دانلود پایان نامه ارشد: طراحی و مکان یابی کارگاه های صنعتی در شهرستان بابل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : طراحی و مکان یابی کارگاه های صنعتی (خدمات خودرویی مزاحم) در شهرستان بابل

دانشگاه آزاد اسلامی

 کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان پایان نامه:

طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی (خدمات خودرویی مزاحم) در شهرستان بابل

استاد راهنما :

علی اصغر اسماعیل پور روشن

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نگاهی به روند توسعه استقرار  صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این روند ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و و عملکرد نهادهای مختلفی است که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود است ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده است و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می شود تا به صنایع بزرگ . لیکن از آنجایی که فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری ، صرفا اقتصادی یا زیست محیطی یا کالبدی – فنی نبوده و نوعی برنامه ریزی محیطی و کالبدی ـ فضایی محسوب می شود ، با عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی ، زیست محیطی، کالبدی  فضایی و مدیریتی سر و کار دارد . لذا تعیین اینکه چه صنایعی و با چه شرایطی می توانند و باید در شهر مستقر شوند و چه صنایعی نباید و یا نمی توانند در شهر حضور داشته باشند ، همیشه موضوعی بحث برانگیز و پیچیده بوده است که نیاز به پژوهش و برنامه ریزی دارد. این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابل است . با توجه به پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده است لزوم گرداوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

1- مقدمه

در دوران انقلاب صنعتی مکان گزینی صنایع بر پایه عوامل طبیعی، ملاحظات اقتصادی و امکانات حمل و نقل انجام می گرفت اما با بروز عوارض منفی ناشی از توسعه صنعتی در شهرهای اروپا اقدام هایی به منظور نظارت بر توسعه صنایع و حفظ سلامت و بهداشت شهروندان آغاز شد. مفهوم منطقه بندی در شهرسازی، ابتدا در اوایل قرن بیستم در آمریکا و اروپا به وجود آمد ، ولی به عنوان یکی از اصول طرح های جامع شهری به سرعت در سراسر جهان گسترش پیدا کرد اساس منطقه بندی در آغاز بر جدایی سازی فعالیت های ناسازگار از جمله فعالیت های صنعتی از نواحی مسکونی استوار بوده اما در چند دهه اخیر این ضوابط متحول شده و به طور کلی بر مبنای سه دیدگاه عمده: 1) دیدگاه اقتصادی 2) دیدگاه کارکردی ( نظریه جداسازی صنایع ) 3) دیدگاه توسعه پایدار، با مفهوم ایجاد آشتی میان صنعت و شهر مطرح شد .

امروزه با تاکید بر دیدگاه سوم به جای سیاست های افراطی طرد صنایع از شهرها ، بیشتر سیاست هایی حمایت می شود که پیرامون تعدیل مشکلات ناشی از صنایع و انطباق هرچه بیشتر فعالیت آنها با نیاز اقتصادی ـ اجتماعی فضایی شهرها قرار دارد. از جمله این سیاست ها، علاوه بر سیاست گسترده نظام نظارت بر عملکرد صنایع ، می توان از ایجاد مجتمع های جدید صنعتی و تقویت طراحی شهری و تکامل معماری صنعتی یاد کرد.

در حال حاضر ، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در شهرهای کشور ما نیز استقرار نامناسب فعالیت های صنعتی در میان سایر کاربری های شهری می باشد به نحوی که فعالیت های این واحد ها موجب ایجاد انواع آلودگی و مزاحمت برای شهر و شهرنشینان شده و حل آن به برنامه ریزی و مدیریت در زمینه مکان یابی و ساماندهی صنایع نیاز دارد.

پایان نامه حاضر تحت عنوان طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل با هدف دستیابی به راهبردها و معیارهایی که به شناخت و طبقه بندی صنایع و خدمات خودرویی در شهر بابل از نظر آلودگی ومزاحمت ، انجام پذیرفته است و در پی طراحی مکانی برای استقرار این نوع خدمات در جایی که کمترین آلودگی و مزاحمت را برای ساکنین شهر فراهم اورد می باشد و رویکرد اصلی آن معطوف به شناخت سه جنبه اساسی زیر می باشد :

الف ـ شناخت جوانب اقتصادی – اجتماعی – کالبدی و زیست محیطی گسترش صنعت در شهر

ب ـ  تدوین روش ها و ارائه راهکارهای واقع بینانه جابجایی و ساماندهی صنایع

د-طراحی سایتی برای استقرار این نوع خدمات

2- بیان مسئله

نگاهی به روند توسعه استقرار  صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این روند ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و  عملکرد نهادهای مختلفی است که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود است ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده است و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می شود تا به صنایع بزرگ . نکته ای که باید به آن توجه شود این است که این مشاغل در دل بافت مسکونی شهر ایجاد شده و گسترش یافته و این گسترش به صورت پراکنده است و تجمیع لازم را ندارد و این امر مشکلات زیادی را برای ساکنان بافت مسکونی و کل شهر به وجود آورده که از جمله این مشکلات می توان به مواردی مانند ایجاد سروصدا ، سد معبر ، پخش ذرات ، بوی نامطبوع ، ایجاد دود و آلودگی های شیمیایی و. اشاره کرد.

علاوه بر مشکل پراکنده بودن صنایع و خدمات خودرویی مزاحم در درون شهر ،مکان گزینی غلط آنها در کنار دیگر کاربری ها بر بار این مشکلات افزوده است. به طوری که کارایی آنها را به شدت پایین آورده به عنوان مثال وجود کاربری تجاری-  صنعتی در کنار کاربری مسکونی ازرش زمین را در آن منطقه تحت تاثیر قرار می دهد.

با وجود همه مشکلاتی که کاربری صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آوردند هنوز اقدام مناسبی در جهت سامان دهی آنها صورت نگرفته است . تنها در سال های اخیر ، اقداماتی در زمینه انتقال آنها به بیرون از شهر انجام پذیرفته است. که بیشتر این مکان گزینی ها در روستاهای اطراف بابل صورت گرفته است که با وجود کاربری هایی مانند مسکونی وباغات اطراف آن این مکان گزینی طبق اصول و معیار های کاربری اراضی شهری نیست که این امر ضررورت سامان دهی فضایی صنایع و خدمات کارگاهی را در این شهر آشکار می سازد.

این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابل است . با توجه به پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده است لزوم گردآوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می شود.

3- ضرورت انجام تحقیق

پراکندگی ناموزون صنایع و خدمات کارگاهی در سطح محدوده مورد مطالعه ، مشکلات عدیده ای را سبب شده است. از جمله مسائلی که عامل ناسازگاری فعالیت های شهری محدوده مورد مطالعه بوده و وضرورت برخورد با این مساله را مطرح می کند می توان به مسایل زیر اشاره کرد :

ـ مسائل عارض بر کاربری های ناسازگار همجوار

ـ اختلال در سیما و منظر شهری

ـ مسائل جمعیتی از نقطه نظر اجتماعی ، اقتصادی ، روانی

ـ مسائل ترافیکی

ساکنان محلی به عنوان اصلی ترین بخش ذی نفع در محیط شهری ، از ناسازگاری فعالیت های شهر و مسائل ناشی از آن بسیار متاثر می شوند زیرا مجبور به زندگی در محیطی هستند که اصول و معیار های استقرار فعالیت در آن رعایت نشده است. بنابر این ساماندهی و استقرار مطلوب صنایع و خدمات خودرویی و مکانیکی از ضروری ترین برنامه های توسعه کالبدی است.

4- اهداف تحقیق

از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مساله یا مجهولی در ذهن محقق شروع می شود ، هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و به عبارتی حل مساله و یافتن پاسخ برای آن دانست .[1]

باتوجه به مشکلاتی که مکان گزینی نادرست صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آورده است مردم نیاز به تدابیری دارند که از بار این مشکلات بکاهند لذا هدف اصلی این تحقیق ، پیدا کردن و یافتن معیارها و راه حل هایی برای برطرف کردن این مشکلات است.

البته برای رسیدن به یک رویکرد مشخص و کاربردی ، چند نوع از صنایع و کارگاه های شهری مانند تعمیرگاه های خودرو ، صافکاری ها، تراشکاری ها وکارواش ها و مانند اینها که از فعالیت های مزاحم فراگیر شهر بابل محسوب می شوند برای مطالعه، مشخص و تدوین معیار ساماندهی و مکان گزینی برای آنها انتخاب شده است. با توجه به این مطالب اهداف عمده این تحقیق ، عبارت اند از:

ـ تحلیل وضعیت موجود کاربری اراضی شهری ناسازگار

ـ شناخت واحد های صنعتی و کارگاههاییکهدارای ناسازگاری با بافت شهری هستند و نیاز به انتقال دارند.

ـ تعریف صنایعیکهمیزانآلایندگیکمی دارند و می توانند با ارائه تسهیلات در محل استقرار یابند.

ـ دستیابییه الگوی سامان دهی صنایع و خدمات گارگاهی با معیار های مناسب

ـ ارائه پیشنهاداتی برایکاهشمشکلاتترافیکی محدوده مورد مطالعه

ـ ارائه الگوی راهبردی جهت مکانیابی صنایع مذکور

– طراحی مدلی جهت استقرار صنایع خدماتی مذکور

5- فرضیه ها

فرضیه ، توجیه و تبیین های حدسی معینی را در باره واقعیات عرضه می کند و پژوهشگران را در برسسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می کند. فرضیه ، یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مساله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کندو هم باعث استنتاج می شود.

اهم مشکلاتی که در رابطه با شهر بابل به نظر می رسد عبارت اند از:

1- مکان یابی و استقرار کنونیمراکز صنعتی – خدماتی در شهر بابل منطبق شرایط مطلوب زیست محیطی نیست.

2- واحد های صنعتی و خدماتی خودرویی که دارای ناسازگاری با بافت شهری هستند نیاز به انتقال دارند.

3- بین واحد های صنعتی و خدماتی خودرویی ناسازگار و مشکلات ترافیکی رابطه معنا داری وجود دارد.

4- بین وجود واحدهای صنعتی و خدماتی خودرویی ناسازگار و ناهمگونی منظر شهری رابطه معنا داری وجود دارد.

6- پرسش های تحقیق

مشکل اصلی صنایع و خدمات کارگاهی شهر بابل مکان گزینی غلط آنها است برای آنکه بتوانیم دلایل این مشکل را بیابیم باید به سوالات زیر پاسخ دهیم که عبارت اند از:

1- مکانیابی صنایع و خدمات کارگاهی شهر بابل تا چه میزان بر اساس معیار های بهینه کاربری اراضی می باشند؟

2- آیا واحد های صنعتی و کارگاهی ناسازگار با بافت شهری ، نیاز به انتقال دارند؟

3- آیا واحدهای صنعتی و کارگاهی باعث مشکلات ترافیکی در محدوده مورد مطالعه شده اند؟

4- آیا واحد های صنعتی و کارگاهی باعث ایجاد اختلال در سیما و منظر شهری شده اند؟

7- روش های تحقیق

در این پایان نامه از سه روش زیر برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است:

ـ روش کتابخانه ای

در روش کتابخانه ای ، با استفاده از کتب مربوط به مقولهطراحی و معماری و  برنامه ریزی شهری و استفاده از اطلاعات موجود به بررسی و تحقیق درباره این موضوع پرداخته شده است.

ـ روش اسنادی

روش اسنادی ، وسیله ای برای دست یابی به شناخت ریشه ای ابعاد موضوع مثل مفاهیم ، مقولات اساسی ، متغیرهای اصلی و غیره است. بدین ترتیب در این تحقیق ،علاوه بر فعالیت های اسنادی ، از نقشه ها و عکس های هوایی مربوط به شهر بابل که توسط مهندسین مشاور و تهیه گردیده و به عنوان نقشه پایه استفاده شده است در این پایان نامه از نرم افزار outo cad استفاده گردیده است.

ـ روش تحقیق میدانی

به منظور آشنایی عمیق تر با مسائل و وضعیت کالبدی و عملکرد فعالیت های صنعتی و از آنجا که همواره در اطلاعات و آمار ،کاستی    هایی مشاهده می  شود، لذا برای تکمیل این قسمت و مشاهده مستقیم محدوده مورد مطالعه و نیز انعکاس نقطه نظرات صاحبان مشاغل محدوده ،از این روش استفاده شده است. تکنیک های به کار گرفته شده عبارت اند از : تکمیل پرسشنامه های حضوری و مصاحبه در محدوده مورد مطالعه ، و ضمنا برای تهیه پرسش نامه از طیف لیکرت بهره گرفته خواهد شد.

[1]-حافظ نیا :1377 ،16

تعداد صفحه : 191

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***