پایان نامه ارشد برق قدرت: جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

M.SC پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق  قدرت

عنوان

جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده
هدف کلی شرکت های برق ارایه سرویس به مشترکین با قابلیت اطمینان بالا و هزینه پایین انرژی است این هدف ما را به یک تعداد استانداردهای مهندسی حفاظت هدایت می کند.
جایابی تجهیزات حفاظتی در نقاط استراتژیکی مدار، کیفیت توان و شاخص های قابلیت اطمینان را بهبود میبخشد. دراین پایان نامه یک مدل برنامه ریزی غیر خطی با متغیرهای باینری ارایه می دهیم که مسئله با وارد کردن جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی در فیدرهای اصلی و همه شاخه های جانبی شبکه های توزیع هوایی شاخص های قابلیت اطمینان، را بهبود می بخشد و سرویس به مشترکین با کیفیت بالا قابل اطمینان تر را فراهم می کند.
محدودیت های بررسی شده دراین مساله شامل محاسبات فنی و محدودیت اقتصادی مانند مسئله هماهنگی تجهیزات حفاظت سری، تجهیزات در دسترس، اهمیت فیدرها و توپولوژی (شکل) مدار الکتریکی می باشد. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل این مسئله پیشنهاد شده است. استفاده از اعداد باینری که صفر و یک می باشد محل تجهیزات حفاظتی (ریکلوزرد وسکشنالایزر و فیورد .) در نقاط از پیش تعیین شده مدار را نشان می دهد.
مقدمه
حفاظت از سیستم قدرت و تجهیزات بزرگ و کوچک آن یکی از مهمترین وظایفی است که باید به بهترین صورت انجام پذیرد تا ثبات و پایداری و فعالیت دائم سیستم تخمین شود این مساله به ویژه در سیستم توزیع انرژی الکتریکی که پیچیده ترین بخش در یک سیستم قدرت به شمار می آید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که از یک سو بیشترین اشتباهات و خطاها در سیستم توزیع رخ می دهد. و از سوی دیگر ارتباط نزدیک آن با مصرف کنندگان انرژی الکتریکی ضرورت عملکرد صحیح و مداوم آن را بیشتر می کند. عملکرد درست سیستم توزیع نه تنها به دقت طراحی آن بستگی دارد بلکه به تنظیم درست تجهیزات حفاظتی نیز بسیار وابسته است زیر این تنظیم درست و به هنگام باعث می شود که خطاها پدید آمده در سیستم توزیع به سرعت و با دقت برطرف شده و کیفیت و قابلیت اطمینان برق سانی بهبود می یابد.
1- هدف
به علت ساختار شبکههای توزیع، گستردگی در معرض عواملمحیطی بودن آنها بسیاری از خاموشیهای اعمال شده به مشترکین ناشی از حوادث این شبکه ها می باشد روش عیب یابی فعلی در شبکه های توزیع به علت عدم وجود تجهیزات حفاظتی و مانیتورینگ مناسب و نیز نبودن امکان کنترل از راه دور زمانبر بوده و به صورت سعی و خطا می باشد. این مسئله باعث برخی آسیب های احتمالی و جبران ناپذید بر تجهیزات شبکه یا مشترکین نیز می گردد و از طرفی گسترش روزافزون شبکه های توزیع موجب شده تا دیگر امکان استفاده از روش های سنتی نگهداری ، بهره برداری و حفاظت شبکه مسیر نباشد.
به همین دلیل سیستمی که بتواند شرکت های توزیع را به نظارت از راه دور و هماهنگ نمودن اعمال فرمان روی تجهیزات به صورت آنی و از فاصله دور قار نماید امر بدیهی و اجتناب ناپذیری باشد. که در واقع هدف نهایی بحث ارایه برق به مشترکین با قابلیت اطمینان بالا و کیفیت توان مناسب می باشد. که در این پایان نامه با توجه به موارد مذکور به بررسی جامع جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی نسل جدید پرداخته ایم.
2- پیشینه
برای موضوع جایابی تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع روشهای متعددی مطرح وارایه شده است که می توان به دو دسته، جایابی بهینه کلیدهای جدا کننده ( سکسیونرها) و جایابی تجهیزات حفاظتی تقسیم کرد. آقای Billinton در سال 1996 روش باز پخت فلزات (آبکاری فولاد) را برای تعیین مکان سکسیونرها بیان کرد [ 5]. به دنبال آن در سال 1997 روشی مبتنی بر تعویض شاخه برای مکان یابی سکسیونرها ونقاط مانور مطرح گردید. و همچنین در مراجع  در سالهای 1998 و 1999 از طریق جستجوی مستقیم و یکایک شماری، تعداد و مکان سکسیونرهای شبکه توزیع مشخص شده است. تا اینکه در سال 2002 نیز روشی مبنی بر جابجایی سکسیونرهای موجود در شبکه به منظور دستیابی به قابلیت اطمینان بهتر ارائه شده است.
اما در رابطه با جایابی تجهیزات حفاظتی، Soudi و Tomsovic در سال 1998 روشی برای جایابی تجهیزات حفاظتی با استفاده از برنامه نویسی باینری مطرح کرد. و در سال 2002 موضوع جایابی
تجهیزات حفاظتی با ارایه یک روش ابتکاری با هدف بهبود قابلیت اطمینان بیان شده است. با توجه به اهمیت موضوع روشها مختلفی در رابطه با جایابی با استفاده از تکنیک های نوین و ریاضیات پیشرفته مطرح گردیده است که از جمله آنها در سال 2004 روشی مبنی بر برنامه ریزی غیر خطی و الگوریتم ژنتیک جهت تخصیص بهینه تجهیزات حفاظتی مطرح و ارایه شده است.
در کشور ما از سال 2002 موضوع جایابی تجهیزات مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد بطوریکه در مراجع با عنوان مکان یابی بهینه کلیدها و سکسیونرهای سیستم توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعریف و ارایه شده است. و نیز در مرجع در سال 2003 یک روش ابتکاری برای جایگذاری کلیدها با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی و متغیر دودویی ارایه شده است.
تعداد صفحه : 107
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*