در اتومبیل رانندگان معمولی بیشتر به قسمت در برد کیلومتر توجه دارند در حالی که رانندگان مسابقات رالی به قسمت دور موتور نیز نیاز دارند لذا : در مباحث شیء گرایی با توجه به نیاز ایشان از یک شیء ، یک دید انتزاعی برقرار میکنند.
نمودار Use Case
What ?

دستگاه
شعب
حساب
مشتری
دستگاه ATM
تراکنش حساب
حساب
انتقال وجه
دریافت وجه
افتتاح حساب

نمودار Sequnce

مشتری
دریافت وجه

جستجو
کارت

تائید
رمز

جستجورمز

جستجو
تائید
مبلغ درخواستی

بررسی موجودی
تائید پرداخت
وجه

به روز آوری حساب
print

نمودار Class

کارکرد کنتور
تعرفه
قبض

مواردی که می توانند در نقش object ها ظاهر شوند :
اشخاص
اشیاء
پدیده ها
رویدادها
واحد های سازمانی
پست های سازمانی
مکان ها
وسائل و ابزار
ادارات و نهادها
آثار هنری و به طور کلی هر گونه اثر خلق شده
نام گذاری اشیاء یا کلاسها :
برای نام گذاری کلاسها یا اشیاء بهتر است موارد زیر رعایت شود :
از به کار بردن حروف اضافه مانند : and , a , the خودداری شود.
به طور کلی از کلمات با مسمی ( معنی دار ) استفاده کنید.
کلمات اضافی را حذف کنید عینی اسامی را با حداقل کلمات شکل دهید.
فاصله ها ی خالی را حذف نمائید.
از اسمی مفرد به جای جمع استفاده کنید.
مثال :
The My Crash Dummies
The Myx Crashx Dummies
Dummey
Crash Dummey

شخص
نام و نام خانوادگی
تلفن
کد ملی
آدرس
مشتری
کد مشتری
نوع ملک درخواستی
نوع معامله پیشنهادی
بودجه
منطقه مورد نظر
کاربری مورد نظر
کلاس ملک

نمودار Class بنگاه
ثبت
حذف
جستجو
فروشنده
کد فروشنده
کد ملی
ثبت
حذف
جستجو
ثبت قرارداد
فسخ قرارداد
به روزآوری
قرار داد
شماره
تاریخ
کد خریدار
کد فروشنده
مبلغ توافقی
شرایط توافقی
ملک
کد ملک
آدرس ملک
متراژ
نوع عرضه
نوع ملک
کاربری ملک
قیمت پیشنهادی ملک

انواع روابط بین موارد کاربرد :
دریافت وجه

<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>انتقال وجه
مشاهده موجودی
تائید اطلاعات

<<include>>

نقدی

<<include>>
<<include>>
هوایی
کارت اعتباری
پرداخت وجه
اعزان به ماموریت
دریایی
زمینی
بن

<<include>>
<<include>>

<<include>>

ثبت درصد تخفیف
ثبت مشخصات کالا
ثبت فروشنده
ثبت مشتری
ثبت مشخصات افراد
ثبت اطلاعات پایه
ثبت اطلاعات پایه
Package
<<Include>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
actor
مشتری
New class
صدور فاکتور
ثبت فاکتور
ثبت فاکتور خرید
نمایش لیست کالای فروشگاه
ثبت سفارش
عملیات های خرید و فروش
ثبت فاکتور فروش

قابل ذکر است که به غیر از بسته های ذکر شده ممکن است بسته های دیگر برای عملیات های انبار داری و سفارشات و …. نیز وجود داشته باشد.

مربوط به صفحه : 22
شرح روایت مورد کاربرد : بعد از پایان رسم نمودار Use Cass Diagram ، باید جعبه های سیاه Use Cass ها را باز کرد. برای این منظور در این مرحله ( منظور مرحله تحلیل ) از طریق فرم ها و جداول خاصی مبادرت به شرح جزئیات درونی موارد کاربرد می نمایند.در این راستا برای شرح روایت داستان هر Use Cass از قالب زیر استفاده می شود.
نام و عنوان مورد کاربرد
توصیف کلی مورد کاربرد
شرح روایت مورد کاربرد
شرح جریان رخدادهای فرعی (Main Flow)
تعین شرایط پیش نیاز و پسین جریانهای رخدادهای اصلی
شرح جریان رخدادهای فرعی / جایگزین
تعیین شرایط پیش نیاز و پسین جریان های رخداد های فرعی
2. توصیف کلی : شرح کلی هدف و مقصود ما از مورد کاربرد. ( به صورت خلاصه)
3. از زمانی که Actor کار خود را با سیستم شروع می کند تا زمانی که کار Actor با سیستم تمام شده و سیستم را ترک نماید.کلیه تعاملات و عملیاتهای انجام شده را ذکر می کنیم ، برای این منظور در قالب موارد زیر عمل می کنیم.
در هر Use Cass معمولاً یک سناریوی اصلی یا موفق وجود دارد که کلیه رخدادهای آن با موفقیت انجام می شود تا اینکه کاربر از کارکرد سیستم راضی و خشنود باشد.
3-3)ررردر شرایطی ممکن است بنا به دلایلی در روند جریان رخدادهای اصلبی مشکلی پیش آید و یا به طور کلی راههای ممکن دیگری به وجود آید. طوری که از جریان اصلی منحرف می شویم.این جریانها دارای 3 نوع جایگزین ، خط و استثنا هستند.
3-4) ررر باید شرایطی که منجر به شروع جریان رخداد فرعی می گردد را همراه وضعیت نهایی آن نمایش دهیم.
مشتری بلقوه
رزرو اتاق
<<system>>
کارت اعتباریقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید