عنوان پژوهش :
راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی
تقدیر و تشکر
اساتید محترم سرکار خانم اعزازی و سرکار خانم جهانیان که در تکمیل و تصحیح این پژوهش یاری دهنده اینجانب بوده اند و از مدیریت محترم دبیرستان که زمینه را برای انجام این پژوهش فراهم نمودند.
چکیده :
حجاب و پوشش یکی از دستورات تمامی ادیان مخصوصا دین مبین اسلام است که رعایت آن سبب پاک ماندن انسانها و جوامع شده و همچنین تکامل معنوی و رشد اخلاقی آنان را به دنبال خواهد داشت.
بی توجهی به این امر مهم و کم رنگ شدن آن در بین دانش آموزان ما را بر آن داشت تا موانع رعایت پوشش را تشخیص و به رفع آن بپردازیم تا زمینه برای رعایت حجاب و پوشش اسلامی دانش آموزان فراهم شود. برای این منظور مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان سماء پایه اول انتخاب شد و از طریق پرسشنامه نظرات آنها مورد بررسی و تشخیص قرار گرفت.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به ترتیب : 1 – روحیه خود نمایی ؛ مدگرایی و تقلید از مدلهای نامناسب 2 – سطحی بودن شناخت نسبت به پوشش ؛ 3 – کم توجهی والدین به این امر، سبب بدحجابی دختران جوان ما شده است . اینجانب در پی برطرف نمودن دو عامل اول بر آمدم از روشهای تربیتی و آموزشی خاصی استفاده نمودم و توانستم در تفکر و اندیشه دانش آموزان تغییر ایجاد کنم . در بعضی از دانش آموزان تغییر در تفکر و اندیشه دانش آموزان رفتار گردید. در بعضی ها بطور موقت خود را نشان داد و در پرسش پایان پژوهش بعضی از دانش آموزان شرط تغییر رفتاری را گذشت تدریجی زمان می دانستند چون با تغییر دفعی رفتار، از طرف دوستان و اطرافیان زیر سوال می رفتند.
امیدوارم با استعانت از الطاف الهی و یاری مسئولین آموزش و پرورش تمامی موانع بدحجابی را از جلو راه فرزندانمان بر داریم تا آنان بتوانند وظیفه الهی خویش را در این زمینه انجام دهند.
انشاء الله
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول : طرح تحقیق
1-1- بیان موضوع
1-2- توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله
فصل دوم : یافته های تحقیق یا عوامل موثر در بدحجابی
2-1- گرد آوری اطلاعات ( شواهد )
2-2- نظر مسئولین راجع به پوشش
2-3- دانش آموزان راجع به پوشش
2-3-1- میزان پذیرش حجاب
2-3-2- شناخت نسبت به حجاب در ادیان دیگر
2-3-3- آیا چادر همان پوشش کامل است
2-3-4- شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش
2-3-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب
2-3-6- پوشش و سهل انگاری
2-3-7- تشویق خانواده بر حجاب دختران
2-3-8- تاثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه
2-3-9- تاثیر پوشش معلمان دینی
2-3-10- تاثیر خودنمایی بر پوشش دختران
2-3-11- تاثیر مدگرائی بر پوشش دختران
2-3-12- پوشش و حفظ معنویت
2-3-13- مدگرائی و اقتصاد خانواده
2-3-14- میزان اعتقاد فرد بر حجاب
2-4- تجزیه و تحلیل داده ها
2-4-1- میزان شناخت دانش آموزان
2-4-2- سهل انگاری و پوشش
2-4-3- نقش خانواده در رعایت پوشش
2-4-4- اثربخشی پوشش معلمان و مسئولین مدرسه
2-4-5- اثر بخشی پوشش معلمان دینی
2-4-6- خودنمایی
2-4-7- مدگرایی
2-4-8- پوشش و معنویت
2-4-9- پوشش و اقتصاد
2-4-10- اعتقاد و تعهد نسبت به حجاب
فصل سوم : ارائه راه حل برای رفع و عوامل بدحجابی
3-1- انتخاب راه حل جدید
3-2- اجرای طرح
3-2-1- گام اول
3-2-2- گام دوم
3-2-3- گام سوم
فصل چهارم : ارزیابی تاثیرگذاری راه حل
4-1- گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 )
4-2- مشاهدات
4-3- ارزیابی یافته های جدید و تعیین اعتبار
4-3-1- نظر مسئولین و بعضی از دبیران راجع به تغییر رفتار در پوشش دانش آموزان
4-3-2- نظر دانش آموزان راجع به پوشش خود بعد از دوره پژوهش و تحقیق
فصل پنجم :
5-1- چند پیشنهاد
5-2- پیوستها و منابع
فصل اول :
طرح تحقیق
مقدمه :
دین مبین اسلام، بعنوان یک دین کامل، جامع و منطبق با فطرت انسان، به تمام نیازهای روحی، روانی، اجتماعی و . . . پاسخ لازم و کافی داده است. طبیعی است برای رفع نیازهای متفاوت انسان و تکامل و ترقی او تکالیفی را در قالب وجب ، مستحب، مکروه ، مباح برای زن و مرد در نظر گرفته است.
یکی از تکالیف واجب الهی حفظ حریم و رعایت پوشش در روابط زن و مرد است که انجام آن باعث پاک ماندن زن و مرد و در نیجه سبب پاک مانند جامعه از مفاسد، انحرافات و بی بند و باریهای اخلاقی و جنسی شده و تکامل معنوی و رشد اخلاقی را به دنبال دارد.
ما در این پژوهش، عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان مورد بررسی و تفحص قرار داده شده است تا بعد از تشخیص موانع پوشش بتوانیم توجه آنان را به این امر مهم معطوف داشته و انگیزه لازم را برای رعایت حجاب و حفظ حریم در روابط زن و مرد ایجاد کنیم.
1-3- بیان مسئله پژوهش
حفظ پوشش و رعایت حریم در روابط زن و مرد از جمله مسائلی است که در تمام ادیان آسمانی و حتی در بعضی از مکاتب بشری به آن سفارش شده است و دبین مبین اسلام بعنوان کاملترین دین ، پیروان خود را به رعایت آن ملزم نموده است .
از طرفی ما در سالهای اخیر متاسفانه نظاره گر کم رنگ شدن حفظ پوشش در بین جوانان هستیم که اگر بعنوان یک مشکل به آن توجه نکرده و به رفع آن پرداخته نشود پیامدهای ناگوار فردی ، و حتی اقتصادی اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و . . . را به دنبال خواهد داشت .
و من به عنوان معلم دینی بر آن شدم در حد وسع و توان خودم و در حد امکانات مدرسه و همکاری و احساس مسئولیتی که در مدیر محترم مدرسه و سایر اعضای تیم پژوهش سراغ دارم این مانع را در مدرسه ای که در آن مشغول به کار هستم بر دارم هر چند که این مشکل همگانی نیاز به فعالیت همگانی در سطح کشور و آنهم در جوانب متعدد دارد ولی هر کس در حد وسع و توان خویش باید فرصت را غنیمت شمرده ور در پی برداشتن موانع باشد که سرمایه های ما، همان فرزندان و دانش آموزان ما هستند اگر ما به تربیت آنان بی توجهی کنیم دیگران فرهنگ کهن و عمیق ما را که می خواهم در سینه فرزندانمان بریزیم از کف آنان می ربایند و این مسئولیت سنگین، بر دوش ما مادران و معلمان است.
در این پژوهش ما قصد آن داریم که دانش آموزان را از طریق 1 – بالا بردن شناخت آنان نسبت به پوشش 2 – و ارائه پوشش اسلامی بدون هیچ افراط و تفریط 3 – فراهم نمودن شرایط مناسب برای بروز روحیه خودنمائی در محیط مدرسه 4 – ارتباط با خانواده آنان جهت مشارکت در این زمینه ، به پوشش اسلامی علاقه مند سازیم و رعایت پوشش اسلامی را در برخورد با نامحرم در رفتار آنان مشاهده کنیم .
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود جامعه سالم در گرو تربیت دختران سالم ومقید به احکام الهی است و وقتیکه در لباس ورفتارفرزندان تغییرایجاد شده است باید منتظر تغییر در سلامت جامعه خود و آیندگان باشیم.
در هر جامعه ای که روابط زن ومرد بر اساس عفاف باشد وزنان در خارج از دایره ازدواج خود آرا وخود نما نباشد قلبها آرام وروحها سالم خواهد بودو در هر جامعه ای که از این مسئله غافل شودغریزه جنسی تحریک پذیر شده است و برای هر دو جنس ناآرامی و طغیانگری را بدنبال خواهد داشت وثمره آن چیزی جز خیانت به ناموس دیگران ،قتل ،آدم ربایی ،حسادت ،رقابت در خود آرایی ،خود کم بینی،افسردگی، برهم خوردن روابط خانوادگی ،وجود فرزندان بی سر پرست ، بی فرهنگی و بی هویتی و در یک کلمه دوری از خدا نخواهد بود.
حال که جامعه کنون ما در این واد قدم گذاشته و خانواده ها احساس خطر و بی امنیتی برای فرزندان خود دارند ضروری است که با توجه دادن جوانان به امر حجاب و پوشش اسلامی ، اعتقادات آنها به این ارزش اخلاقی و اجتماعی تعمیق و با شناخت عوامل موثر در بوجود آوردن بد حجابی در جامعه به کمک مسئولین فرهنگی و دست اندر کاران تعلیم و تربیت بشتابیم و با مشارکت موثر خانواده ها، رسانه های جمعی و گروهی عوامل بوجود آورنده این ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی را در حد امکان از بین ببریم تا جوانان ما بتوانند در بستری مناسب در فعالیت های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی، سیاسی جامعه حضوری فعال و موثر داشته باشند.
1-4- هدف تحقیق
هدف این پژوهش پس از تشخیص عوامل موثر در بدحجابی و نپذیرفتن پوشش، علاقه مند نمودن دانش آموزان به پوشش همراه با تعمیق شناخت آنان نسبت به این مسئله است.
امید است نتایج این تحقیق در اختیار مسئولین آموزش و پرورش مخصوصاً معلمان دینی و مشاورین و مربیان تربیتی قرار گرفته تا بتوانند با اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی نوین و فعال، دختران امروز را که مادران فردایند به این وظیفه مهم علاقه مند نموده تا ناهنجاری رفتاری در پوشش که جامعه کنونی ما درگیر آن است بر طرف گردد.
انشاء الله
فصل دوم
بررسی پیشینه تحقیق
2-1- علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها
از آن زمانی که کشور های اسلامی با سرمایه ها و منابع سرشارشان مورد طمع استعمارگران قرار گرفتند،همواره به بهانه های مختلفی آماج حملات نظامی وحشیانه آنان بوده اند ولی به دلیل شجاعت ها ودلاوری های مسلمین اغلب به شکست استعمارچیان منجر شداست. استعمار گران بهتر آن دیدند که دست از تهاجم نظامی برداشته و به شیوه بهتری جریان غارت و استعمار را ادامه دهند که این شیوه،استعمار نو یا استعمارجدید نام داشت که هسته مرکزی و محور اصلی آن همان تهاجم فرهنگی1 است.
استعمارگران برای اجرای این توطئه،برنامه های زیادی برای مصرفی بار آوردن ملتها،وابسته کردن کشورها طرح ریزی کردندکه مبارزه مستقیم با اعتقادات و مقدسات فرهنگی وایجاد شک وتردید،انحراف،تمسخریا تهدید مظاهر دینی،تلقین فکر جدایی دین از سیاست،اشاعه فسادو فحشا دربین مسلمین،رواج موسیقی مبتذل،مبارزه پیگیر با حجاب زن،چاپ و انتشار مجله،عکس،کتب مبتذل و…مقدماتی برای رسیدن به هدف استعماریشان بود.طبیعی است تمام برنامه های مذکور بدون وجود دست نشاندگان و وابستگان داخلی و حاکمان نوکر صفت امکان پذیر نبود . آنها درحکام وسلاطین کشورهای اسلامی نفوذ کردند وسپس به غارت فرهنگ ودین و دنیای مردم پرداختندوبه قول ضرب المثل قدیمی (( کدخدا را دیدند وده را چاپیدند)).استعمارگران سعی کردند بر تمامی رسانه های گروهی کشورهای مورد تهاجم تسلط یابند طوریکه پیام مستکبران و غارتگران را وفرهنگ مبتذل دشمن را خود به مردمشان تلقین کنند.وبه اسم آزادی و هنر،زن را به حضور در صحنه های مختلف اجتماعی تشویق می کردندطوریکه حضور در صحنه های هنری به قیمت از دست دادن حیا،عفت،پاکدامنی و شرافت تمام می شد.در کشورهایی مثل الجزایر،استعمارگر فرانسه اول به سراغ حجاب زنان رفت در افغانستان امان… خان به اسم اصلاحات،نقشه استعماری فساد و بی حجابی را اجرا نمود.در ترکیه،آتاتورک دین زدایی و در ایران رضا خان پس از سفر ترکیه در سال1313 شدیداً تحت تاثیر طرحهای اسلام زدایی و به خصوص کشف حجاب و فرهنگ بی حجابی قرار گرفت و پس از بازگشت،جشن های مختلفی در تهران و شمال کشور برای این منظور انجام داد.در ایران از زمان ناصرالدین شاه وشاید قبل از آن ،شاهان ساکت و از همه جا بی خبر نمی دانستند که در کشورهای آنان وکشورهای همسایه دشمنانشان تدابیری اندیشیده اند.از جمله مکرهاوحیله های دشمن،ترویج وتاسیس مکتب بهائیت و تحریک و تشویق به بی حجابی بود بهترین کتاب در این زمینه، کتاب قرّة العین- در آمدی برتاریخ بی حجابی در ایران که توسط سینا واحد در تاریخ 17/9/63 بوسیله مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور به رشته تحریر در آمده است. قرّةالعین که نام اصلی آن زرین تاج وبعضی نام اصلی او را فاطمه گفته اندبه عنوان اولین زن ایرانی که پوشش و حجاب خود را کنار زد معرفی شده است ودختر ملاصالح برغانی از مجتهدین معروف قزوین وبرادر ملامحمدتقی برغانی مجتهد مشهور و قدرتمند آن موقع ایران بود.
قرّةالعین به همسری پسرعمویش یعنی ملا محمد پسر ملامحمد تقی در آمد و از او صاحب یک دختر و دو پسر به نامهای شیخ ابراهیم و شیخ اسماعیل شد.
قرهّ العین یا فاطمه در خانواده اهل نظروفکروبحث متولدگشته بودوبامسائل فقهی مختصراّآشنا بود.
قرّةالعین غیر از ملامحمد تقی (عمو و پدرشوهرش)عموی دیگری بنام ملامحمد علی داشت که از پدرش کوچکتر بود.ملامحمد علی تحت تاثیر تفکر شیخیه که بنیان گذار این تفکر شیخ احمد احسائی است قرار گرفته بود و قرّةالعین نیز دل در گرو اوبست .اختلاف در کانون خانوادگی
قرّة العین از اینجامشتعل گشت و درگیریها آغاز شد لازم به گفتن است که شهید ملامحمد تقی برغانی عموی بزرگ قرهّ العین نخستین مجتهد قدرتمندی بود که علیه تفکر شیخیه قد برافراشت و سخنان شیخ احمد احسائی را مخالف قرآن و احادیث نبوی خواند ووی را به خاطر ابراز سخنان نادرست تکفیر کردبه هر حال آن چیزی که در اینجا حائز اهمیت است بازشدن مکاتبه بین قرّةالعین و سید کاظم رشتی (ادامه دهنده راه شیخ احمد احسائی)از یک سو و تیره و تار شدن روابط خانوادگی با شوهر و پدر شوهر یعنی ملا محمد تقی برغانی از سوئی دیگرمنجربه جدائی قرهّ العین از شوهرش گردید. قرّةالعین درخانه سید رشتی در کربلا برای شاگردان وی که از اطراف می آمدند از پس پرده سخن می گفت و درس می دادودر کربلا با ملا حسین بشرویه ای آشنا و از طریق او با سید علی محمد باب که در آن موقع در شیراز بود و شاگردان زیادی داشت ارتباط برقرار کرده و از مریدان وی گشت بنا براین قرّةالعین در خانه سید رشتی شروع به تبلیغ برای باب کرد و موجب یورش و رنجش مردم کربلا گردید والی عراق برای نجات جان قرّةالعین او را ظاهراً به بغداد تبعید نمود و سخنان او در بغداد نیز مردم را متوجه خود ساخت وباعث شورش وتشنج گردید.این مسا له باعث تبعید وی به ایران گردید در کرمانشاه و همدان ، باز با هیجان عمومی و تندی علمای شهر مواجه بود با توجه به اینکه قرّة العین کاروانی حرکت داده میشد نه بصورت انفرادی واین جریان از کربلا شروع گردید وبه شهرهای غربی ایرا ن امتدادیافت،به نظر میرسید که این تبعیدها بی حساب صورت نمی گرفته و در حقیقت بهترین تبلیغات ممکن برای سیدعلی محمدباب وجریان جدید((بابی))صورت گرفته است.با توجه به اینکه،خود باب دعوتش را از شیراز شروع کرده بودو چندی بعد،یکی از پیروانش در مشهد،شورشی به راه انداخته بود سپس در بغداد،کرمانشاه،همدان ،قزوین،ولوله ایجاد کردندودراین مثلث که جغرافیای سرزمین شیعه را دربر می گیردجریان بابیگیری را به
شدت به اعماق افکار عمومی سوق دادند همه این اقدامات نشانگر یک طراحی حسابگرانه،برای جذب ذهنیت عمومی کشور به مساله بابیه بود. درصفحه23 کتاب مذکور2راجع به واقعه بدشت آمده است: ((قرّة العین که در آن روز بهترین لباس خود را در بر کرده و صورت خود را به کمک مشاطه به بهترین طرزی آراسته بود حسب المعمول در پشت پرده قرار گرفت و شروع به سخن نمود و فصاحت عجیب و حرارت کلمات بخصوص اضطراب وی در برابر کار فوق العاده ای که می خواست انجام دهد،تاثیر کلام وی را به حد اعلی رسانده بود.بدیهی است که سخنان اوازچه مقوله بود،وی گفت:ای اصحاب ! این روزگار ازایام فطرت شمرده می شودامروزه تکالیف شرعیه یکباره ساقط است و این صوم و صلوهّ کار بیهوده است.آنگاه که میرزا علی محمد باب اقالیم سبعه را فروگیرد و این ادیان مختلف را یکی کند. تازه شریعتی خواهد آورد وقرآن خویش را ودیعتی در بین مردم می نهد،هرتکلیفی که بیاورد بر خلق زمین واجب خواهد گشت.پس،زحمت بیهوده برخود رواندارید وزنان خود را درمضاجعت طریق مشارکت بسپارید ودر اموال یکدیگر شریک و سهیم باشید که در این امور شما را عقابی و عذابی نخواهد بود.در میان همین بحث پرحرارت به اشاره قرهّ العین پرده به یک سو افتاد و قرهّ العین همچون زنان پری روی افسانه ای که منتظر همه چیز بودند جز این منظره،ظاهر شد.اثر این عمل شدید بود و چه عده ای دستان خود را به صورت گرفته صدا به اعتراض برداشتند و عده ای از آن محفل فرار کردندوتنها چند نفری خیره خیره به حسن و جمال وی نظر دوخته بودند.قرهّ العین برای جلب قلوب،چند قدمی درمیان صفوف آنان رفت،ولی این کار نتیجه ای نداد و بالاخره میرزا حسینعلی عبای خود را بر دوش او انداخت و او را از صحنه بیرون برد)) تا اینجا مشخص شدکه اولین زن ایرانی که پوشش خود را کنار انداخت وتمام افکار مذهبی خویش را که از خانواده بدست آورده بود بعلت انحراف فکری زیرپانهاد،که بود0تشکیلات بهايیان وجریانهای سیاسی وفکری مخالف مذهب اسلام ،از قرّة العین بعنوان یک نابغه و استعدادی شگرف و زنی که هوشی سرشار و ذوقی بسیار داشته است یاد می کنند و طبیعی است که اغراق گوئی،ناشی از روحیه اسلام ستیزی آن می باشد. در واقع هدف از این کار این است که بگویند قرّةالعین از اسلام دوری جست وبه بابیان پیوست و مروج بابیت شد ناشی از دانش و استعداد و نبوغ وی بوده است. این ناراست گوئی در حوزه مسائل تاریخی و دینی از پدیده هائی می باشد که با جریان فرهنگی استعمار،شروع گشته و توانسته است همسو با جریان های سیاسی استعمار در اسیرکردن و برده ساختن شعور و ذهنیت و قضاوت مردم مسلمان،حرکت کند و در این میان حقایق بی شماری را قربانی مطامع استعماری نمایند.
عدم امکانات ارتباطی بین روحانیت و مردم در آن عصر وناییوسته بودن روحانیت نیز به خاطر عدم امکان ارتباطات،ناگریز روحانیت را از اخذ یک موضع قاطع و همه جانبه و همگانی دور می کرد و موضع انفرادی بعضی روحانیون را سبب گشت. شبکه دیپلماسی استعمارکه از امکانات ارتباطی خوبی برخوردار بودند ودارای هدفی روشن،تبلیغات را به نفع بابیه اداره می کردند.تبلیغ بابیها آنقدر زیاد و فراگیر شد و بابیها مخصوصا قرّةالعین مردم را تحریک و تهییج نمودند که منجر به جنگی به نام جنگ شیخ طبری یا طبرسی گردیدکه دراین جنگ،قابل توجهی از نیروهای نظامی حکومت مرکزی جان خود را ازدست دادند و این زن اغواگر یکی از گرم کنندگان آتش این جنگ بود.پس از ختم غائله بزرگ طبرسی،قرّةالعین تبلیغ گر را،در منطقه نورمازندران بازداشت وبه تهران گسیل داشتند.مدت حبس او 3 سال طول کشید ودر این مدت با تشکیلات بهائیت همکاری زیادی داشت تا زمانی که ناصرالدین شاه به عزم شکار از کاخ سلطنتی خارج و مورد سوء قصد قرار می گیرد. و واضح است که این سوء قصد از جانب تشکیلات بهائیت سازمان داده شده بودو از آنجائیکه قرّةالعین نیز در این برنامه ریزی شریک بود ،باید او کشته می شد وناصرالدین کشتن زنی را خوش نداشت دو نفر از علماء را برای نصیحت وی فرستاد تا بتوانند او را از گمراهی نجات دهند ولی قره العین سرسختی نشان داد و اظهار پشیمانی نکرد و بدین ترتیب بدست عزیزخان سردار کل و فراشانش سپرده می شود،تا اعدام گردد. ودر روز اول ذی القعده 1268در باغ لیحانی اعدام و جسدش را در همان باغ می اندازند و بدین گونه دفتر زندگی نخستین زنی که در ارتباط باجریان استعماری بابیگری اولین نغمه های بد حجابی زنان را سروده بود و خود نیز اولین زن بی حجاب تاریخ معاصر ایران،گشته بودبسته گردید. اما با مرگ وی اندیشه بی حجابی زنان که یکی از برنامه های مهم استعمار جهان است از بین نرفت بلکه به مدد انجمن های فراماسونری و شیفتگان غرب که در مدح و فایده های بی حجابی قلم ها چرخاندند تا زنان مسلمان را از هویت دینی خویش تهی سازند اینان ادامه دهندگان مسیری بودند که قرۀالعین آغازگر آن بود و رضا شاه تکمیل گر آن.
2-2- عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب
هرچند مسائل مطرح شده به نوعی به زمان قبل از انقلاب و به ریشه یابی موضوع می پردازدولی اگر بخواهیم تاریخ معاصرنزدیک به انقلاب را مورد بررسی قرار دهیم ناچار باید به سفر رضاخان به ترکیه اشاره ای داشته باشیم همانطور که گفتیم :رضا خان پس از سفر به ترکیه در سال 1313 شدیدا تحت تاثیر طرح های اسلام زدایی و به خصوص کشف حجاب و فرهنگ بی حجابی قرار گرفت وپس از بازگشت جشن های مختلفی در تهران و شمال کشور برای این منظور انجام شد که نمونه آن در 17 دی ماه در دانش سرای مقدماتی جشنی برپاشدکه رضا خان به همراه همسر و دختران خود که بی حجاب بودند در آن جشن شرکت ودستور دادتمام وزرا و وکلا با همسران بدون حجاب خود در این جشن شرکت کنند و بدین صورت بد حجابی در کشور آغاز گردید،ولی زنان ایران همچنان با حجاب در جامعه حضور پیدا می کردندورضا خان برای شکستن مقاومت مردم مجبور به متوسل شدن به زور همراه با قساوت و رذالت فراوان گردید.به زور چادر زنان را از سرشان می کشیدند،واگر مقاومت می کردند مورد ضرب و شتم و هتک حرمت قرار می گرفتند و این سیاست پس از مرگ رضاخان توسط پسرش محمد رضابشدت ادامه یافت ولی هیچوقت نتوانستند در این طرح به موفقیت کامل دست یابند و سرانجام مردان غیور و زنان متدین ما بساط حکومت آنها را به رهبری امام خمینی برچیدند.
2-3- تهاجم فرهنگی پس از انقلاب
پس از سقوط حکومت آمریکایی شاه و پیروزی انقلاب اسلامی،توطئه های گوناگون(تجزیه ایران،حمله نظامی به طبس،فعالیتهای جاسوسی،جنگ،تحریم اقتصادی،…..)آمریکا نتوانست اتش مبارزه مردم ایران راعلیه استکبار خاموش کند واگرخطر نفوذ تفکر مردم ایران به سایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی وجود نداشت شاید ایران آماج تیرهای توطئه قرار نمی گرفت.ازطرفی جوانان ایران در خنثی کردن تمام توطئه های استکبار نقش آفرینی خاصی داشتند وجوانان بودندکه پوزهءآنان رابخاک می مالیدند،آنان این قشرراموردتهاجم قراردادندودین آنان رانشانه گرفتندچون دیدن وفرهنگ چیزی بودکه آنان رادربرابردشمن ایستاده ومقاوم نگه میداشت.پس دشمن جوانان ایران میخواهدفسادرادرمیان آنان ترویج کندتانفوذدین و فرهنگ دینی را از دل وروح آنان بگیرد.
توزیع گسترده مشروبات الکلی ومواد مخدر،توزیع نوارهای مبتذل وترانه های خوانندگان رژیم سابق و موسیقی های غربی،وارد کردن عکسها،کتب،فیلم های ویدئویی،سی دی های مختلف کامپیورتری با مضامین ضد دینی،ایجاد گروه های مختلف از دختران و پسرانی که دچار بحران شخصیت هستند وکشاندن جوانان به بطالت وهرزگی،چاپ داستان ها و رمان های مختلف با محتوی زشت اخلاقی و جنسی …همه و همه از جمله فعالیت ها و کارهایی است که برای دین زدایی و اشاعه فساد در بین جوانان ما در نظر گرفته شده است. 3
موارد مذکور از جمله مواردی است که آثارش در جامعه ما ملموس و مشهود است حضور نا مناسب بعضی از جوانانی که از نقشه و توطئه استعمار گران تاثیر پذیرفته اند عاملی است نگران کننده برای پدران،مادران وتمام کسانیکه به مسائل اجتماعی،فرهنگی،مذهبی جامعه خویش احساس مسئولیت می کنند.
