تقديم به تمامي كساني كه در راستاي پيشبرد اهداف صحيح دراين سرزمين زحمت مي كشند.

با تشكر از استاد عاليقدر جناب آقاي مهندس زرندي
به دليل زحمات بي وقفه و راهنمايي هاي بي دريغ ايشان .
-5080189865قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید