علوم ارتباطات

پایان نامه ارشد:بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)

پایان نامه رشته :تولید سیما

عنوان : بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گروه هنرهای رسانه‌ای

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولید سیما

 

عنوان پایان نامه :

بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)


استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر عبدالله متقی زاده

تابستان 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

بررسی سبک زندگی به عنوان یک مقوله اجتماعی چند وقتی است که عرصه علمی و دانشگاهی داخل و خارج را به خود مشغول داشته است.سبک زندگی که نمود باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی افراد است بسته به نگرش‌های فکری جوامع مختلف متفاوت خواهد بود.
از آنجا که دین مبین اسلام دارای باور‌های غنی و باید ‌های استواری است، برای زندگی پیروان خود آدابی آورده است که جلوه‌های زیبا و معنا دار آن را در کردار و رفتار مؤمنان حقیقی می‌بینید.
ما در این پژوهش به مؤلفه‌های اخلاقی سبک زندگی دینی و نمود‌های اخلاقی آن پرداخته‌ایم و با مؤلفه‌های اخلاقی و ضد اخلاقی موجود در سریال مادرانه مورد بحث قرار دادیم.
سریال مادرانه یک سریال مناسبتی است که در ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش شد. این سریال شامل مؤلفه‌های اخلاقیِ خانواده‌های ایرانی مانند احترام به والدین، محبت، غیرت و . می‌باشد.
اما نتایج تحقیق نشان داد که این مؤلفه‌ها نمود چندانی در سریال مذکور نداشته‌اند. درحالیکه در نگرش دینی، زمانی آداب و رفتار دارای ارزش هستند که خدا را به عنوان مبدأ هستی در آغاز و به عنوان غایت هستی در پایان و به عنوان مدبر عالم هستی درطی انجام آن کار لحاظ کرد. اما یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توجه به ارزشهای الهی و مبدأ هستی در سریال مادرانه حضور چشمگیری نداشته است.
کلید واژه:
سبک زندگی، دینی، سلیقه، ادراک، نگرش، اخلاق، آداب
 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق1
1-1.                        بیان مسئله(طرح مسئله)2
1-2.                        ضرورت و اهمیت انجام پژوهش5
1-3.                        اهمیت تحقیق7
1-2-1.     سوالات اصلی7
1-2-2.     سوالات فرعی7
1-4.                        سوال تحقیق7
1-5.                        اهداف تحقیق8
1-4-1.     هدف اصلی8
1-4-2.     هدف فرعی8
1-6.                        فرضیه تحقیق8
1-7.                        کلید واژه ها تعریف مفاهیم8
1-6-1.     سبک زندگی8
1-6-2.     اخلاق9
1-6-3.     سلیقه9
1-6-4.     دین10
1-6-5.     مولفه های سبک زندگی10
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق11
2-1.   پیشینه تحقیق سبک زندگی12
2-1-1.    کتاب ها12
2-1-2.    پایان نامه ها19
2-1-3.    مقالات22
2-2.   دیدگاه متفکران غربی درباره سبک زندگی23
2-2-1.   دیدگاه جامع شناسانه23
2-2-2.   دیدگاه روانشاسانه24
2-3.   سبک زندگی26
2-3-1.     سبک زندگی به عنوان گروه بندی28
2-3-2.     سبک زندگی به عنوان «شاخصه» طبقه یا قشر اجتماعی29
2-4.   ارتباط مفهوم سبک زندگی با مفهوم و مقوله فرهنگ31
2-5.   مولفه های سبک زندگی33
2-3-3.    شاخصه های نظری37
2-5-1-1.       مطالعه ارزش ها37
2-5-1-2.       مطالعه هویت38
2-3-4.    شاخصه های عینی39
2-5-2-1.       الگوی مصرف و کالاهای مصرفی39
2-5-2-2.       الگوی تفریح40
2-6.   ویژگی های سبک زندگی40
2-7.   کارکردهای سبک زندگی42
2-7-1.    فهم زندگی42
2-7-2.    امکان پیش بینی42
2-7-3.    امکان کنترل43
2-8.   سلیقه43
2-9.   ادراک46
2-10.                   نگرش54
2-10-1. رابطه نگرش ایمانی با رفتار54
2-10-2. معانی زندگی در سبک زندگی دینی57
2-11.                    آداب69
2-11-1. تعریف آداب69
2-12. تفاوتهای آداب و اخلاق71
2-13.                   بررسی مولفه های اخلاقی(رفتاری)سبگ زندگی در سریال مادرانه72
2-13-1.                        تعریف خانواده74
2-13-1-1.                   محبت ورزی75
2-13-1-2.                   احترام گذاشتن در خانواده78
2-13-1-3.                   حسن خلق84
2-13-1-4.                   عیب پوشی86
2-13-1-5.                   مشورت کردن87
2-13-1-6.                   دوست و هم نشین90
2-13-2.    سرپرستی خانواده93
2-13-2-1.                   سرپرستی خانواده از سعادت مرد است94
2-13-2-2.                   کسب حلال95
فصل سوم: روش تحقیق98
3-1.                     روش تحقیق99
3-2.                     آداب ومولفه های اخلاقی مورد اشاره در این پایان نامه100
3-2-1. خانواده100
3-2-2. محبت101
3-2-3. حسن خلق101
3-2-4. عیب پوشی101
3-2-5. مشورت کردن101
3-2-6. کسب حلال102
3-2-7. دوست و هم نشین102
3-2-8. مسئولیت پذیزی102
3-2-9. صداقت102
3-2-10.                       صبر103
3-2-11.                       لجاجت103
3-2-12.                       بخشش و گذشت103
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق104
4-1.چکیده روایات سریال مادرانه105
4-2.نمودار روایی داستان109
4-3.مربع معنایی داستان111
4-4.بررسی مولفه های سبک زندگی اخلاقی به کارگرفته شده در زندگی مادرانه113
4-4-1. خانواده113
4-4-2. محبت114
4-4-3. حسن خلق(یا نبود اخلاق نیک)118
4-4-4. آبرو120
4-4-5. کسب حلال(دوری از مال حرام)122
4-4-6. دوست و هم نشین124
4-4-7. مسئولیت پذیری124
فصل پنجم نتایج تحقیق127
5-1.                     نتیجه گیری و جمع بندی128
5-2.                     بررسی سوالات تحقیق و فرضیه128
5-2-1.   سوال اصلی128
5-2-2.   سوالات فرعی129
5-3.فرضیه تحقیق130
5-4.نتایج تحقیق130
5-5.پیشنهاد ها و راهکارها132
فهرست منابع و مآخذ133

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  • بیان مسأله
  • ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
  • سؤالات تحقیق
  • کاربردهای انجام تحقیق و نام بهره وران از آن
  • اهداف تحقیق
  • فرضیه تحقیق
  • کلید واژه ها و تعریف مفاهیم

بیان مسأله

از آن هنگام که دانشمندان جامعه شناسی، توجه خود را به عناصر و ویژگی های موجود در شکل زندگی افراد معطوف نمودند زمان زیادی نمی گذرد. مقصود ابتدایی جامعه شناسان از مطالعه در سبک زندگی افراد توجه به طبقات اجتماعی آنان بوده، در دل این تحقیقات تعلق افراد به گروه های اجتماعی را مشخص می نمودند.
آنچه که در این نحو از مطالعات نظر جامعه شناسان را بر می انگیخت نحوه و شکل مصرف مردم بود. در حقیقت این دانشمندان در صدد بیان آن بودند که بگویند سبک زندگی بازگویی و بازنمایی افراد از موقعیت های اجتماعی خویش است. در این نگاه مصرف کالا نه یک نیاز اقتصادی بلکه پاسخی صریح به نیازهای فرهنگی افراد نیز می باشد. افراد با مصرف نمودن نوع خاصی از کالاها و با نشان دادن شکل خاصی از رفتار در مصرف کالاها، گروه ها و طبقات اجتماعی را شکل می دادند که مصرف در آن حرف اول را می زد. در این نگاه انسان با بکار گیری سبک خاصی از زندگی تلاش می کند تا منزلت اجتماعی خود را در تماس با بیگانگان به رخ آنان بکشد و از این رهگذار دوستان مورد نظر خود را یافته، کسانی که مانند او فکر نمی کنند را از خود براند. بنابراین عناصر و ویژگی هایی که در سبک زندگی یک فرد وجود دارد دارای نوعی انسجام و کلیت می باشد که وحدت درونی آن را می رساند. سبک زندگی افراد اگرچه متمایز بوده اما وجوه مشترکی که ما بین سبک های زندگی وجود دارد طبقات اجتماعی را به وجود می آورد. نتیجه آنکه سبک زندگی افراد هم عامل تعیین کننده ای برای تمایز طبقات اجتماعی است و هم شکل دهنده آن.
اما رفته رفته مفهوم سبک زندگی در عرصه علوم اجتماعی رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته از مطالعه طبقات اجتماعی در سطح تحلیل اجتماع به سطح تحلیل فرد ورود پیدا نمود. دیگر مراد از سبک زندگی افراد، طبقه و منزلت اجتماعی آنان نبود.
رویکرد جدید، مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای افراد را سبک زندگی دانسته و آن را شیوه زندگی می خواند که بر الگوهای فردی مطلوب از زندگی دلالت دارند. این تعریف جهان بینی، نگرش ها و ارزش ها، عادت ها و وسایل زندگی را در بر می گیرد.
سبک زندگی که دیگر راهی شد برای تعریف ارزشها و سنجش میزان تأثیر گذاری آن بر نگرش افراد، در نهایت بدنبال پیامدهای رفتاری حاصل از نگرش و ارزش رفت.
در این نگاه نگرش های متعدد ، سبک های متفاوتی را در مقابل زندگی آدمی قرار می دهند تا او بر اساس الگویی نانوشته در طول حیات مادی و زمینی خود دست به انتخاب های گسترده زند. شیوه بهره بردن از درآمد،چگونگی انتخاب پوشش، تعیین مدت زمان کارکردن، نحوه تغذیه، نوع کتاب هایی که برای خواندن انتخاب می کند،آهنگی که گوش می کند و.همه و همه بر اساس الگویی برخواسته از نگاه آدمی بر ارزش هاست.
زندگی دینی نیز که برخواسته از نظام ارزشی غنی می باشد، دارای چنان تأثیر عمیقی بر رفتار و کردار آدمی است که مهد تا لحد آدمی را فرا گرفته برای یک یک رفتارهای او برنامه ای منسجم و هماهنگ با نظام عالم هستی ارائه می دهد.
سبک زندگی دینی رفتارها و تظاهرات فردی و جمعی خود را از سه ساحت دین یعنی اعتقادات، اخلاقیات، و فروعات عملی دین می گیرد که هریک به صورت مؤلفه ای خاص بروز و ظهور می یابد.مؤلفه هایی که اگر بازشناسی شده و مطابق الگوهای کامل آن باز تعریف گردند قابلیت هماهنگ شدن با مقتضیات زمان را نیز دارند. در حقیقت با شناختن همین مؤلفه هاست که می توان محک و معیار مناسب برای سنجش رویکرد جامعه به دین را تبیین کرده و براساس آن هندسه فرهنگی موجود و مطلوب جامعه دینی را ترسیم نمود.
جامعه ای که الگوی رفتاری خود را تنها از نظام ارزشی دین نمی گیرد و بسیاری از مؤلفه های دیگر همانند تبلیغات،مد،اجتماعی شدن و. سبک زندگی او را تعیین می نمایند.
فارق از اینکه دین، خود خواهان زندگی براساس سبک دینی است و غیر آن را بر نمی تابد زمانی اهمیت رواج سبک های غیر دینی معین و مشخص می شود که بدانیم سبک ها نیز ارزش آفرین هستند و در نگرش انسان به زندگی اطراف تأثیر گذارند.این مسأله که آیا تکنولوژی های وارداتی خود ابزار انتقال فرهنگ ها هستند برای بسیاری از دلسوزان فرهنگی به دغدغده ای قدیمی بدل شده است حال آنکه شکل زندگی آدمی همان فرهنگی است که امروزه بسیاری آن را نه از دریچه نظریات دین بلکه از کانال مراودات اجتماعی و یا حتی از برند کالاهای مصرفی دریافت می کنند.این ارتباط دو سویه بین ارزشها و سبک زندگی است که اگر آگاهانه دنبال شود ارزشها هستند که سبک آفرین خواهند شد و در غیر این صورت سبک های زندگی از مبادی تاریک و نامشخصی اخذ خواهند شد که تنها لذات آنی ولی ناپایدار را بدنبال دارند.این داستان آنجا شکل جدی تری به خود می گیرد که استعمار زین پس قدرت خود را نه در لشگر کشی بلکه در تغییر ذائقه انسان ها دنبال می کند که منافع او را به شکل کم هزینه تر ولی پایدارتر تأمین کند.سرّ هزینه های بسیار استمعارگران در راستای راه اندازی بنگاه های تبلیغی به شکل بسیار گسترده را در همین نکته باید جست.
مصرف زدگی در ایران که رواج مصرف محصولات فرهنگی بیگانه (فیلم و موسیقی و.)به یکی از مصادیق بارز آن بدل شده بر مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی حال و حاضر مردم به شدت اثر گذاشته است. بسیاری دیگر آنگونه که پدرانشان می اندیشیدند نمی اندیشند و این تغییر در افکار نه از روی مطالعه و تحقیق بلکه در اثر واپس زدگی در مقابل مظاهر زندگی غربی حاصل شده است.
تغییر در نوع پوشش، میزان و شکل مصرف، موسیقی مورد علاقه مردم، تفریحات و سرگرمی های جذاب ، نوع تغذیه و بسیاری از دگرگونی های موجود – که دیگر نه پنهان و آهسته که از آن به شبیه خون تعبیر شود- عرصه حیات اجتماعی جامعه ما را تبدیل به جنگ تمام عیار فرهنگی نمود. جنگی که کشته های آن نه تنها ممدوح نیستند بلکه هلاک شدگانی مرگ آفرین هستند که جامعه را از حیات طیبه مورد نظر دین خالی و تهی می گردانند.
امروزه تلاش صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تولید سریال های مناسبتی را از آن رو باید ارزیابی نمود که فیلم و سریال قدرت بی بدیلی در ارائه سبک های زندگی دارند. سریال های مناسبتی سریال هایی هستند که هر ساله به مناسبت ایام مذهبی سال مانند رمضان و محرم از تلوزیون ایران برای سرگرمی و انتقال مفاهیم دینی پخش می شوند و بسیاری از آنان با استقبال خوب مردم نیز مواجه شدند. این امر مؤید آن است که مفاهیم دینی ظرفیت آن را دارند که در قالب هنرهای جدید جای خود را در زندگی مردم باز نمایند. در این سریال ها اگر مؤلفه های سبک زندگی به خوبی نشان داده شوند می توانند بهترین عملکرد برای تبلیغ ارزش های دینی را فراهم آورند. سریال مادرانه را نیز می توان از آن دست سریال های مناسبتی دانست که با بازی خوب بازیگرانش توانسته بود بخشی از مؤلفه های اخلاقی سبک زندگی دینی مانند احترام به والدین را به نمایش در آورد. بنابراین سزاوار است تا هنرمندان عرصه هنر های تصویری مخصوصا تلوزیون و سازندگان سریال های مناسبتی با توجه بیشتر به فقه الاوسط در دین _که همان اخلاق است_ که در زندگی دینی به گونه ای خاص سبک آفرینی می کند و بازشناسی آن به معیار مناسب شناخت جایگاه اخلاقی جامعه در دین دست یابند.
تعداد صفحه : 145
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***