سمینار ارشد رشته مکانیک: تحلیل تئوری و عددی مدهای واماندگی در پانل ساندویچی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

با عنوان : تحلیل تئوری و عددی مدهای واماندگی در پانل ساندویچی لانه زنبوری تحت بارهای ترکیبی در حالت استاتیکی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
عنوان :
تحلیل تئوری و عددی مدهای واماندگی در پانل ساندویچی لانه زنبوری تحت بارهای ترکیبی (محوری، پیچشی، خمشی) در حالت استاتیکی


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در این تحقیق مقدار عددی نیروی کمانش و فرورفتگی موضعی پوسته در هسته که باعث ناپایداری
تیر ساندویچی می شود، با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است . برای مدل سازی از نرم افزار انسیس
استفاده شده است. واماندگی ناشی از کمانش تحت تاثیر بارگذاری فشاری اتفاق می افتد . (ANSYS)
هنگامی که ضخامت هسته و مدول برشی آن به اندازه کافی بزرگ نباشد، تیر ساندویچی تحت تأثیر
بارگذاری فشاری دچار تغییر شکل در پوسته و هسته می شود. تیر ساندویچی با تکیه گاه ساده و هسته
ارتوتروپ فرض می شود. تغییر شکل تیر حاصل جمع تغییر شکل خمشی و تغییر شکل برشی است . تیر
علاوه بر نیروی محوری، تحت تأثیر گشتاور خمشی و بار عرضی قرار می گیرد. مقدار تنش و خیز دو سر
تیری که دچار واماندگی کمانش شده است، با تنش در حال ت بارگذاری ترکیبی مقایسه شده است .
مقایسه نتایج، صحت روش عددی را تأیید میکند.
همچنین مقدار تحلیلی نیروی کمانش و فرورفتگی موضعی پوسته در هسته که باعث ناپایداری تیر
ساندویچی می شود، با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است . برای تحلیل کمانش از تئوری کلاسیک
استفاده شده است. مقایسه نتایج، صحت روش تحلیلی را تأیید میکند.
مقدمه
سازه های ساخته شده از دو پوسته سفت و قوی که با یک هسته سبک از هم جدا شده اند، به عن وان
سازههای ساندویچی شناخته می شوند. یک تیر ساندویچی از دو ب خش اصلی تشکیل شده است . نخست
هستهی میانی که ضعیف و معمولاً حجیم اس ت. دیگری پوسته های واقع در دو طرف هسته که قوی و
معمولاً نازک هستند. معمولاً هست هی ضعیف میانی از جنس فوم یا لانه زنبوری می باشد و پوسته های
واقع در دو طرف هسته از کامپوزیت های مختلفی، ساخته می شوند. این ساختار به ظاهر ساده که به علت
شباهت ظاهریش با ساندویچ به همین نام خوانده می شود، مزیت ها و قابلیت های فوق العاده ای از خود
نشان می دهد.
یک س اختار ساندویچی، مقاومت بسیار بالاتری نسبت به تک تک اجزای خود دارد و از سبکی
فوق العاده ای نیز برخودار است . همچنین هزین هی نسبتاً پایینی داشته و به سرعت و سهولت می توان د در
ساخت وساز مورد استفاده قرار گیرد.
بعد از پروفیل های پالتروژن و محصولات تهیه شده به روش قالب باز، تیر های ساندویچی مه مترین
مورد استفاد هی کامپوزیت ها در صنعت ساختمان است. این محصولات در گذشته از طریق لایه چینی
دستی و روش قالب باز تهیه می شدند، اما امرو زه به مدد فرآیندهای ماشینی، سرعت و کیفیت تولید این
محصولات تا حد فوق العاده ای افزایش یافته است. همین مسئله موجب کاهش هزینه و افزایش استقبال از
این محصولات گردیده است.
فصل اول
مقدمه و تاریخچه کار
1-1) سازه های ساندویچی
سازه های س اخته شده از دو پوسته سفت و قوی که با یک هسته سبک از هم جدا شده اند، به عن وان
سازه های ساندویچی شناخته میشوند.
یک تیر ساندویچی از دو ب خش اصلی تشکیل شده است . نخست هست هی میانی که ضعیف و معمولاً
حجیم است . دیگری پوسته های واقع در دو طرف هسته که قوی و معمولاً نازک هستند. معمولاً هست هی
ضعیف میانی از جنس فوم یا لانه زنبوری می باشد و پوسته های واقع در دو طرف هسته از کامپوزیت های
مختلفی، ساخته می شوند. این ساختار به ظاهر ساده که به علت شباهت ظاهریش با ساندویچ به همین
نام خوانده می شود، مزیت ها و قابلیت های فوق العاده ای از خود نشان می دهد.
یک س اختار ساندویچی، مقاومت بسیار بالاتری نسبت به تک تک اجزای خود دارد و از سبکی
فوق العاده ای نیز برخودار است . همچنین هزین هی نسبتاً پایینی داشته و به سرعت و سهولت می تواند در
ساخت وساز مورد استفاده قرار گیرد.
بعد از پروفیل های پالتروژن و محصولات تهیه شده به روش قالب باز، تیر های ساندویچی مه مترین
مورد استفاد هی کامپوزیت ها در صنعت ساختمان است. این محصولات در گذشته از طریق لایه چینی
دستی و روش قالب باز تهیه می شدند، اما امروزه به مد د فرآیندهای ماشینی، سرعت و کیفیت تولید این
محصولات تا حد فوق العاده ای افزایش یافته است. همین مسئله موجب کاهش هزینه و افزایش استقبال از این محصولات گردیده است.
علاوه بر ساخت وساز، موارد استفاد هی زیادی از تیر های ساندویچی را در صنایع هوافضا، خودرو،
کشتی سازی و غیره می توان مشاهده نمود.
آنچه تیر های ساندویچی را به عنوان گزینه های مناسب در ساختمان سازی کشورهای جهان مطرح
ساخته است به شرح زیر است:
– سبکی فوق العاده
به علت استفاده از مواد سبک در هست ه، وزن به شدت کاهش می یابد. یک دیوار هی ساندویچی در
مقایسه با نمون هی مشابه سیمانی یا آجری گاه تا ۵۰ برابر سبک تر است . این مسئله به ویژه در سبک سازی
بنا، مقابله با زلزله و کاهش هزینهی زیرسازی بسیار مهم است.
– مقاومت بالا
علی رغم سبکی فوق العاده، این محصولات مقاومت فوق العاده ای در برابر انواع بارهای فشاری و
ضربه ای دارند . این تیر ها نیروی وارده را به خوبی جذب کرده و مقاومت بالاتری نسبت به چوب از خود
نشان می دهند. این مسئله در ساخت دیوار ه ها و سقف های کاذب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تعداد صفحه : 111
قیمت : شش هزار تومان

 
***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*