پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

      دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع :

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

استاد راهنما :

جناب آقای مهدی سلیمی

استاد مشاور :

جناب آقای هدایت اله بیضائی

سال تحصیلی : 1392-1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده.1

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه3

مبحث اول – نوع تحقیق.3

مبحث دوم – اهداف تحقیق4

مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن.4

مبحث چهارم – سابقه تحقیق.5

مبحث پنجم – سوالات تحقیق.6

مبحث  ششم – فرضیه های تحقیق6

مبحث هفتم – روش انجام تحقیق7

مبحث هشتم – قلمرو تحقیق7

فصل دوم – جعل اسناد سجلی

مبحث اول – سند.9

گفتار اول – ادله اثبات دعوی10

گفتار دوم – تعریف سند14

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن16

گفتار چهارم – اسناد هویتی25

گفتار پنجم – اسناد سجلی26

مبحث دوم – جعل سند38

گفتار اول – تاریخچه جعل.38

گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل.40

گفتار سوم – طرق مختلف جعل42

گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی43

گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی.59

مبحث سوم – استفاده از سند مجعول.59

فصل سوم – جرائم علیه اموال و مالکیت متاثر ازجعل اسناد سجلی

مبحث اول – کلاهبرداری.64

گفتار اول – تعریف کلاهبرداری64

گفتار دوم – عناصر تشكیل دهنده كلاهبرداری.66

گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری.68

گفتار چهارم – انواع كلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول70

گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی .74

گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی.74

گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی76

گفتار هشتم – میزان تخفیف 77

مبحث دوم – سرقت.78

گفتار اول – تعاریف78

گفتار دوم – اركان جرم سرقت79

گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه های مختلف سرقت.83

گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چکهای مسروقه با استفاده از اسناد سجلی جعلی.85

مبحث سوم – خیانت در امانت85

گفتار اول – تعاریف.86

گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت88

گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت92

گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی.94

گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی.95

مبحث چهارم – صدور چك پرداخت نشدنی95

گفتار اول – تعاریف.96

گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک.97

گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی97

گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی.99

گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت100

گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت.100

نتیجه گیری102

فهرست منابع107

چكیده انگلیسی110


چکیده :

اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی،  شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با  وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارك قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( كلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتكبین جرایم مذكور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملكردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.

واژگان کلیدی : اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :118 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***