جغرافیا

 پایان نامه نقش مدیریت محلی در توسعه گردشگری روستاهای شهرستان صومعه سرا

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         رشته: جغرافیاو برنامه ریزی روستایی   عنوان:  نقش مدیریت محلی در توسعه گردشگری روستاهای شهرستان صومعه سرا   تابستان 94 فهرست چکیده 1 مقدمه. 2 1-1- بیان مسئله وضرورت تحقیق 3 1-2- […]

جغرافیا

پایان نامه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور بخش علوم اجتماعی مرکز رضوانشهر صدوق استان یزد پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه علمی جغرافیا عنوان پایان نامه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو اسفند ماه 92 چکیده: بافتهای قدیمی و مساله دار نیازمند به حرکتی کنترل شده در […]

جغرافیا عمران

پایان نامه طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشکده مهندسی عمران و نقشه ­برداری پایان نامه به عنوان یکی از الزامات جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم­های اطلاعات مکانی عنوان:   طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر شهریور 1394   چکیده امروزه گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع […]

جغرافیا

پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی گردشگری فرهنگی در شهرستان فومن

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه جغرافیا پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « A . M »   در رشته جغرافیا و  برنامه ریزی توریسم   عنوان تحلیل و برنامه ریزی گردشگری فرهنگی در شهرستان فومن   زمستان 1391   فهـرسـت مطـالـب عنـوان                                                                                                                            صفحـه فصـل اول: کـلیـات تـحـقیـق 1-1- مقدمه 2 […]

جغرافیا

پایان نامه ارزیابی و سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی                          واحد کرمانشاه                                    دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)   عنوان: ارزیابی و سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه   شهریور ماه 1394   فهرست مطالب عنوان                                                                                     […]

جغرافیا

پایان نامه تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور بخش علوم اجتماعی مرکز رضوانشهر صدوق استان یزد پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گروه علمی جغرافیا عنوان پایان‌نامه: تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان بهار: 94   چکیده عدم تعادل در نظام بخشایش جمعیت در ایران و تصویر نامناسب سیمای اسکان و استقرار […]

جغرافیا

پایان نامه ارزیابی پتانسیل­های گردشگری پایدار در شهر کرمانشاه با استفاده از مدلSWOT

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی                             واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)     عنوان: ارزیابی پتانسیل­های گردشگری پایدار در شهر کرمانشاه با استفاده از مدلSWOT   بهمن ماه 1393   فهرست مطالب   چكیده:. 1 فصل اول: […]

جغرافیا

پایان نامه تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت دانشكده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایان نامه جهت اخذ مدرک كارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی   عنوان: تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران   آبان 1394 فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه چکیده 1 مقدمه 2 فصل اول: کلیات تحقیق […]

جغرافیا

پایان نامه تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشكده تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا     پایان نامه دوره كارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی   موضوع: تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران   زمستان1393     فهرست مطالب                                                                                                                          صفحه چکیده                                                                                       1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1– بیان […]

جغرافیا

پایان نامه ارزیابی و رتبه­ بندی توان­های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (M.A)     عنوان: ارزیابی و رتبه­ بندی توان­های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه   شهریور  1394   فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه چکیده 1 فصل اول : کلیات تحقیق 1- […]

جغرافیا

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور دانشکده علوم انسانی نام مرکز رشت   پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا   عنوان پایان نامه: بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل   دی ماه 1393 چکیده هویت و ایجاد هویت در شهرها […]

جغرافیا

پایان نامه تحلیل سینوپتیکی و آماری تگرگ در شهرستان سنندج

 پایان نامه رشته جغرافیا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه خوارزمی دانشکده ی علوم جغرافیایی پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته ی جغرافیای طبیعی –  اقلیم شناسی کاربردی                                                                  عنوان: تحلیل سینوپتیکی و آماری تگرگ در شهرستان سنندج نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93   چکیده تگرگ قطره‌های یخ‌بسته باران است […]

جغرافیا

پایان نامه تهیه تقویم آب و هوا و گردشگری روزانه جزیره کیش

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی مرکز بین الملل کیش   پایان نامه  برای دریافت کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) گروه جغرافیا   عنوان پایان نامه : تهیه تقویم آب و هوا و گردشگری روزانه جزیره کیش اسفند 1393     […]

جغرافیا

پایان نامه تهیه تقویم آب و هوا و گردشگری روزانه جزیره كیش

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی مرکز بین الملل كیش   پایان نامه  برای دریافت کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) گروه جغرافیا   عنوان پایان نامه : تهیه تقویم آب و هوا و گردشگری روزانه جزیره كیش اسفند 1393     […]

جغرافیا

پایان نامه مدیریت و توسعه گردشگری در مشهد با تاکید بر توسعه گردشگری سلامت ( طراحی سایت پلان گردشگری سلامت )

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا   پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته جغرافیا                                گرایش برنامه ­ریزی گردشگری   عنوان مدیریت و توسعه گردشگری در مشهد با تاکید بر توسعه گردشگری سلامت ( طراحی سایت پلان گردشگری سلامت )   تابستان 1394 فهرست عناوین چکیده 1 فصل اول […]

جغرافیا

پایان نامه تحولات جمعیتی شهر کرج

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی پردیس بین الملل   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری   عنوان پایان نامه: تحولات جمعیتی شهر کرج ( با تأکید بر مهاجرت از سال 1375 تا 1390)            بهمن 1393 چکیده موضوع این پایان نامه شناخت تحولات […]

جغرافیا

پایان نامه ارشد درباره:مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

پایان نامه رشته :جغرافیا و برنامه ­ریزی توریسم عنوان : مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

جغرافیا

دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه­ ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

پایان نامه رشته :جغرافیا وبرنامه­ ریزی توریسم عنوان : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

جغرافیا

دانلود پایان نامه : برنامه ریزی توسعه گردشگری در شهر صد دروازه با تاكید بر آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی

دانلود متن کامل پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری در شهر صد دروازه با تاكید بر آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی

جغرافیا

دانلود پایان نامه : برنامه ریزی توسعه گردشگری در شهر صد دروازه با تاکید بر آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی

دانلود متن کامل پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری در شهر صد دروازه با تاکید بر آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی

جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی جایگاه شهرهای کشاورزی و کشاورزی شهری در توسعه شهری

 دانلود متن کامل پایان نامه ارزیابی جایگاه شهرهای کشاورزی و کشاورزی شهری در توسعه شهری

جغرافیا

دانلود پایان نامه : تأثیرگسترش پیاده ‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه)

پایان نامه رشته : جغرافیا عنوان : تأثیرگسترش پیاده‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه)

جغرافیا

پایان نامه جغرافیای سیاسی :بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

 دانلود متن کامل پایان نامه

جغرافیا

دانلود پایان نامه:ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

پایان نامه رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش :برنامه ریزی شهری عنوان : ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

جغرافیا معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد: پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

پایان نامه عنوان :  پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نقش امنیت در توسعه گردشگری در شهرستان رشت و تاثیر آن بر اشتغال

پایان نامه رشته :جغرافیا گرایش :جغرافیا و برنامه ریزی توریسم عنوان : تحلیل نقش  امنیت در توسعه گردشگری در شهرستان رشت و تاثیر آن بر اشتغال

جغرافیا

پایان نامه ارشد: ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی

پایان نامه رشته :جغرافیا گرایش : برنامه ریزی شهری عنوان :ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی

جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد:روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

پایان نامه رشته :جغرافیا گرایش : برنامه ریزی شهری عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

جغرافیا

پایان نامه ارشد:راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

پایان نامه رشته :جغرافیا گرایش :برنامه ریزی توریسم عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

جغرافیا

پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

پایان نامه رشته :جفرافیا عنوان : راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابنموردی دو راهی لتاک تا دریاسر

جغرافیا

پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

پایان نامه رشته :جغرافیا عنوان : راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل