سمینار کارشناسی ارشد رشته پلیمر : کرنش در لوله های GRP

پایان نامه رشته پلیمر

با عنوان : کرنش در لوله های GRP

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر –پلیمر

عنوان :

کرنش در لوله های GRP

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 
چکیده
لوله های پلیمری تقویت شده الیاف شیشه GRP به علت مقاومت در برابر خوردگی های
شیمیایی ، نسبت مقاومت مکانیکی به وزن بسیار بالا و مرد توجه طراحان خطوط
لوله در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی قرار گرفته اند . این نوع از لوله ها برخلاف لوله
های فلزی دچار خوردگی نمی شوند اما عامل تخریب این لوله ها پدیده ای به نام خزش
1 می باشد لازم به ذکر است که پدیدیه خزش در لوله های فلزی در دما های بالاتر از یک
سو منقطه ذوب ظاهر می شود اما در لوله های پلیمری اعم از لوله های GRP پلی اتیلن
، PVC این پدیده در دمای محیط و با گذشت زمان می تواند باعث تخریب لوله گردد
به عبارت دیگر هنگامی که لوله های پلیمری تحت فشار داخلی و بار گذاری خارجی قرار
می گیرند پس از مدت زمان طولانی یک سری از مشخصه های مکانیکی آنها دچار تغییر
شده و نشست از جداره لوله به علت پدیده خزش صورت می گیرد . از ان رو عامل تعیین
کننده عمر مفید 2 لوله های پلیمری پدیده خزش می باشد 
لازم به ذکر است که عمر مفید یک لوله GRP در حدود 50 سال در نظر گرفته می شود در
نتیجه با آزمایشات و محاسبات تحلیل تنش برروی لوله ها پارامتر هایی جهت ارزیابی عمر
لوله استخراج شده و با اعمال این پار امتر ها در طراحی خطوط لوله GRP در حدود 50 سال
در نظر گرفته می شود در نتیجه با آزمایشات و محاسبات تحلیل تنش برروی این لوله ها
پارامتر هایی جهت ارزیابی عمر لوله استخراج شده و با اعمال این پارامتر ها در طراحی
خطوط لوله GRP می توان اطمینان حاصل کرد که در طی 50 ساله سرویس دهی خط
لوله پدیده شکست ناشی از خزش برای آن اتفاق نیفتد .
در استاندارد های بین المللی مربوط به لوله های GRP همچون استاندارد های API3
،ASTM ،BSI6،اعمال تست های دراز مدت بر روی لوله های GRP هر تولید کننده به منظور
احراز صلاحیت عمر مفید 50 ساله آنها و استخراج نتایج این آزمون ها جهت کلاسه بندی
نوع لوله و استفاده در طراحی خطوط ان نوع لوله ها الزامی می باشد در ادامه به بررسی
آزمایشات انجام شده خواهیم پرداخت .
تعداد صفحه :28
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*