دانلود پایان نامه ارشد : دانشکده معماری ملایر

 دانلود متن کامل پایان نامه دانشکده معماری ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

پایان نامه :

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته معماری

موضوع:

دانشکده معماری ملایر

استاد راهنما :

دکتر سعید صالحی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

عنوان شماره ی صفحه

فصل اول کلیات

مقدمه1

2-1- انسان و فضا .2

3-1 تعلیم و تربیت در ایران باستان .2

4-1اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان 2

1-4-1- محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان 3

5-1هدف از آموزش و پرورش 4

6-1انواع آموزش 4

7-1رابطه ی بین دانشگاه ها 5

8-1ارتباط دانشکده با شهر .5

1-8-1-نتیجه گیری 6

9-1-تقسیم بندی فضاهای آموزش.6

10-1-سابقه ی آموزش عالی در ایران  عالی در ایران .7

11-1-سابقه ی آموزش عالی در استان همدان .8

12-1-دانشگاه آزاد اسلامی .8

13-1-سابقه ی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور 9

14-1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 10

15-1-آموزش سنتی معماری 11

فصل دوم مبانی نظری طرح

1-2-تعریف نور .12

2-2-کمیت نور .12

3-2-کیفیت نور روز.13

4-2-نور پردازی با نور روز 14

5-2-شرایط نور روز 15

6-2-تأثیر نور بر طراحی .15

7-2-نیاز به روشنایی .17

8-2-وضوح سطح کار 17

9-2-شرایط یک محیط ایده آل با نور 18

10-2-احتیاجات حیاتی 20

11-2-نور و رابطه آن با هیجان .20

12-2-شدت و ضعف روشنایی .22

13-2-رابطه ی روشنایی با سایر موارد محیطی مؤثر در طراحی .23

14-2-دستور العمل های نورپردازی با نور روز .24

15-2-تصفیه کردن روشنایی روز 25

16-2-تلفیق روشنایی روز با سایر عوامل محیطی .25

17-2-سایه بان25

18-2-نور گیر های سقفی 26

19-2-نورگیر های کلرستوری.28

20-2- نور پردازی با نور الکتریکی 29

21-2-جهت نور .30

22-2-مصالح عبور دهنده ی نور 31

23-2-شیشه رنگی 32

24-2-طراحی با نور روز .32

25-2-نور پردازی با نور گیر سقفی مطالعه ی نمونه ها 33

فصل سوم بررسی نمونه های مشابه موجود

1-3-بررسی نمونه های خارجی 36

1-3-دانشگاه هاروارد .36

1-1-3-تاریخچه ی دانشگاه هاروارد 36

2-1-3-امور تشکیلاتی و اداری .37

3-1-3-موزه و کتابخانه دانشگاه .40

4-1-3-نتیجه گیری (دانشگاه هاروارد).41

5-1-3-پلان دانشگاه هاروارد 42

6-1-3-نمای دانشگاه هاروارد 43

2-3-باهاس .44

1-2-3-دستاوردهای باهاس 48

3-3-بررسی نمونه های داخلی .49

1-3-3-پردیس هنرهای زیبا 49

1-3-3-تاریخچه 49

2-3-3-فعایت های پژوهشی .49

3-3-3- امکانات آموزشی و پژوهشی .50

4-3-مدرسه ی چهار باغ .51

5-3-مدرسه ی ایرانشهر یزد 53

1-5-3-تاریخچه ی ساختمان دبیرستان .54

2-5-3-نوع بهره برداری و خصوصیت های بارز بنا .55

6-3-تحلیل دبیرستان ایرانشهر یزد 57

7-3-مدرسه قدسیه ی اصفهان 62

1-7-3-تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان 64

2-7-3- نتیجه گیری .65

فصل چهارم معرفی و تحلیل سایت

1-4-معرفی و تحلیل سایت.66

1-1-4-تحلیل بر اساس موقعیت قرار گیری .67

2-1-4-باد های منطقه.68

3-1-4-تابش نور خورشید69

4-1-4-شیب منطقه.70

فصل پنجم برسی محیط پیرامون طرح واقلیم

1-5-خصوصیات طبیعی و جغرافیایی 71

1-1-5-ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی 71

2-1-5-تقسیمات کشوری 71

2-5-ناهمواری ها 71

3-5-ویژگی های اقلیمی .72

4-5-مطالعات تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی .73

5-5-مطالعات سیاسی ، اقتصادی .74

6-5-ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر 75

1-6-5-جمعیت و تحولات آن در گذشته 75

7-5-سواد 76

8-5-نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان 77

9-5-نقشه ی دسترسی های استان همدان .78

10-5-نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر 79

11-5-تابش آفتاب .80

12-5-وزش باد .81

13-5-فرم ساختمان در اقلیم مناطق سرد .82

14-5-نتیجه گیری فصل .88

فصل ششم برنامه ی فیزیکی  

1-6-ریز فضا ها .90

2-6-محاسبه ی سرانه ی آموزشی .91

1-2-6-بخش اداری و خدماتی .91

2-2-6-سرانه ی اتاق اساتید 92

3-2-6-بخش آموزشی 92

4-2-6-جمعیت هیئت علمی .93

5-2-6-بخش آموزشی.95

6-2-6-کمک آموزشی 95

1-3-6-عمومی 97

2-3-6-خدماتی .98

3-3-6-بخش آموزشی 99

4-6-استاندارد ها .99

فصل هفتم معرفی طرح ( پلانها – نماها – مقاطع و پرسپکتیو )

فصل هشتم – سازه و تأسیسات

 1-8-تأسیسات 100

2-8-فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی100

3-8-تهویه .107

4-8-فاضلاب .109

5-8-سیستم اطفاء و اعلام حریق 109

6-8-سقف کاذب .110

7-8-انواع سقف کاذب .110

8-8-درز های انبساط و انقباض .111

9-8-آکوستیک 111

10-8-سیستم صوتی 112

11-8-تهویه ی مرکزی 112

12-8-نورپردازی و روشنایی سالن ها .113

13-8-سازه .115

14-8-ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی 115

منابع و مآخذ

1-9-منابع و مآخذ 116

پیوست : ضوابط و استاندارد ها

چکیده :

این پایانامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان ب ، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است.این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای که باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را که متضمن رشد، تکامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است که به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

 

کلید واژه : طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملای

  • مطالعات اولیه
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • انسان و فضا
  • تعلیم و تربیت در ایران باستان
  • اهداف از آموزش و پرورش
  • انواع آموزش
  • آموزش سنتی معماری
  • نتیجه گیری

 

تعداد صفحه :۲۱۶

قیمت : 14700تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***