الهیات -فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه:مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات

پایان نامه رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان : مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات

دانشکده علوم انسانی

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات

استاد راهنما :

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد میرخلیلی

استاد مشاور :

دکتر عباس کلانتری

مهر  1389

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات از دو بخش مبانی اجتهادی و مبانی تطبیقی تشکیل شده است وی در هر دو فن صاحب نظر و مبتکر است . مهمترین مبانی فقهی وی در زمینه مستندات قرآنی، آیه شریفه « . لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.  »  و آیه شریفه «  وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ . » است . در زمینه مستندات حدیثی، حدیث نبوی « المسلم أخو المسلم ، لا یحل له ماله إلا عن طیب نفس منه » است . در زمینه دلیل عقلی تصرف در مال دیگران ، بدون اذن صاحب مال، عقلا  قبیح است .

از منظر شهید ثانی باید شارع به عقود اثر قانونی ببخشد در نتیجه بناء عقلاء در مشروعیت بخشیدن به ذات عقود نقشی ایفاء نمی کند و این نکته اساسی ترین وجه تمایز فقه معاملات  شهید ثانی در مقایسه با فقه معاصر است اما این مبناء وی در عمل، پیامد منفی ندارد زیرا از طریق شروط ضمن عقد لازم یا صلح، عقود غیر معین را نافذ می داند . وی در فقه معاملات با توجه به عناصر زمان و مکان، موضوع شناسی، راه های تعدی از نصوص، توجه به ملاکات، فقه پویا، معتدل و محققانه ارائه کرده است شهید ثانی به تراث فقه اسلامی، بویژه سنت وفقه تطبیقی، تسلط تام دارد در نتیجه وی را در ارائه کردن فقه پاسخگو با کاربست دو عنصر نص و تعلیل، تواتمند ساخته است وی با بهره جستن از این عناصر فقه معاملات را تعدیل بخشید .

 

 کلمات کلیدی :

 

مبانی فقهی، شهید ثانی،  فقه معاملات ، اجتهاد ، تطبیق .

 

« فهرست مطالب »

 

عنوانصفحه

 

مقدمه1
کلیات3
  طرح پایان نامه:بخش اول5
  تعریف مساله و بیان سوال های  اصلی تحقیق5
 پیشینه تحقیق.6
  ضرورت و اهداف تحقیق.6
  فرضیه های تحقیق7
  روش تحقیق7
بخش دوم : مروری بر زندگی شهید ثانی8
 خاندان شهید ثانی.8
 زندگی علمی شهید ثانی8
 استادان و شاگردان شهید ثانی.10
 آثار علمی شهید ثانی10
 شهادت.12
فصل اول : مبانی اجتهادی شهیدثانی.13
 بخش اول : اصول فقه از منظر شهید ثانی.15
  مبحث اول : توضیح مبانی اصولی شهید ثانی15
  مبحث دوم  : نوآوری اصولی شهید ثانی.53
 

مبحث سوم : جمع بندی مبانی اصولی شهید ثانی

57
 بخش دوم : دانش رجال از منظر شهید ثانی59
  مبحث اول : بررسی اندیشه رجالی شهید ثانی59
  مبحث دوم  : نوآوری رجالی  شهید ثانی.76
  مبحث سوم : جمع بندی مبانی رجالی  شهید ثانی.78
فصل دوم : مبانی تطبیقی شهید ثانی.81
 بخش اول : توضیح مبانی تطبیقی شهید ثانی83
  مبحث اول : رضایت.83
  مبحث دوم : قاعده اذن.85
  مبحث سوم : قاعده ملازمه  اذن در شیء با اذن در لوازم آن.90
  مبحث چهارم : قاعده  ضمان ید94
  مبحث پنجم : قاعده غصب99
  مبحث ششم : قاعده كل عقد یضمن.107
  مبحث هفتم : قاعده استیمان111
  مبحث هشتم : قاعده اتلاف118
  مبحث نهم : قاعده  تسبیب122
  مبحث دهم : قاعده غرور .128
  مبحث یازدهم : قاعده العقود تابعه للقصود133
  مبحث دوازدهم  : قاعده  تغییر پذیری احکام اولیه به تاثیر زمان و مکان.140
  مبحث سیزدهم : قاعده الحاکم ولی الممتنع155
  مبحث چهاردهم  : ماهیت مالکیت.163
 

مبحث پانزدهم : قاعده تسلط

168
  مبحث شانزدهم : قاعده ید.176
  مبحث هفدهم : قاعده احترام مال182
  مبحث هجدهم : قاعده اقدام186
  مبحث نوزدهم : اصل صحت188
  مبحث بیستم  : قاعده اصاله اللزوم.193
  مبحث بیست و یکم : تعذر وفا به مدلول عقد199
  مبحث بیست و دوم  : قاعده المومنون عند شروطهم .202
  مبحث بیست و سوم : قاعده غرر213
  مبحث بیست و چهارم : قاعده ربا.216
  مبحث بیست و پنجم  : قاعده لاضرر221
 بخش دوم  : نوآوری تطبیقی شهید ثانی.228
 بخش سوم : جمع بندی مبانی تطبیقی شهید ثانی232
نتیجه گیری.233
فهرست منابع.239

 

مقدمه

مبانی در سازماندهی اندیشه نقش اساسی دارد. بدون داشتن مبانی نظم فکری امری ناممکن است. از اینرو اندیشه دانشمندان بزرگی چون شهید ثانی همواره بر بنیان مبانی استوار بنا شده است تا آرایی که بیان  می کنند متقن باشد. نظرات خاص شهید ثانی با تکیه بر مبانی فقهی خویش اتخاذ شده، به مصاف پنجره های جدید و طرح اندیشه های نو در مسائل علمی محسوب می شود این تولید علم رهین فکرهای قوی و نتیجه نبوغ و نو آفرینی اوست .اکنون سال ها از شهادت پر شکوه و غریبانه فقیه پر آوازه تاریخ فقه شیعه می گذرد اما هنوز آثارش مورد استناد و محور آموزش فقه امامی قرار دارد . در نتیجه شناخت اندیشه ها و پژوهش های فقهی وی بایستگی های انکار ناپذیر است . آثار پرمایه و دانش افزای شهید ثانی بر پایه ویژگی های فقه نوین، نیازهای زمان و نقد نظریه ها و یافته های فقهی عصر خویش سامان یافته است .منابع استفاده شده در این تحقیق شامل پنج  بخش روایی، اصولی، فقهی، رجالی و قواعد فقهی است .در این  تحقیق آثار شهید ثانی محور اصلی قرار دارد اگرچه از کتب علمی دیگر به جهت ضرورت بحث استفاده شده است . تحقیق حاضر در دو فصل تنظیم گردیده است : فصل اول مبانی اجتهادی شهید ثانی مورد پژوهش قرار می گیرد در فصل دوم مبانی تطبیقی وی بررسی می شود و در آخر مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات  نتیجه گیری شده است . شهید ثانی با عمر کم اما با برکت خویش در تراث فقه اسلامی خوش درخشیده و نام وی در تاریخ فقه امامیه ماندگار شده است در پایان بر خود فرض می دانم برای روح این شهید فقیه سلام و درود هدیه کرده و علو درجات را از خداوند منان خواستار شوم .

کلیات

بخش اول :  طرح پایان نامه

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق

بدون داشتن مبانی نظم فکری امری غیر ممکن است. با توجه به این که شهید ثانی از نوادر دوران و مفاخر بزرگ اسلام است و دانشمندی متبحر در فقه، اصول، رجال، حدیث، تفسیر، درایه، ادبیات، کلام و. در علوم مختلف راهگشای محققان معارف الهی است.‏ در فقه صاحب کتب ارزشمندی چون الروضة البهیه و مسالک الافهام می باشد .کتاب الروضة البهیه  شهید ثانی سال‌ها از متون درسی فقه به شمار می‌آید. طی سالیان طولانی در حوزه های علمیه و دانشگاهها در سطوح مختلف مورد توجه بوده است. بدین منظور کتاب الروضة البهیه و مسالک الافهام را مبنا قرار می دهیم. در این تحقیق رئوس اصلی ، فقه معاملات می باشد که به دلیل انسجام و پیوستگی مطالب این تحقیق را از بخش های دیگر فقهی  بی نیاز نمی کند .

 

سوال های اصلی تحقیق

– نیاز به علم اصول با توجه به مباحث فقه، شرایط زمانی، استعداد و ویژگی های فقه شهید ثانی چگونه تعریف شده است ؟

– استعداد و ویژگی های فقه شهید ثانی در رابطه با علم قواعد فقه چیست ؟

– محدوده کاربرد علم رجال در فقه شهید ثانی چه میزان است ؟

–  شهید ثانی در فقه صاحب نظر و مبتکر است ؟

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***