یقینا برای هر عامل نگران کننده،عوامل رفع نگرانی نیز وجود دارد به همین منظور کتابها و تحقیقات و پژوهش هایی انجام شده است به عنوان نمونه در سال1367کتابی به نام عوامل فساد و بد حجابی توسط احمد رزاق،انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی منتشرشده است که درآن به نقش خانواده معلم ومدرسه،آپارتمان نشینی،ضعف ایمان،عقده حقارت و…به عنوان عامل اثر گذار در بد حجابی اشاره شده است ولی به مقدار و میزان اثرگذاری هر کدام از عوامل آن هم ،به صورت علمی پرداخته نشده است.
تحقیق و پژوهشی از طرف خانم معصومه کلنگی به شماره1041تحت عنوان((رابطه بین نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی و مادران آن ها نسبت به حجاب))صورت گرفته است.در این پژوهش3 پرسشنامه برای پدر،مادر،فرزند دختر در نظر گرفته شده است و محقق به این نتیجه رسیده است که اولا:پدران می خواهند پوشش متعارف اسلامی یعنی پوشاندن بدن به جز قرص صورت و کفین از طرف همسر و دختر انجام پذیرد.
ثانیا:مادران خود مایلند حجاب خود را رعایت و انتظار دارند دختران آنان نیز پوشش اسلامی را رعایت نمایند.
ثالثاً:دختران جوان تمایل به این موضوع دارند و پوشش را به عنوان یک اصل می پذیرند. پژوهش دیگری بعنوان پایان نامه توسط خانم فرنوش ژیانی اصغر زاده به شماره9 انجام پذیرفته است که در آن به بررسی نگرش دانش آموزان دختر نسبت به حجاب موجود در مدارس پرداخت شده است.در این پژوهش نظر دانش آموزان دختر راهنمایی و متوسطه نواحی ششگانه مشهدموردبررسی قرارگرفته است و نگرش دانش آموزان دختر نسبت به حجاب مو جود در مدارس را مورد پژوهش قرار داده است ونظر آنان را در موردحجاب درمدرسه،بیرون ازمنزل،درخانواده ومعاشرت های خانوادگی موردبررسی قرار داده است.
دوپژوهش بالاکه درسالهای اخیرتوسط همکاران فرهنگی گردآوری شده است درقسمت تحقیقات وپژوهش سازمان آموزش وپرورش خراسان مستقر درمرکز تربیت نیروی انسانی شهید کامیاب موجود است.پژوهش اول در استان سمنان وپژوهش دوم در استان خراسان نواحی ششگانه مشهد(در آن زمان)صورت گرفته است. 4
در سال تحصیلی 84-83 پژوهشی تحت عنوان شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر در ناحیه 7 آموزش و پرورش خراسان رضوی توسط اینجانب صورت گرفت که در آن برای محدود کردن دامنه تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه 7 را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم. برای این منظور 13% از کل جامع ی آماری بعنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه نظرات آن ها در خصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت . در این تحقیق علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان به ترتیب : وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان، ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب، آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب شناخته شد.
2-4- پژوهشهای اخیر
2-4-1-رعايت پوشش و حفظ معنويت
در پاسخ به تاثير گذاري رعايت پوشش در حفظ معنويت جامعه به تعداد850 نفر ،ميانگين پاسخها عدد04/4 بدست آمد ونشانگر اين مطلب است كه رعايت پوشش توسط بانوان به مقدار زياد در حفظ معنويت و اخلاق جامعه موثر است
2-4-2-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد
ازبررسي پاسخهاي 830نفردانش آموز و دانش پژوه در پاسخ به سوال مذكور،عدد93/3بعنوان ميانگين بدست آمد وباين معني است كه مد گرائي و تجمل پرستي در بر هم خوردن اعتدال روحي زن ومردبه ميزان زياد مؤثر است.
2-4-3-مدگرائی و اقتصادخانواده
ميانگين بدست آمده ازتعداد 832 نفر عدد97/3 است و بدان معني است كه مدگرائي وتجمل گرائي و بي بندوباري بميزان زياد دراقتصاد خانواده نقش دارد.
2-4-4-تأثيربازديدازمراكز بزهكاری در پذيرش پوشش دختران
ازبررسي پاسخهاي رسيده از844 نفر از دانش آموزان و دانش پژوهان راجع به اثر گذاری بازید از مراکز بزهکاری ویا دختران فراری در پوشش دختران جوان، عدد60/3 بعنوان ميانگين پاسخها بدست آمده است و دلالت براین مطلب دارد که بازدید ازاز مراكز بزهكاري برپوشش دختران جوان به میزان زیاد تأثیر گذار است.
2-4-5-ارزيابی حجاب خود
درپي نظرسنجي كه راجع به تعهد خويش نسبت به حجاب از دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه 7 صورت گرفت از861 نفر پاسخ دهنده عدد ميانگين 65/3 بدست آمد كه دلالت بر اين مطلب دارد كه دختران جوان ناحيه مذكور بميزان زياد به حجاب اسلامي معتقد ومتعهدند.
2-4-6-رسانه ها و ترويج بدحجابی
درپاسخ به تاثيرگذاري فيلمهاي سينمائي در ترويج بدحجابي ،از852 پاسخ بدست آمده ميانگين عدد93/3 حاصل شده است و دلالت بر اين مطلب دارد كه دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه7 بميزان زيادمعتقدند كه فيلمهاي سينمائي در ترويج بدحجابي تاثير گذارند.
2-4-7-تأثيربرنامه های تلويزيونی درترويج بدحجابی وبی حجابی
در پاسخ به سوال مذكور از857 پاسخ ،ميانگين پاسخ ها عدد63/3 بدست آمده و بدين معني است كه بميزان زياد برنامه ها و سريالهاي تلويزيوني در ترويج بدحجابي موثرند.
2-4-8-تأثيربرنامه های ماهواره ای درترويج بدحجابی جهانی
از838 پاسخ رسيده ميانگين پاسخها عدد21/4 را نشان مي دهد و دلالت بر اين مطلب دارد كه برنامه های ماهواره ای بميزان خيلي زياد در ترويج بدحجابي يا بي حجابي موثرند.
2-4-8-تأثير فيلمهای ويدئويی و سی دی در ترويج بدحجابی
از841 پاسخ رسيده ميانگين پاسخهاعدد76/3 است و باين معني است كه بميزان زياد رسانه هاي بالا در ترويج بدحجابي موثرند.
2-4-9- تلويزيون و ارائه الگوهای برتر پوشش
از846 پاسخ بدست آمده راجع به سوال بالا ،عدد ميانگين27/3 بدست آمده و باين معني است كه دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه7 معتقدندكه تلويزيون در ارائه الگوهاي برتر پوشش اسلامي بميزان متوسط موثر بوده است.

جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابی
در جمع بندي پاسخهاي چهارسوال بالا(سوالهاي 25-27-28-29) از تعداد3388پاسخ حاصله عددميانگين88/3 بدست آمده است و به اين معني است كه رسانه هاي مذكور بميزان زياد در ترويج بدحجابي تاثير گذارند
فراواني
ودرصد
فراوانيتأثیر رسانه ها بر ترویج بد حجابی
جمعخيلي زياد زيادمتوسطكمهيچفراواني1395
921
549
323
2003388 درصد 41 27 16 10 6100
میانگین 88/331درصد متوسط و کمتر
68در صد بیشتر و زیاد
2-4-10-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
از855 تعداد نظرات دانش آموزی و دانش پژوهی ،ميانگين 85/2 بدست آمده و باين معني است كه روزنامه ها و مجلات بطور متوسط در ارائه پوشش مناسب دخالت دارند.
جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
ازجمع بندی سئوالهای 26و30پرسشنامه که ازتعداد 1710 پاسخ به دست آمده است میانگین پاسخ هاعدد6/3 رانشان می دهد و به معنی آن است که رسانه های فوق به میزان متوسط در ارائه الگوهای مناسب پوشش مؤثر بوده اند .واگر بخواهیم مطلب را به تفصیل بیان کنیم 62%دانش آموزان و دانش پژوهان بر این عقیده اند که تلویزیون و مجلات بطور متوسط و کمتر توانسته اند به معرفی الگو های برتر و ارائه پوشش اسلامی بپردازند و38%آنان نظرشان براین است که رسانه های مذکور به میزان خیلی زیاد و زیاد در این امر موفقیت بدست آورده اند.
فراواني
ودرصد
فراوانيرسانه ها و الگوهای برتر
جمعخيلي زياد زيادمتوسطكمهيچفراواني255
400
458
323
2211071 درصد 14 24 27 22 13100
میانگین 06/0
تحلیل استنباطی
برای تحلیل استنباطی در خصوص این طرح از ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین بهره گیری شده است . بطور کلی وقتی بخواهیم رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغییر ها را بیان کنیم از ضریب همبستگی استفاده می شود.ضریب همبستگی (r)همیشه بین 1- تا 1+(1+= r) متغییر می باشد و با توجه به مقدار عددr در ضریب همبستگی پیرسون تفاسیر زیر حاصل میگردد.
نا همبسته 0= r
همبستگی مثبت 0< r
همبستگی منفی 0> r
همبستگی کامل 1+= r
برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغییرها ی بیان شده در تعداد 30 پرسش این پژوهش و تعیین میزان همبستگی بین متغییر های وابسته و متغییر مستقل تعریف شده در این تحقیق از نرم افزار spss استفاده گردیده است که نتایج آن به شرح جداول زیرمی باشد.
2-5- بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها
در دین مبین اسلام پوشش یکی از وظائف اسلامی زن شمرده شده وزنان مسلمان می دانند رعایت پوشش یکی از وظائفی است که دین بر عهده آنان گذاشته است ولی در جوامع اسلامی از جمله جامعه اسلامی ایران ما شاهد بدحجابی دخترانی هستیم که پوشش آنها نسبت به مادرانشان ضعیف تر است.
با توجه به یافته های پژوهش که درفصل چهارم این تحقیق بیان گردیدتلاش خواهد شدمیزان تأثیرگذاری عواملی چون عدم شناخت ونقش خانواده،مدرسه واجتماع درپدیده بدحجابی مورد ارزیابی قرارگیردولذا برای رسیدن به اهداف فوق وبا بهره گیری ازیافته های پژوهش وترکیب آنهابایافته های پیشین به بررسی فرضیه های تحقیق وبحث و تفسیر نتایج حاصله می پردازیم.
2-5-1- بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش
«دختران جوان و دانش آموزان نسبت به حجاب شناخت عمیق ندارند»
باتوجه به تحلیل استنباطی صورت گرفته دراین پژوهش که بوسیله نرم افزارspssصورت گرفته است بین شناخت دانش آموزان درخصوص حجاب وپذیرفتن آن به عنوان یک اصل اسلامی ضریب همبستگی مثبت وجود دارد و چون ضریب همبستگی بین آنها عدد 68/0
می باشد با اطمینان 95% می توان عنوان کرد که هر چه شناخت دانش آموزان نسبت به موضوع حجاب از نظر اسلام و ادیان الهی دیگر افزایش یابد به همان اندازه حجاب را به عنوان یک اصل اسلامی بیشتر رعایت می کنند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که دانش آموزان و دانش پژوهان ما بطور متوسط با وظیفه خویش نسبت به پوشش و حجاب آشنا هستند و میانگین پاسخهای بدست آمده عدد127/3 را نشان میدهدوبه این معنی است که دختران جوان شناخت عمیق به این موضوع بطوریکه آگاهانه و مدبرانه آن را پذیرفته باشند ندارند.به عبارت دیگر می توان گفت این قشر اگر با تفکر یا اندیشه ای که در برابر اندیشه اسلامی آنان است قرار گیرند توانائی دفاع از تفکر وعقیده خود را ندارندوممکن است براحتی تحت تاثیر اندیشه مقابل قرارگرفته ویاآن را بپذیرند.
اگر آمار بدست آمده از پژوهش را به تفصیل بیان کنیم ملاحظه می نمائیم که تنها تعداد 172 آنهاست انتخاب نموده اند و این تعداد افراد تنها ، 7% ازجامعه آماری ماراتشکیل می دهند.
پس فقط 7%دختران جوان آگاهانه به پوشش اسلامی عقیده دارند و یابدان عمل می نمایند.
624 نفر یا 24% دانش آموزان و دانش پژوهان بطور زیاد به این موضوع عقیده دارند.
با تلفیق نظرات این دو گروه افرادی که به موضوع پوشش و حجاب به طور زیاد یا خیلی زیاد عقیده دارند تنها 31% جامعه آماری ما را تشکیل می دهند.
بنابراین 69% جامعه آماری ما یا بطور متوسط نسبت به حجاب اسلامی که وظیفه یک زن مسلمان است آگاهی دارندو یا اطلاعات کمی نسبت به این موضوع دارند و یا هیچ اطلاعی نسبت به آن ندارند.بنابراین فرضیه ما که عبارتست از :«دختران جوان و دانش آموزان ما شناخت عمیق نسبت به حجاب اسلامی ندارند»قابل اثبات است.
2-5-2- بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش
((برنامه های فرهنگی رسانه های گروهی باعث ترویج بدحجابی در میان دختران شده است.))
یکی از مهمترین عوامل اثر گذار در فرهنگ مردم رسانه های گروهی مانند صداو سیما، سینما، روزنامه، مجلات و …. می باشد. مخصوصاً صداو سیما که در منازل تمامی اقشار وجود دارد ونقش بسیار مؤثری در فرهنگ سازی جامعه عهده دار می باشد.
در این پژوهش در قالب طراحی 4 سئوال نقش برنامه های سینما ،صداو سیما،ماهواره و فیلمهای ویدئوئی وCD در ترویج بدحجابی موردارزیابی قرار گرفته است. میانگین پاسخ های بدست آمده درموردماهواره عدد21/4می باشدواین عددبه معنای آن است که برنامه های ماهواره به مقدارزیاددرترویج بدحجابی مؤثربوده است.دراین مجموع تعداد79% دانش آموزان ودانش پژوهان استفاده ازبرنامه های ماهواره ای رادر گسترش بد حجابی تأثیر گذار می دانند.
در خصوص نقش سینما در ترویج بد حجابی میانگین پاسخها عدد 9/3 می باشد و این عدد مؤید این مطلب است که سینما نیز به مقدار زیاد در ترویج فرهنگ بد حجابی مؤثر می باشد. در مجموع تعداد 72% دانش آموزان معتقدند که فیلمهای سینمایی درترویج فرهنگ بد حجابی مؤثر می باشد. علاوه براین مطالب نتایج حاصله از پاسخ های به دست آمده در خصوص نقش فیلمهای ویدئوئی و CDدرگسترس بد حجابی نشان می دهد که میانگین ، نظرات دانش آموزان در مورد این سئوال عدد76/3می باشد وبه معنای آن است که فیلمهایی ویدئوئی و CD به میزان زیاد در ترویج بد حجابی مؤثر می باشند به عبارت دیگران می توان عنوان نمود که63% دانش آموزان فیلمهای ویدئوئی و CDرا در ترویج بد حجابی تأثیر گذار می دانند.
با عنایت به پاسخهای به دست آمده در مورد نقش برنامه های تلویزیونی (سیما) در ترویج
بد حجابی میانگین پاسخ ها عدد63/3 را نشان می دهد و در مجموع تعداد 60% دانش آموزان برنامه های سیما را در گسترش فرهنگ بد حجابی مؤثر می دانند بنابراین برنامه های تلویزیونی به مقدار زیاد در ترویج بد حجابی تأثیر گذار بوده اند.
جمع بندی ونتجیه گیری:
باتوجه به مطالب بیان شده فوق چنانچه پاسخهای مربوط به نقش رسانه ها در ترویج بد حجابی را با هم تلفیق نمائیم نتایج حاصله نشان می دهد تعداد 68% دانش آموزان معتقدند که برنامه های رسانه های گروهی( ماهواره ، سیما ، سینما ، فیلمهای ویدئوئی وCD) به مقدار زیادوخیلی زیاددرترویج بد حجابی مؤثر می باشد و مقدار 16% دانش آموزان نقش این رسانه ها رامتوسط و16% افراد نیز نقش آنها رادرترویج وگسترش بدحجابی کم ارزیابی کرده اند.
اطلاعات حاصله در خصوص محاسبه ضریب همبستگی بین پذیرش پوشش اسلامی کامل توسط دانش آموزان ورسانه های گروهی مؤید این مطلب است بین پذیرش پوشش اسلامی و برنامه سینما ، سیما ، ماهواره و فیلمهای ویدئوئی وCD به ترتیب ضریب همبستگی 53/0- 25/0- ، 53/0- ، 42/0- وجود دارد و چنانچه ضرایب بدست آمده فوق بین پذیرش پوشش اسلامی و رسانه های مذکور را باهم ادغام نمائیم عدد49/0- حاصل می گردد لذا با توجه به این عدد می توان با اطمینان 95% عنوان نمود که برنامه های سینما، سیما ، ماهواره ، فیلمهایی ویدئوئی و CD در ترویج فرهنگ بد حجابی مؤثر بوده اند واین رسانه ها تأثیر منفی بر روی رفتار و کردار پوشش دانش آموزان بر جای گذاشته اند.
2-5-3- بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش :
« رفتار والدین و مربیان در پذیرش حجاب به چه میزان مؤثر است؟»
برای دستیابی به این پرسش تعداد 4 سئوال در پرسشنامه گنجانده شده است که نقش و رفتار افراد خانواده و اولیا مدرسه را در پذیرش حجاب توسط دانش آموزان و دانش پژوهان مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین پاسخ ها درخصوص نقش تشویقی خانواده در رعایت پوشش اسلامی عدد3/4 می باشد واین عدد به معنای این است که دانش آموزان نقش خانواده را در رعایت کردن پوشش اسلامی توسط خودشان به میزان زیاد مؤثر می دانند و به بیان دیگر 81% پاسخ دهندگان نقش خانواده را در تشویق فرزندان به رعایت حجاب زیاد و خیلی زیاد و 19% آنها این نقش را متوسط و کمتر ارزیابی کرده اند.
در پرسشی دیگر تأثیر پوشش افراد خانواده بر پوشش دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصله نشان می دهد که میانگین پاسخ ها در این خصوص عدد 6/3 می باشد یعنی دانش آموزان معتقدند که رعایت پوشش اسلامی توسط مادر و خواهران بیشتر از متوسط در رعایت پوشش توسط آنها مؤثر می باشد . به عبارت دیگر تعداد 56% افراد جامعه آماری میزان رعایت پوشش خود را ناشی از رعایت پوشش اسلامی توسط افراد خانواده ارزیابی کرده اند. امّا درخصوص دوپرسشی که درمورد رعایت پوشش اسلامی مربیان و نقش مسئولین مدرسه درمیزان رعایت حجاب توسط دانش آموزان بیان شده است پاسخ های بدست آمده حاکی ازآن است که72% دانش آموزان نقش مربیان ورعایت پوشش آنهارادر موردمیزان رعایت پوشش اسلامی خودمتوسط وکمترارزیابی کردند و بطور کلی چون میانگین پاسخ ها درخصوص این سئوالات عدد6/2می باشد بنابراین نقش مربیان واولیاء مدرسه در میزان رعایت پوشش اسلامی توسط دانش آموزان ودانش پژوهان کمترازمتوسط ارزیابی می شود.
با محاسبه ضریب همبستگی بین اعتقاد ورعایت پوشش اسلامی توسط دختران با متغییرهای دیگر چون رعایت پوشش توسط افراد خانواده و تأثیر تشویق بر حجاب دانش آموزان ملاحظه می گردد که ضریب همبستگی بین تشویق خانواده و رعایت پوشش اسلامی دختران عدد51/0 می باشد وضریب همبستگی بین رعایت پوشش دختران و رعایت پوشش توسط افرادخانواده عدد85/0بدست می آید.بنابراین باتوجه به ضریب همبستگی فوق می توان با اطمینان 95% عنوان کردکه هر چه افراد خانواده ( مادر ، خواهر ) بیشتر پوشش اسلامی را رعایت کنند ، دختران نیز پوشش اسلامی را بیشتر رعایت خواهند کرد و هر چه افراد خانواده بیشتر دختران را به رعایت حجاب تشویق نمایندآنها نیز پوشش اسلامی را رعایت خواهند کرد.
امّا در خصوص تأثیر رعایت پوشش اسلامی توسط مربیان واولیاء مدرسه و نقش مربیان و مسئولین مدرسه در میزان پوشش دختران، نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی آنها عدد 08/0را نشان می دهدواین عددنشان دهنده این مطلب است که با اطمینان 95% رعایت پوشش اسلامی توسطدانش آموزان متاثرازرعایت پوشش اسلامی مربیان ومسئولین مدرسه نمی باشد ومسئولین واولیاء مدرسه نقش قابل توجهی درپذیرش حجاب توسط دختران ودانش آموزان ندارند.
2-6- سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها
1- به منظور بررسی تأثیر عواملی چون خود نمایی، انطباق با مُد روز ، عقده های روانی و کمبود عاطفی در بد حجابی تعداد 3 سئوال در پرسشنامه مطرح شده است که نقش موارد بالا را در عدم پذیرش حجاب مورد بررسی قرار می دهد و نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین پاسخها در خصوص تأثیر خود نمایی در بد حجابی عدد 12/4 می باشد و این عدد به معنای این است که دانش آموزان نقش خودنمایی را در بد حجابی خویش زیاد مؤثر می دانند و به بیان دیگر 76% پاسخ دهندگان به میزان زیاد و خیلی زیاد و 24% آنان این نقش را متوسطوکمترارزیابی کرده اند.
میانگین پاسخهای بدست آمده راجع به تأثیر انطباق با مُد روز در بد حجابی عدد 36/4رانشان می دهد و این عدد بیانگر این مطلب است که دانش آموزان نقش انطباق با مُد روز را به میزان زیاد در بد حجابی خویش مؤثر می داننند و به عبارت دیگر 86% دانش پژوهان و دانش آموزان به میزان زیاد وخیلی زیاد و14% آنان بطور متوسط وکمتر انطباق با مُدروز را در بد حجابی مؤثر می دانند .
در پرسشی دیگر تأثیر عقده های روانی و کمبود های عاطفی در عدم پذیرش حجاب مورد بررسی قرار گرفته و میانگین پاسخها عدد 8/3 بدست آمده است و دلالت بر این دارد که دانش آموزان کمبود عاطفی و عقده های روانی را به میزان زیاد در نپذیرفتن حجاب دوستان خویش مؤثر می دانند به عبارتی دیگر 67% پاسخ دهندگان به میزان زیاد و خیلی زیاد و33% آنان به مقدار متوسط و کمتر از آن کمبود های عاطفی و عقده های روانی را در پذیرفتن پوشش اسلامی (حجاب) مؤثر می دانند.
2- در این تحقیق میزان پذیرش حجاب و متعهدبودن نسبت به آن موردارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین پاسخهای بدست آمده در مورد اعتقاد به حجاب عدد8/3 ودر خصوص عامل بودن به حجاب عدد7/3 می باشد و این اعداد به مفهوم این هستند که دانش آموزان به مقدار زیاد معتقد به حجاب هستند و به مقدار زیاد خود را متعهد به رعایت آن می دانند.
نظرات بدست آمده حاکی از آن است که59% دانش آموزان به مقدار زیاد و خیلی زیاد ، 36% به مقدار متوسط و 4% به مقدار کم حجاب را به عنوان یک اصل اسلامی قبول دارند و 1% آنها اعتقادی به حجاب ندارند . همچنین 57% دانش آموزان به مقدار زیاد و خیلی زیاد ، 33% به مقدار متوسط و7% به مقدار کم خود را متعهد به رعایت حجاب می دانند و3% آنها تعهدی به رعایت حجاب ندارند.
ضریب همبستگی بین اعتقاد به پذیرش حجاب و متعهد بودن به حجاب ورعایت کردن آن به میزان 96/0 می باشد بنابراین بین این دو همبستگی شدید مثبت بر قرار می باشد .
3- برای بررسی تأثیر پوشش دوستان وهمکلاسی ها برروی حجاب دانش آموزان نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که میانگین پاسخها در مورد این پرسش عدد 7 /2می باشد یعنی دانش آموزان نقش دوستان را در این خصوص نزدیک به متوسط ارزیابی کردند و به عبارت دیگر می توان عنوان کرد که 42% دانش آموزان رعایت پوشش اسلامی توسط دوستان و همکلاسی ها رابه مقدار زیاد و خیلی زیاد بر رعایت حجاب خود مؤثر می دانند ، 21% آنها این نقش را متوسط و 4% دانش آموزان این تأثیر را کم و هیچ بیان کردند.
4- به منظور مشخص کردن تأثیر حجاب اقوام وهمسایگان بر روی حجاب دانش آموزان و دانش پژوهان تعدادیک سئوال در پرسشنامه تحقیق تدوین گردید و میانگین پاسخهای بدست آمده در این موردعدد6/2 می باشد. به عبارت دیگرمی توان بیان نمود که 23% دانش آموزان رعایت حجاب توسط اقوام و همسایگان را برروی حجاب خود زیاد و خیلی زیاد، 25% آنها متوسط و 49% دانش آموزان این تأثیر را کم و هیچ ارزیابی کردند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان عنوان نمود که همسایگان و اقوام تأثیر معنی داری بر حجاب دانش آموزان و دانش پژوهان ندارند .
5- برای مشخص نمودن میزان موفقیت دختران دارای پوشش اسلامی در امر ازدواج و مقایسه آنها بادخترانی که پوشش نامناسب دارند سئوالاتی در پرسشنامه تدوین گردید نتایج بدست آمده از ارزیابی این سئوالها نشان می دهد که 17% دانش آموزان معتقدند دخترانی که پوشش نا مناسب دارند به میزان زیاد و خیلی زیاد در امر ازدواج موفق هستند، 36% دانش آموزان معتقدند این افراد به طور متوسط در ازدواج موفق هستند و 47% آنها عقیده دارنددخترانی که دارای پوشش نا مناسب هستند به مقدار کم و یا هیچ موفقیتی در امر ازدواج ندارند.علاوه براین مطلب نتایج تحقیقات در این پژوهش نشان می دهد مردان در امر ازدواج به مقدارزیاد برای رعایت پوشش توسط دختران ارزش قائلند و میانگین پاسخها در این خصوص عدد 4 می باشد به عبارت دیگر می توان گفت که 69% دانش آموزان معتقد هستند مردان در امر ازدواج به رعایت پوشش دختران به میزان زیاد و خیلی زیاد توجه دارند، 24% افراد توجه مردان به رعایت حجاب دختران در امر ازداوج را متوسط و 7% آنها توجه مردان به حجاب دختران را کم و هیچ ارزیابی کردند. برای بررسی بیشتر در این خصوص ضریب همبستگی بین رعایت حجاب توسط دختران و توجه مردان به پوشش کامل زنان در امر ازدواج محاسبه گردید و 79/0 بدست آمد بنابراین با اطمینان 95% می توان گفت که بین ارزش گذاری مردان به پوشش دختران در امر ازدواج و رعایت حجاب دختران همبستگیقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید