توجه:
اين فرم الزاماً بايد تايپ شده وبه امضا استاد راهنما رسیده باشد و فرمهايي كه دست نويس باشد به هيچ عنوان تحويل گرفته نخواهد شد.

(فرم شماره یک) واحد نراق
حوزه معاونت پژوهشي
فرم در خواست تصویب موضوع:
پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
عنوان تحقیق :تأثیررسمی شدن نیروهای انسانی برون سپار بر عملکردکارکنان بانک اقتصاد نوین استان تهران
كليد واژه ها :
نام و نام خانوادگي: مجتبی محمدرضابیک لواسانی
شماره دانشجويي: 900751604
رشته تحصيلي: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما(پيشنهادي):
استاد مشاور(پيشنهادي):
آدرس دانشجو(با ذكر كد پستي):
شماره تلفن جهت تماس ضروری:
1-ضمناً اعلام میدارم که انتخاب این موضوع با هدف تدوین و استخراج یک مقاله معتبر(علمی-پژوهشی-isi) خواهد بود.
2-هیچ تمایلی به ارائه مقاله ندارم.
« بدیهی است که آخرین مهلت ارائه مدارک مربوط بهپذیرش چاپ مقاله حداکثر تا سه ماهپس از تاریخ دفاع خواهد بود».
تاریخ و امضاء دانشجو:

قسمت مربوط به اعلام نتیجه شورای تحصیلات تکمیلی:
موضوع تصويب شد . موضوع تصويب نشد.
به دلیل مشاهده نواقص ، با تکمیل پروپزال مجدد لازم است پس از انجام اصلاحات مورد نظر گروه ،در جلسه بعدي مطرح گردد.
تاريخ بررسي موضوع: / / 13 شماره جلسه:
امضاء دبير جلسه (مدير گروه)
تاريخ:
تاريخ تحو يل به پژوهش:

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد
نراق2426335231140

این قسمت توسط حوزه معاونت
پژوهشی دانشگاه پر می شود.

شماره :
تاریخ :
پیوست :
فرم طرح تحقیق
کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای
در خواست تصویب موضوع پايان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
توجه : این فرم بايد تايپ شده و با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود .
عنوان تحقیق به فارسی :تأثیررسمی شدن نیروهای انسانی برون سپار بر عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین استان تهرانعنوان تحقیق به انگلیسی:the impact of outsourced human resources formalization on the performance of employees ineghtesadnovinbank of tehran1-اطلاعات مربوط به دانشجو
نام: مجتبی نام خانوادگی:محمدرضابیک لواسانی شماره دانشجویی:900751604
رشته تحصیلی:مدیریت دولتیگرایش:منابع انسانیمقطع: کارشناسی ارشد
دانشکده : دوره : تاریخ و سال ورود:01/07/1390
نشانی پستی در شهرستان : تهران- شهرک امید- بلوک 21 – پلاک 25
تلفن : 77078735 – 09127612127
۲-اطلاعات مربوط به استاد راهنما
نام : نام خانوادگی : شماره شناسنامه:سال تولد: محل تولد:
تخصص اصلی: تخصص جنبی: آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاهیحوزویرتبه دانشگاهی : سمت :
سنوات تدریس کارشناسی ارشد /دکترا :
نحوه همکاری : تمام وقت مدعو
نشانی : تلفن : امضاء/تاريخ
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده :
دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها :
نام پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در یک سال گذشته :
دانشگاه آزاد اسلامی :
سایر دانشگاهها :
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی :
دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها :
نام پایان نامه هابی کارشناسی ارشد در دست راهنمایی :
دانشگاه آزاد اسلامی :
سایر دانشگاهها :
تعداد رساله های راهنمایی شده دکترا در یک سال گذشته :
دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها :
نام رساله های راهنمایی شده دکترا :
دانشگاه آزاد اسلامی :
سایر دانشگاهها :
تعداد رساله های دکترا در دست راهنمایی :
دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها :
نام رساله های دکترا در دست راهنمایی :
سایر دانشگاهها :
۳-اطلاعات مربوط به استادان مشاور
نام : نام خانوادگی :تخصص اصلی :
رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی :شغل :
محل خدمت :
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد / دکترا :
تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد / دکترا :
نام : نام خانوادگی : تخصص اصلی :
رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی : شغل : محل خدمت :
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد / دکترا :
تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد / دکترا :
۴-اطلاعات مربوط به پایان نامه ها
1.الف – عنوان پایان نامه : تأثیررسمی شدن نیروهای انسانی برون سپار بر عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین استان تهران
فارسی غیر فارسی
ب-نوع کار تحقیقاتی : بنیادی 1 نظری2 کاربردی3 علمی4
پ-تعداد واحد پایان نامه :
پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):
ایا رسمی شدن نیروهای انسانی برون سپار بر عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین استان تهران تاثیر گذار است؟
۵.بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله ، معرفی دقیق مساله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )
امروزه رشد سريع تكنولوژي، افزايش سرعت تغييرات در بازار محصولات، رقبا، گسترش مرزهاي بازار، شركت‌ها را به سوي سازمان‌هاي برون‌مرزی سوق داده است. سازمان‌هايي با ساختارهاي انعطاف‌پذير و چابک، سازمان‌هايي كه قادر باشند همواره خود را با تغييرات محيط هماهنگ سازند.(افتخاری ، 1381)
اين خود مستلزم قابليت دسترسي آسان و سريع سازمان به منابع مورد نياز، همچون نيروي انساني متخصص، دانش فني و تكنولوژي پيشرفته در خارج از سازمان است. در اين حالت سازمان‌ها جهت كسب منافع خود نيازمند يك برنامه‌ريزي منسجم و پيشرفته هستند. اين منافع را نمي‌توان فقط توسط يك شركت به تنهايي به دست آورد چون شركت‌ها تلاش مي‌كنند تا كسب و كار خود را حول فعاليت‌هايي متمركز كنند كه آنها را بهتر مي‌شناسند، يعني توان محوري شرکت، در نتيجه در صورت امكان فعاليت‌هاي ديگر به ساير شركت‌ها سپرده مي‌شود. (اشرف زاده ، 1382)
افزايش رواج برون سپاري هم اکنون در مرکز توسعه استراتژيک اغلب سازمان ها قرار گرفته است. امروزه برون سپاري به صورت فزاينده اي جهت دستيابي به بهبودهاي عملکردي در کل کسب و کار استفاده مي شود. سازمان ها ناگزيرند براي دستيابي به مزيت رقابتي در دنياي كنوني كسب و كار به استراتژي هاي نوين روي آورند. يكي از اين استراتژي ها استراتژي برون سپاري فعاليت ها است. در دو دهه اخير سرعت نوآوري و ميزان فناوريهاي جديد در حال انفجار است. (کریمی ، 1385)
مصرف کنندگان با نرخ فزاينده اي انتظار فناوريهاي جديد را دارند. زمان بين معرفي يک فناوري جديد و سازگاري با آن توسط تامين کنندگان بسيار فشرده شده است. همه اين دلايل باعث ميشود تا سازمانها توجه بيشتري را صرف توسعه محصولات جديد بنمايند علاوه بر اين جهاني سازي ،ميزان در دسترس بودن کارکنان تحقيق محور را افزايش مي‌دهد و پيشرفت فناوري توانايي سازمانها را براي همکاري مجازي افزايش مي‌دهد
پيشتر، اغلب سازمان‌ها به منظور بقاء در بازارهاي رقابتي خود، تصمیم به يكپارچه‌‌سازي عمودي با توليد كنندگان مواد اوليه و شركت‌هاي توزيع كننده محصول مي‌گرفتند به طوري كه با گسترش مرزهاي سازماني خود به سوي اينگونه شركت‌ها، نوسانات بازار را كنترل نموده و از اين طريق بقاء خويش راتضمین نمايند. اين مسأله از يك طرف باعث مي‌شد، تا سازمان‌ها به مرور از نظر اندازه رشد كنند و بزرگ شوند، به تبع آن نيز،‌هزينه‌هاي سازماني افزايش پيدا كنند و از طرف ديگر، مديریت چنين سازمان‌هايي همواره با مسائل مختلفی روبرو بوده، به طوري كه مديريت از تمركز بر روي قابليت‌هاي اصلي سازمان كه ضامن رشد و بقاي سازمان هستند تا حد زيادي دور نگه داشته مي‌شد و بيشتر وقت مديريت صرف مسائلي مي‌شد كه ارزش افزوده چنداني براي شركت ايجاد نمي‌كردند.(معصومی،1384)
به عبارت بهتر، ذهن مديريت درگير اموری مي‌شد كه در زنجيره ارزش سازمان از جايگاه قابل توجهي برخوردار نبودند. در چنين شرايطي، سازمان‌ها به سختي مي‌توانستند خود را با تغييرات محيط منطبق سازند و اين در حالي بود كه، آهنگ تغييرات تكنولوژي روز به روز در حال شدت يافتن بود و به موازات آن نيز نيازهاي مشتريان لحظه‌به لحظه در حال تغيير بودند .(مدوری و استیپل ، 2000)
از سویی دیگر نیروی انسانی کارامد به عنوان یکی از مهمترین اجزا و عناصر تاثیر گذار بر موفقیت سازمانی به شمار می رود. عوامل متعددی بر عملکرد نیروی انسانی سازمانها تاثیر گذار هستند که در این میان میزان رضایت انها از موقعیتهای شغلی و شرح وظایف خود ، بسیار کلیدی و مهم می باشد. علاوه بر این برون سپاری فعالیتها و دادن فرصت های متمایز به کارکنان می تواند ضمن افزایش احساس اعتماد انها به سازمان و ارتقای سطح تعلق سازمانی ، موجب فزونی عملکرد سازمانی کارکنان گردد. بانک اقتصاد نوین نیز به عنوان یکی از نخستین بانکهای خصوصی کشورمان ، نیازمند به بالندگی سازمانی داشته تا بتواند در شرایط اقتصادی موجود با سایر بانکها رقابت فشرده ای داشته باشد.
در گذشته برون سپاری در بانک اقتصاد نوین شامل متصدی امور بانکی، بایگان، کارمند، مسئول دفتر بوده که رسمی شدن این گروه از افراد دارای پیامدهای مثبتی همچون بالارفتن انگیزه ورضایت شغلی، افزایش حقوق دریافتی، گرفتن تسهیلات بیشتر و بالا رفتن اعتماد به نفس کارکنان می گردید. طبق آئین نامه اولیه این افراد پس از طییک زمان مشخص 6 الی 24 ماه از وضعیت برون سپار به قرار داد مستقیم با بانک تغییر وضعیت می دادند. ولی طبق آئین نامه جدید تغییر وضعیت این گروه از افراد بر اساس حساسیت پست سازمانی و تصویب هیئت مدیره محترم بانک و نهایتا رضایتمندی واحد مربوطه صورت می گیرد.شایان ذکر است این تغییر وضعیت نیز می- تواند علاوه برنتایج مثبت ذکر شده در بالا بعضی مواقع دارای تبعات منفی از جمله بالا رفتن سطح توقع، پایین آمدن انگیزه به مرور زمان، افزایش بروکراسی اداری و بزرگ شدن سازمان در نتیجه پایین آمدن چابکی سازمان را با خود به همراه داشته باشد.با توجه به ارتباطی که بین تأثیر رسمی شدن نیروهای برون سپار و عملکرد کارکنان در بانک اقتصاد نوین مشاهده شده است لازم است تا در این مورد مطالعاتی صورت گیرد.
از آنجایی که عملکرد کارکنان می تواند پایداری و بقای سازمان ها را تضمین و مکانیزمی برای کسب مزیت رقابتی باشد، لذا آنچه در سازمان منجر به عملکرد مطلوب نیروی انسانی می شود این است که کارکنان سازمان ها از نظر شخصیت ، علایق و عواطف با فعالیت ها و مشاغل سازمانی منطبق و سازگار شوند. در این صورت خلاقیت در کار ، افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری، مهارت و تسلط کاری، امنیت شغلی، وجدان کاری و نهایتاعاملی در جهت ارتقاءعملکرد کارکنان خواهد شد.
منظور از عملکرد این است که هر فرد در یک سازمان برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد. این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوشش هایش به کار برد. سازمان ها نیز نیاز به شناخت کارایی کارکنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکت های خود تحولات مثبت را ایجاد کنند.
با توجه به مشکلا ت نیروهای برون سپار از جمله نیازهای مالی ، رفاهی ، انگیزشی و رضایت شغلی ما بر آنیم تا این تغییر وضعیت را بررسی نموده و تأثیر آن رابر عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین استان تهران مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.
لذا مساله ای که به نظر می رسد در این بانک به چشم می خورد ، عدم توجه به موضوع برون سپاری فعالیتها در بانک اقتصاد نوین و تاثیر ان بر عملکرد کارکنان این بانک می باشد. عدم توجه به موضوع برون سپاری فعالیتها در بین کارکنان سبب گردیده است تا عملکرد کارکنان با سطح مطلوب فاصله داشته باشد. در حال حاضر شعب بانک اقتصاد نوین که نیروها و کارکنان خود را درگیر موضوع برون سپایر نموده اند ، توانسته اند از بالندگی سازمانی بیشتری برخوردار سازد ، اما این مفهوم در همه شعب جریان ندارد و لازم است تا تاثیر برون سپاری در بین کارکنان بر عملکردانها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۱-تحقیق بنیادی :پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده ها و روابطبین متغیر ها ، اصول و قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری هاونظریه ها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید .
۲-تحقیق نظری :نوعی پژوهش بنیادی است واز روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می کند و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود .
۳-تحقیق کاربردی : پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها و روش ها ، ابزارها ، وسایل .
۴-تحقیق علمی : پژوهشی است که با استفاده از نتایج بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می شود.
۶-سوابق مربوط بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق )
پرویزیان و دهقانی (1385) به بررسی برون سپاری راهبردی وسرمایه گذاری ریسک پذیر در زنجیره ارزش پرداخته اند. در این تحقیق رابطه برون سپاری راهبردی با زنجیره ارزش بررسی شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولا بین بهبود وضعیت مالی و بهره وری رابطه وجود دارد. ثانیا بین کاهش مخاطرات و ریسک پذیری سرمایه ها و بهره وری رابطه معناداری گزارش نشده است.
اعظم صالحی مقدم (1387) به شناسايي و تحليل فاکتورهاي موفقيت برون سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه فناوري اطلاعات پرداخته است. وی در این تحقیق اعتقاد دارد که جهت رقابت در اين پيشروي، سازمانهاي زيادي برون سپاري فعاليتهاي نوآوري (R&D) را انتخاب ميکنند .از آنجا که فعاليتهاي تحقيق و توسعه جزو قابليتهاي کليدي سازمان بوده، بسيار ريسک پذير، اغلب گران و با کمبود منابع مواجه هستند. به همين منظور در اين پژوهش به شناسايي وتحليل فاکتورهاي موفقيت برون سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه تکنولوژي اطلاعات پرداخته و ضمن بررسي مراحل برون سپاري موفق با استخراج فاکتورهاي بحراني موفقيت به تحليل ميزان اهميت آنها در برون سپاري مي پردازيم و سپس با اصلاح مدلهاي موفقيت فاکتورها را ساختاربندي نموده و در پايان به راهکاري جهت موفقيت در سازمانهاي تحقيق محور يا سازمانهايي که به دلايل استراتژيک فعاليتهاي تحقيق و توسعه خود را برون سپاري مي نمايند .
فرزاد اشرف زاده (1389) به بررسی HYPERLINK “http://database.irandoc.ac.ir/articles/258286″مدلي فراگير براي برون سپاري خدمات پرداخته است. وی در این تحقیق اعتقاد دارد که برون سپاري به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه سازمانها و ارتقاي بهره وري درقالب كوچك سازي درسالهاي اخيرمورد توجه مديران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و به صورتهاي مختلف به اجرا در آمده است. اما تاكنون موضوع برون سپاري غالباً به صورت كلي ارائه شده و مورد ارزيابي قرار مي گرفته است و الگوي مشخصي جهت برون سپاري خدمات ارائه نگرديده است، در اين مقاله ابتدا مشخصه هاي مختلف خدمات با توجه به جديدترين مطالب منتشر شده مورد بررسي قرار گرفته و سپس يك مدل استراتژيك جهت برون سپاري خدمات ارائه گرديده است. اين مدل كه بر مشخصه هاي خدمت تاكيد دارد به گونه اي طراحي شده است كه در ضمن سادگي نگاهي فراگير به موضوع داشته و براي راهنمايي مديران مفيد واقع مي گردد ، پرداخته شده است.
حکیمه کاظمی (1389) در پژوهشی به بررسي عوامل موثر بر برون سپاري موفق (مطالعه موردي :شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبي) پرداخته است. اين مطالعه به عنوان پژوهشي در زمينه شناخت عوامل موثر بر برون سپاري موفق در شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق پروژه هاي برون سپاري طي سال هاي 1385 الي 1387 بوده که اطلاعات مورد نياز اين پروژه به استناد صورت هاي مالي مصوب سالانه شرکت و مصاحبه هاي انجام گرفته با مديران، کارشناسان و ناظرين پروژه هاي برون سپاري گردآوري و تحليل شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق پروژه هاي برون سپاري موفق و ناموفق شرکت بر اساس شاخص کاهش هزينه مشخص و ساير عوامل موثر بر موفقيت برون سپاري تعيين گرديد. پس از تعيين و تاييد شاخص هاي مرتبط با برون سپاري بر اساس ادبيات موضوع و نظر خبرگان، پرسشنامه اي درقالب روش مصاحبه بسته توزيع گرديد. با انجام تحليل بر روي داده هاي جمع آوري شده، مشخص گرديد تمامي عوامل مورد بررسي بر موفقيت برون سپاري تاثير دارند ليکن عواملي مانند انعطاف پذيري شرکت پيمانکار، فراهم آوردن امکانات مالي و بهبود زمان انجام پروژه بيشترين تاثير را در موفق يا ناموفق بودن پروژه برون سپاري براي شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبي دارند.
میثم طاهریان (1389) در تحقیقی به بررسی تغييرات کارايي در روند برون سپاري شرکت توزيع نيروي برق مشهد پرداخته است. در این پژوهش وی اعتقاد دارد که برون سپاري به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه و ارتقاي بهره وري درسالهاي اخير مورد توجه مديران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و در راستاي سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسي براي كوچك سازي و کارآمد کردن دولت به صورتهاي مختلف به اجرا درآمده است. در اين پايان نامه كارايي فني و مقياس 8 ناحيه شرکت توزيع نيروي برق مشهد طي سه سال 85 تا 87 شامل قبل و پس از برون سپاري اين شرکت با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها ارزيابي شده است. اين پايان نامه با بهره گيري از تحليل پنجره اي، مدل ساده تحليل پوششي داده ها را به يک مدل پوياي تحليل پوششي داده ها توسعه داده تا امکان ارزيابي تغييرات کارائي واحد هاي تصميم گيري، در بستر زماني قبل و بعد از برون سپاري، فراهم گردد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که کارايي در شرکت توزيع نيروي برق مشهد در مقايسه با قبل از واگذاري کاهش معني داري يافته است.
رضابابایی (1389) به HYPERLINK “http://database.irandoc.ac.ir/articles/413175″تبيين و اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب پيمانكاران به منظور برون سپاري فعاليت ها (مطالعه موردي دفتر فناوري اطلاعات شركت توزيع برق استان سمنان) پرداخته است. اين تحقيق به منظور تبيين و اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب پيمانکاران دفتر فن آوري اطلاعات شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان و در راستاي برون سپاري فعاليتهاي اين دفتر انجام گرديده است.روش تحقيق با توجه به نوع اطلاعات لازم استفاده از دو روش کتابخانه اي و روش پيمايشي بوده است. اگرچه تحقيقات زيادي در خصوص برون سپاري انجام گرفته ولي اغلب اين پژوهشها کلي بوده و در کمتر پژوهشي تمرکز بر روي يک بخش خاص از مراحل پنجگانه برون سپاري (شامل تعيين فعاليتهاي قابل برون سپاري ، انتخاب پيمانکار ، تنظيم قرارداد برون سپاري ، مديريت و کنترل فرايند و در نهايت تصميم گيري درباره خاتمه روابط برون سپاري ) انجام گرفته است لذا به نظر مي رسد که تحقيق حاضر از آن جهت که بر روي يک مرحله خاص از مراحل برون سپاري (پيش ارزيابي انتخاب پيمانکاران)، و حوزه جديدي به نام فن آوري اطلاعات (IT) متمرکز گشته ، نو و درخور توجه باشد. با انجام اين پژوهش دفاتر فن آوري اطلاعات در شرکت هاي توزيع برق و يا ساير شرکت هاي مشابه قادر خواهند بود يک نظام پيش ارزيابي را در انتخاب پيمانکاران بر اساس شاخصهاي علمي پياده سازي کرده و معايب ناشي از انتخاب پيمانکار با حد اقل قيمت را از بين برده و از طرفي با مشخص شدن اولويت هر يک از شاخصها ، شرکت ها قادر خواهند بود تا با تمرکز بر روي عوامل کليدي تر ، پيمانکار اصلح را تشخيص داده و بدين ترتيب ريسک ناشي از انتخاب نادرست پيمانکاران را به حد اقل برسانند. نتايج اين تحقيق نشان داده است كه عوامل هزينه اجرا، هزينه واگذاري،رعايت استاندارد،نرم افزار كد باز،ارتباط با ساير نرم افزارها،سرعت عمل،اجرا در شركت مشابه،سابقه در صنعت برق،تعهد به انجام وظايف،كادر فني متخصص،قابليت وي‍ژه و ميزان دسترسي به ترتيب ، مهمترين عوامل تعيين كننده در انتخاب پيمانكاران فناوري اطلاعات بوده اند.
زهره دهدشتی (1388) به بررسی HYPERLINK “http://database.irandoc.ac.ir/articles/402871″عوامل موثر بر تصميم گيري جهت برون سپاري خدمات بازاريابي در ايران خودرو پرداخته است. وی در این تحقیق معتقد است که امروزه برون سپاري بين شرکت هاي دولتي يا خصوصي رواج زيادي پيدا کرده است هدف اين تحقيق نيز شناسايي عوامل موثر در تصميم گيري براي برون سپاري خدمات بازاريابي است. از ميان مدل هاي مختلف موجود مدل کرميک (2006) که کاملترين مدل به نظر مي رسيد به عنوان چارچوب نظري تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري تحقيق را مديران و مديران کل معاونت فروش و بازاريابي شرکت ايران خودرو تشکيل مي دهند. داده هاي حاصل از پرسشنامه توسط آمار توصيفي و روش آنتروپي شانون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و معيار ها رتبه بندي شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که عوامل استراتژيک بيشترين تاثير را در تصميم گيري براي انتخاب خدمات بازاريابي قابل برون‌سپاري، دارند.
الیناز امین مظفری (1391) به بررسي تاثير فرآيند برون سپاري در شرکت برق منطقه اي آذربايجان پرداخته است. در این تحقیق وی اعتقاد دارد که در عصر جاري، بسياري از شرکتها در حال بکارگيري استراتژيهاي متعددي براي حل مشکلات مربوط به هزينه، کيفيت، و سرعت خدمات هستند. تحقيق حاضر با توجه به اهميت استراتژي برونسپاري در دنياي کنون در صدد شناسايي مدل دروني پيامدهاي برون سپاري است. در اين تحقيق در قالب وضعيت جاري براي متغيرهاي شناسايي شده شامل : کاهش هزينه، بهبود خدمت رساني به مشتري، بهبود رقابت و بازاريابي، ايجاد مزايايي در زمينه ريسک و نوآوري، بهبود وضعيت نيروي انساني و در نهايت بهبود پاسخگويي مديران، 6 فرضيه طراحي شده است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي و همبستگي و مبتني بر مدل معادلات ساختاري مي باشد. بدين منظور پرسشنامه اي با 29 سوال طراحي گرديده است. دراين تحقيق با استفاده از تحليل عاملي تاييدي از صحت مدل اندازه گيري اطمينان حاصل شد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاري نشان داد كه اعمال برونسپاري در شرکت برق منطقه اي آذربايجان در بردارنده پيامدهاي مثبتي بوده است و بدين ترتيب تمامي فرضيات تحقيق مورد تاييد واقع شده است. در پايان به منظور ارتقاي ميزان پيامدهاي مورد بررسي در اين تحقيق، راهکارهاي لازم پيشنهادگرديده است.
