بیمارستان ما در انجام هر کاری به جزئیات توجه می شود. 43 C3c
در بیمارستان ما یادگیری حین فعالیت از اهداف اصلی پرستاران است . 44 C3c
در بیمارستان ما بخش های مختلف ارتباط نزدیکی باهم دارند. 45 C3c
بیمارستان ما دارای جهت و اهداف بلند مدت است. 46 C4a
در بیمارستان ما استراتژی (روش دسترسی به اهداف بلندمدت) ،سایر بیمارستانها را به تغییر در شیوه های خود در عرصه فعالیتها سوق می دهد. 47 C4a
بیمارستان ما دارای رسالت و ماموریت روشنی است که به کار پرستاران معنی و جهت می دهد 48 C4a
بیمارستان ما دارای استراتژی روشنی برای آینده است. 49 C4a
مسیر استراتژیک بیمارستان برای پرستاران واضح و روشن است. 50 C4a
در بیمارستان ما توافق عمومی در مورد اهداف وجود دارد . 51 C4b
در بیمارستان ما هدف گذاری مدیران بلند پروازانه ولی با اتکا به واقعیات است . 52 C4b
در بیمارستان ما مدیران اهداف را برای پرستاران روشن ساخته اند . 53 C4b
در این بیمارستان ما به طور مداوم پیشرفت خود را با اهدافی که تعیین کرده ایم مقایسه می کنیم. 54 C4b
در بیمارستان ما پرستاران کارهایی را که برای موفقیت در آینده بیمارستان لازم است را میشناسند و انجام می دهند . 55 C4b
پرستاران بیمارستان چشم انداز(تصویری ازآینده مطلوب) مشترکی از آینده بیمارستان دارند . 56 C4c
مدیران و روسای بیمارستان دارای دیدگاه بلندمدت نسبت به مسائل بیمارستان هستند . 57 C4c
در بیمارستان ما نتایج و تصمیمات کوتاه مدت ، هماهنگ با برنامه های بلند مدت سازمانی است . 58 C4c
در بيمارستان ما چشم انداز موجود باعث ایجاد انگیزش در پرستاران می شود. 59 C4c
پرستاران بیمارستان می توانند به برنامه های کوتاه مدت ، بدون به خطرانداختن اهداف بلند مدت بیمارستان دست یابند. 60 C4c
پیوست شماره 2 : چک لیست سنجه های اعتبار بخشی در بخش های بالینیICU
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی
حداكثر امتياز
برنامه استراتژیک
نظارت ،مدیریت و رهبری موجود و در دسترس بودن برنامه استراتژيك 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری ويژگي هاي رسالت بيمارستان 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری محل نصب تابلوي رسالت 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری اطلاع كاركنان از رسالت 1 …
نظارت ،مدیریت و رهبری اطلاع كاركنان از برنامه عملياتي 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری اطلاع رده هاي مختلف آموزشي از رسالت 2 …
مجموع … 11 12
رئیس بخش
نظارت ،مدیریت و رهبری حكم رئيس 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری شرايط احراز رئيس 2 …
مجموع … 4 4
سرپرستار بخش
نظارت ،مدیریت و رهبری حكم سرپرستار 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری شرايط احراز سرپرستار 1 …
مجموع … 3 4
پزشک مقیم
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها
حضور پزشك مقيم  
0 2
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
پرستار مسئول شیفت
نظارت ،مدیریت و رهبری ابلاغ مسئول شيفت 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری شرايط احراز مسئول شيفت 1 …
مجموع … 3 4
پرونده پرسنلی ( كاغذي/الکترونیک)
نظارت ،مدیریت و رهبری دسترسي مسئول/ريئس به پرونده پرسنلي 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری محرمانه بودن پرونده پرسنلي 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری محتويات پرونده پرسنلي 2 مجموع … 6 6
لیست کارکنان
نظارت ،مدیریت و رهبری ليست كاركنان 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری محل قرارگرفتن برنامه نوبت كاري 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری قانون بهره وري 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری ليست پزشكان آنكال و مقيم 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری ليست گروه احياء 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری برنامه حضور اورژانسي و فراخوان 2 …
نظارت ،مدیریت و رهبری بررسي حجم كار 0 …
نظارت ،مدیریت و رهبری چينش متناسب نيرو 0 …
مجموع … 12 16
دوره توجیهی بدو ورود
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای وجود كتابچه توجيهي 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای دسترسي به كتابچه توجيهي 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای اطلاع از كتابچه توجيهي 1 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای توجيه اموزش گيرنده و اموزش دهنده 1 …
مجموع … 6 8
آزمون صلاحیت و توانمندی کارکنان
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای ليست توانمندي مورد نياز 0 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آزمون اوليه صلاحيت 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آزمون دوره اي صلاحيت 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای مهارت پايش هموديناميك 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای مهارت محاسبات دارويي 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای مهارت آرمايشات خوني 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای مهارت ارزيابي سطح هوشياري 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای مهارت درمان زخم فشاري 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای مهارت تغذيه ودارو درماني 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای مهارت ازكار ونتيلاتور 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای مهارت كار با بيماران بي قرار 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آگاهي از وضعيت بيمار 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای نارسايي هاي توانمندي اوليه 1 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای نارسايي هاي توانمندي دوره اي 1 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای اصلاح توانمندي اوليه  2
  …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای اصلاح توانمندي دوره اي  2
  …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای شاخص اثر بخشي  2
  …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای بررسي اثر بخشي اصلاحات  0
  مجموع … 30 36
آموزش و توانمندسازی کارکنان
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای ارزيابي دوره هاي آموزش سالانه 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای داشتن برنامه توسعه فردي 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای توسعه فردي سالانه 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای بازآموزي غير مدون سالانه 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای بازآموزي مدون سالانه 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزس CPR پايه 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزس CPR پيشرفته ودفيبرلاتور 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزس با ونتيلاتور 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش ارزش ها 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش مهارت هاي رفتاري 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش ايمني 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش كنترل عفونت 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش بهداشت محيط 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش سلامت شغلي 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش آتش نشاني 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش مديريت خطر 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای آموزش بحران 2 …
آموزش حین خدمت . مهارت های حرفه ای تمرين جابجايي بيماران 0 مجموع … 34 36
کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط
مدیریت تاسیسات و ایمنی وجود و دسترسي كتابچه سلامت شغلي 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی اطلاعات عمومي سلامت شغلي 1 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی اطلاعات اختصاصي سلامت شغلي 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی بروشور سلامت شغلي 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی اطلاع از بروشور 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی رعايت نكات بروشور 0 مجموع … 3 12
خط مشی ها وروش ها
نظارت ، مدیریت و رهبری وجود كتابچه خط مشي ها 2 …
نظارت ، مدیریت و رهبری مشخصات كتابچه خط مشي ها 2 …
نظارت ، مدیریت و رهبری تهيه كنندگان خط مشي حقوق گيرنده خدمت 2 …
نظارت ، مدیریت و رهبری اگاهي از خط مشي 2 …
نظارت ، مدیریت و رهبری عمل به خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها تهيه كنندگان خط مشي در موانع دسترسي به خدمت 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها اگاهي از خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها عمل به خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها تهيه كنندگان خط مشي در تمام روز هاي هفته 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها اگاهي از خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها عمل به خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار تهيه كنندگان خط مشي درانتقال و پذيرش بيمار 2 …
ارزیابی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار عمل به خط مشي 2 …
ایمنی بیمار تهيه كنندگان خط مشي در بحران 0 …
ایمنی بیمار اگاهي از خط مشي 0 …
ایمنی بیمار عمل به خط مشي 0 …
ایمنی بیمار تهيه كنندگان خط مشي در دستورات تلفني 2 …
ایمنی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ایمنی بیمار عمل به خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها تهيه كنندگان خط مشي در عدم دسترسي به پزشك 0 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها اگاهي از خط مشي 0 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها عمل به خط مشي 0 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
ارزیابی بیمار تهيه كنندگان خط مشي در تحويل وتحول بيمار 2 …
ارزیابی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار عمل به خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها تهيه كنندگان خط مشي درتعيين جانشين مراقبت 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها اگاهي از خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها عمل به خط مشي 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت تهيه كنندگان خط مشي در گندزدايي 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت اگاهي از خط مشي 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت عمل به خط مشي 2 …
ایمنی بیمار تهيه كنندگان خط مشي دربيماريهاي شايع 2 …
ایمنی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ایمنی بیمار عمل به خط مشي 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت تهيه كنندگان خط مشي در كنترل عفونت 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت اگاهي از خط مشي 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت عمل به خط مشي 2 …
مراقبت بیمار تهيه كنندگان خط مشي در زخم بستر 2 …
مراقبت بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
مراقبت بیمار عمل به خط مشي 2 …
مراقبت بیمار تهيه كنندگان خط مشي در كنترل درد 2 …
مراقبت بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
مراقبت بیمار عمل به خط مشي 2 …
ایمنی بیمار تهيه كنندگان خط مشي در مهار فيزيكي و.. 2 …
ایمنی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ایمنی بیمار عمل به خط مشي 2 …
ایمنی بیمار تهيه كنندگان خط مشي در شناسايي بيماره 2 …
ایمنی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ایمنی بیمار عمل به خط مشي 2 …
مراقبت بیمار تهيه كنندگان خط مشي در بستري و ترخيص 2 …
مراقبت بیمار اگاهي از خط مشي  2
  …
مراقبت بیمار عمل به خط مشي 2 …
مراقبت بیمار تهيه كنندگان خط مشي در دياليز بيماران 2 …
مراقبت بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
مراقبت بیمار عمل به خط مشي 2 مجموع … 100 112
پذیرش در بخش و ارزیابی بيمار
ارزیابی بیمار
… محدوده اولين ارزيابي-پزشك 0 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
ارزیابی بیمار محدوه زمان اولين ارزيابي-بيمارستان 0 …
ارزیابی بیمار خط مشي تكميل برگه شرح حال 2 …
ارزیابی بیمار تهيه كنندگان خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار عمل به خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار ارزيابي بيماران پر خطر 2 …
ارزیابی بیمار محدوده اولين ارزيابي پرستار-بيمارستان 0 …
ارزیابی بیمار زمان ارزيابي پرستاري-بيمارستان 0 …
ارزیابی بیمار خط مشي تكميل ارزيابي پرستار 0 …
ارزیابی بیمار تهيه كنندگان خط مشي 0 …
ارزیابی بیمار اگاهي از خط مشي 0 …
ارزیابی بیمار عمل به خط مشي 0 …
ارزیابی بیمار خط مشي مشاوره هاي پزشكي 2 …
ارزیابی بیمار تهيه كنندگان خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار عمل به خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار خط مشي مشاوره هاي اورژانسي 2 …
ارزیابی بیمار تهيه كنندگان خط مشي 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
ارزیابی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
ارزیابی بیمار عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو زمان پذيرش بررسي داروهامصرفي 2 …
استفاده و مدیریت دارو ارزيابي خدمات تسكيني 2 …
ارزیابی بیمار ارزيابي خدمات تغذيه اي 2 …
ارزیابی بیمار ارزيابي خدمات مددكاري 2 …
ارزیابی بیمار ارزيابي خدمات ارتقاي سلامت 0 …
ارزیابی بیمار گزارش پرستاري در پذيرش بيمار 2 …
ارزیابی بیمار گزارش پزشكي در پذيرش بيمار 2 …
مجموع … 36 56
پرونده بیمار
مدیریت اطلاعات و ارتباطات ثبت اطلاعات توسط كاركنان مجازدر پرونده بيمار 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات خط مشي حداقل هاي قابل قبول شرح حال… 0 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات تهيه كنندگان خط مشي 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات اگاهي از خط مشي 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات عمل به خط مشي 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات ثبت اطلاعات خودكار 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات خط خوانا 0 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات ثبت مشخصات بيمار 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
مدیریت اطلاعات و ارتباطات ثبت زمان وتاريخ 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات ثبت مهر وامضاء 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات نبود فضاي خالي 0 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات عدم استفاده از لاك غلط گير 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات اصلاح صحيح اطلاعات 2 مجموع … 20 26
ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها خط مشي مراقبت هماهنگ ويكپارچه 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها تهيه كنندگان در تهيه خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها اگاهي از خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها عمل به خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها خط مشي اقدامات پاركلنيك 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها تهيه كنندگان خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها اگاهي از خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها عمل به خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها پيشرفت مراقبت24ساعته پرستار 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها گزارش پرستاري درهر نوبت 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها ثبت علائم حياتي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها گزارش سير بيماري 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها خط مشي پزشك جانشين 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها تهيه كنندگان خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها اگاهي از خط مشي 2 …
دسترسی به درمان و تداوم مراقبت ها عمل به خط مشي 2 …
مراقبت جراحی و بیهوشی خط مشي مديريت درد 2 …
مراقبت جراحی و بیهوشی تهيه كنندگان خط مشي 2 …
مراقبت جراحی و بیهوشی اگاهي از خط مشي 2 …
مراقبت جراحی و بیهوشی عمل به خط مشي 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت چك ليست رعايت بهداشت دستها 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت ارزيابي بر اساس چك ليست 2 …
پیشگیری و کنترل عفونت رعايت بهداشت دستها 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات ثبت مراقبت هاي پرستاري 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات ثبت گزارش پرستاري 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات خط مشي برگه خلاصه پرونده زمان ترخيص 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات تهيه كنندگان خط مشي 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات اگاهي از خط مشي 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات عمل به خط مشي 2 …
آموزش بیمار و خانواده آموزش زمان ترخيص داروهاي مصرفي -پزشك 0 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
آموزش بیمار و خانواده آموزش زمان ترخيص تغذيه -پزشك 0 …
آموزش بیمار و خانواده آموزش زمان ترخيص مراقبت در منزل -پزشك 0 …
آموزش بیمار و خانواده آموزش زمان ترخيص مراقبت در منزل -پرستار 1 …
آموزش بیمار و خانواده آموزش زمان ترخيص تغذيه -پرستار 1 …
آموزش بیمار و خانواده آموزش زمان ترخيص داروهاي مصرفي -پرستار 1 …
آموزش بیمار و خانواده پيگيري پس از ترخيص -پرستار 0 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار خط مشي نتايج معوقه تست هاي پاراكنيكي 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار تهيه كنندگان خط مشي 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار عمل به خط مشي 2 …
مجموع … 69 80
مدیریت دارو یی
استفاده و مدیریت دارو فرمولاري كميته دارو و درمان 2 …
استفاده و مدیریت دارو فرمولاري جزئيات و تفكيك داروها 2 …
استفاده و مدیریت دارو تجويز دارو -پزشك 1 …
استفاده و مدیریت دارو اجراي دارو – پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي داروهاي مخدر -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي ديگوكسين وريدي -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي انسولين -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي آنتي بيوتيك وريدي -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي تغذيه وريدي -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي ويال هاي چند دوزي كودكان -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان در تهيه خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي فرآورده هاي خوني -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي كلرور پتاسيم -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي شناسايي بيمار -پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
استفاده و مدیریت دارو تجويز دارو -برگه دستورات پزشك 0 …
استفاده و مدیریت دارو اجراي دارو -برگه گزارش پرستاري 2 …
استفاده و مدیریت دارو كشيدن دارو بالين 0 …
استفاده و مدیریت دارو نحوه استفاده دارو برگه دستورات پزشكي 0 …
استفاده و مدیریت دارو برچسب هاي دارويي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اجراي دستورات دارويي با كارت 0 …
استفاده و مدیریت دارو كنترل دارو با شرايط خاص 0 …
استفاده و مدیریت دارو نحوه اجراي دارو گزارش پرستاري 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي صحيح دارو دهي 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو نصب خط مشي در اتاق دارو 2 …
استفاده و مدیریت دارو ليست آنتي دوت كميته دارو درمان 2 …
استفاده و مدیریت دارو ليست شايع ترين مسموميت ها دارويي 2 …
استفاده و مدیریت دارو تامين داروهاي نجات بخش 2 …
استفاده و مدیریت دارو تامين داروهاي ضروري 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
استفاده و مدیریت دارو خط مشي اجراي صحيح دارو مخدر-پرستار 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو قفسه داروهاي مخدر 2 مجموع … 113 124
آموزش بیمارو همراهان
آموزش بیمار و خانواده آموزش نوع مراقبت 1 …
آموزش بیمار و خانواده آموزش روشهاي جايگزين 1 …
آموزش بیمار و خانواده آموزش پيامدهاي احتمالي 1 …
آموزش بیمار و خانواده آموزش هزئيه هاي درماني 1 …
آموزش بیمار و خانواده ثبت افراد آموزش دهنده 1 …
آموزش بیمار و خانواده ليست شايع ترين بيماريها در بخش 2 …
آموزش بیمار و خانواده جزوه شايع ترين بيماريها در بخش 2 …
آموزش بیمار و خانواده جزوه نكات بهداشتي 2 …
مجموع … 11 16
خدمات پشتیبانی بخش های پاراکلنیک
مدیریت تاسیسات و ایمنی خط مشي خدمات تصويربرداري 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی تهيه كنندگان خط مشي 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی مدیریت تاسیسات و ایمنی اگاهي از خط مشي 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی عمل به خط مشي 2 …
مراقبت بیمار خدمات آزمايشگاه 2 …
مراقبت بیمار خط مشي خدمات دارويي اورژانسي 2 …
مراقبت بیمار تهيه كنندگان خط مشي 2 …
مراقبت بیمار اگاهي از خط مشي 2 …
مراقبت بیمار عمل به خط مشي 2 …
مراقبت بیمار خدمات بانك خون 2 …
مراقبت بیمار ارائه گزارش راديولوژيست زير 24 ساعت 0 …
مجموع … 20 22
ترالی اورژانس
مراقبت بیمار دسترسي به ترالي زير 1 دقيقه 2 …
مراقبت بیمار محتويات ترالي 2 …
استفاده و مدیریت دارو چك ليست داروهاي ضروري ترالي 2 …
استفاده و مدیریت دارو خط مشي آماده بودن ترالي اورژانسي 2 …
استفاده و مدیریت دارو تهيه كنندگان خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو اگاهي از خط مشي 2 …
استفاده و مدیریت دارو عمل به خط مشي 2 …
مراقبت بیمار
  آماده بودن دفبيريلاتور-مانيتور 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
مجموع … 16 16
امکانات
مدیریت تاسیسات و ایمنی شناسايي فرآيند هاي باليني و غير باليني 1 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی چك ليست تجهيزات نياز با فرآيندها 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی ارزيابي بر اساس چك ليست 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی وجود تجهيزات 1 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی بازنگري سالانه تجهيزات 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی حضور در اطراف تخت 1 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی فراخوان پرستار 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی خط مشي يو پي اس 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی تهيه كنندگان خط مشي 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی اگاهي از خط مشي 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی عمل به خط مشي 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی وجود اتاق درمان 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی وجود اتاق ايزولاسيون 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی وجود اتاق اعصاب وروان 0 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی فضاي وسايل تميز 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی اتاق وسايل كثيف 0 …
مجموع … 15 32
ایمنی فیزیکی
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
مدیریت تاسیسات و ایمنی خط مشي فراخوان نگهبان 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی تهيه كنندگان خط مشي 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی اگاهي از خط مشي 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی عمل به خط مشي 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی وجود زنگ خطر 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی حضور نگبان زير 3 دقيقه 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی شرايط احراز نگهبان 2 …
مدیریت تاسیسات و ایمنی محصور بودن فضاي بخش 2 …
مجموع … 16 16
بهبود کیفیت
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار دسترسی به برنامه بهبود کیفیت 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار هماهنگ بودن با برنامه کیفیت بیمارستان 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار موضوعات مدیریتی برنامه کیفیت 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار خصوصیات شاخص های عملکردی 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار پایش مداخلات 2 …
مجموع … 10 10
جمع آوري و تحلیل داده ها
مدیریت اطلاعات و ارتباطات مبنای تعیین شاخص 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات جمع آوری داده 2 …
مدیریت اطلاعات و ارتباطات هدف ازجمع آوری داده 2 …
محور های اعتبار بخشی سنجه نمره اکتسابی حداكثر امتياز
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار وجود چک لیست ممیزی داخلی 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار برنامه ممیزی داخلی 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار انجام ممیزی داخلی 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار گزارش تحلیلی ممیزی داخلی 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار برنامه مداخله ای ممیزی داخلی 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار پیگیری برنامه مداخله ای 2 …
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار اطلاع رسانی به مدیران 1 …
مجموع … 19 20
کل امتیازات … 557 670
درصد 83%

پیوست شماره 3: فرم ارزیابی رضایتمندی بیماران :پرسش نامه سنجش میزان رضایتمندی بیماران (بخش های بستری )
بیمار عزیز با سلام و آرزوی سلامتی برای شما با توجه به اینکه تلاش همیشگی ما برای هر چه بهتر خدمت کردن به شماست ، برای ما مهم است که بدانیم احساس شما در مورد خدمات ما چیست که می تواند ما را در حل مشکلات موجود یاری نماید لذا خواهشمندیم با پاسخ های دقیق به سؤالات زیر ، مسئولین بیمارستان را در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده یاری فرمائید . قسمت اول : مشخصات فردی
پاسخ دهنده : بیمار همراه بیمار 2- سن :………………….
3-جنس : مذکر مؤنث 4- نام بخش بستری :……………………….. 5- تاریخ :
5- مدت بستری: ……………………. 6- میزان تحصیلات : بی سواد زیر دیپلم دیپلم تحصیلات دانشگاهی
7- شغل : بیکار کارگر کارمند آزاد خانه دار بازنشسته سایر موارد
8- محل سکونت : ……………………………………………………………………………………………….
9- آیا به هنگام مراجعه با کمبود تخت خالی مواجه شدید ؟ بلی خیر
10- آیا قبلاً در این بیمارستان بستری بوده اید ؟ بلی خیر 11- آیا بیمه هستید ؟ بلی خیر
12- در صورتی که بیمه هستید نوع بیمه ؟ خدمات درمانی تامین اجتماعی نیروی مسلح طلایی فرهنگیان روستایی کمیته امداد سایر بیمه ها
قسمت دوم : سؤالات مربوط به رضایت سنجی میزان رضایت
عنوان موضوع بررسی خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم
خدمات پذیرش نحوه برخورد و ارائه راهنمایی لازم توسط پرسنل اطلاعات نحوه برخورد نگهبان بستری شدن بدون معطلی برخورد رضایت بخش وارائه راهنمایی های لازم پرسنل پذیرش سرعت تشکیل پرونده در هنگام مراجعه رعایت نوبت در پذیرش و تشکیل پرونده مراقبت پرستاری توضیح پرستار در خصوص آشنایی با قسمت های مختلف بخش (حمام – دستشویی – زنگ اخبار و …. ) معرفی پرستار در بدو ورود رفتار محترمانه پرستاران با من و همراهیانم سرعت عمل همراه با دقت پرستاران در هنگام ضرورت دقت و حوصله پرستاران در پاسخ به سؤالاتم انجام به موقع و به بهترین نحو اقدامات درمانی توسط پرستاران آموزش پرستاران به من در مورد داروها / رژیم غذایی و مراقبت های خاص از توضیحات پرستاران د رمورد اقدامات پزشکی من مهارت پرستاران (تزریقات / پانسمان / رگ گیری و .. ) هماهنگی و همکاری موجود بین کادر پزشکی و پرستاری سرعت حضور پرستار در زمان درخواست بر بالین من (درد / خدمات پرستاری ) مراقبت پزشکی
ارائه آموزش های لازم در زمان ترخیص درهنگام ویزیت پزشک خودش را معرفی می کند . ویزیت روزانه وبه موقع پزشک معالج پزشک با حوصله به من گوش می دهد و در مورد تشخیص هاو درمان ها برایم توضیح می دهد . نحوه برخورد و توجه پزشکان رعایت مسائل شرعی در انجام خدمات پزشکی دسترسی به پزشک معالج به هنگام نیاز مراقبت های درمانی در حین بستری سرعت انتقال به بخش پس از اتمام مراحل پذیرش طول مدت انتظار جهت بستری ( پس از انتقال به بخش ) طول مدت انتظار جهت انجام عمل جراحی طرز برخورد و راهنمایی های کارشناسان بیمه رعایت طرح انطباق (پرسنل مرد جهت بیماران مرد و پرسنل زن جهت بیماران خانم )
جنبه های رفاهی و مدیریتی مناسب بودن سیستم سرمایش و گرمایش وروشنای بخش خدمات کمک بهیار در انجام امور شخصی (غذا خوردن ، از تخت خارج شدن ، لباس پوشیدن و .. ) شرایط و امکانات محوطه (فضای سبز – بوفه – داروخانه شبانه روزی – پارکینگ – نماز خانه و .. ) امکانات رفاهی بخش (تلفن ، تلویزیون ، صندلی برای همراهانو .. ) رعایت حریم شخصی و خصوصی بیمار در حین انجام اقدامات درمانی (مانند کشیدن پرده و .. ) مناسب بودن سکوت و آرامش در بخش مناسب / راحت و سالم بودن تخت از نظر تشک و بالش تعویض به موقع ملحفه و لباس وجود تابلو و علایم راهنما در بیمارستان حضور به موقع بیمار بر برای جابه جایی بیمار موجود بودن داروها و لوازم پزشکی مورد نیاز وضعیت آسانسور ها از روز ها و ساعات ملاقات حضور نظم همراه با آرامش در ساعات ملاقات امکان حضور همراه در بخش از آمبولانس (در صورت استفاده ) وجود تسهیلات موردنیاز بیماران ناتوان و نیازمند به کمک مالی توجه مسئولین بیمارستان به نقطه نظرات بیماران و همراهیان بیمار خدمات تغذیه از کیفیت و کمیت غذا (طعم ، سردی ، گرمی ، مقدار ) از ساعت سرو غذا توضیح کارشناس تغذیه در مورد رژیم غذایی من بهداشت محیط از نظافت و تمیزی بخش و اتاق از نظافت و تمیزی سرویس های بهداشتی (حمام دستشویی و توالت ) از نحوه برخورد پرسنل خدماتی از تمیز بودن ملحفه و پتو در بخش خدامات ترخیص طرز برخورد کارکنان بانک مستقر در بیمارستان برخورد و راهنمایی های کارکنان طی مراحل ترخیص سرعت انجام مراحل ترخیص خدمات ارائه شده بیشتر از هزینه بیمارستان مدت زمان صرف شده جهت تعیین تکلیف ( ترخیص از اورژانس یا انتقال به بخش و یا سایر مراکز ) تحول سلامت آیا برای خرید داروها به بیرون از بیمارستان ارجاع داده شده اید آیا برای خرید اقلام پزشکی (مش،پیچ و پلاک ، لنز، و… به خارج از بیمارستان ارجاع داده شده اید آیا برای انجام آزمایش و یا اقدامات درمانی خارج از بیمارستان از شما وجهی گرفته شده است آیا خارج از صورتحساب بیمارستان از شما وجهی اخذ شده است به طور کلی شما چه قدر از این مرکز رضایت دارید .(لطفاً دور یک عدد خط بکشید )
1
کاملاً ناراضی 2
ناراضی 3
تا حدودی ناراضی 4
بی نظر 5
تا حدودی راضی 6
راضی 7
کاملاً راضی
عنوان بله خیر تا حدودی
در صورت بیماری مجدداً این بیمارستان را انتخاب خواهید کرد ؟ به طور کلی از طرح سنجش رضایتمنی بیماران راضی هستید ؟ لطفاً مشکلات اساسی این بیمارستان که در مراجعه و اخذ خدمات درمانی با آن مواجه بوده اید را بیان کنید .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شماره تماس ………………………………….
پیوست شماره 4 : نتایج اعتبار بخشی بیمارستان های سطح شهر مشهد
بیمارستان بخش بالینی نمره اعتباربخشی نمره عملکرد
بيمارستان A قلب1 54 86
اورژانس 52 66
زنان 69 64
جراحی 40 66
NICU 85 84
عفونی 74 60
قلب2 52 72
اتاق عمل 89 81
زنان و زایمان 48 64
ICU 93 88
CCU 87 73
مردان 82 89
چشم 49 89
داخلی 59 88
اعصاب 88 89
اورولوژی 38 98
توراکس 62 90
اطفال 65 92
نوزادان 52 87
ارتوپدی 24 96
بيمارستان B اتاق عمل 45 75
ICU 41 75
NICU 38 70
زنان 50 78
جراحي1 47 69
اورژانس 39 73
جراحي2 47 85
بيمارستان C اورژانس 51 70
بخش بالینی نمره اعتباربخشی نمره عملکرد
جراحي 61 78
داخلی 60 70
قلب 50 65
اورژانس 59 68
چشم 50 63
اورولوژي 66 77
جراحي مغز و اعصاب 61 69
بيمارستان D ICU 69 94
زنان و زایمان 58 93
آورژانس 40 90
جراحی 4 زنان 62 91
داخلی 60 90
جراحی3 خصوصی 62 91
غفونی 90 88
CCU 68 96
بيمارستان E ICU قلب باز 52 88
GICU 89 80
جراحی توراکس و ریه 75 78
CCU.B 49 90
جراحی 5 26 82
NICU 77 86
اطفال 80 88
فلب 85 87
جراحی زنان 65 91
جراحی مردان 45 80
بيمارستان F ICUجراحی 79 77
عفونی 48 77
ICU قلب باز 92 78
بخش بالینی نمره اعتباربخشی نمره عملکرد
زنان 65 75
قلب2 30 79
چراحی مردان 87 77
اورولوژی 41 79
اورژانس 25 76
NICU 92 76
اورژانس قلب 55 83
بيمارستان G اورژانس 84 92
ارتوپدی زنان 73 90
اتاق عمل 81 92
اتوپدی2 73 94
ICU3 83 88
جراحی مردان 73 91
ارتوپدی1 73 93
اعصاب زنان 73 90
اعصاب مردان 73 94
بيمارستان H جراحی2 77 88
قلب 69 90
آورژانس 85 85
اورولوژی 75 93
اورژانس 68 88
چشم 69 87
جراحی مردان 77 85
بيمارستان S2
جراحی زنان 72
جراحی مردان 75
زنان 70
ICU 73
بيمارستان J اتاق عمل 56 66
ICU 50 70
اورژانس 32 75
مردان 36 69
بخش بالینی نمره اعتباربخشی نمره عملکرد
جراحی 71 65
زنان 36 63
بيمارستان K اتاق عمل 61 65
داخلی 46 66
اورژانس 49 64
جراحی 40 63
عفونی 74 67
قلب 52 68
زنان و زایمان 48 62
بيمارستان M اورژانس 63 79
بخش1 مردان 88 80
CCU 81 81
NICU 63 77
ICU 86 78
جراحی 72 80
اورژانس 64 79
زنان 74 78
بيمارستان N اورژانس 76 82
اتاق عمل 51 81
جراحی1 78 80
NICU 66 81
زنان و زایمان 55 79
جراحی2 78 78
بيمارستان O CCU 65 68
جراحی 58 65
اتاق عمل 87 64
زنان زایمان 58 67
عفونی 94 66
اورژانس 45 64
بيمارستان P اورژانس 68 85
جراحی 81 86
بخش بالینی نمره اعتباربخشی نمره عملکرد
عفونی 84 85
ICU 80 82
اتاق عمل 82 81
بيمارستان Q ICU 50 68
جراحی 77 61
اتاق عمل 93 63
بيمارستان R جراحی 5 75 74
NICU 72 71
فلب 76 70
داخلی 76 70
ICUجراحی 70 69
عفونی 90 78
ICU قلب باز 70 67
زنان 64 67
اورژانس 51 73
بيمارستان S اتاق عمل 98 80
ICUجراحی 60 80
عفونی 95 67
NICU 88 78
زنان 62 88
اورژانس 59 77
بيمارستان W اورژانس 51 69
جراحی 74 69
عفونی 86 66
ICU 78 65
اتاق عمل 87 62
CCU 57 70
NICU 79 71
بيمارستان X ICU 64 81
NICU 58 76
اتاق عمل 83 78
زنان 68 78
بخش بالینی نمره اعتباربخشی نمره عملکرد
جراحي1 69 82
اورژانس 58 84
CCU 72 65
بيمارستانY اورژانس 30 73
جراحی 33 71
عفونی 73 77
اتاق عمل 52 70
بيمارستان Z زنان 57 86
اورژانس 29 79
جراحی 56 80
عفونی 66 75
داخلی 57 78
قلب 27 85
بيمارستان A1 اتاق عمل 83 90
CCU 81 88
NICU 63 87
ICU 86 86
جراحی 72 85
اورژانس 64 90
زنان 74 94قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید