سمینار ارشد رشته عمران: گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – حمل و نقل
عنوان:
گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی واقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
از دهه 1980 ، مهندسین حمل و نقل سعی برآن داشت هاند تا از سیست مهای حمل و نقل هوشمند به عنوان راهکاری مناسب در جهت از میان برداشتن معضلات اساسی مدیریت ترافیک بهره جویند و مشکلات آنرا به حداقل برسانند. در صورتی که اجرا و به کارگیری این سیست مها دارای توجیه اقتصادی نیز باشند، استفاده از این سیستم ها گسترش بیشتری می یابد. از این رو همواره این سئوال مطرح است که میزان مزایای به کار گیری این سیستم ها چقدر است؟ آیا منافع استفاده از این سیستم ها به اندازه ای است که استفاده از این سیستم ها دارای توجیه اقتصادی نیز باشد؟ در نتیجه جهت ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند نیاز به مدلی جامع می باشد تا بتوان این سیستم ها را به درستی ارزیابی نمود. این پایان نامه به ارائه مدلی به منظور مقایسه و کمی کردن منافع و هزینه ها پرداخته است. در این مدل منافع این سیستم ها با توجه به هدف بکارگیری و اجرای آنها کمی میگردد و سپس با استفاده از آنالیز منافع-هزینه ها با هزینه بکارگیری این سیستم ها مقایسه می گردد.
مقدمه:
از اساسی ترین پی شنیازهای افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعه صنعت در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن است. بنابر این یکی از اولین نمادهای ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان یک کشور وضعیت حمل و نقل آن است. هم اکنون در بسیاری ازکشورها، مشکلات حمل و نقل و ترافیک به یکی از چالش های مهم اجتماعی و ملی تبدیل و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. به طوری که دستیابی به حمل و نقل ارزان و ایمن و کارا به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاس تهای توسعه مورد تاکید است.
طی سال های متمادی، متخصصان حمل و نقل ساخت و ساز را هها و بزرگ راه ها را در کنار دیگر برنامه های رایج نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش تقاضا، تغییر کاربری زمین و. توصیه کردند. اما آنان متوجه شدند که ظرفیت ها و امکانات جدید در مدت کوتاهی توسط مصر فکنندگان بلعیده م یشود و در اثر مسابقه ایجاده شده بین ساخت راه و جاده با تولید اتومبیل های راحت و ارزان، تلاش های عمرانی کم اثر شده و ایمنی راه ها نیز مرتبا” در حال کاهش است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری های روز شرایط مناسب و ویژه ای را برای ایجاد ارتباط بی وقفه (On-line) بین کاربران، مسافران، تصمیم گیرندگان، مراکز مدیریت ترافیک فراهم ساخته است. بدین ترتیب امکان ایجاد یک مدیریت هوشمندانه و هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی شبکه حمل و نقلی فراهم آمد. بنابراین همراه با پیشرفت های حاصله در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک، توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان سیاست کلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته در بخش حمل و نقل مطرح گردید. بنابراین استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند جهت کاهش مشکلاتی نظیر آلودگ یهای زیست محیطی، خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، اتلاف زمان مسافران و. در اغلب کشورهای جهان مد نظر قرار گرفت. اما این سوال همواره مطرح است که میزان مزایای به کارگیری این سیستم ها و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز (هزینه استفاده از این سیستم ها) چه میزان می باشد؟آیا سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای این پتانسیل هستند که نیاز مدیران شبکه حمل و نقل و منافع سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از این سیستم ها را برطرف سازند؟ آیا استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای توجیه اقتصادی می باشد؟
فصل اول
کلیات
1-1- هدف
تراکم در راه ها و در پی آن افزایش زمان سفر و هزینه ه ای مربوطه، کاهش جاذبه در استفاده از حمل و نقل عمومی، تبعات زیست محیطی حمل و نقل و. روبرو هستند. به منظور کاهش معضلات ترافیکی، از دهه 60 میلادی ساخت هر چه بیشتر خیابان و جاده و بزرگراه در دستور کار تصمیم گیرندگان قرار گرفت. ولی مشکلات به طور کامل محو نشد و به تدریج برنامه ریزان حمل و نقل متوجه شدند که ظرفیت و امکانات جدید در مدت کوتاهی توسط مصرف کنند گان بلعیده میشود و همچنین افزایش این تسهیلات به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیتهای گسترده ای روبرو می باشد. بنا بر این به منظور غلبه بر مشکلات فوق و با توجه به اینکه دیگر حل محدودیتها با روشهای سنتی غیرممکن می باشد، با نیم نگاهی به پیشرفتهای حاصل در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک از دهه 1980، استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مورد توجه قرار گرفت. سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مجموعه سیستم هایی است که با استفاده از ابزارهای خودکار و برنامه ریزی بر روی آنها، برخی از عملیات کنترلی (کنترل جریان که در مقررات ترافیکی یا عوارضی و. ) و آمارگیری، اطلاع رسانی به رانندگان، برداشت اطلاعات و. را برای رفع مشکلات حمل و نقل ترافیک انجام میدهد. به عبارتی سیستمهای حمل و نقل هوشمند ابزارهای چند وجهی پیچیده ای هستند که از ترکیب فن آوریهای پیشرفته در کنار یکدیگر به وجود می آید و برای بهبود اوضاع حمل و نقل و ایجاد راه حل هایی جهت ارتقاء کیفیت زندگی به کار برده میشود و استفاده از سیستمهای حمل و نقل به معنی استفاده و به کار گیری تکنولوژی های نوین (از قبیل الکترونیک، ارتباطات و سیستمهای کنترل) به منظور ارتقاء سطح ایمنی، کارآیی و ارزانی در حمل و نقل میباشد. بنابراین مزایای استفاده از این سیستم ها بی نظیر و قابل توجه است با این وجود به منظور بهر هگیری از این سیستم ها مدیران و سرمایه گذاران حمل و نقل هزینه هایی را متصرف می شوند. بنابراین همواره این سوال مطرح است که مزایای به کارگیری این سیستم ها چیست و میزان به کارگیری مورد نیاز (هزینه استفاده از این سیستمها) چه میزان است؟ آیا مزایای به کارگیری این سیستم ها به اندازه ای است که بتواند پاسخگوی هزینه استفاده از این سیستم ها باشد؟ حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای برنامه های ITS چیست؟ آیا اجرای این سیستم ها دارای توجیه اقتصادی می باشد یا خیر؟
بنابراین ارزیابی میزان کمی سود و هزینه های ITS  ضروری می باشد تا اجرای این سیستم ها از لحاظ توجیه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این صورت م یتوان این سیستم ها را با سایر گزینه های موجود حمل و نقلی نیز مقایسه نمود. هدف از انجام این پایان نامه نیز ارائه مدلی به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های هوشمند شهری می باشد.
تعداد صفحه : 219
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*