تاریخچه بورس در ایران
فکر اصلی ایجاد بورس در سال 1315 در ایران توسط یک کارشناس هلندی و بلژیکی برای تهیه و تنظیم قانونی برای شروع فعالیت بورس اوراق بهادار ایجاد گردید اما با شروع جنگ جهانی دوم متوقف گردید.
مجدداً در سال 1333 مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزي و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق وبررسی درسال 1345 ، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شوراي ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال 1345 تصویب شد.
با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه 1346 برای نخستین بار فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.
طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی، تعداد شرکتها، بانکها و شرکتهاي بیمه پذیرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه 6/2 میلیارد ریال به 105 بنگاه با سرمایه ای بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت.همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال به بیش از 150 میلیارد ریال رسید.
در سال های پس از پیروزی بنا به دلایل زیر تعداد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار از 105 شرکت در سال 57 به 56 شرکت کاهش پیدا کرد و دوره رکود به وجود آمده تا سال 67 ادامه پیدا کرد.
1-تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها
2- ملی شدن شرکت های بیمه
3 – تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع
4 – روحیه مخالفت با نظام سرمایه داری که در اوایل انقلاب ایجاد شده بود منجر به تعطیلی موقت بازار بورس گردید.
5 – جنگ هشت ساله
در فاصله سال های 68 تا 75 هم بازار بورس روند یکنواختی را به خود ندیده است.
از ابتداي سال 76 ، بورس اوراق بهادار تهران با اقدامات زیردور تازه اي از فعالیت ها را به خود دید.
بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی
بکارگیری نوآوری های فنی و تخصصی
اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی
فراهم آوردن زمینه ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد بازار
کوشش برای هماهنگ سازی سیاست گذاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه
در آذرماه 1384 با تصویب قوانین جدید بازار بورس اوراق بهادار که شامل مفاد تفکیک مقام عملیات از نظارت،ساماندهی بازار اولیه ، ایجاد تنوع در ابزارهاي مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهاي فعال دربازار سرمایه بود گام بلندی در راستای توسعه بازار بورس برداشت.
421005022796570485072389فکر ایجاد بورس در سال 1315 و توقف ان به دلیل جنگ جهانی دوم
0فکر ایجاد بورس در سال 1315 و توقف ان به دلیل جنگ جهانی دوم

-628650-3175واگذاری مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزي و وزارت بازرگانی
وقت در سال 33
00واگذاری مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزي و وزارت بازرگانی
وقت در سال 33

41719503810000
1295400263525تصویب لایحه تشکیل بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 45
00تصویب لایحه تشکیل بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 45

4171950927100
4191000248285-23749099060آغاز به کار رسمی بازار بورس تهران در سال 46 با ورود سهام های بانک صنعت و معادن و نفت پارس
0آغاز به کار رسمی بازار بورس تهران در سال 46 با ورود سهام های بانک صنعت و معادن و نفت پارس

42100501974854200525197485-5715048260توسعه بازار بورس اوراق بهادار از 6 بنگاه به 105 بنگاه در فاصله سال های 46 تا57
00توسعه بازار بورس اوراق بهادار از 6 بنگاه به 105 بنگاه در فاصله سال های 46 تا57
تاریخ بازار بورس ایران
-409575248285کاهش تعداد بنگاه های بازار بورس اوراق بهادار از 105 بنگاه به 56 بنگاه در فاصله سال های 57 تا 67
0کاهش تعداد بنگاه های بازار بورس اوراق بهادار از 105 بنگاه به 56 بنگاه در فاصله سال های 57 تا 67

4191000156210
108585048895روند غیر یکنواخت بازار بورس تهران در فاصله سال های 68 تا 75
00روند غیر یکنواخت بازار بورس تهران در فاصله سال های 68 تا 75

420052516510
-82867597155شروع دور جدید اقدامات بازار بورس به منظور بهبود بازار بورس از نظر مدیریتی،قوانین و کارایی بازار از سال 76
00شروع دور جدید اقدامات بازار بورس به منظور بهبود بازار بورس از نظر مدیریتی،قوانین و کارایی بازار از سال 76

419100099060
-47625120320گام بلند بازار بورس با تصویب قوانینی در زمینه سازماندهی،نظارتی و ابزار های مالی بر نهادهای بازار بورس
00گام بلند بازار بورس با تصویب قوانینی در زمینه سازماندهی،نظارتی و ابزار های مالی بر نهادهای بازار بورسقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید