فهرست مطالب
TOC \o “1-3” \h \z \u تنیس روی میز PAGEREF _Toc218381234 \h 3مقدمه و تاریخچه تنیس روی میز ایران PAGEREF _Toc218381235 \h 3پینگ پنگ از آغاز تا كنون PAGEREF _Toc218381236 \h 3پیشینه PAGEREF _Toc218381237 \h 6چگونگی بازی PAGEREF _Toc218381238 \h 6شناسه‌ها و تعاریف PAGEREF _Toc218381239 \h 7چکیده PAGEREF _Toc218381240 \h 7شرح شناسه‌ها PAGEREF _Toc218381241 \h 9مقدمه PAGEREF _Toc218381242 \h 28راکت PAGEREF _Toc218381243 \h 31تیغه راکت PAGEREF _Toc218381244 \h 32انواع روکشهای لاستیکی PAGEREF _Toc218381245 \h 32توپ PAGEREF _Toc218381246 \h 34سایر تجهیزات PAGEREF _Toc218381247 \h 35ویژگیهای میز PAGEREF _Toc218381248 \h 36راکت گیری PAGEREF _Toc218381249 \h 39روش مدادی(پن هولد) PAGEREF _Toc218381250 \h 40روش شِیک هندز PAGEREF _Toc218381251 \h 41تنه PAGEREF _Toc218381252 \h 43پاها PAGEREF _Toc218381253 \h 44انواع ضربات PAGEREF _Toc218381254 \h 45بک هند PAGEREF _Toc218381255 \h 47نمایش فیلم آموزشی بک هند PAGEREF _Toc218381257 \h 48نحوه زدن بک هند PAGEREF _Toc218381258 \h 49بک هند پوش PAGEREF _Toc218381259 \h 50منابع PAGEREF _Toc218381260 \h 55

تنیس روی میزمقدمه و تاریخچه تنیس روی میز ایران
كلوپ های خصوصی ویژه بازی پینگ پنگ تشكیل شده شش سال پس از ورود اولین میز پینگ پنگ به ایران مسابقات كلوپ ها و دستجات آزاد در سال ۱۳۲۴ در مناطق نفت خیز كشور برگزار شد .

پینگ پنگ از آغاز تا كنون در سال ۱۳۱۷ كه مستشاران انگلیسی در آبادان،مسجد سلیمان و شهرهای نفت خیز جنوب كار می كردند یك میز پینگ پنگ همراه خودشان آورده و مشغول بازی با خودشان می شدند. پینگ پنگ در یك چشم به هم زدن فراگیر شد و دنیای توپ را كه از سوی ایرانیان مورد توجه قرار گرفت. كلوپ های خصوصی ویژه بازی پینگ پنگ تشكیل شده شش سال پس از ورود اولین میز پینگ پنگ به ایران مسابقات كلوپ ها و دستجات آزاد در سال ۱۳۲۴ در مناطق نفت خیز كشور برگزار شد. یك سال بعد و با گسترش تب پینگ پنگ در كشور فدراسیون تنیس و تنیس روی میز با هم و به ریاست آقا خان بختیار تشكیل گردید و كار خود را با برگزاری مسابقات مختلف بین باشگاهها و دستجات آزاد آغاز نمود در سال ۱۳۲۶ شمسی (۱۹۴۷ میلادی) فدراسیون تنیس روی میز ایران به عضویت فدراسیون بین المللی درآمد و در همان سال چهاردهمین دوره مسابقات در پاریس برگزار گردید. جایزه ای برای مقام نخست مسابقات دوبل (دو نفره)مردان جهان به نام IRANCUP در نظر گرفته شده و از آن زمان تا كنون این كاپ در جریان مسابقات جهانی كه هر دو سال یكبار برگزار می گردد به برندگان اهدا می گردد در سال ۱۳۳۲ برای اولین بار مسابقات قهرمانی كشور در تهران برگزار شد در سال ۱۳۵۶ شمسی تیم بانوان ایران در مسابقات جهانی سوئد شركت نمود. در سال ۱۳۴۶ فدراسیون تنیس و تنیس روی میز از هم جدا شدند و هر كدام دارای فدراسیون مستقلی شدند.روسای فدراسیون تنیس روی میز از شروع تا حال عبارند از :۱- آقا خان بختیار(۱۳۲۶ تا ۱۳۲۷)۲- محمد حاجی (۱۳۲۷ تا ۱۳۴۶) ۳- غفور آلبا (۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸) ۴- محسن آروین (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰) ۵- امیر امین (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵) ۶- امیرمیر صادقی (۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹) ۷- علی اكبر آرمند (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳) ۸- احمد صفوی زاده(۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶) ۹- علی اكبر آرمند (۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰) ۱۰-محمد مجدآرا (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴) ۱۱- شاهرخ شهنازی (۱۳۷۵ تا كنون) بهترین مقام تیمی ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ توكیو(ژاپن) بود كه تیم ایران بعد از ویتنام و ژاپن به مقام سومی رسید.بهترین مقام انفرادی در سال ۱۹۹۶ بانكوك بود كه آقای هوشنگ بزرگ زاده بدست آورد كه مقام سوم مشتركی بود. بهترین مقام انفرادی نونهالان در سال ۱۹۸۹ در دهلی نو در قسمت انفرادی توسط بهنام رحمت پناه بود بهترین مقام تیمی جوانان آسیا در سال ۲۰۰۱ در هنگ كنگ بود و اما آخرین خبر كه تیم ملی پینگ پنگ در سال گذشته عنوان ۳۸ را در جهان به خود اختصاص دهد.
تنیس روی میز یا پینگ پنگ ورزشی است که روی میز انجام می‌شود و دو یا چهار بازیکن در آن شرکت دارند و هر بازیکن یک راکت دارد و با بهره از آن به توپ ضربه می‌زند. توپ در این ورزش سبک و توخالی است. جنس میز از چوب و سخت است.
پیشینهخاستگاه این بازی انگلستان است که در سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ شاهزادگان (زمان ملکه ویکتوریا) طبقهٔ بالا پس از خوردن ناهار برای سرگرمی به آن می‌پرداختند. گویا در آن زمان آن‌ها برتر می‌دانستند تا به جای آنکه در زیر آفتاب تنیس بازی کنند به انجام ورزشی بپردازند که در زیر سقف باشد٫ پس تنیس روی میز را ساختند.
چگونگی بازیپس از ضربهٔ سرویس که می‌تواند در نیمهٔ زمین فرد آغازگر بر زمین بخورد٫ در ضربه‌های بعدی توپ باید فقط در نیمهٔ زمین طرف مقابل به زمین بخورد. دو نیمهٔ زمین با یک تور از هم جدا شده‌اند. اگر توپ در زمین حریف فرود نیاید یک امتیاز به حریف اضافه می‌شود و اگر توپ در زمین حریف فرود آید و پس از آن حریف به توپ ضربه نزند یک امتیاز به فردی که ضربه را زده افزودده می‌شود.
شناسه‌ها و تعاریفچکیدهرالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .
توپ از اخرین لحظه‌ای که به صورت ثابت در کف دست آزاد بازیکن قرار دارد ٬ پیش از پرتاب برای زدن سرویس ٬ رالی یک لت یا یک امتیاز محسوب می‌شود.
یک لت عبارت است از یک رالی که نتیجهٔ آن در شمارش بازی منظور نمیشود .
یک امتیاز عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور می‌شود .
دست بازی دستی است که راکت را میگیرد .
دست آزاد دستی است که راکت را نمیگیرد .
یک بازیکن زمانی به توپ ضربه وارد کرده‌است که با راکتی که در دست دارد و یا با قسمت زیر مچ دست بازی به توپ ضربه بزند .
یک بازیکن زمانی در مقایل توپ انسداد ایجاد میکند که لباس وی یا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازی با توپی که هنوز از خط انتهایی خود عبور نکرده و یا از زمان آخرین ضربه از سوی حریف با زمین بازی برخورد نداشته تماس حاصل کند.
زننده سرویس بازیکنی است که اولین ضربه را در یک « رالی » به توپ وارد میکند .
گیرنده سرویس بازیکنی است که دومین ضربه را در یک « رالی » به توپ وارد میکند .
داور شخصی است که برای کنترل مسابقه منصوب میشود .
کمک داور شخصی است که در زمان تصمیم گیری‌های ویژه به داور کمک میکند .
هر آنچه بازیکن پوشیده با همراه خود داشته باشد به غیر از توپ شامل همه لوازم و اشیایی است که در هنگام اغاز رالی مورد استفاده وی بوده‌است .
زمانی که توپ از هر منطقه‌ای به جز از قسمت بین تور و پایه آن و یا از قسمت بین تور و سطح بازی عبور کند ٬ در واقع آن توپ از روی مجموعه تور یا دور تا دور آن « عبور کرده » تلقی خواهد شد .
خط پایانی خطی است که به صورت فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد.
شرح شناسه‌هاسرویس درست:
در آغاز یک سرویس ٬ توپ باید بدون حرکت روی کف دست آزاد زننده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشه باشد .
سپس زننده سرویس توپ را تقریبا با حالت عمودی و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد کرد به صوری که توپ ٬ پس از رها شدن از کف دست آزاد بازیکن حداقل ۱۶ سانتیمتر به سمت بالا بیاید و سپس قبل از ضربه خوردن ٬ بدون تماس با چیزی پایین خواهد آمد .
در زمانی که توپ به سمت پایین در حال حرکت است ٬ زننده سرویس به آن ضربه وارد میکند به نحوی که توپ ابتدا با زمین خود و سپس بعد از عبور از روی مجموعه تور و یا از کنار آن ٬ مستقیما با زمین حریف تماس حاصل کند . در بازی‌های دو نفره ٬ توپ باید به ترتیب به نیمه سمت راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند .
از شروع سرویس تا وقتیکه به توپ ضربه وارد میشود توپ باید بالاتر از سطح بازی و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار داشته باشد و نباید توپ توسط قسمتی از بدن یا لباس زننده سرویس یا یار او از گیرنده سرویس پنهان گردد . ضمنا پس از انجام سرویس ٬ دست آزاد زننده سرویس نباید بین بدن او و تور قرار گیرد .
بازیکن مسئول است سرویس را بنحوی اجرا نماید که داور یا کمک او قادر به مشاهده رعایت مقررات اجراء سرویس صحیح از جانب او باشند
درصورتیکه داور نسبت به صحیح بودن سرویس شک داشته باشد ( برای اولین بار ) تنها با دادن اخطار به زننده سرویس اکتفا میکند( لت ) اما امتیاز به دریافت کننده سرویس داده نمیشود.
در صورت تکرار بندبالا( تردید داور در ارتباط با صحیح بودن سرویس ) خطا گرفته شده و برای دریافت کننده سرویس یک امتیاز در نظر گرفته خواهد شد .
در صورتیکه سرویس محققا بطور وضوح غلط باشد ٬ هیچ اخطاری داده نخواهد شد و به گیرنده سرویس یک امتیاز تعلق خواهد گرفت .
استثنائا ٬ در صورتیکه داور ٬ پیش از مسابقه از ناتوانی‌های جسمی یک بازیکن آگاهی داشته باشد میتواند برخی از موارد عدم اجرای صحیح سرویس را نادیده بگیرد .
برگشت صحیح:
به توپی که سرویس شده یا برگشت داده شده به نحوی ضربه وارد خواهد شد که یا مستقیما از بالا و یا از کنار مجموعه تور عبور کند و یا پس از اصابت به مجموعه تور به زمین حریف اصبت کند .
ترتیب بازی:
در بازی‌های انفرادی ٬ زننده سرویس ابتدا باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح را اجرا کند و به همین ترتیب زننده سرویس و گیرنده سرویس هر یک به طور متناوب یک برگشت صحیح را انجام دهند .
در بازی‌های دو نفره ٬ ابتدا زننده سرویس ٬ باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح انجام داده ٬ بعد از آن همبازی زننده سرویس ٬ یک برگشت درست انجام میدهد و پس از آن هر بازیکن به نوبه خود به طور متوالی برگشت صحیح را انجام خواهد داد .
لت:
یک رالی در موارد زیر یک (( لت )) محسوب میشود :
در صورتیکه توپ در سوریس در حین عبور از محموعه تور ٬ به آن برخورد کند ٬ مشروبط بر آنکه سرویس به درستی اجرا شده باشد و یا گیرنده توپ یا همبازی او در توپ انسداد ایجاد کند ؛
درصورتیکه سرویس زمانی اجرا شود که گیرنده سرویس با همبازی او آمادگی لازم را نداشته و هیچگونه اقدامی در جهت وارد کردن ضربه به توپ انجام ندهند ؛
در صورتیکه بنا به دلایلی که خارج از کنترل بازیکن است ٬ سرویس غیر صحیح یا برگشت غیر صحیح و یا عملی مغایر با قوانین بازی صورت گرفته باشد ؛
در صورتیکه بازی توصط داور یا کمک داور متوقف شود .
بازی را در موارد زیر میتوان متوقف ساخت :
به منظور تصحیح اشتباهی که در سرویس ٬ دریافت و یا زمین رخ داده‌است ؛
بمنطور اعلام سیستم تسریع ؛
بمنطور اخطار یا جریمه بازیکن ؛
اگر عواملی باعث اختلال در شرایط بازی شود به نحوی که در نتیجه رالی تاثیر بگذارد .
امتیاز:
به غیر از مواردی که رالی ٬ یک لت محسوب میشود ٬ در موارد زیر بازیکن یک امتیاز کسب میکند :
اگر حریف او نتواند یک سرویس صحیح اجرا کند .
اگر حریف او نتواند یک برگشت صحیح اجرا کند .
اگر پس از آنکه یک سرویس صحیح با یک برگشت صحیح را انجام داد ٬ توپ پیش از آنکه توسط حریف زده شود به جایی غیر از مجموعه تور اصابت کند .
اگر توپ پس از آنکه توسط حریف زده شد ٬ بدون اصابت با زمین او از خط انتهایی عبور کند.
اگر حریف مانعی بر سر راه توپ ایجاد کند .
اگر حریف دو مرتبه متوالی به توپ ضربه وارد کند .
اگر حریف با طرفی از راکت که سطح آن قانونی نباشد٬
اگر بازیکن مقابل و هر آنچه که پوشیده یا حمل میکند ٬ سطح بازی را حرکت دهد.
اگر بازیکن مقابل و هر انچه که پوشیده و یا حمل میکند ٬ به محموعه تور اصابت کند .
اگر دست آزاد بازیکن به سطح بازی برخورد کند .
اگر بازیکنان مقابل در مسابقات دو نفره خارج از نوبتی که توسط اولین زننده توپ و اولین گیرنده توپ تعیین شده‌است به توپ ضربه وارد کنند .
و مواردی که در قسمت مربوطه به سیستم تسریع ) به آنها اشاره خواهد شد .
گیم:
هر بازیکنی یا زوجی که زودتر به امتیاز ۱۱ دست یابد ٬ برنده گیم خواهد بود ٬ مگر انکه دو بازیکن و یا هر دو زوج به امتیاز مساوی ۱۰دست یابند . در این صورت برنده ٬ بازیکن یا زوجی خواهد بود که دو امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند .
میز:
سطح روی میز که سطح بازی نامیده میشود ، باید به صورت مستطیل بوده طول آن ۷۴/۲ متر و عرض آن ۵۲۵/۱ متر باشد. این میز که در سطح افقی قرار میگیرد باید ۷۶ سانتیمتر از زمین ارتفاع داشته باشد.
سطح موثر بازی کناره‌های عمودی میز را در بر نخواهد گرفت
سطح بازی میتواند از هر جنسی ساخته شود با این شرط که وقتی یک توپ استاندارد در هر قسمت میز از ارتفاع ۳۰ سانتیمتری رها شود به اندازه ۲۳ سانتیمتر به سمت بالا جهش داشته باشد
سطح بازی باید دارای رنگی یکنواخت به صورت تیره و مات و بدون و بازتاب نور باشد و خط سفید کناری به عرض ۲ سانتیمتر در امتداد طول ( لبهٔ ۴۷/۲ متری ) و خط سفید انتهایی به عرض ۲ سانتیمتر در امتداد عرض ( لبه ۵۲۵/۱ متری ) کشیده میشود سطح بازی به وسیله یک تور عمودی به دو قسمت مساوی تقسیم میشود . این تور موازی با خطوط انتهایی و به طور یکنواخت از یک طرف میز به طرف دیگر آن کشیده میشود در بازیهای دو نفره ٬ هر زمین به وسیلهٔ یک خط میانی سقید رنگ به عرض ۳ میلیمتر به دو قسمت مساوی به نام ((نیم زمین)) تقسیم می‌شود. این خط میانی به موازات خطوط کناری کشیده خواهد شد و باید جزئی از نیم زمین سمت راست محسوب شود .
مجموعه تور:
مجموعه تور شامل تور ٬ ضمائم آن ٬ پایه‌های مربوطه و گیره‌هایی است که مجموعه تور را به میز متصل میکند .
تور باید به وسیلهٔ طنابی که طرفین آن به دو پایه عمودی به ارتفاع ۲۵/۱۵ سانتیمتر بسه شده متصل شود و حد خارجی این دو پایه نیز باید ۲۵/۱۵ سانتیمتر خارج از خط کناری میز باشد .
بخش بالای تور در سرتاسر طول آن باید به ۲۵/۱۵ سانتیمتر از سطح بازی ارتفاع داشته باشد .
بخش پایین تور ٬ در سرتاسر طول آن باید تا حد امکان به سطح بازی نزدیک بوده و قسمتهای انتهایی دو طرف تور نیز تا حد امکان نزدیک و چسبیده به میله‌های نگهدارنده تور باشد .
توپ:
توپ باید کروی شکل و قطر ان ۴۰ میلیمتر باشد .
وزن توپ باید ۷/۲ گرم باشد.
جنس توپ باید از سلولوئید با مواد پلاستیکی مکشابه و زنگ آن سفید مات یا نارنجی مات و بدون انعکاس نور باشد.
راکت:
راکت میتواند به هر شکل ٬ اندازه و وزن مورد استفاده قرار گیرد اما تیغه (چوب) آن باید صاف و محکم باشد .
حداقل ۸۵ ٪ از ضخامت تیغه راکت ( چوب راکت ) باید از چوب طبیعی باشد . یک لایه چسبانک در میان تیغه راکت میتواند به کمک مواد الیافی مانند الیاف کربن ٬ الیاف شیشه ٬ یا کاغذ فشرده ٬ محکم و تقویت شود اما این لایه نباید ضخیم تر از ۵/۷ درصد کل ضخامت و یا ۵۳/۰ میلیمتر باشد ( در این محاسبه هر کدام عدد کمتری باشد در نظر گرفته می‌شود ) .
هر طرف تیغه یا چوب راکت که برای ضربه زدن به توپ مورد استفاده قرار میگیرد باید از جنس لاستیک معمولی عاجدار که عاج آنها به طرف بیرون است پوشیده شود که در این صورت ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از ۲ میلیمتر تجاوز کند ٬ و یا از جنس لاستیک دو لایه با عاج‌های به طرف داخل یا خارح بوده که ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از ۴ میلیمتر بیشتر باشد .
لاستیک عاجدار معمولی عبارت است از یک لاستیک بدون منفذ از نوع طبیعی یا مصنوعی که عاج‌های آن به طور یکنواخت قرار گرفته‌اند . تراکم این عاج‌ها نباید کمتر از ۱۰ عاج و بیشتر از ۳۰ عاج در هر سانتیمتر مربع باشد .
لاستیک دو لایه عبارت است از یک لایه اسفنج منفذدار که با یک لایهٔ بیرونی لاستیک عاجدار معمولی با ضخامت حداکثر ۲ میلیمتر پوشیده شده‌است .
تیغه راکت ٬ لایه بین ان ٬ لایه‌های پوشش و یا لایه‌های چسب بین آن که در قسمتی از راکت قرار داشته باشند که ضربه‌ها با آن زده میشود ٬ باید یکنواخت بوده و دارای ضخامت یکسانی باشند .
سطح رویه یک طرف راکت و یا سطح تیغه راکت که رویه نداشته باشد ٬ باید به رنگ قرمز روشن و مات و طرف دیگر آن سیاه باشد.
عدم یکنواختی در سطح رویه راکت حتی به صورت جزئی و یا عدم یکنواختی در رنگ ان که به دلیل ضربه خوردن یا ساییدگی رخ داده باشد مجاز است مشروط بر آنکه منجر به تغییر در کل خصوصیان سطح رویه راکت نشود .
در آغاز هر مسابقه و هر زمان که در طول مسابقه ٬ بازیکن راکتش را عوض کند باید راکتی که میخواهد از آن استفاده کند به خریف اش و داور نشان دهد و اجازه امتحان کردنش را نیز به آنان بدهد.
تنيس روي ميز : ورزش تنيس روي ميز اولين بار توسط انگليس ها در سال 1317 شمسي به ايران آورده شد و در سال 1325 رسماً فدراسيون آن تشكيل شد و اين ورزش مي تواند بصورت دو نفر يا چهار نفره باشد .
وسايل : ميز ، راكت ، تور ، توپ
ميز تنيس : به ابعاد 274*5/152 سانتي متر و ارتفاع پايه ها آن از سطح زمين 76 سانتي متر مي باشد . رويه ميز بايد صاف و ناهموار باشد و صفحه آن معمولاً تيره است .
تور : عرض صفحه ميز بوسيله توري به ارتفاع 25/15 سانتي متر از وسط به دو قسمت مساوي تقسيم مي شود. تور توسط پايه هايي كه در كنار ميز نصب مي شود بطور عمودي نگه داشته مي شود .
توپ :  توپ از جنس سلولوئيد يا پلاستيك مشابهي ساخته مي شود ، توپ بايد كروي ، تو خالي سفيد رنگ ، و يا زرد مات باشد . قطر آن بين 2/38، 20/37 ميلي متر و وزن آن 53/2 – 40/2 گرم مي باشد .
راكت : تيغه راكت بايد از چوب يك تكه و ضخامت آن در تمام نقاط به يك اندازه باشد ، رنگ و يكي از دو طرف بايد يكدست و تيره و مات باشد .
 
قوانين و مقررات :
بازي دو نفره : انتخاب سمت ميز و همچنين زدن سرويس آغاز مسابقه هر دو با پرتاب سكه ( شير و خط ) مشخص مي شود . برنده مسابقه كسي است كه زودتر به امتياز 11 برسد . اگر هر دو بازيكن به امتياز 10 برسند در اين صورت بازي آنقدر ادامه پيدا مي كند تا سرانجام يكي از بازيكنان 2 امتياز از حريف جلو بيفتد مثل 11-13
تغيير جا و زدن سرو : شروع كننده بازي دو سرو متوالي مي زند سپس بازيكن مقابل دو سرويس بعدي را مي زند بازي بهمين ترتيب ادامه پيدا مي كند به استثناي وقتي كه امتيازات هر دو بازيكن به 10 رسيده باشد . در اين حالت هر بازيكن متناوباً يك سرو مي زند تا يكي از آنها دو امتياز از ديگري جلو بيفتد . اگر مسابقه بصورت يك گيمي برگزار شود يا طبق تصميم گيري 3 گيمي يا 5 گيمي يا 7 گيمي برگزار شود . بازيكنان در گيم آخر وقتي كه امتياز يكي از آنها به 6 برسد جاي خود را با هم عوض مي كنند . و پس از تعويض سمت ميز ، سرويس توپ توسط كسي كه نوبتش است آغاز مي شود .
 
شروع   بازي : بازي با سرويس شروع مي شود . سرويس زننده بايد توپ را در كف دست و به طور آزاد قرار دهد . انگشتان دست بايد بهم چسبيده و انگشت شست آزاد باشد . دستي كه توپ در اختيار دارد بايد بالا و خارج از سطح ميز باشد . سرويس زننده توپ را به طور قائم به طرف بالا پرتاب مي كند و با دستي كه راكت را گرفته است به توپ ضربه مي زند . توپ بايد اول به قسمت زننده سرويس و با عبور از روي تور در قسمت حريف مجدداً به ميز اصابت كند . در بازي چهار نفره سرويس بايد به قسمت نيمه راست ميز حريف برخورد كند ولي در بازي دو نفره چنين قانوني نيست . اگر سرويس به تور برخورد كند و سپس به ميز حريف اصابت نمايد عمل سرويس تكرار خواهد شد . ولي اگر توپ پس از برخورد با تور به خارج برود خطا محسوب مي شود . اگر سرويس زننده بدون آمادگي حريف سرويس را بزند ، سرويس تكرار خواهد شد .
خطاها : در موارد زير بازي متوقف و خطا محسوب مي شود .
1-  توپ دوباره پياپي به ميز يك نفر برخورد كند .
2-  توپ قبل از برخورد با ميز زده شود .
3-  يك بازيكن دوبار پشت سرهم به توپ ضربه بزند .
4-  توپ غير از راكت و با دستة آن به پايين تر از مچ بازيكن برخورد كند .
5-  در هنگامي كه توپ در جريان است ميز را يكي از بازيكنان حركت دهد .
6-  در بازي چهار نفره بازيكني خارج از نوبت به توپ ضربه بزند .
7-  توپ به غير از تور ، پايه هاي آن و قسمت حريف به چيز ديگري برخورد كند .
8-  راكت بازيكن با خود او با تور تماس پيدا كند .
بازي چهار نفره : قوانين بازي چهار نفره همان قوانين بازي دو نفره است بعلاوه مواردي كه زير توضيح داده مي شود . دو همبازي كه حق زدن دو سرويس نخست را بدست مي آورند بايد اول تصميم بگيرند كه كداميك سرويس را خواهند زد . بهمين ترتيب دريافت كنندگان سرويس نيز بايد مشخص نمايند كه كداميك از آنها دريافت كننده نخستين سرويس خواهد بود . هر سرويس زننده اي دو سرو امتياز ي خواهد زد در پايان نوبت دو سرويس او كسي كه دريافت كننده آن دو سرويس بوده است حال زننده سرويس خواهد شد . اين تسلسل كه دريافت كننده ، زنندة سرويس بعدي مي شود و همبازي سرو زننده قبلي دريافت كننده سرويس تا پايان گيم يا تا امتياز 10-10 ادامه مي يابد ، در چنين حالتي سرو سرو زدن و دريافت آن ادامه پيدا مي كند مضاف بر اينكه هر بازيكن در نوبت خود فقط يك سرو امتيازي خواهد زد . زدن سروها تا پايان گيم متناوباًادامه پيدا    مي كند .
مهارتها و تكنيك ها : شباهت زيادي تنيس روي ميز به تنيس زميني ، مستلزم بيشترين تمركز حواس و به حد اعلاي سرعت عكس العمل نياز دارد . در ذيل ، مهرتهاي اوليه و عمده كه هر بازيكن مبتدي نيازمند فراگيري آنها ست ، آمده است .
راكت گيري  :  گرفتن راكت به طرز صحيح يكي از اصول موفقيت در اين ورزش است و راكت گيري معمولاً به دو طريق مي باشد .1-  راكت گيري غربي 2- راكت گيري مدادي
راكت گيري غربي : كه اغلب بازيكنان از آن استفاده مي كنند و از آن جهت كه گرفتن دسته راكت شبيه دست دادن است به آن روش « شيك هند » يا دست دادن مي گويند .
راكت گيري مدادي : روش راكت گيري مدادي بيشتر بازيكنان شرقي متداول است . مثلكشورهاي چين و ژاپن در اين روش دسته راكت را از فرو رفتگي بين انگشتان شست و سبابه مي گذرانند به طوري كه صفحه راكت بر سه انگشت ديگر تكيه نمايد دو انگشت شست و سبابه روي راكت و سه انگشت ديگر در پشت راكت قرار مي گيرند .
براي ضربه زدن فقط از روي راكت استفاده مي شود .
ضربه به توپ : مبتديان  مبتديان بايد مهارتهاي فورهند( ضربه با روي راكت ) و بك هند ( ضربه با پشت راكت ) را قبل از شروع بازي فراگيرند و در اين مهارتها تسلط كافي بدست آورند . بازيكنان راست دست وقتي كه توپ از سمت راست به طرف آنها مي آيد بايد از فن فورهند استفاده كنند و چنانچه توپ به قسمت چپ ميزشان فرود آمد بايد فن بك هند را به كار ببرند . براي آماده بودن در دريافت هر نوع ضربه اي بازيكن بايد در يك حالت خوب ورزشكارانه كه نشانه آمادگي كامل او را برساند مستقر باشد و زانوهاي خميده ، سنگيني بدن بطور يكنواخت و متعادل روي بخش جلوئي پاها توزيع شود و بازوها در جلوئي پاها توزيع شود و بازوها در جلوي بدن ، آرنج ها ” تا ” و راكت موازي با زمين نگه داشته شود .
 
رهنمودهاي آموزشي : 1- رهنمودهاي آموزشي ضربه بك هند  2- رهنمودهاي آموزشي ضربه فورهند   3- رهنمودهاي آموزشي سرويس پيچي فورهند .
1-  رهنمودهاي آموزشي ضربه بك هند :
الف ) توپ در جلوي بدن و در بالاترين نقطه ارتفاع خود با راكت تماس مي يابد .
ب ) به محض رسيدن توپ دست حامل راكت حول محور آرنج به عقب كشيده مي شود و شانه دست عامل نيز چرخيده به روي ميز قرار مي گيرد.
ج ) راكت را به سمت جلو و به مقابل توپ ببريد و بازوي عامل را در راستاي افقي امتداد دهيد .
د) وزن بدن ضمن حركت بك هند از روي پاي عقبي به روي پاي جلوئي انتقال مي يابد .
2- رهنمودهاي آموزشي ضربه فورهند :
الف ) همزمان با نزديك شدن توپ ، دست حامل راكت به عقب برده مي شود و حركت چرخش شانه ها طوري انجام مي گيرد كه شانه مخالف دست حامل راكت رو به ميز قرار گيرد.
ب ) راكت را به قسمت جلو و به مقابل توپ ببريد و بازوي عامل را در راستاي افقي امتداد دهيد .
ج ) وزن بدن در خلال ضربه از روي پاي عقبي به روي پاي جلوئي انتقال مي يابد .
3- رهنمودهاي آموزشي – سرويس پيچي ، فورهند
الف ) بازيكن در منطقه 4/3 سمت راست ميز مي ايستد توپ را روي انگشتان دست چپ قرار مي دهد . راكت در اين حالت براي زدن ضربه فورهند آماده مي باشد .
ب ) توپ به طرف بالا انداخته مي شود روي راكت بسمت جلو برئه مي شود و بعد از برخورد با توپ مسير حركت توپ را دنبال مي كند .
ج ) به محض قرار گرفتن راكت روي توپ و ايجاد تماس با آن نيروي پيچش از بالا را به توپ وارد مي سازد .
مقدمهآیا می دانید تنیس روی میز که توسط بسیاری از مردم بازی می شود، در کنار فوتبال، پرطرفدارترین ورزش جهان به حساب می آید؟ محبوبیت تنیس روی میز بخاطر ماهیت هیجان انگیز آن و خصوصیات حفظ سلامتی آن بر روی بدن می باشد.
این بازی به وسایل چندان گرانی نیاز ندارد، هیچگونه محدودیت سنی برای بازیکنان وجود ندارد، ومی توان اصول پایه این بازی را درعرض چند روز یاد گرفت، با این وجود برای پیدا کردن مهارت در انجام آن، باید مدتها تمرین نمود.
در این مطلب ، اصول بازی تنیس روی میز را با استفاده از دستورالعمل های ساده و روشن توضیح داده تا شما بتوانید اسرار این بازی را بخوبی درک نمایید. یک نکته مهم در یادگیری، توانایی تجسم هر حرکتی است که در این مطلب شرح داده می شود. بنابراین شما نباید خودتان را محدود به تنها یادگیری چگونگی ضربه زدن به توپ کنید.
شما حتی وقتی که پهلوی میز پینگ پنگ هم نیستید، باید با فکر کردن به آن، بازی خود را توسعه دهید. درباره بازیتان با مربی یا کسی که شما را در هنگام تمرین نگاه می کند، بحث کنند. وقتی که کمی تجربه کسب کردید، خواهید فهمید که هر بازیکنی شیوه خاصی دارد که نمی توان برای همه این شیوه را تجویز کرد.

در واقع جذابیت بازی تنیس روی میز در این است که تکنیک بازی شما، نه تنها بیانگر شخصیت شماست، بلکه به شما کمک می کند که مهارتهایی همچون افزایش توانایی در مقابل فشار مشکلات را کسب نمایید. شما برای شروع کار تنها به یک میز، راکت و یک توپ نیاز دارید.

راکتدر انتخاب یک راکت، همیشه بخاطر داشته باشید که :
– راکت نباید زیاد سنگین باشد.
– دسته راحتی داشته باشد.
– ضخامت سطح لاستیکی آن از 5/1 میلیمتر بیشتر نباشد.
راکتی با مشخصات فوق که ارزان نیز می باشد برای افراد مبتدی مناسب است. با اینحال اگر تصمیم داید که راکت گرانتری بخرید، باید ویژگیهای تیغه راکت و روکش لاستیکی آن را سؤال نمایید.
تیغه راکتتیغه راکت ها بر اساس شکل دسته و سر آن متفاوت هستند. دسته آن می تواند بصورت مستقیم، آناتومیک یا عریض باشد . تیغه راکتها بر اساس موارد زیر فرق می کنند:
* تعداد لایه های چوب بکار رفته در آن( از 5 تا 7 لایه)
* وزن آن( از 70 تا 90 گرم)
سرعت و کنترل
تیغه های راکت همچنین بصورت زیر درجه بندی می شوند:
* سریع(FAST)- با کنترل محدود برای بازی تهاجمی.
* آهسته یا کند(SLOW)- با کنترل زیاد برای بازی دفاعی .
* همه فن حریف( ALL-ROUND)- برای انجام هر نوع بازی .
بر اساس مقررات فدراسیون بین المللی تنیس روی میز، تیغه راکت ها باید 85 درصد از چوپ طبیعی ساخته شده باشد. 15 درصد بقیه می تواند از موادی مثل فیبرکربن ساخته شده باشد.
انواع روکشهای لاستیکی* سطوح عاج از داخل یا معکوس(DIMPLED)- این راکتها از دو لایه تشکیل شده اند، یک لایه پایه اسفنجی و یک لایه لاستیکی بر روی آن، بطوریکه عاجهای آن در داخل قرار گرفته است. چنین لایه هایی باعث می شود که انعطاف پذیری و قدرت جذب راکت افزایش یابد. ضخامت لایه های سطحی باید از 2 میلیمتر بیبشتر نباشد.
* سطوح عاج از خارج(PIMPLED)- در این نوع راحت، عاجهای لایه لاستیکی بطرف خارج هستند و باعث می شود که سرعت و پیچش توپ افزایش یابد. بازیکنان حرفه ای معمولاً از راکتهایی استفاده می کنند که ترکیبی از سطوح عاج از داخل و عاج از خارج را داشته باشد. بدین ترتیب که در سطح بک هند راکت، عاج از خارج و در سطح فورهند آن، عاج از داخل قرار گرفته باشد.
* سطح لاستیکی ویژه(SPECIAL)- این نوع راحت برای بازی دفاعی مناسب می باشد. عاجهای این سطوح لاستیکی بصورت باریک و بلند هستند که اصطلاحاً به آن ” ضد پیچ رویی”(ANTI-TOPSPINS) می گویند.

توپتوپها از سلولوئید یا پلاستیک ساخته می شوند. روی توپها علامت کارخانه و درجه کیفیت توپ نوشته شده است. بهترین توپها بر رویشان علامت سه ستاره نقش بسته است. وزن توپ 8/2 گرم و قطر آن 40 میلیمتر است. توپها معمولاً در بسته های 3،6،12 تایی فروخته می شوند. رنگ توپها بصورت سفید مات یا زرد پرتغالی می باشد که بر اساس رنگ میزی که روی آن بازی می شود. فرق می کند.
معمولاً توپهای زرد در میزهای آبی رنگ و توپهای سفید در میزهای سبز رنگ استفاده می شوند. هیچگاه توپی نخرید که فاقد علامت کارخانه باشد یا دارای شیار واضح بر روی آن باشد.
سایر تجهیزات* چسب لاستیک – بازیکنان با تجربه معمولاً بعد از مدتی لایه لاستیکی راکت خود را تعویض می کنند. چسب تازه باعث افزایش انعطاف پذیری و کشش لاستیک می شود.
* اسپری – برای پاک کردن چربی و کثافات از روی سطح لاستیکی
* نوار لبه راکت – این نوار از جدا شدن سطوح لاستیکی جلوگیری کرده و از وارد شدن آسیب به لبه راکت محافظت می کند.
* نوار برای دسته – معمولاً برای جذب عرق دست بازیکن، یک نوار چرمی نرم پیچیده می شود.
* اسفنج – برای پاک کردن سطوح عاج از داخل
* برس – برای پاک کردن سطوح دارای عاج از خارج

ویژگیهای میزبیش از هشتاد سال است که از عمر طراحی میز پینگ پنگ می گذرد. طول میز استاندارد 274 سانتیمتر، عرض آن 5/152 سانتیمتر و ارتفاع آن 76 سانتیمتر است. تور در وسط میز قرار گرفته و از طرفین توسط وسیله ای نگهداشته می شود و ارتفاع ان 25/15 سانتیمتر است. لبه های میز بوسیله خطوط سفید رنگی به عرض دو سانتیمتر مشخص شده اند. یک خط باریک سفید به عرض سه میلیمتر، میز را از وسط به دو قسمت کرده وبرای تعیین منطقه سرویس در بازی دوبل بکار می رود. جنس میز انواع مختلفی دارد که باعث تغییراتی در سطح اصطکاک، انعطاف پذیری و سختی آن می شود. رنگ میز را فدراسیون بین المللی (ITTF) مشخص کرده و باید به رنگ سبز یا آبی تیره باشد.
طول میز 274 سانتیمتر
ارتفاع تور 25/15 سانتیمتر
ارتفاع میز 76 سانتیمتر
عرض میز 5/152سانتیمتر

منطقه های بازی
بر اساس فاصله خط انتهای میز با محلی که به توپ ضربه زده می شود، منطقه های بازی فرق می کنند. منطقه اول در فاصله یک متری میز، منطقه دوم در فاصله دو متری و بالاخره منطقه سوم در فاصله سه متری میز قرار دارد. بازیکنان تهاجمی از مناطق اول و دوم به توپ ضربه می زنند، در حالیکه بازیکنان دفاعی راحت تر هستند که از مناطق دوم و سوم به توپ ضربه بزنند.

راکت گیری
دو روش راکت گیری وجود دارد: روش اروپایی یا دست دادن(شیک هندزSHAKE-HANDS) که در بین اروپاییها طرفدار دارد و روش مدادی( پن هولدPENHOLD) که در بین آسیایی ها طرفدار دارد. روش شیک هندز کم کم طرفداران بیشتری پیدا می کند، زیرا در این روش از هر دو سمت راکت می توان استفاده نمود، در نتیجه از هر دو نوع روکش لاستیکی می توان استفاده کرد( مثلاً از روکش نوع ضد چرخش ANTI-SPIN برای بک هند و برای بازی فورهند حمله ای ) . از آنجاییکه روش شیک هندز طرفداران بیشتری دارد، در این کتاب بیشتر از این روش نامبرده می شود.

روش مدادی(پن هولد)
این نوع راکت گیری، مثل این است که یک مداد را در دست گرفته اید. در این روش تنها از یک سمت راکت برای ضربه زدن به توپ استفاده می شود. از انگشت اشاره و شست برای گرفتن دسته راکت استفاده می شود و سایر انگشتان در پشت قرار می گیرند.

روش شِیک هندز
با استفاده از کف دست، دسته راکت گرفته می شود، بطوریکه انگشت اشاره بصورت کشیده در پشت راکت قرار می گیرد. وضعیت انگشت شست نشان دهنده سمت فورهند راکت می باشد.
سعی کنید که هنگام ضربه زدن به هر صورتی به توپ، وضعیت گرفتن راکت را تغییر ندهید.
انگشت اشاره
این انگشت باید بطور محکم در پشت راکت قرار گیرد.
شست
برای کمک به ثابت نگهداشتن راکت، انگشت شست در سمت فورهند قرار می گیرد.

وضعیت آماده
قبل از انجام هر حرکتی، شما باید ابتدا وضعیت آماده (READY POSITION) بخود بگیرید. همچنین بعد از هر ضربه ای که می زنید ، شما باید بسرعت به وضعیت آماده برگردید.
چشمها
در تمام مدت، میز باید در حوزه بینایی شما قرار گرفته باشد.
وضعیت قرارگیری دست
راکت باید به سمت جلو و حدود یک متر بالاتر از زمین قرار گرفته باشد. با گرفتن راکت در وضعیت خنثی (NEUTRAL)، شما می توانید سریعاً از فورهند یا بک هند استفاده نمایید.
حرکات پا
فاصله پاها باید کمی از فاصله شانه ها بیشتر باشد تا یک وضعیت پایداری ایجاد شود.
وضعیت قرارگیری در کنار میز
وضعیت صحیح قرارگیری در کنار میز برای برگشت دادن به سرویس مقابل( در هنگام شروع بازی) برای بازیکنان راست دست و چپ دست فرق می کند. فرض کنید که وضعیت آماده بخود گرفته اید . یک بازیکن راست دست باید نزدیک گوشه چپ میز، بین خط وسط و خط کناری چپ بایستد. در مورد بایکنان چپ دست، عکس این قضیه صادق است. وضعیت های صحیح برای ضرباتی غر از برگشت سرویس بستگی به نحوه مسابقه دارد.
تنه
تنه خود را تا آنجا که می توانید به جلو خم کنید تا باعث شود که سرعت واکنش به ضربه حریف افزایش یابد.
دست آزاد
دست آزاد شما باید از آرنج خم شده و کمی عقب تر از دست دیگر شما قرار گرفته باشد.
پاها
برای پایین آمدن مرکز ثقل، زانوهایتان باید خمیده باشند. وزن بدن خود را بر روی انگشتان پا قرار دهید.

