172085-314325

توپ گيري در مركز ميدان توسط هافبك مياني :
در مواقع حمله توسط حريف ( از ميانه زمين ) هافبك هاي ميانه خودي بهترين سد براي ضد حمله آنان مي باشند .
636270190500

توپ گيري و خلع حمله توسط بازيكنان كنار زمين ( سمت راست زمين خودي ) : در موقع حمله حريف بازيكن دفاع در يك جاگيري خوب ميتواند حمله خطرناك حريف را خنثي كند .
1496060-314325

تكل رفتن دروازه بان هنگام حمله حريف به صورت صحيح :
در موقع حمله تيم حريف دروازه بان با يك تكل صحيح مي تواند حمله تيم حريف را خنثي كند .
335915272415

جلو آمدن دروازه بان بيرون از محوطه هنگام حمله حريف و تشكيل يك ضد حمله : وقتي تيم حريف نمي تواند از حمله پيش آمده درست استفاده كند دروازه بان با يك خروج خوب از دروازه ميتواند تشكيل يك ضد حمله را بدهد.
499745-396240

جا گذاشتن مدافع توسط بازيكنان نوك حمله : و اين تصوير نحوه جا گذاشتن مدافع و يك حمله خطرناك را نشان ميدهد .

حمله از كناره هاي زمين ( ضد حمله ) توسط هافبك هاي كناري : بيشتر گلهايي كه در فوتسال زده ميشود حمله بازيكنان كناري زمين است و براي همچنين موقعيت ها به يك بازيكن سريع نياز است .

دريپل و جاگيري مناسب نوك حمله در موقع حمله كردن به روي دروازه ( قبل از محوطه جريمه ) : در موقع حركت بازيكنان در پشت محوطه جريمه به بازيكنان تكنيكي نياز است تا بتواند موقعيت گل زني را بدست آورند .
923290-81915

نحوه چيدن بازيكنان در زمين در موقع حمله :
يك مربي نتيجه برد خود را در نحوه چيدن بازيكنان و ارنج تيمي مي داند .
321945408940

ضد حمله : شروع بازي از كناره زمين : وقتي تيم حريف نمي تواند از حمله خود استفاده كنند در اين موقع يك ضد حمله خوب و طراحي شده ميتواند گلزني را به دنبال خواهد داشت .
554355231775

جاگيري دروازه بان در موقع حمله :
وقتي مدافع نمي تواند حمله ها را خنثي كند دروازه بان با يك جاگيري مناسب و زاويه بندي درست و با خروج از دروازه مي تواند حمله هاي تيم حريف را از بين ببرد .قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید