روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه   پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رسته مشاوره و راهنمایی عنوان : بررسی رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با تعهد زناشویی سال تحصیلی 1393 – 1394       فهرست مطالب عنوان                                                                                         صفحه چکیده.1 1-فصل […]

دسته بندی نشده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده مدیریت پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) رشته مدیریت آموزشی عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی                             (مورد مطالعه : دبیرستان های شهرستان گرمسار در سال تحصیلی 1391-1392) زمستان 1392     مقدمه با توجه به شرایط پیچیده و […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رویکردهای مطالعه با هیجان­های تحصیلی مربوط به یادگیری

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی                        واحد کرمانشاه                       دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشیM.A.   عنوان پایان نامه: بررسی رابطه رویکردهای مطالعه با هیجان­های تحصیلی مربوط به یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه   تابستان 1393     فهرست مطالب عنوان                                                     […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه هوش معنوی با مهارت های ارتباطی کارکنان

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم تربیتی     پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی    دانشگاه بوعلی سینا عنوان:   بررسی رابطه  بین هوش معنوی با مهارت های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 92-1391     30 دی1392   […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی   بخش علوم تربیتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی   بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های روزانه وشبانه‌روزی شهرستان رفسنجان   بهمن ماه 1393       فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه فصل اول کلیات پژوهش. 1 1-1 مقدمه […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه بین شیوه تصمیم گیری مدیران با مشارکت معلّمان

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی               واحد مرودشت   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی   عنوان بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران با مشارکت و خلاقیت معلّمان در مدارس متوسطه شهر سمیرم در سال تحصیلی 89-88     دیماه […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و میزان آمادگی دبیران  

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عنوان: «بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و میزان آمادگی دبیران  برای پذیرش تغییر در دبیرستانهای شهرستان چهار دانگه»   تابستان 93     فهرست مطالب                                                                                                 صفحه چکیده 1 فصل […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم تربیتی (گروه مدیریت آموزشی) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی عنوان: بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران دخترانه شهرستان گرمسار سال تحصیلی94-93 د پاییز 1393     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحه   […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان   دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی مشاوره پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A“ گرایش :مشاوره خانواده   عنوان بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار   بهار 1393     فهرست […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه بین سلامت سازمانی با اخلاق حرفه ای

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم تربیتی     پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی   عنوان:  بررسی رابطه بین  سلامت سازمانی و یگانگی فرد – سازمان با اخلاق حرفه ای  از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول آموزش و پرورش  شهر همدان […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی دیدگاه معلم های دورۀ ابتدایی شهر رامسر

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر   موضوع: بررسی دیدگاه معلم های دورۀ ابتدایی شهر رامسر دربارۀ عامل های تأثیرگذار بر رضایتمندی شغلی آنان                                                      تابستان 1392     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                    صفحه فصل اول مقدّمه .2 بیان مسأله .2 ضررورت واهمیت تحقیق 4 هدفها .5 فرضیات5 تعاریف […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت   پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکتری رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش عنوان بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی کودک در نظام آموزشی ایران   شهریور  ۱۳۹۳     فهرست مطالب چکیده […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه تاثیر دوره های آموزشی تربیت مربی پیش از دبستان

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی                                                       دانشگاه آزاد اسلامی                                                                        پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت آموزش         موضوع: بررسی تاثیر دوره های آموزشی تربیت مربی پیش از دبستان بر ایجاد صلاحیتهای مربیان مراکز پیش دبستانی در شهر بندرعباس   سال تحصیلی 1394–1393       فهرست مطالب […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه آموزش‌های مهارت زندگی بر کاهش گرایش به مواد مخدر

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار     دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی     عنوان: بررسی تأثیر آموزش‌های مهارت زندگی بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهرستان پاکدشت     سال تحصیلی: 1388-89     فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر محیط یادگیری تلفیقی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) عنوان: بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر محیط یادگیری تلفیقی (تعاملی – تجربی) بر میزان سواد سلامت دانش آموزان     زمستان 1393       عنوان صفحه تشکر و قدردانی […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه نرم افزارهای تشخیص صدا بر یادگیری زبان انگلیسی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی‌ارشد رشته تکنولوژی آموزشی(M.A)     عنوان بررسی اثربخشی نرم افزارهای تشخیص صدا بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان  دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه   بهمن 1392     فهرست مطالب عنوان                                                                                                  شماره صفحه چکیده 1 فصل اول […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه آسیب شناسی اخلاق حرفه ای معلمان ابتدایی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی   گرایش :  برنامه ریزی آموزشی   عنوان :آسیب شناسی اخلاق حرفه ای معلمان ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان ملارد                                                                                             زمستان     1391       فهرست مطالب   عنوان                                                                                                       صفحه   فصل […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه الگوی ارتباطی قرآن مجید و دلالت‌های تربیتی آن 

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش علوم تربیتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تاریخ فلسفه آموزش و  پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی   الگوی ارتباطی قرآن مجید و دلالت‌های تربیتی آن        شهریور ماه 1393       عنوان                                                                                                                      صفحه فصل اول: […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارزیابی مدیریت کلاسی از منظر توجه به مهارت اجتماعی

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدلامرد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)   گرایش: تحقیقات آموزشی عنوان : ارزیابی مدیریت کلاسی از منظر توجه به مهارتهای اجتماعی در مدارس ابتدایی اشکنان در سال تحصیلی 94-1393   خرداد ماه 1394     فهرست مطالب عنوان                       صفحه چکیده .1 فصل اول : […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت ­های پیش از ازدواج

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره   پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)   عنوان: اثربخشی آموزش مهارت ­های پیش از ازدواج بر ملاک ­های همسرگزینی و رشد فردی دختران مجرد   زمستان 1393     فهرست مطالب عنوان                                                                                 صفحه چکیده. […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد خانواده

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی     عنوان: اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد خانواده و زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره   آبان ماه1393     فهرست مطالب                                                                                                                          صفحه چکیده 1 فصل […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر صمیمیت زناشویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره خانواده عنوان اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر صمیمیت و تعارضات زناشویی تابستان 1393       فهرست عنوان                                                                                                                            صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه. 3 بیان مسأله. 6 اهمیت و […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مشاوره خانواده عنوان: اثر بخشی آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی   شهریور 1393       فهرست مطالب  عنوان                                                                                                                                            شماره صفحه چکیده.1 فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه: .3 […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته تکنولوژی آموزشی    (M.A) عنوان : ا ثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال در بهبود عملکرد مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر دوره ابتدایی شهر صحنه شهریور 93       فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحه فهرست مطالب ز فهرست جدول ل فهرست نمودار […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

 دانلود پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)   عنوان :  مقایسه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق با زنان عادی شهرکرمانشاه   آبان ماه 1393       فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه چکیده.1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله.3 […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه راهبردهای تنظیم هیجان

 دانلود پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه خوارزمی(پردیس بین الملل کرج) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه روانشناسی بالینی     پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی بالینی     نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و نشانگان افسرده وار زنان مبتلا به سرطان سینه     ۱۳۹۳ […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری در نشانه‌های وسواسی

 دانلود پایان نامه رشته  روانشناسی   عنوان: نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری و عواطف مثبت و منفی در نشانه‌های وسواسی جبری: مبتنی بر مدل سه عاملی اصلاح شده‌ی   زمستان 1392     فهرست مطالب فصل اول (کلیات پژوهش) 1-1)مقدمه. 1 1-2) بیان مسأله. 3 1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش. 11 1-4) اهداف پژوهش. 13 1-4-1) هدف […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه نقش سرمایه­ روان­شناختی در پیش بینی افسردگی

 دانلود پایان نامه رشته  روانشناسی دانشکده­ی روانشناسی و علوم تربیتی پایان ­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روانشناسی بالینی عنوان نقش سرمایه­ اجتماعی و روان­شناختی در پیش بینی وقوع و عدم افسردگی غیر بالینی بهمن90       فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش 1- مقدمه. 1 1-2- بیان مسأله. 3 1-3- ضرورت […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه نقش سبک فرزندپروری در پیش بینی مهارت های اجتماعی

 دانلود پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی عمومی   عنوان: نقش سبک های فرزندپروری در پیش بینی مهارت های اجتماعی دانش آموزان آهسته گام شهر کرمانشاه   بهار 1393     فهرست مطالب فهرست                                                                                                 عنوان صفحه فصل […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه شدت علایم افسردگی بین داوطلبین آزمون سراسری

 دانلود پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. گرایش: روانشناسی عمومی عنوان: مقایسه سطح AQ و شدت علایم افسردگی بین داوطلبین موفق و نا موفق به قبولی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه های دولتی روزانه ایران در سال […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی رفتاری

 دانلود پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A)) عنوان: مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی /بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار     زمستان 1393     فهرست مطالب چکیده : 1 فصل اول کلیات پژوهش. 2 1-1مقدمه : 3 1-2 […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه سبک دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی نوجوانان

 دانلود پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران) دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ، رشته روانشناسی عمومی   عنوان:   مقایسه سبک های دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی نوجوانان دختر و پسرساکن مراکز بهزیستی و در خانواده     سال […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه مقایسه دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر

 دانلود پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته روانشناسی بالینی موضوع مقایسه دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیر منطقی در زنان نابارور و بارور نیمسال تحصیلی 94-93       فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: عملیات پژوهشی 2 […]