انواع ضربات
پیچ رویی یا پیچ تاپ( تاپ اسپینTOPSPIN)- با گرفتن راکت با یک زاویه حاده، و ایجاد یک حرکت به سمت جلو و بالا، پیچ رویی به توپ منتقل می شود.
چاپ (CHOP) و پوش(PUSH)- با گرفتن راکت با یک زاویه منفرجه و ایجاد یک حرکت به سمت جلو و پایین، چرخش یا پیچ زیری(BACKSPIN) به توپ منتقل می شود.
هاف والی( HALF-VALLEY)- با برخورد توپ به راکت بطور مستقیم توپ بدون هیچگونه پیچی بازی می گردد.
پیچ کناری- با گرفتن راکت در یک زاویه خنثی و حرکت آن به موازات لبه میز، پیچ کناری ایجاد می شود.

انوع پیچ
پیچ رویی( TOPSPIN)- توپ در هنگام ترک راکت، یک پیچ به سمت رو و جلو پیدا می کند. با حرکت راکت بسمت جلو و بالا به این نوع پیچ دست پیدا می کنیم.
پیچ زیری(BACKSPIN)- توپ در هنگام ترک راکت، یک پیچ بسمت زیر و عقب پیدا می کند. با حرکت راکت بسمت جلو و پایین به این نوع پیچ دست پیدا می کنیم.
پیچ کناری(SIDESPIN )- این نوع پیچ سبب می شود که توپ به راست یا چپ انحناء پیدا کند. با حرکت راکت به موازات لبه میز به این نوع پیچ دست پیدا می کنیم.
پیچ ترکیبی یا مخلوط- ترکیبی از پیچ رویی و پیچ کناری یا ترکیبی از پیچ زیر و پیچ کناری است.
منطقه سرعت زیاد، کنترل کم
منطقه کنترل زیاد، سرعت کم

بک هندبرای تغییر وضعیت از حالت آماده، به وضعیت بک هند، باید پای راست را کمی به جلو آورد، زانوها را کمی خم کرد، و وزن بدن را به عقب و بر روی پای چپ انداخت. در همین زمان، راکت را باید از وضعیت خنثی به وضعیت بک هند تغییر داد. هر ضربه شامل سه مرحله است:
– قرار گرفتن در وضعیت بک هند
– زدن ضربه به توپ
– بازگشت به وضعیت شروع

A

B
 نمایش فیلم آموزشی بک هند 
 

 
نحوه زدن بک هند

بک هند پوشبک هند پوش، یکی از آهسته ترین ضربات بک هند به حساب می آید. وقتی زانوها کمی خمیده بوده و پای راست به جلو آورده شده، این ضربه زده می شود. وزن خود را از پای چپ به پای راست منتقل کنید. بعد از اینکه توپ به زمین شما خورد و به هوا رفت، به آن در بالاترین نقطه ضربه بزنید. مچ دست باید ثابت باقی بماند، در حالیکه حرکت ساعد، باعث دادن سرعت وپیچ کافی به توپ خواهد شد.
بک هند پوش معمولاً در پاسخ به همین نوع ضربه از طرف مقابل زده می شود. همچنین در برگشت سرویس نیز از بک هند پوش استفاده می شود.

 

 

 
بک هند هاف والی
وضعیت پاها در بک هند هاف والی همانند بک هند پوش است. راکت باید با زاویه قائمه نسبت به میز گرفته شود. گرچه در هنگام زدن ضربه، راکت ایجاد زاویه حاده می کند، بطوریکه روی توپ را پوشانده و باعث افزایش کنترل توپ می گردد. حرکت مچ باید همراه با به جلو آمدن دست باشد. از بک هند هاف والی معمولاً در پاسخ به توپهای با پیچ رویی( تاپ اسپین) رقیب استفاده می شود.
راکت
با حرکت مچ، شیب پیدا می کند.
دست
تقریباً بطور کامل تا آخر کشیده می شود.
راکت
نسبت به میز زاویه قائمه ایجاد می کند.

بک هند چاپ(CHOP)
بک هند چاپ شکل دفاعی بک هندپوش می باشد و بسیار به آن شبیه است. از این حرکت در پاسخ به ضربه های تهاجمی رقیب استفاده می شود. در حالیکه حدود یک تا دو متر از میز فاصله دارید، پاهایتان باید از یکدیگرفاصله داشته، زانوها خم شده و پای راست کمی به سمت جلو آمده باشد درست قبل از ضربه زدن به توپ، وزن بدن خود را به جلو و بر روی پای راست بیندازید. در همین زمان، یک حرکت هجومی به سمت توپ انجام دهید. راکت باید با زاویه منفرجه( تقریباً 180 درجه) گرفته شود. در تمام مدت حرکت، زانوهای شما باید خمیده باشند. از بک هند چاپ، بیشتر بازیکنانی که تمایل به بازی دفاعی دارند استفاده می کنند.
راکت
با زاویه منفرجه (باز) گرفته می شود.
بدن
به سمت جلو حرکت می کند.
پاها
از یکدیگر فاصله گرفته و زانوها خم می شوند.
پاها
زانوها خم شده و وزن بدن روی پای راست انداخته می شود.

منابع1- پويانفرد ، علي رضا با هاشم معيني . راهنماو تدريس تربيت بدني در مدارس متوسطه . تهران . آموزش و پرورش . اداره كل تربيت بدني . 1372
2-  نمازي زاده ، مهدي با بهمن سلحشور . تربيت بدني عمومي . تهران : به سمت 1383
3- عزيز آبادي فراهاني ، ابو الفضل ، محمدرضا رمضانپور . اصول آموزش تنيس روي ميز ( تنيس روي ميز 2 . تهران دانشگاه پيام نور 1382)
4- پاركر ، دونالد ، ديويد هويث . آموزش تنيس روي ميز ترجمه حسن ميداني . تهران : مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نوره 1382
5- گربا ، آندرزيج ، آموزش تنيس روي ميز . ترجمه فرهاد همت خواه . تهران : عصر كتاب ، 1378
6-  رجبي ، رضا – آموزش تنيس روي ميز . تهران مؤسسه كتاب همراه ، 1375
 مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Table tennis»، ویکی‌پدیای ، دانشنامهٔ آزادقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید