سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
” M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان:
برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده
یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم می شود . در یک سیستم قدرت مجتمع عمودی، این زیر سیستم ها اغلب در مالکیت یک شرکت هستند . تجدید ساختار، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن است که تجهیزات انتقال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف کنندگان بالقوه یک دامنه گسترده ای از نظر انتخاب تامین کنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند.
با توجه به بحث تجدید ساختار در این پروژه ، مفاهیم و اصول اولیه تجدید ساختار ، مرور ی بر ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و روش های برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط های تجدید ساختار یافته بیان شده است. به دلیل رقابتی بودن محیط جدید ، چندین معیار و روش در مورد برنامه ریزی سیستم های قدرت بیان شده است. در ابتدا برنامه ریزی بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان برر سی شده است که اثر تسهیلات تولید در سیستم تجدید ساختار یافته، بر قابلیت اطمینان مصرف کننده ها تخمین زده می شود . در یک محیط رقابتی، شبکه انتقال نیز باید برای همه شرکت کنندگان در بازار امکان دسترسی آزاد به منظور خرید و فروش برق را فراهم نماید. لذا در ادامه، روشی مبتنی بر محاسبه LMP در خصوص توسعه شبکه انتقال بیان شده است. در نهایت برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط های رقابتی با اصلاح روشهای مرسوم در محیط انحصاری برای یک سیستم تست 6 باسه (سیستم Garver) مطرح شده است .استراتژی پیشنهادی، بر این مبنا است که اولاً یک بازار (تا حد امکان ) رقابتی کامل ایجاد شود و ثانیاً کمترین هزینه سرمایه گذاری ممکن را داشته باشد.
فصل اول
کلیات
1-1- هدف
یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم می شود . در یک سیستم قدرت مجتمع به طور عمودی، این زیر سیستم ها بوسیله یک شرکت مالکیت می شوند. در این مورد یک طراح سیستم قدرت نسبتاً به آسانی می تواند به همه اطلاعات مورد نیاز دسترسی یابد و تصمیم می گیرد که جهت در نظر گرفتن رشد بار همراه با قابلیت اطمینان مورد نظر، چه هنگام و در کجا تولید را اضافه کند یا خط و پست را تقویت کند و مصرف کنندگان نیز در خصوص خرید برقشان حق انتخاب چندانی ندارند.
تجدید ساختار ، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن است که تجهیزات انتقال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف کنندگان بالقوه یک رنج وسیع از نظر انتخاب تامین کنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند. دسترس پذیری یا عدم دسترس پذیری نه تنها به نوسانات در قدرت دیمان دی بستگی دارد بلکه همچنین به رقابت بین مالکان مختلف تولید نیز بستگی دارد . این شرایط جدید باعث می شود که امکان دستیابی به قابلیت اطمینان سیستم مشکل باشد به خصوص برای طراحان شرکت ، تعیین کردن اینکه بهترین پیشنهاد و قابلیت اطمینان چقدر باشد تا رضایت مشتریا ن مختلف را جلب کند . همچنین برای مصرف کننده ها نیز مشک ل است تا بهترین شرکت را از بین تامین کنندگان برق برای دریافت بهترین هزینه و قابلیت اطمینان انتخاب کنند.
شبکه انتقال نیز در بازار برق رقابتی نقش مهمی ایفا می کند. در یک محیط رقابتی ، شبکه انتقال باید برای همه شرکت کنندگان در بازار امکان دسترسی یکسان ر ا به منظور خرید و فروش برق فراهم نماید. به عبارت دیگر شبکه انتقال بایستی میدان مناسبی برای رقابت در بازار برق ایجاد کند. مدل های ارائه شده ، عمدت اً برای سیستم های قدرت در محیط انحصاری می باشند. بدیهی است این روش ها برای محیط های بازار رقابتی مناسب نیستند و بر اساس حداقل سازی هزینه ها و رعایت قیود فنی فرمول بندی می شوند، در محیط های انحصاری چون هزینه تولید هر یک از واحدها مشخص است بار به گونه ای بین واحدها تقسیم می شود که کمترین هزینه بهر ه برداری را داشته باشد. ولی در محیط های رقابتی میزان تولید هر واحد توسط آن واحد تولیدی و با توجه به قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش بازار مشخص می شود که به عوامل متعددی بستگی دارد و قابل پیش بینی نیست.
اگر ساختار شبکه انتقال از استحکام مناسبی بر خو ردار باشد پیشنهاد دهندگان قیمتها ، از نقاط دور و نزدیک در خرید و فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند و بدین وسیله از اعمال قدرت بازار توسط برخی از شرکت کنندگان که به صورت افزایش قیمت برق به دلیل ایجاد تراکم در شبکه انتقال بروز می کند ، جلوگیری می شود. لذا مسئله برنامه ریزی تو سعه انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده، مورد توجه قرار گرفته است.
2-1- تاریخچه
اگر چه صنعت برق در ابتدا و با احداث واحدهای کوچک وخصوصی تو لید برق، حیات خود را آغاز کرد اما به تدر یج و با درک اهمیت این صنعت روند دولتی شدن ( وبنابرین انحص اری شدن ) آن آغاز شد. بنابراین صنعت برق به عنوان یک صنعت یکپارچه و کاملاً انحصاری در اذهان شکل گرفت که هر کسی توان ورود به ا ین عرصه و انجام فعالیت در آن را نداشت. با همین ذهنیت بود که دولت ها
کنترل صنعت برق را در دست گرفتند به تدریج و با بروز مشکلاتی در اداره صنعت برق همانند ناتوانی دولت در تامین مالی مناسب برای این صنعت، نا کارایی سرمایه گذار ی و بهره بردار ی و . ، این سوال شکل گرفت که به چه نحوی می توان از پتانسیل بخش خصوصی در این صنعت استفاده کرد؟
هر چند برخی از شرکت های دولتی از عملکرد مطلوبی برخوردارند، اما اغلب شرکت های برق دولتی در کشورهای درحال توسعه عمل کرد بسیار ضعیفی از خود نشان داده اند. صنایع دولتی عموماً با مشکلات مشابهی که می توان به وجود کارکنان مازاد ، پایین بودن سود آوری و عدم نوآوری اشاره کرد. در ا ین صنایع قیمتها معمولا انعکاس دهنده هز ینه های دولت نیستند و نسبت به تغییرات تقاضا واکنش نشان نمی دهد. میانگین قیمتها غالباً کمتر از هز ینه های متوسط است که این امر موجب بروز بحرانهای مالی و نتیجه کاهش سرمایه گذاری، عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات می شود. مشتریان صنایع برق دولتی غالباً با قطع برق مواجه بوده و برخی از مشتریان بالقوه از اشتراک برق محروم نگاه داشته می شوند. از سو ی دیگر، قیمتهای نسبی که توسط گروههای مختلف مصرف کنندگان پرداخته می شود، غالباً منعکس کننده تفاوت در هزینه های تامین برق بر ای ایشان نیست. همچنین تلفات فنی نیز در این صنایع اغلب بیش از میزان قابل قبول است و فرآیند ارسال و جمع آوری صورت حساب مشتریان بسیار ضعیف و نا کارآمد صورت می پذیرد.
تجدید ساختار به تغییر قوانین و اعمال تشویق های اقتصادی دولتها برای کنترل و رشد فزاینده صنعت برق اطلاق می گردد. این امر که خصوصی سازی صنعت برق را در بخش های تولید و فروش در پی دارد در سال 1980 در شیلی، 1992 در آرژانتین و سپس بولیوی، پرو، گواتمالا، کلمبیا، السالوادر، پاناما، برزیل، مکزیک، اسکاتلند، ایرلند شمالی، نروژ، انگلستان ، اسپانیا ، هلند و بخش های از آمریکا به شیوه های مختلفی اجرا شده است.
درایران نیز از چند سال قبل برنامه هایی برای اجرای فرایند تجدید ساختار و ایجاد بازار برق تدارک دیده شده است. لیکن پیشنهاد تشکیل بازار برق در ایران به تغییراتی بر می گردد که در سال 1382 در ساختار برق کشور (تشکیل شرکتهای مادر تخصصی، پیش بینی تشکیل شر کت مدیریت بازار (مدیر شبکه)، تغییر نظام مبادلات و بودجه ای شرکتها ، حذف یارانه بین بنگاهی و.) پیش بینی شده بود. در همین راستا دستور العمل برای خرید و فروش رقابتی برق در بازار توسط شرکت مدیریت بازار (توانیر) تهیه شد که مقدمه ای برای تشکیل بازار برق در ایران است.
تعداد صفحه : 159
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*