مديريت فرآيند کسب وکار در زنجيره ارزش شرکت ها از موضوعاتي است که همواره توجه سازمان ها و محققان را به خود جلب کرده است.برون سپاري فرآيندهاي کسب وکار، يکي از ابزارهاي مفيد براي مديريت فرآيندها است که عملکرد سازمانها را، هم در فرآيندهاي کسب و کار اساسي و هم غيراساسي بهبود مي دهد. عوامل مختلفي منجر به موفقيت در اجراي برون سپاري در شرکت ها مي گردد. يکي از اين عوامل مربوط به محيط داخلي سازمان ها براي واگذاري امور به شرکت هاي بيروني است. هدف اصلي اين پژوهش سنجش ميزان آمادگي سازماني شرکت هاي بيمه براي انجام برون سپاري فرآيندهاي کسب وکار بود. داده هاي تحقيق حاضر از طريق پخش پرسشنامه در جامعه آماري به تعداد 83 نفر جمع آوري گرديد، پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت (مقدار بدست آمده برابر 79.3% است که حاکي از پايايي پرسشنامه است). آزمون دوجمله اي براي بررسي آمادگي ابعاد مختلف سازماني و براي ارزيابي تفاوت بين ويژگيهاي جمعيتي شرکت کنندگان در ادراک آنان از آمادگي سازمان از آزمون کروسکال – واليس استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد شرکت بيمه البرز در مورد ابعاد فرآيندها، فنآوري اطلاعات و مقاومت در برابر تغيير داراي آمادگي است و در دو بعد ديگر مديريت و حمايت مديران عالي فاقد آمادگي است. آنوواي يک راهه، نشان داد که ادراک شرکت کنندگان با مدارک تحصيلي و سوابق مختلف، از ميزان آمادگي سازماني متفاوت است.
ناصر رشیدی (1389) به بررسی HYPERLINK “http://database.irandoc.ac.ir/articles/411466″سنجش آمادگي سازماني شرکتهاي بيمه براي برون سپاري فرآيندهاي کسب وکار: مورد مطالعه شرکت بيمه البرز پرداخته است. در این تحقیق نویسنده اعتقاد دارد که مديريت فرآيند کسب وکار در زنجيره ارزش شرکت ها از موضوعاتي است که همواره توجه سازمان ها و محققان را به خود جلب کرده است. هدف اصلي اين پژوهش سنجش ميزان آمادگي سازماني شرکت هاي بيمه براي انجام برون سپاري فرآيندهاي کسب وکار بود. داده هاي تحقيق حاضر از طريق پخش پرسشنامه در جامعه آماري به تعداد 83 نفر جمع آوري گرديد، پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت (مقدار بدست آمده برابر 79.3% است که حاکي از پايايي پرسشنامه است). آزمون دوجمله اي براي بررسي آمادگي ابعاد مختلف سازماني و براي ارزيابي تفاوت بين ويژگي هاي جمعيتي شرکت کنندگان در ادراک آنان از آمادگي سازمان از آزمون کروسکال – واليس استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد شرکت بيمه البرز در مورد ابعاد فرآيندها، فن آوري اطلاعات و مقاومت در برابر تغيير داراي آمادگي است و در دو بعد ديگر مديريت و حمايت مديران عالي فاقد آمادگي است. آنوواي يک راهه، نشان داد که ادراک شرکت کنندگان با مدارک تحصيلي و سوابق مختلف، از ميزان آمادگي سازماني متفاوت است.
پژوهش هاي خارجي:
اتکینسون (2007) در تحقیقی به بررسی رابطه بین عوامل بیرونی و درونی و موفقیت در برون سپاری فعالیتها در
فر ایندهای کسب و کار صنایع غذایی شهر لندن پرداخته است. در این پژوهش محقق اعتقاد دارد که
برون سپاري فرآيندهاي کسب وکار، يکي از ابزارهاي مفيد براي مديريت فرآيندها است که عملکرد سازمانها را، هم در فرآيندهاي کسب و کار اساسي و هم غيراساسي بهبود مي دهد. عوامل مختلفي منجر به موفقيت در اجراي برون سپاري در شرکت ها مي گردد. يکي از اين عوامل مربوط به محيط داخلي سازمان ها براي واگذاري امور به شرکت هاي بيروني است.
کاپلان و نورتون (2002) اعتقاد دارد که انعطاف پذیری شرکتهای طرف قرارداد در انجام بهینه امورتاثیر گذار هستند. نتایج این تحقیق میدانی نشان می دهد که در تدوین قراردادهای مربوط به برون سپاری ، می بایستی تمامی ابعاد و جهات را در نظر گرفت و انها را به گونه ای تنظیم نمود که هم سازمان واگذار کننده و نیز پیمانکار انجام دهنده شرایط برد برد داشته باشند.
تانگن (2004) معتقد است که
برون سپاري به عنوان استراتژي رقابتي در دنياي کنوني در خصوص حل مشکلات نامبرده مطرح شده است و به معناي استفاده استراتژيک از منابع بيروني براي اجراي فعاليت هايي است که معمولاً به کمک نيروهاي داخلي و منابع داخلي به اجرا در مي آيد.
وی در پژوهش خود اعتقاد دارد که برون سپاری موفق می تواند زمینه رقابت پذیری بالاتر را در سازمانها تقویت نماید.
نیلی و ادامز (2002) در پژوهش خود اعتقاد دارند که
اجرای استراتژی برون سپاری در سازمان ممکن است مشکلات ومخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد. عمده مشکلات عبارتند از:
كاهش ميزان كنترل
كاهش انعطاف‌پذيري
افزايش قدرت چانه‌زني پيمانكاران
كاهش ارتباط سازمان با مشتري
كاهش كيفيت ارائه محصولات و به خصوص، خدمات به دليل انتظار كاهش قيمت‌ها و هزينه‌ها در برون‌سپاري
از دست دادن اشتغال در شركت يا كشور برون‌سپار
كاهش امنيت اطلاعات
نورين كان در سال 2004 به بررسي مدل‌هاي برون‌سپاري در سازمان‌هاي توليدي وخدماتی پرداخته است. اين مطالعه در دانشگاه بين‌المللي كمبريج صورت پذيرفته است و مدل‌هاي گوناگون برون‌سپاري را براساس تحليل‌ها و مديريت‌هاي سازمان‌هاي توليدي ارائه داده‌اند. اين مدل‌ها مي‌توانند مزايا و معايب ميزان برون‌سپاری خدمات را به بخش‌هاي خصوص به صورت تحليلي ارائه نمايند.برخی از نتایج این تحقیق عبارتند از:
برون سپاری نتیجه عملکرد نیروها در بازار اقتصادی است.دوره عمر سازمانها از مهمترین عوامل تعیین کننده در انتخاب راهبرد برون سپاری است.سازمانها دوران رشد سریع خود را پشت سر می گذارند و به جذب نیروی انسانی،خدمات،پروژه ها یا تولید محصول می پردازند.پس از آن که سازمان به دوره کمال رسید ودانش سازمانی به حدی رسید که بتواند کار خود را دسته بندی نماید،می تواند از طریق فرآیند برون سپاری بخش هایی را به بیرون از سازمان واگذار نماید.
٧-فرضیه ها (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود .)
فرضیه اصلی مطرح در این تحقیق عبارتست از اینکه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه های فرعی عبارتند از :
بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و مسئولیت پذیری کارکنان بانک اقتصاد نوین رابطه معنادار وجود دارد.
بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و خلاقیت کارکنان بانک اقتصاد نوین رابطه معناداروجود دارد.
بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و پیشرفت و تسلط در کار کارکنان بانک اقتصاد نوین رابطه معناداروجود دارد.
بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک اقتصاد نوین رابطه معنادار وجود دارد.
بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و امنیت شغلی کارکنان بانک اقتصاد نوین رابطه معنادار وجود دارد .
بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و وجدان کاری کارکنان بانک اقتصاد نوین رابطه معنادار وجود دارد .
مدل مورد مطالعه در تحقیق:
بر اساس دیدگاه مورگان (2010) برون سپاری فعالیتها می تواند موجب ارتقای سطح عملکرد فعالیتها و موفقیت در برون سپاری در سازمانها و بنگاههای اقتصادی گردد. به زعم مورگان ،برون سپاری موفق می تواند ضمن افزایش سطح مسئولیت پذیری و خلاقیت کارکنان ، امنیت شغلی انها را از ورای بالا بودن عملکرد کاری انها در سازمان تضمین نماید .چرا که سازمانها همواره به نیروی انسانی مسئولیت پذیر و خلاق نیازمند هستند. همچنین مورگان معتقد است که با ارایه اموزش های ضمن خدمت ، می توان هدف و فلسفه برون سپاری فعالیتها را برای کارکنان توضیح داده و این موضوع ضمن تقویت روحیه تعلق سازمانی ، موجب افزایش عملکرد انان گردد. بر همین اساس می توان مدل مورگان را در تبیین تاثیر برون سپاری بر افزایش سطح عملکرد کارکنان در بنگاههای اقتصادی و سازمان های مالی نظایر بانک ها ترسیم نمود:

پیامدهای برون سپاری
مسولیت پذیری کارکنان
خلاقیت کارکنان
پیشرفت در کار
اموزش ضمن خدمت
امنیت شغلی
وجدان کاری
برون سپاری فعالیتها در بانک اقتصاد نوین
رسمی شدن کارکنان بانک اقتصاد نوین

٨-اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی 1،کاربردی2 و ضرورت های 3 خاص انجام تحقیق)
هدف اصلی تحقیق تعیین رابطه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین میباشد.اهداف فرعی تحقیق بصورت زیر است:
تعیین رابطه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و مسئولیت پذیری کارکنان بانک اقتصاد نوین
تعیین رابطه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و خلاقیت کارکنان بانک اقتصاد نوین
تعیین رابطه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و پیشرفت و تسلط در کار کارکنان بانک اقتصاد نوین
تعیین رابطه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک اقتصاد نوین
تعیین رابطه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و امنیت شغلی کارکنان بانک اقتصاد نوین
تعیین رابطه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و وجدان کاری کارکنان بانک اقتصاد نوین

٩-در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران(اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره):
یافته ها و نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده وزارت اقتصاد، دارایی و امور مالیاتی ، بانک اقتصاد نوین ، بانک مرکزی ، پژوهشگاه اقتصاد ، معاونت برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری ، اساتید و دانشجویان رشته مدیریت و اقتصاد ، سایر بانکهای خصوصی و دولتی و نیز سازمانهای علاقه مند به برون سپاری فعالیتها قرار گیرد.
ضرورت خاص انجام تحقیق:
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که می توان به بررسی تاثیر گذاری عواملی پرداخت که موجب افزایش عملکرد کارکنان در جریان برون سپاری فعالیتها در بانک اقتصاد نوین پرداخت. همچنین پیامد این قضیه می تواند ، انرژی و توان بانک اقتصاد نوین را برای نظارت و بازبینی و کنترل کیفی بالاتر محفوظ نگه دارد. علاوه بر این ضرورت انجام این تحقیق از انجا است که می توان به بومی سازی تئوری ها و دیدگاههای مربوط به برون سپاری در سازما های اقتصادی همچون بانک اقتصاد نوین اقدام نمود. همچنین نتایج و یافته ها ی این تحقیق می تواند فرصتهای مناسب را برای برنامه ریزان و مسئولان بانک اقتصاد نوین در برون سپاری موفق فرایندها و فعالیتها فراهم اورد.
۱۰-جنبه نوآوری و جدید بودن در تحقیق چیست ؟(این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.)
۱۱-روش کار :
الف.نوع روش تحقیق :
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و میدانی است. همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. در تحقیق کاربردی، مواد و جنبه های عملی و کاربردی در مسایل واقعی و استفاده عینی از نتایج تحقیق کاملاً مورد توجه قرار می گیرد. هدف محقق از تحقیق کاربردی، دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقیعت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند و به بهبود محصول و کارایی روش های اجرایی کمک می کنند. (شریفی و شریفی، 1383: 87)
همچنین پژوهش حاضر به لحاظ روش در جمله تحقیقات پیمایش (زمینه یابی) می باشد.
تحقیق زمینه یابی روشی برای بررسی ماهیت ویژگی ها و ادراک های شخصی (نگرش ها، باورداشت ها، عقاید و امور مورد علاقه) مردم از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ به پرسشهایی است که به دقت تدوین شده اند. (روزنبرگ و دیلی، 1993)
ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.
ب.روش گردآوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای و غیره):
به منظور گرداوری اطلاعات دراین تحقیق ابتدا بر اساس روش کتابخانه ای به جمع اوری مطالب تئوریک و نظریه های مربوط به برون سپاری و ادبیات تحقیق اقدام می شود و سپس با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه به جمع اوری داده های تحقیق پرداخته می شود.
پ.ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه ، مصاحبه ، آزمون،فیش،جدول،نمونه برداری،تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره ):
در این پژوهش به منظور جمع اوری و گرداوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده خواهد شد. این پرسشنامه 2 قسمت دارد. در بخش نخست این پرسشنامه مشخصات دموگرافیک مدیان و ماونان شعب بانک اقتصاد نوین در استان تهران مطرح شده است . در این بخش سوالاتی نظیر سن ، سابقه فعالیت اقتصادی انها ، میزان اگاهی انها نسبت به برون سپاری ، تحصیلات ، رشته تحصیلی و نظایر انها مورد سوال قرار خواهد گرفت. بخش دوم پرسش نامه به سوالات اصلی تحقیق ، پیرامون موضوع اصلی پژوهش ، اختصاص دارد. سوالات به روش طیف لیکرت بوده ودر قالب طیف پنج درجه ای پاسخ داده می شود.
روایی پرسش نامه محقق ساخته:
مراد از روایی آن است که اندازه گیری برای هدف مورد نظر یعنی اندازه گیری متغیر تحقیق از کارایی لازم برخوردار باشد. به عبارت دیگر روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغیری را اندازه گیری کند که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن را دارد.
در این پژوهش به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد. در روایی محتوا، تاکید زیاد بر قضاوت شخصی سازندگان ابزار می باشد.
لذا پرسش نامه های مذکور پس از تدوین در اختیار صاحب نظران قرار خواهد گرفت و اساتید و کارشناسان حوزه برون سپاری، سئوالات آن را از نظر روا بودن تایید خواهند نمود.
اعتبار پرسش نامه:
اعتبار به معنای قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی و دقت یا صحت است.
ابزارهای تحقیق به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده های بدست آمده اعتماد کند. (شریفی و نجفی زند، 1376)
در این پژوهش به منظور بخش اعتبار پرسش نامه های یا شده از روش بازآزمایی استفاده می شود.
اعتبار بازآزمایی با اجرای آزمون در مورد افراد گروه نمونه در یک زمان اجرای مجدد آن در مورد همان گروه در زمانی دیگر تعیین می شود.
لذا در این پژوهش نیز ابتدا پرسش نامه به 10 نفر از مدیران و معاونان شعب بانک اقتصاد نوین ، ارایه خواهدگردید تا نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. پس از 10 روز مجدداً پرسش نامه به افراد یاد شده ارایه خواهد گردید تا تکمیل نمایند. ضریب الفای کرونباخ به دست امده اگر بالاتر از 7/0 به دست اید، نشان از پایایی مناسب پرسشنامه خواهد داشت.
جامعه اماری ، روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه:
جامعه اماری در تحقیق حاضر عبارت از کلیه مدیران و معاونان شعب بانک اقتصاد نوین در استان تهران می باشند.
نمونه گیری در تحقیق حاضر به روش نمونه گیری هدفمند می باشد. در نمونه گیری هدفمند محقق براساس اهداف تحقیق و با توجه به شرایط جامعه اماری اقدام به انتخاب نمونه های افراد برای جمع اوری اطلاعات می نماید.
براي محاسبه حجم نمونه در هر تحقيق با توجه به امكانات محقق و نوع تحقيق مي‌توان اقدام نمود. در اين پژوهش به منظور تعيين تعداد مناسب افراد نمونه كه بتوانند معرف جامعه‌ آماري باشند از روش زير استفاده مي‌شود.
براي محاسبه حجم نمونه مي‌توانيم از فرمول زير (فرمول کوکران) استفاده كنيم.

كه در اين فرمول
N = حجم جامعه اماری که برابر با 360 نفر می باشد.
T=Z= اندازه متغیر در توزیع طبیعی که برابر با 96/1 است.
P= درصد توزیع صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته می شود
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند که برابر با 5% در نظر گر فته می شود.
d= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته می شود.

لذا با قرار دادن اعداد فوق در اين فرمول تعداد نمونه مورد نياز در اين پژوهش به روش زير محاسبه مي‌گردد.

دراين تحقيق تعداد 84 نفر از مدیران و معاونان شعب بانک اقتصاد نوین به عنوان نمونه تحقیق انتخاب خواهند شد.
ت.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در پژوهش اخیر به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی ها ، درصد ، میانگین ) و از روش آمار استنباطی ،ازمون کای اسکویر، ضریب همبستگی اسپیرمن و anova جهت سنجش معناداری روابط بین متغیرها استفاده شده است. همچنین از ازمون T مستقل برای سنجش میانگین دو گروه مدیران و معاونان مرد و زن در زمینه تعیین رابطه بین رسمی شدن نیروهای برون سپار و عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین استفاده خواهد شد. همچنین از ازمون دنباله داری ( تعقیبی توکی ) برای سنجش تفاوت بین میانگین گروهها استفاده خواهد شد.
داده ها پس از ورود به رایانه از طریق نرم افزار آماری Spss نسخه 14 مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهدگرفت.
جمع آوری اطلاعات 1/12/1391 1/2/1392
تجزیه و تحلیل داده ها 1/2/1392 1/4/1392
نتیجه گیری و نگارش پایان نامه 1/4/1392 1/5/1392
تاریخ دفاع نهایی 15/6/1392 طول مدت اجرای تحقیق : 6 ماه
۱۳.فهرست منابع و ماخذ (فارسی و غیر فارسی)مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر :
کتاب : نام و نام خانوادگی ، نام ، سال نشر ، عنوان کتاب ، مترجم ، محل انتشار ، جلد .
مقاله : نام خانوادگی ، نام ، عنوان مقاله ، عنوان نشریه ، سال ، دوره ، شماره ، صفحه .
– افتخاری ،حمید،1381،ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی0چالشها وچشم اندازها وراهبردها)،مجموعه مقالات همایش چالشها وچشم اندازهای توسعه ایران.
– اشرف زاده،فرزاد،1382،مدلی فراگیر برای برون سپاری خدمات، دومین همایش برون سپاری وچشم اندازها،مجموعه مقالات.
– پرویزیان،کوروش، 1386،برون سپاری راهبردی وسرمایه گذاری ریسک پذیر در زنجیره ارزش؛دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر.
– چشم براه،محسن،1386،مقاله مدیریت ریسک های برون سپاری منتشره در نشریه علمی پژوهشی تدبیر ، سال هفدهم ، شماره 145.
– شیرانی ،غلامحسین،نبی زاده،غلامرضا،1387،برون سپاری در شرکتهای توزیع برق منطقه ای شهرستان اصفهان،سیزدهمین کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق.
– معصومی،م،1384،برون سپاری استراتژیک،سازمان مدیریت صنعتیف تهران ، چاپ دوم.
– شاه محمدی،ف،1384،انتخاب فعالیت ها برای برون سپاری،سازمان مدیریت صنعتی.
– کریمی،یوسف،1385،بررسی عوامل موثر بر برون سپاری از نگاه استراتژیک دستگاه های تولیدی استان تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشکده مدیریت وحسابداری.
– شهرکی،محمدرضا،1387،بررسی نقش برون سپاری در ایجاد مزیت رقابتی در شرکت همکاران سیستم،پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشکده مهندسی.
1214
-اکرمی ، هادی، 1385،ارائه مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیتهای تعمیراتی در یک سازمان نظامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،دانشکده مهندسی صنایع.
-شاملو،محمود1388، «ارائه مدلي جهت تعيین تركيب بهينه برون سپاري ساخت كالاها(قطعات)و انتخاب تامين كننده و تعين ميزان سفارش بهينه به هر تامين كننده با استفاده از برنامه ريزي خطي(LP), (TOPSIS)در شركت ايران خودرو »،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنایع،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت
منابع لاتين:
[1] Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., and Wells, R.B. (2007), “A stakeholder Approach to strategic performance Measurement”, Sloan Management Review Spring, 25-372004
[2] Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2002). The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
[3] Medori, D. and Steeple, D. (2000), “A Framework for Auditing and Enhancing performance Measurement systems”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.20 No.5,pp 520-33
[4] Neely, A. and Adams, C. (2002), “Perspectives on performance: The performance prism”, forthcoming in Journal of Cost Management.[5] Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. and Kennerley, M. (2000), “Performance Measurement system Design: Developing and Testing a process-based Approach”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.20No.10,pp1119-45[6 ] Tangen, S. (2004), “Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice”, International Journal of Productivity and performance Management, Vol.53No.8,pp726-37
۱۴.هزینه های تحقیق پایان نامه
الف.منابع تامین بودجه پایان نامه و میزان هر یک(ریالی ، ارزی ، تجهیزاتی و غیره )
ردیف نام موسسه بودجه ریالی بودجه ارزی تجهیزات و تسهیلات
جمع ب.هزینه های پایان نامه
ب۱.هزینه های پرسنلی (برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد .)
نوع مسئولیت تعداد افراد کل ساعات کار برای طرح حق الزحمه در ساعت جمع
جمع هزینه های تخمینی به ریال
ب۲.هزینه های موارد و وسایل (وسایلی که صرفا از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شوند.)
نام ماده یا وسیله مقدار مورد نیاز مصرفی غیر مصرفی ساخت داخل یا خارج شرکت سازنده قیمت واحد قیمت کل
ریالی ارزی ریالی ارزی
جمع هزینه های مواد و وسایل به ریال
ب۳ .هزینه های متفرقه
ردیف شرح هزینه ها ریالی ارزی معادل ریالی بودجه ارزی کل هزینه به ریال
۱ هزینه تایپ ۲ هزینه تکثیر ۳ هزینه صحافی ۴ هزینه عکس و اسلاید ۵ هزینه طراحی، خطاطی،نقاشی،کارتوگرافی ۶ هزینه خدمات کامپیوتری ٧ هزینه های دیگر جمع جمع کل هزینه ها
ردیف نوع هزینه ریالی ارزی هزینه کل به ریال
۱ ۲ ۳ ۴ جمع کل 15.تاییدات
الف : نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
تاریخ امضاء
نام و نام خانوادگی استاد مشاور :
تاریخ امضاء
نام و نام خانوادگی استاد مشاور:
تاریخ امضاء
ب:نظریه کمیته تخصصی گروه درباره :
۱-ارتباط داشتن موضوع با رشته تحصیلی دانشجو :
ارتباط دارد ارتباط فرعی داردارتباط ندارد
۲-جدید بودن موضوع :
بلی در ایران بلی خیر
۳-اهداف بنیادی و کاربردی :
قابل دسترسی است قابل دسترسی نیست مطلوب نیست
۴-تعریف مسئله :
رسا است رسا نیست
۵-فرضیات :
درست تدوین شده است درست تدوین نشده و ناقص است
۶-روش تحقیق دانشجو :
مناسب است مناسب نیست
٧-محتوا و چهار چوب طرح :
از انسجام برخوردار است از انسجام برخوردار نیست
پ.تایید نهایی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت و تخصص نوع رای امضاء
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ موضوع تحقیق پایان نامه خانم /آقای :
دانشجوی مقطع :کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای رشته :
تحت عنوان :
در جلسه مورخ / / 13 کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا یا با تعداد رای از رای مورد تصویب اعضا قرار گرفت نگرفت .
مدیر گروه تاریخ امضاء
ت.نظریه شورای پژوهشی دانشگاه :
موضوع و طرح تحقیق پایان نامه خانم /آقای ……………………………………………….دانشجوی مقطع……………………………………………………………….
رشته………………………………………………که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود در جلسه مورخ………………………………………………. شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا (تعداد……………………………………. نفر) قرار گرفتقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید