تاثیر گردشگری الکترونیک و شرکت های مجازی
در رشد گردشگری منطقه
رضا رادمهرمحمد غفاری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
rezaradmehr@ymail.comM_gh261@yahoo.comجعفر اکبرزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
Akbarzadeh.jafar@gmail.comچکیده
پیشرفت پرشتاب و توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهمترین مشخصه دنیای معاصراست.بهره گیری فراگیر و اجتناب ناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگراههای اطلاعاتی باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله ها و زمان شده است و دهکده جهانی،حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای تکنولوژیکامپیوتری بر تمامی عرصه های زندگی انسانی است. صنعت گردشگری نیز از جمله عرصه های انسانی است که تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است و احتمالا در آینده ای نزدیک به صنعت گردشگری الکترونیکی تبدیل می شود.هدف این مقاله بررسی ماهیت و توسعه صنعت گردشگری الکترونیکی در منطقه اصفهان و شهر کرد و یزداست.این صنعت بوسیله شرکت های مجازی که می توانند کیفیت و اطمینان در تحویل سریع خدمات گردشگری را با هزینه ای کمتر و انعطاف پذیری بالاتر ارائه دهند شکل می گیرد که تاثیر زیادی بر رشد صنعت توریسم منطقه دارد.
واژگان کلیدی: جهانی شدن، سازمان های مجازی، گردشگری الکترونیک.
1. مقدمه
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی بکارگیری تکنواوژی اطلاعات (IT) و سازمان های مجازی در صنعت گردشگری می باشد. برای شروع بحث اصلی، مروری بر پیشرفت های تکنولوژیکی فناوری اطلاعات، همزمان کردن تغییرات اقتصادی- اجتماعی و فرآیند جهانی سازی امری ضروری می باشد. این مقاله علاوه براین به تجزیه و تحلیل بعضی مواردی که می تواند به توسعه صنعت گردشگری الکترونیکی کمک کند می پردازد. ما در این مقاله صنعت گردشگری الکترونیکی را یک شکل جدیدی از سازمان های گردشگری که عملیات خاصی را در دنیای مجازی انجام می دهند تعریف می کنیم. این عملیات شامل نمایندگی های کسب و کارهای مختلفی است که با یکدیگر همکاری کرده و یا در رقابت با یکدیگر در یک محیط که مصرف کنندگان تنها با یک نمایندگی به عنوان یک سازمان مجازی که بسته های خدماتی متشکل از فعالیت های بسیاری از نمایندگی های متفاوت را به فروش رسانده و مدیریت می کنند، می باشد.
گردشگری الکترونیکی صنعت گردشگری را قادر خواهد کرد که مبادلات و روابط ساده تر و موثرتر با مشتریان خود داشته باشد. ((B2C و مخصوصا بین شرکت های کسب و کار هم به فعالیت خود بپردازد. در محیط (B2B)افراد برای ورود به دنیای گردشگری الکترونیکی بایستی برای کار کردن در محیط پیچیده و زود گذر آماده شوند و در این زمینه نیز آموزش های لازمه را ببینند. مسافت های جغرافیایی در توسعه و بکارگیری کسب و کارهای گردشگری دارای اهمیت ناچیزی می باشد. عملیات گردشگری و فعالیت های مدیریتی بایستی به اندازه شالوده های قانونی در سراسر سازمان ها (بر اساس استانداردها و عملیات های خوب برنامه ریزی شده) ادغام شود. که این امر موجب فرآیندهای کاری موثرتر و سریع تر خواهد شد.
بسیاری از افراد فعال در زمینه گردشگری، مانند اپراتورها و نمایندگی های گردشگری، بایستی وظایفشان را دوباره تعریف کنند. در حالی که اپراتورها از فرصت های بسیاری سود می برند، اما هنگامی که آن ها با سایر رقبا از سراسر جهان مواجه می شوند و کسب و کارشان تخصصی تر می شود، مجبور به بهبود برخی از توانایی ها و رها کردن برخی از فعالیت های دیگرشان خواهند شد. در ادامه این مقاله خواهیم دید که چگونه پیش زمینه های سناریو گردشگری با پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات همزمان خواهد شد و مسئله جهانی شدن شرح داده خواهد شد. برخی شق های مرتبط برای تغییر عملیات کسب و کار از طریق پیشرفت های کسب و کار ارائه می شود مورد بررسی و تشریح قرار خواهد گرفت و کاربردهای احتمالی این تغییرات در بعضی از زمینه های فعالان صنعت گردشگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت هم برخی نتایج و پیشنهادهای عمومی در این زمینه ارائه خواهد شد.
2. تاثیر جهانی شدن و تکنولوژی اطلاعات در صنعت گردشگری
فرآیند جهانی شدن هم برای بخش های دولتی و هم برای شرکت های بزرگ و کوچک بخش خصوصی امری ضروری و سرنوشت ساز شده است. این امر همچنین در رسانه ها به یک بحث پر طرفدار تبدیل شده است. از آنجا که سرعت تغییرات بطور عجیبی افزایش یافته است، مفهوم جهانی سازی به یک سناریوی تصمیم گیری برای بخش های شدیدا در حال رشد سازمان های کوچک شده و آن ها را مجبور به اتخاذ تکنولوژی های جدید کرده است. در یک نگاه کلی گذرا، درک کامل فرآیند جهانی شدن برای توسعه و پیشرفت امری ضروری شده است. علاوه براین، حلقه کوتاه بین تصمیمات و سنـاریوی در دسترس، ارتباطات جامع و و اعمال پیش نگرانه را امری ضروری جلوه می دهد.
جهانی سازی به انتقال به دنیای اقتصاد یکپارچه و بهم وابسته اشاره می کند. تولید، تجارت، تبادل منابع و بازارها دیگر از شکل محلی خود بیرون آمده و عرضه کنندگان مواد اولیه، صنایع خدماتی و تولیدی و حتی مشتریان در سراسر جهان با یکدیگر در ارتباط هستند.
دیدگاه جهانی استراتژی های ملی و تصمیمات کسب و کار مورد جدیدی نیستند. این امر احتمالا با شروع قرن XVI با آغاز مسافرت ها از کلمبیا به آمریکا آغاز شد، که پس از سفرهای جهانگردی مگلان صورت گرفته است، می باشد. یک رویداد مهم دیگر در قرن هجدهم و در کشور انگلیس با نام انقلاب صنعتی رخ داد. تاریخ دانان سه موج عمده این انقلاب ها را شناسایی کرده اند، که هر یک از آن ها منادی راههای استفاده از دانش بوده و ادامه دهنده راه فرآیند تمرکز زدایی می باشد. نخستین موج شروع خود انقلاب می باشد. موج دوم بدلیل موج احتراق های درونی با انتقال قدرت های تمرکز زدایی شده محلی شروع می شود. موج سوم با که اخیرا بدلیل میکرو کامپیوترها با با تمرکز زدایی هوش آغاز شده است، می باشد.
جهانی شدن به عنوان منشا موج سوم اخیر از طریق توسعه ارتباطات از راه دور و کامپیوترها ممکن شده است، که موجب بسط دامنه وسیعی از مبادلات و روابط شده است. در مرحله حاضر محدوده فعالیت ها اندازه جهان را توسعه داده است. در دنیای کنونی هر فردی به یک عامل اصلی اقتصاد (چه به صورت مصرف کننده و چه به صورت کارافرین) تبدیل می شود.
دو عامل اصلی وجود دارد که فرآیند جهانی شدن را تحت تاثیر قرار می دهد، که این عوامل عبارتند از: عامل مانع تجارت و عامل مانع سرمایه گذاری. عوامل مانع سرمایه گذاری و تجارت بر این حقیقت استوار است که قوانین محلی می تواند تاثیر جهانی شدن را تسریع کرده و یا این تاثیر را کاهش دهد. برخی از دولت ها هنوز هم از موانع تجارت و سرمایه گذاری برای حفظ صنعت ملی کشور خود از رقابت جهانی استفاده می کنند. پایداری و ایستادگی زیاد در مقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی شده و نرخ های بالای ترافیک تجارت موجب افزایش قیمت محصولات وارداتی خواهد شد. هر دو این عوامل موجب کاهش رقابت متوسط صنایع محلی خواهد شد. به عنوان مثال صادرات در بین کشورها در طول سال های 1920 تا 1950 از 90/0 به 07/0 کاهش پیدا کرده است و علت این کاهش را می توان در موانع تجارت جستجو کرد. عامل دیگر نوآوری تکنولوژیکی، که شامل تغییرات تکنولوژیکی در طول نیمه دوم قرن اخیر بوده، که در افزایش یکپارچگی جهانی از طریق افزودن خدمات جدید و کاهش هزینه ها مشارکت داشته است. در نهایت برای بسیاری از صنایع که در گذشته با محصولات غیر تجاری شان شناخته می شدند، مانند خدمات، موانع جغرافیایی که از طریق نوآوری های تکنولوژیکی از بین می رفتدند، با رقبای تازه و غیر قابل انتظاری روبرو می شدند. امروزه خرید و بکارگیری کنترل های مدیریتی در مهمانسراهای کوچک و هتل های بزرگ کار ساده ای شده است. امروزه یک دانشگاه می تواند در کشورهای خارجی به ارائه روش ها و خط مشی های رقابتی با هزینه کمتر بپردازد و اپراتورهای گردشگری می توانند بطور مستقیم بسته های گردشگری در دیگر کشورها بدون بکارگیری هیچ یک از کارمندان محلی بطور مستقیم جمع کرده و آن ها را مدیریت کند.
با همه این ها جهانی شدن و نوآوری های تکنولوژیکی سریع، جوامع امروزی را با تغییرات سریع و عمیقی مواجه کرده است. این تغییرات نتنها فیزیکی هستند (جاهایی که تکنولوژی می تواند در بهبود عملکرد همکاری داشته باشد)، بلکه علاوه براین، این امر می تواند ارزش ها و مفاهیم مربوط به رفتار مصرف کننده و تولید کننده را درگیر این امر کند.افراد که امروزه به دیگر فرهنگ ها و به نقطه نظرات اتخاذ الگوهای تازه مصرف دسترسی دارند، در تلاش برای کسب تجارب جدید در زندگی شان بوده و در مقابل به تغییرات در ارزش ها و عادات علاقند تر می شوند. چه این امر یک روند مطلوب و یا نامطلوب باشد، یک بحث کاملا چالشی و پر طرفدار می باشد. برخی افراد اعتقاد دارند که تنوع در حال گسترش است و جهانی شدن تنها به همین معنا است، در حالی که دیگر افراد اینگونه بحث می کنند که جهانی سازی که همسانی فرهنگی را بوجود می آورد موجب تسهیل توسعه فرهنگ های غالب بر فرهنگ های محلی شود. رقابت جهانی صنایع محلی را مجبور به اتخاذ استانداردهای جدید حتی برای رقابت در بازارهای سنتی کرده است. در عوض اگر این پیوستن به استانداردها با موفقیت انجام شود، صنایع محلی خواهند توانست در بازارهای جدید سود زیادی بدست آورند. از آن جا افراد از اماکن گردشگری جدید آگاه می شوند، با سبک های جدید مانند اکوتوریسم،چشمه های آب معدنی و غیره آشنا می شوند، این صنعت در حال تغییرات سریع می باشد.
یک بازار جدید بسیار پیچیده گردشگری،یک بازار جهانی،با تعدارد زیادی از مصرف کنندگان و شرکت ها که در سر تاسر جهان در حال گسترش یافتن است، در حال ظهور می باشد. به بیان دیگر جهانی شدن تنوع عرضه و تقاضا را افزایش داده است و همزمان با این امر مقیاس ها افزایش یافته و استانداردهای جهانی زیادی وضع گردیده است. شرکت های گردشگری از مکان های گردشگری که به وسیله آنها کشف می شود عمر کمتری دارند.اینها شرکت هایی با مهارت های مدیریتی و اسناد مالی خوب هستند که در فرصت های اقتصادی گردشگری و هر جا که فرصت های مناسبی ظهور می کند سرمایه گذاری می کنند.
مطمئناً پیشروی در ارتباطات، پشتیبانی ها و حمل ونقل مسافر این را ممکن خواهد ساخت.انتشار کامپیوتر های قدرتمند با قیمت پایین و گسترش شبکه های مخابراتی جهانی این امکان را به وجود می آورد تا تعداد بیشماری از شرکت های کوچک که در خطوط هوایی بزرگ، هتل های زنجیره ای، مکان های تفریحی و سیستم های اجاره اتومبیل توزیع شده اند، مسئولیت های ارائه خدمات توریسم در سطح جهانی را توسعه دهند.اقدامات ،فروش ها، تحویل و هماهنگی خدمات، بازاریابی و کارکرد های گوناگون دیگر ارائه دهندگان که زمانی قسمتی از فعالیت های اصلی شرکت های بزرگ بود،امروزه ممکن است توسط زنجیره ای از عرضه کنندگان به صورت مشترک از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله رسیدن به مشتری مدیریت و اجرا می شود.
3. مفهوم سازمان های مجازی در گردشگری :گردشگری الکترونیک
این سناریوی جدید تاثیرات مستقیمی در صنعت توریسم دارد.یک نمونه کاهش قیمت است همانند آنچه که در صنعت حمل و نقل هوایی اتفاق افتاده، اغلب این امکان را به مردم می دهد که بیشتر مسافرت کنند که در نتیجه آن بازار خطوط هوایی گسترش خواهد یافت.اخیرا در برزیل، زمانی که خطوط هوایی با کرایه پایین شروع به کار کردند، بسیاری از مسافران که 40% آنها اولین تجربه پرواز خود را داشتند،طول مسافرت های سه روزه خود با اتوبوس را به زمان های چند ساعته پرواز کاهش دادند.یک سیستم کم هزینه و ساده سازی شده بدون هر گونه شعبه اداری فیزیکی یا آژانس های مسافرتی عامل اصلی کاهش هزینه ها است.شاید هر خط هوایی بتواند با ساده سازی کانال های تجاری خود هزینه ها را کاهش دهد. برای مثال با ادغام کردن سیستم های کنترل اصلی خود با سیستم های مدیریت عملکرد در هتل هادر این صورت هتل ها می توانند رزرو برای مشتریان یا خدمات فروش بلیط را بدون هر گونه هزینه اضافی ارائه دهند.صنایع زیادی در پاسخ به استفاده از اینترنت، عملکرد کسب و کار خود را در فرآیندی به نام تغییر الکترونیک که اصولا در سه دامنه اصلی خرید الکترونیک، یادگیری الکترونیک و شبکه سازی الکترونیک روی داده است،تغییر داده اند.این فرایند در مورد صنعت گردشگری نیز روی داده که پیامد نهایی آن می تواند یک صنعت گردشگری الکترونیک باشد.
B2B و B2C هر دو برای صنعت گردشگری با اهمیت است.B2C یا خرید الکترونیک (اغلب تحت عناوین خرید آن لاین، خرید الکترونیک و بازرگانی الکترونیک مصرف کننده شناخته می شود) فرایند خرید برای مصرف از طریق اینترنت است. در اغلب صنایع ، B2Cعملکرد فروش مشابهی با B2B ندارد زیرا بسیار تکه تکه است.
بازرگانی الکترونیک به اندازه زیادی به صنعت گردشگری مربوط می شود چرا که خریداران (چه مصرف کنندگان نهایی و چه شرکت های واسطه ای) معمولا از مکانی که “محصول” در آنجا واقع شده دور هستند و اغلب تحویل سریع حیاتی است.از این رو تاثیر فاصله جغرافیایی کاهش می یابد وشاهد کاهش هزینه ها نیز خواهیم بود. در صنعت گردشگری B2C فرصت های جدیدی را ایجاد کرده است تا تکنیک های پیشرفته مدیریت عملکرد مانند مدیریت درآمد توسعه داده شده و اجرا شوند. زیرا اطلاعات به روز شده به آسانی قابل دسترسی هستند.
لزوماً، متعلقات سفر (مانند بلیط های خط هوایی) یکی از با اهمیت ترین فعالیت ها در B2C است. مسافرت ،همراه با کتاب، موزیک، نرم افزار، سخت افزار و پوشاک قسمت عمده B2C را ارائه می دهند. این امر مهم است که در نظر داشته باشیم موفقیت خرید الکترونیک برای این موارد نسبتا با این حقیقت که اینها موارد استانداردی هستند که قبلا توسط مشتریان هنگامی که به خرید می روند شناخته شده است، توضیح داده می شود.
B2Cامکان یکپارچگی عمیق تر در میان صنایع و شرکت ها درگیر در گردشگری را ایجاد می کند. در حالی که B2C محصولات گردشگری را به آسانی قابل دسترس می کند و قیمت فروش آنها را کاهش می دهد.همان گونه که خواسته های مشتریان از فردی به فرد دیگر متنوع است و در طول زمان تغییر می کند، در این نوع از کسب و کار نیز نیاز به انعطاف پذیری بالا در تنوع وجود دارد.شرکت ها می توانند در روشی سریع تر و کاراتر فعالیت کنند و این امر زمانی اتفاق می افتد که سطح بالایی از یکپارچگی امکان تعامل با شرکت های دیگری (ارائه دهندگان یا مشتریان) که در فرایند تولید آنها درگیر هستند را فراهم آورد .
برای مثال ، مسافری را فرض کنید که یک بسته حاوی بلیط هواپیما و یک جا در هتل را خریداری می کند.اگر عملیات هتل و خط هوایی دارای مرتبه بالایی از ادغام باشد، یک تاخیر طولانی در پرواز می تواند فورا توسط هتل که ممکن است برای رزرو مجدداً برنامه ریزی کند تشخیص داده شود و با این کار هتل با تاخیر در رسیدن مشتری اتاق رزرو شده اورا به کس دیگری اختصاص نمی دهد و برای خدمت رسانی به دیگر مشتریان از اتاق های دیگر استفاده می کند. مطمئناً خرید بسته بلیط خط هوایی-رزرو هتل از شرکت های مشابه باعث صرفه جویی در وقت مسافران و در اختیار گرفتن اطلاعات کارآمد زیادی توسط هتل و خط هوایی و افزایش کیفیت خدمات می شود.مطمئناً برای ایجاد این یکپارچگی بیشتر از فقط یک کانال ارتباطی کارا و قابل اطمینان مورد نیاز است و برای ایجاد این یکپارچگی ادغام فرآیند های عملیات، اعتماد دو سویه، توافق بر سر اشتراک در سود و ریسک و یک فرهنگ مشتری گرا عواملی حیاتی و مورد نیاز هستند.
شرکت های بزرگ (خطوط هوایی ،هتل های زنجیره ای) و شرکت های کوچک ( حتی یک آژانس مسافرتی یک نفره) می تواند با کارایی بیشتری با هم کار کنند. آنها می توانند به صورت جغرافیایی توسعه یابند و به وسیله یکپارچه ساختن فرآیند های مدیریتی خود و با درجه بالایی از استاندارد سازی، به عنوان یک سازمان مجازی واحد عمل کنند.این محیط مجازی جدید مستقل از محیط قدیمی نیست.در واقع هر کدام حامی و تکمیل کننده دیگری هستند و به نحوی به یکدیگر وابسته اند.در میان دلایل دیگر این امر بسیار ضروری است زیرا بسته به پیشنهاد محصول،بخش بازار مورد هدف و فاکتور های دیگر، شاید شرکت مشابهی کار کردن در هر دو نوع محیط را سود آور بدانند.
ارتباط مستقیم با مشتری در حالی که او در حال انجام کار خود است می تواند به ارتقاء گردشگری کمک کند. بسیاری از شرکت های گردشگری ارتباط مستقیمی با انواع دیگر شرکت ها دارند این امر آنها را قادر می سازد تا تبلیغات خود را در شبکه های ارتباط داخلی شرکت ها به معرض نمایش بگذارند.این یک مکانیسم مناسب برای شرکت های گردشگری است تا به شرکت های دیگر و کارکنانشان نزدیک شده و ارتباط سریعتری را با آنها داشته باشد. آژانس گردشگری که این اجازه به آن داده شده تا به بخش هایی از اطلاعات شرکت ها دسترسی داشته باشد، ممکن است محصولات شخصی سازی شده ای را ارائه کند.این شرکت ها از این کار سود می برند زیرا آنها می توانند بدون اتلاف وقت روز های تعطیل کم هزینه ای را برای کارکنان خود فراهم کنند.
یکی از مشکلات موجود در فرایند های بر پایه IT ،آماده ساختن مردم برای موقعیت های جدید و همچنین آموزش آنها برای آموختن شیوه های کار و وظایف است.خوشبختانه IT خودش می تواند در این مورد کمک کننده باشد. آموزش الکترونیک با توسعه های جدید آموزشی و بهبود تکنولوژیکی در پهنای باند، ظرفیت شبکه و حافظه، بهبود یافته است.امروزه کارکنان، مشتریان و عرضه کنندگان می توانند برای کار با سیستم ها و اجرای وظایف توسط خودشان آموزش ببینند و این مهم از طریق دانلود کردن و یا جستجو کردن در تعداد زیادی از اسناد موجود، امکان پذیر است.به علاوهشرکت ها می توانند خیلی آسان با ارائه اطلاعات ضروری و روشهای کار با کامپیوتر کارکنان خود را آماده کرده و تعلیم دهند و همچنین قادر خواهند بود در مراحل پیشرفت آن،به آنها نیرو داده و آنها را یاری کنند.همانگونه که فرآیند ها (شرکت های زنجیره ای و شرکت های مرکزی ) از طریق سیستم های IT یکپارچگی بیشتری به دست می آورند، متعلق بودن آژانس های آنها به شرکتی مشابه از اهمیت کمی برخوردار است. شغل آزاد در صنعت گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است، به ویژه زمانی که فرد محدودیت های زیادی دارد که مانع کار اداری سنتی می شود.ممکن است که آن به اختصاص زمان زیادی نیاز نداده باشد و کارگر آزاد باشد تا فعالیت های دیگری را به انجام رساند. انعطاف پذیری در کار کردن بدین معنی است که مردم به کار کردن در یک اداره نیازی ندارند و در بسیاری از موارد برنامه ریزی منظمی خواهند داشت. این امر برای صنعت توریسم بسیار مثبت است چرا که اغلب، فعالیت های درگیر (مانند یکی از راهنمایان تور) به طور جغرافیایی پراکنده اندو مدام در جریان هستند.
هنگامی که اطلاعات بیشتری در دسترس باشد این امکان وجود دارد که با بررسی سوابق مشتریان،بیشتر با آن ها و ترجیحات و نیازهایشان آشنا شویم. دانستن این که مشتری چه کسی است باعث می شود که سازمان خدماتی مشخص را در زمان مناسب به مشتریان ارائه نماید. سازمان های مجازی می توانند اطلاعات را با شرکایشان یا اجزای همبسته زنجیره تامین به اشتراک بگذارند،همچنین می توانند در طول زنجیره تامین اقدام به شخصی سازی کنند. اگر اطلاعات کافی در دسترس باشد این امکان وجود دارد که بتوانیم با تجزیه و تحلیل و پیش بینی مناسب،مقدار تقاضای آتی را تخمین بزنیم؛ این پیش بینی ها در حیطه بازاریابی به منظور پیش بینی عرضه و در بخش عملیات برای بهبود برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرند و از این امر طریق احتمال رخداد مشکلات و نتایج ناگوار کاهش می یابد.
ادغام فرایندها موجب دسترسی راحت ترو مطمئن تر به اطلاعات به روز می شود؛ که این خود موجب می گردد تا از بروز مشکلات ناشی از اطلاعات مفقود شده یا گمراه کننده که نتیجه اش تصمیمات نادرست است جلوگیری شودو به دلیل فعالیت های عملیاتی و فرایندهای خودکار یکپارچگی اطلاعات بهبود می یابد. به عنوان مثال اگر در گذشته چک کردن کارت پرواز گردشگران در گیشه های فرودگاه ها موجب از دست دادن اتاق آن ها در هتل می شد امروزه با یکپارچه شدن اطلاعات با چک کردن کارت پرواز عمل رزرو اتاق به صورت خودکار صورت می پذیرد.
در محیط شرکت های مجازی امروزی اعتماد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ گاهی اوقات ممکن است تعدادی افراد جدید که هیچ اطلاعاتی در مورد آن ها موجود نمی باشد وارد سازمان شوند، که در این حالت نیز اعتماد به آن ها امری ضروری است. به مجرد این که فردی تازه وارد که به دیگران وابسته است وارد سازمان شود اعتماد و همکاری ضروری می شود.
به هر حال زمانی که سازمان های گردشگری مجازی دارائی سازمانی کمی داشته باشند اعتماد به سختی حاصل می گردد. در سازمان های مجازی که شفافیت و همکاری جزء عوامل کلیدی هستند استراتژی برد-برد به کار گرفته می شود.
تطابق ظرفیت و تقاضا در عرصه خدمات و خدمات گردشگری عاملی کلیدی محسوب می شود. عنوان شده است که در مدیریت زنجیره تامین اطلاعات جایگزین دارایی ها می شود و از آن جایی که موجودی ها سرمایه را محدود و هزینه های دیگری را موجب می شود،اطلاعات بهتر موجب کاهش هزینه ها می شود. از آن جا که خدمات قابل ذخیره شدن نمی باشند مدیریت برای تطابق ظرفیت و تقاضا از آزادی عمل کمتری برخوردار است و در این صورت پیامدهای نامطلوب عدم قطعیت غیر قابل اجتناب خواهد بود. بنابراین اگر کاهش عدم قطعیت در تولید دارای اهمیت است،این صحبت در بخش خدمات از اهمیت بیشتری برخوردار است. در صنعت گردشگری مواجه مشتریان با زمان های انتظار طولانی غیر منتظره و برگشت دادن آن ها به خاطر فقدان ظرفیت تنها یک هزینه نیست بلکه می تواند یک فاجعه باشد.
گردشگری الکترونیک می تواند میزان انتظار و تاخیر را تا اندازه ای کاهش دهد، زیرا گردشگری آن ارتباطات سریع،آسان و ارزانی مابین اعضای زنجیره ارائه کننده خدمات ارائه می کند. بهترین ابزار برای سنجش زمان انتظار و تاخیر رضایت مشتریان است و نه فقط سرعت واقعی ارائه خدمات. استفاده از اینترنت ارتباط آسان با مشتریان را مقدور ساخته و از این طریق می توان رضایت آنان را مورد بررسی قرار داد. یک شرکت با آگاهی نسبت به اینکه چه چیزی برای مشتریان مطلوب و چه چیزی نامطلوب است،می تواند روش ارائه خدمات را تغییر دهد تا از این طریق ناراحتی مشتریان را کاهش دهد و یا زمان نامطلوب انتظار تاخیر را کاهش دهد. شرکت های مجازی گردشگری الکترونیکی می توانند بوسیله جذب خدمات دیگر از شرکای جدید،ظرفیت خود را به سرعت افزایش دهند.
4.تغییرات در وظایف اپراتورهای گردشگری
گردشگری الکترونیک برای برقراری ارتباط بین تمام عرضه کنندگان خدمات گردشگری نقش مهمی را ایفا می کند. یکی از مهمترین اعضای شاغل در سلسله مراتب سازمان های گردشگری اپراتورها می باشند که در سازمان ها به عنوان ابزاری جهت جمع آوری و فروش بسته های گردشگری به کار گرفته می شوند،که این عملیات هم می تواند به طور مستقیم توسط اپراتورها و هم از طریق آژانس های گردشگریصورت گیرد. اپراتورها می توانند ارتباط موثری را بین مشتریان یا مهمانداران برقرار سازندتا از این طریق رفاه حال گردشگران را تامین کنند. با وجود این که خود مشتریان در نحوه برقراری ارتباط مختار هستند و می توانند با هر کدام از اعضای شاغل در سازمان های گردشگری ارتباط برقرار کنند،اما اپراتورها نقش اساسی را در این زمینه ایفا می نمایند. اپراتورها می توانند تجارب و مهارت هایشان را در قالب بسته های گردشگری به مشتریان ارائه نمایند؛ آن ها همچنین خدماتی از جمله رزرو هتل و بلیط هواپیما را به انضمام تخفیفات قیمتی برای گردشگران فراهم می نمایند.
اپراتورها و آژانس های گردشگری می توانند و می بایست با هم مشارکت داشته باشند تا در سه سطح خدمتی فعالیت نمایند؛ قبل از خرید،هنگام خرید و پس از خرید. خدمات قبل از خرید شامل تبلیغات و مشاوره می باشد؛ خدمات هنگام خرید عمدتا شامل کنترل فروش آژانس می باشد؛ خدمات پس از خرید شامل خدمات مازادی است که اپراتورها جهت رفاه حال گردشگران به آن ها ارائه می دهند.مردم کماکان از ایده خرید بلیط های هواپیما،قطار و اتوبوس از آژانس های گردشگری پیروی می کنند، اما با پیدایش تجارت الکترونیک فراوانی مراجعه و خرید مستقیم از آژانس های گردشگری با نرخ فزاینده ای کاهش پیدا کرد، اما این به معنای فراموشی آژانس های گردشگری نمی باشد، بلکه ماهیت این آژانس ها از یک واسطه معامله گری به مشاوره ای برای گردشگری تبدیل شود.
آژانس های مسافرتی به گردشگران در یافتن ایام تعطیل و فراغت لذت بخش و مفرح کمک می نمایند. اپراتورها می توانند مجموعه ای از خدمات گردشگری را هماهنگ کنند و نسبت به بازخورهای دریافتی از گردشگران عکس العمل نشان دهند، که این بازخورها موجب می شود آژانس ها از نیازهای واقعی گردشگران آگاهی پیدا کنند و نسبت به بر طرف نمودن این نیازها اقدام نمایند. اگر نیازهای واقعی گردشگران برطرف گردد، آن گاه خود آن ها به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای آژانس های گردشگری به کار گرفته می شوند.

5. نتیجه گیری
جهانی سازی برای شرکت های گردشگری که از اجرای آن شانه خالی می کنند و حتی ملت هایی که اصراری در توسعه استراتژی های لازم برای اجرای جهانی سازی ندارند به عنوان ریسک مطرح می شود. از طرف دیگر برای سازمان های گردشگری که به سمت جهانی شدن می روند، فرصت های مناسبی برای رشد و توسعه به وجود می آید و قابلیت این سازمان ها را برای انطباق با تغییرات سریع محیطی افزایش می دهد. تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین صنعت گردشگری و ایجاد مزایا برای اعضای شاغل در این حوزه ایفا می کند. صنعت گردشگری الکترونیک تغییرات زیادی در روش های توسعه کسب و کار گردشگری ایجاد کرده است. اپراتورهای شاغل در حیطه گردشگری و آژانس های مسافرتی نیز نقش های جدیدی در این محیط ایفا می کنند.برای مکان های توریستی که هنوز زیر ساخت های لازم ،ارتباط و یا کار آفرینان محلی ندارد ،این یک فرصت خوب برای شرکت در بازار بین المللی توریسم است.اگر چه در این بازار بین المللی رقابت سخت تر است ولی این بازار به سرعت در حال گسترش است.اگر چه عرضه کنندگان خدمات توریستی زیادی وجود دارد ولی باید به این نکته توجه کنیم که تعداد مشتریان نیز بسیار زیاد است.حتی شرکت های گردشگری کوچک می توانند این فرصت را داشته باشند تا در یک گوشه بازار به گروه هاای بسیار ویژه ای از مشتریان در سرتاسر دنیا خدمت رسانی کنند و می تواند به عنوان یک جزء از یک زنجیره گسترده با دیگر شرکت ها همکاری کنند.در انتها باید گفت صنعت گردشگری می تواند از جهانی شدن و پدیده نو ظهور IT منافع زیادی را بدست آورد، ولی برای تحقق این امر لازم است که این صنعت ریسک پذیر باشد، میان شرکاء موجود اطمینان ایجاد کند، شیوه ها واستاندارد های کافی را خلق کند و برای ایجاد قوانین و مقررات خانگی و بین المللی برای کاهش ریسک ذاتی موجود در روابط بازرگانی میان بسیاری از شرکاء نا همگن، تلاش کند.
6. پیشنهادات
باایناوصاف،برایارتقایصنعتگردشگریایرانزمین،بایدبهگردشگریمجازیتوجهشایانیداشت. توسعهپایدار،ارتقایدرآمدملیوافزایشحداکثریدانشجهانیازتوانمندیوپتانسیلفرهنگی،علمیوبومیایران،باگردشگریبهبهترینشکلممکنامکانپذیرخواهدبود.
بنابرایناشتغالزاییمولدیکهازجانبفناوریاطلاعاتوارتباطیروز،میتوانددراختیاررشدGNPایرانقراربگیرد،باوجودمولفههایاثربخش گردشگری الکترونیکقابلحصولخواهدبود.
پیشنهاداتیبرایگسترشگردشگریمجازیدرکشوردرخاتمهارائهمیشودکهعبارتنداز :
*ایجادنهادیتحتعنوانمرکزگردشگریمجازیدرسازمانایرانگردیایران.
*بازبینی،اصلاحومدیریتسایتهایاطلاعرسانیمراکزگردشگریایراندراینترنت.
*دخالتدادنوِزنگردشگریمجازیدرچشماندازگسترشصنعتگردشگریدرایران.
*ایجادوتدویندورههایآموزشالکترونیکیتوسعهگردشگریدرمراکزدانشگاهی.
*تبلیغسایتهایگردشگریرسمیایراندرکلیهسایتهایدولتیکشوردروب.
*راهاندازیپایگاههایاطلاعرسانیدیجیتالیدرونشهری.
*ایجادکارتهایالکترونیکیاعتباریبرایاستفادهازمراکزگردشگریایرانوفروشانازطریقوببرایمخاطبانداخلیوبینالمللی.
دریککلام،نبایدتعاملوزارتامورخارجهودیگرنهادهایدولتیباسازمانایرانگردیکشوررابرایگسترشبسترهایگردشگریمجازیکههماناتوسعهویزایالکترونیکی،رزرواسیونومسائلیدراینوادیاست،فراموشکرد.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید