دسته: عمران

منبع پایان نامه :مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

مقدمه

وقوع خرابی پیشرونده در سازه‌ها در هنگام زلزله و حتی در یک انفجار نزدیک به سازه به چالشی مهم تبدیل شده است. خرابی پیش‌رونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه‌ای منجر به شکست اعضای مجاور آن و فروریزش‌های اضافی در ساختمان می‌گردد.

بطور کلی ساختمان‌ها برای شرایط بارگذاری با احتساب انفجارهای گاز، انفجارهای بمب،  برخوردهای وسایل نقلیه، طوفان، گردباد و از این قبیل بارها طراحی نمی‌شوند. ازاینرو زمانی که ساختمان‌ها در معرض چنین بارهای غیرمعمولی قرارمی‌گیرند،  ممکن است متحمل آسیب‌های بزرگی شوند [۱].

مثال ها از سازه هایی که خرابی پیشرونده به صورت جزیی یا کامل در آنها اتفاق افتاده است، اندک و کم سابقه است و درواقع توجه جامعه مهندسی بعد از انهدام بخشی از ساختمان مشهور آپارتمانی رونان پوینت[۱] در لندن در سال ۱۹۶۸ به این موضوع معطوف شد و بعد از حادثه ی انهدام ساختمان‌های تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بود که چندین کمیته استاندارد سازی برای بهبود استانداردهای روش های طراحی در برابر خرابی پیشرونده شروع بکار کردند و توجه ویژه­ای به  بحث خرابی پیشرونده در ساختمان های با اهمیت بیشتر، صورت گرفت و از آن تاریخ به بعد بارگذاری ویژه ی خرابی پیشرونده در طراحی ها لحاظ گردید و لازم دانسته شد که ساختمان‌ها باید طوری طراحی شوند که بتوانند خرابی موضعی را با یکپارچه‌کردن اعضای سازه‌ای، بهبود بازپخش انرژی و توزیع مجدد بارها (با ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال بار) محدود نموده و در مقابله با بارهای غیرمعمول مقاومت کنند [۱].

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

۱-۲- تعریف مساله

بطور کلی ساختمانها برای شرایط بارگذاری خاص مانند انفجار، آتش سوزی و . . . طراحی نمیشوند و حتی زمانی که برای بارگذاری باد و یا زلزله طراحی می گردند، تمهیدات درست و کاملی برای حالت گسیختگی های موضعی در نظر گرفته نمی­شوند از اینرو ساختمان ها زمانی که در معرض چنین بارهایی قرار میگیرند، ممکن است دچار آسیب های جدی شوند [۱].

خرابی پیشرونده می تواند بخاطر خطراتی چون (انفجار، ضربه اتومبیل و آتش سوزی و…..) یا خطراتی طبیعی چون زلزله باشد. نیروی زلزله می تواند نیروهای جانبی و تنش های پرقدرتی را ناشی شود. تاثیر این بار می تواند اعضای سازه ای را بیش از حد بارگذاری نماید که در نهایت به از دست رفتن یک یا چند عضو باربر منجر شود و امکان دارد که باعث خرابی اعضای سازه‌ای بیشتری شود. مشاهده خسارات زلزله در زمین لرزه­های گذشته نشان می دهد که بارهای لرزه‌ای می تواند سبب خساراتی شود که باعث از دست رفتن تکیه گاه ها شود و خرابی اولیه المان­های سازه­ای می تواند به دیگر اعضای باربر در مسیر های مختلف گسترش یابد.

این پدیده همچنین می‌تواند برای سازه‌های طراحی ‌شده بر اساس آئین‌نامه‌های جاری حین رخداد زلزله های شدید نیز مشکلاتی را بوجودآورد و حتی منجر به ویرانی کل سازه گردد. به عبارت دیگر،  هر گونه ضعف در طراحی و یا اجرای المان های سازه ای ممکن است باعث بوجود آمدن پدیده خرابی پیشرونده در سازه‌ها حین بارگذاری لرزه ای نیز گردد. لذا مطالعه و بررسی تأثیر این پدیده در سازه­ها ضروری به‌نظر می‌رسد [۲].

۳-  Ronan Point

مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

مقدمه

وقوع خرابی پیشرونده در سازه‌ها در هنگام زلزله و حتی در یک انفجار نزدیک به سازه به چالشی مهم تبدیل شده است. خرابی پیش‌رونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه‌ای منجر به شکست اعضای مجاور آن و فروریزش‌های اضافی در ساختمان می‌گردد.

بطور کلی ساختمان‌ها برای شرایط بارگذاری با احتساب انفجارهای گاز، انفجارهای بمب،  برخوردهای وسایل نقلیه، طوفان، گردباد و از این قبیل بارها طراحی نمی‌شوند. ازاینرو زمانی که ساختمان‌ها در معرض چنین بارهای غیرمعمولی قرارمی‌گیرند،  ممکن است متحمل آسیب‌های بزرگی شوند [۱].

مثال ها از سازه هایی که خرابی پیشرونده به صورت جزیی یا کامل در آنها اتفاق افتاده است، اندک و کم سابقه است و درواقع توجه جامعه مهندسی بعد از انهدام بخشی از ساختمان مشهور آپارتمانی رونان پوینت[۱] در لندن در سال ۱۹۶۸ به این موضوع معطوف شد و بعد از حادثه ی انهدام ساختمان‌های تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بود که چندین کمیته استاندارد سازی برای بهبود استانداردهای روش های طراحی در برابر خرابی پیشرونده شروع بکار کردند و توجه ویژه­ای به  بحث خرابی پیشرونده در ساختمان های با اهمیت بیشتر، صورت گرفت و از آن تاریخ به بعد بارگذاری ویژه ی خرابی پیشرونده در طراحی ها لحاظ گردید و لازم دانسته شد که ساختمان‌ها باید طوری طراحی شوند که بتوانند خرابی موضعی را با یکپارچه‌کردن اعضای سازه‌ای، بهبود بازپخش انرژی و توزیع مجدد بارها (با ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال بار) محدود نموده و در مقابله با بارهای غیرمعمول مقاومت کنند [۱].

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

۱-۲- تعریف مساله

بطور کلی ساختمانها برای شرایط بارگذاری خاص مانند انفجار، آتش سوزی و . . . طراحی نمیشوند و حتی زمانی که برای بارگذاری باد و یا زلزله طراحی می گردند، تمهیدات درست و کاملی برای حالت گسیختگی های موضعی در نظر گرفته نمی­شوند از اینرو ساختمان ها زمانی که در معرض چنین بارهایی قرار میگیرند، ممکن است دچار آسیب های جدی شوند [۱].

خرابی پیشرونده می تواند بخاطر خطراتی چون (انفجار، ضربه اتومبیل و آتش سوزی و…..) یا خطراتی طبیعی چون زلزله باشد. نیروی زلزله می تواند نیروهای جانبی و تنش های پرقدرتی را ناشی شود. تاثیر این بار می تواند اعضای سازه ای را بیش از حد بارگذاری نماید که در نهایت به از دست رفتن یک یا چند عضو باربر منجر شود و امکان دارد که باعث خرابی اعضای سازه‌ای بیشتری شود. مشاهده خسارات زلزله در زمین لرزه­های گذشته نشان می دهد که بارهای لرزه‌ای می تواند سبب خساراتی شود که باعث از دست رفتن تکیه گاه ها شود و خرابی اولیه المان­های سازه­ای می تواند به دیگر اعضای باربر در مسیر های مختلف گسترش یابد.

این پدیده همچنین می‌تواند برای سازه‌های طراحی ‌شده بر اساس آئین‌نامه‌های جاری حین رخداد زلزله های شدید نیز مشکلاتی را بوجودآورد و حتی منجر به ویرانی کل سازه گردد. به عبارت دیگر،  هر گونه ضعف در طراحی و یا اجرای المان های سازه ای ممکن است باعث بوجود آمدن پدیده خرابی پیشرونده در سازه‌ها حین بارگذاری لرزه ای نیز گردد. لذا مطالعه و بررسی تأثیر این پدیده در سازه­ها ضروری به‌نظر می‌رسد [۲].

۳-  Ronan Point

خرید پایان نامه عمل ­آوری بتن مسلح به الیاف شیشه

۱-۱-عمل­آوری بتن مسلح به الیاف شیشه

فرایند هیدراسیون سیمان در دمای محیط یک فرایند نسبتاً کند است. به همین دلیل محصولات بتنی معمولاً این امکان را می‌یابند تا طی چندین هفته پس از بتن ریزی, عمل­آوری شوند و از این طریق استحکام و مقاومت مورد نیاز خود را بدست آورند.

محصولات تولید شده توسط بتن مسلح به الیاف شیشه, به طور عادی مقاطعی نازک­تر و w/c پایین­تری نسبت به بتن­های معمولی دارند. بنابراین اگر این محصولات پیش از تکمیل فرایند هیدراسیون به شکل مناسب عمل­آوری نشوند, رطوبت خود را به سرعت از دست داده و استحکام مورد نیاز خود را به ­دست نمی­آورند [۱۶]. به همین منظور برای اطمینان از گیرش کامل سیمان در این بتن, به مدت ۷ روز عمل­آوری مرطوب انجام می­ شود.

۱-۱-۱-                  عمل­آوری مرطوب

برای اطمینان از تکمیل فرایند هیدراسیون، نمونه­ها بلافاصله پس از تولید تحت عمل­آوری مرطوب نگه داشته می­شوند. امروزه چندین روش برای دستیابی به این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد، که عمدتاً عبارتند از: انبار کردن در محفظه­ی مرطوب، آب بندی نمونه­ها در بسته های پلی اتیلن، فرو بردن کلی نمونه­ها در آب [۲۰].

دوره عمل­آوری مرطوب را می‌توان به ۳ بخش تقسیم کرد [۲۰]:

الف- عمل­آوری نمونه­ها پیش از خارج کردن از قالب

برای این منظور می­توان با قرار دادن نمونه­ها در یک پوشش پلی اتیلن, جریان هوا را در سرتاسر سطح نمونه به حداقل رسانید و در نهایت محصول قادر می‌باشد تا حداکثر میزان آب ممکن را حفظ کند.

ب-  نمونه­ها به مدت حداقل ۷ روز به یکی از روش­های ذکر شده, عمل­آوری مرطوب می­شوند.

ج- فرایند پس عمل­آوری[۱] نمونه­ها (برای شرایط آب و هوایی ویژه)

این مرحله پیش از انبار کردن یا بهره برداری از نمونه­ها انجام می­ شود. در این مرحله نمونه­ها باید قبل از بهره برداری, با شرایط آب و هوایی محیط تطبیق داده شوند.

به طور کلی هر فرایند عمل­آوری به نوع محصول، شیوه­ تولید و طرح اختلاط محصول بستگی دارد. در طول دوره­ عمل­آوری بتن مسلح به الیاف شیشه, مقاومت و استحکام محصولات از یک مقدار اولیه ارتقا می‌یابد. بنابراین برای جلوگیری از اعمال تنش بیش از حد به نمونه­ها در این شرایط, باید چگونگی خارج کردن نمونه­ها از قالب، جابجایی و همچنین روند عمل­آوری اصلی نمونه­ها, مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۱-۱-۲-                  عمل­آوری با هوا

به دلیل زمان بر بودن فرایند عمل­آوری مرطوب, در اکثر مواقع این فرایند به شکل مناسب انجام نمی­گیرد. بنابراین در سال ۱۹۸۰ تحقیقاتی توسط انجمن سیمان پرتلند به منظور بر طرف کردن مشکلات ناشی از عمل­آوری ۷ روزه­ی بتن مسلح به الیاف شیشه انجام گرفت. آنها به این نتیجه رسیدند که افزودن اکریلیک پلیمر به میزان ۵ درصد حجم کل بتن, می ­تواند جایگزین مناسبی برای عمل­آوری مرطوب باشد [۱۶].

استفاده از پلیمر باعث تولید یک غشای کامل در اطراف ذرات تشکیل دهنده بتن شده و در نتیجه از خروج رطوبت موجود در بتن جلوگیری می­ کند. امروزه از مواد پلیمری به میزان ۲ الی ۱۰ درصد وزنی سیمان در بتن مسلح به الیاف شیشه استفاده می­ شود. در این روش پس از خارج کردن نمونه­ها از قالب، محصول تولید شده توانایی عمل­آوری در شرایط محیط را دارا می­باشد [۲۰].

[۱] Post curing

راهنمای پایان نامه – بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

۱-۱-مقدمه

با توجه به ضخامت و وزن پایین قطعات ساخته شده توسط بتن تقویت شده با الیاف شیشه, استفاده از آرماتور در ساخت این محصولات غیر ممکن است. به همین منظور در این شرایط برای بهبود رفتار بتن تحت بارهای کششی و خمشی و افزایش طاقت, از الیاف شیشه استفاده می­ شود.

از بتن تقویت شده با الیاف شیشه می­توان به منظور ساخت قطعات در اشکال و طرح­های مختلف استفاده کرد. در گذشته از این بتن تنها در تولید محصولاتی با کاربرد غیر سازه­ای در ترمیم ساختمان­ها, آستر فاضلاب, پوشش تونل­ها, دیوار محافظ بستر رودخانه و موانع صوتی, استفاده ­شده است. اما در سال­های اخیر, این بتن به عنوان ماده­ای با کاربرد سازه­ای قابل قبول در ساخت کف سالن­های صنعتی, سقف­های پیش ساخته و برج­های مخابراتی, مورد استفاده قرار گرفته است [۱۹].

پس از تعریف بتن مسلح به الیاف شیشه و بررسی روش­های مختلف تولید این بتن, در این فصل ویژگی­های بتن مسلح به الیاف شیشه و میزان ﺗﺄثیر الیاف شیشه بر روی خصوصیات مکانیکی این بتن مورد مطالعه قرار گرفته است.

۱-۲-بتن مسلح به الیاف شیشه (GFRC[1])

بتن مسلح به الیاف شیشه، ماده­ای کامپوزیت شامل یک ملات از سیمان هیدرولیکی و سنگدانه ریز است که با الیاف شیشه تقویت می­ شود. این بتن مقاومت فشاری بالای ملات‌ سیمان را با مقاومت بسیار بالای خمشی و کششی که از جانب تقویت با الیاف به وجود آمده است، همراه می­سازد [۲۰]. میزان الیاف به کار رفته در این بتن با توجه به کاربرد این محصول و شیوه­ تولید آن، بین ۱ تا ۶ درصد وزنی بتن مسلح به الیاف شیشه در نظر گرفته می­ شود [۲۰].

۱-۲-۱-                  ملاحظات اقتصادی استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه

استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه در همه موارد نسبت به بتن سنتی به صرفه تر نمی باشد؛ اما در مکان­هایی که نیاز به پاشیدن بتن بر روی سطحی است که استفاده از روش­های سنتی در آن مشکل و زمان بر است و یا در پروژه­ هایی که سرعت اجرای بالا مدنظر است, هزینه استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه نسبت به بتن سنتی کمتر خواهد بود.

همانطور که گفته شد بتن مسلح به الیاف شیشه دارای سطح مقطع نازکی است، که سبب پایین بودن وزن این محصول می‌شود. این امر  منجر به صرفه جویی‌ در عملیات جابجایی، انبار کردن، حمل و نقل, نصب و در نتیجه کاهش هزینه و زمان ساخت و بهره برداری این بتن در مقایسه با بتن سنتی می‌شود. همچنین با توجه به وزن پایین این بتن, بار­های وارد بر اجزای ساختمان کاهش یافته و هزینه­­های تمام شده­ی سازه کاهش می­یابد [۲۰].

محصولات تولید شده توسط بتن مسلح به الیاف شیشه ایمن هستند، مقاومت شیمیایی خوبی دارند و پوسیده یا خورده نمی‌شوند. GFRC از مواد غیر آلی ساخته می‌شود و نمی‌سوزد. طراحی این بتن به گونه­ ای است که  قابلیت عبور شعله­های آتش و همچنین  مقاومت مطلوبی در برابر آتش سوزی دارد. با این وجود بر اساس آئین نامه­ی               ASTM E119 [21], بعد از گذشت ۱۵ دقیقه, دوام این بتن در مقابل آتش سوزی, به میزان عایق بندی و مقاومت حرارتی مصالح تشکیل دهنده آن بستگی دارد.

بنابر آنچه که گفته شد, با توجه به ویژگی­های این بتن از جمله مقاومت در برابر ترک خوردگی, مقاومت در برابر تنش­های حرارتی و مقاومت قابل قبول این بتن در برابر حمله­ی مواد شیمیایی مضر, عمر مفید بتن مسلح به الیاف شیشه افزایش می­یابد و هزینه­ های تعمیر و مرمت این بتن به حداقل می­رسد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۱-۳-روش­های ساخت بتن مسلح به الیاف شیشه

به طور کلی دو شیوه اصلی برای تولید بتن مسلح به الیاف شیشه وجود دارد:

  1. روش پیش مخلوط[۲]
  2. روش اسپری[۳]

۱-۳-۱-                  روش پیش مخلوط

در این روش برای تولید بتن مسلح به الیاف شیشه, ملات ساخته شده و الیاف بریده شده به طور همزمان داخل مخلوط کن با هم ترکیب می­شوند [۱۶].

با توجه به کاهش کارایی بتن در صورت استفاده از الیاف شیشه, به‌منظور تولید یک بتن پیش مخلوط باکیفیت بالا، در مرحله­ اول تمام مصالح شامل سیمان، ماسه، آب و مواد افزودنی باهم در یک مخلوط‌کن ترکیب شده تا یک دوغاب باکیفیت و کارایی مناسب تولید شود. مرحله دوم، الیاف به‌آرامی به ملات اضافه می­شوند [۲۰].

طول الیاف شیشه بکار رفته در روش پیش مخلوط بین ۱۲ الی ۲۵ میلی­متر است. حداکثر میزان الیاف قابل استفاده در این روش, ۳% وزنی بتن مسلح به الیاف شیشه می­باشد [۲۰]. استفاده از مقادیر بیشتر الیاف, باعث گلوله شدن الیاف و کاهش کارایی بتن می­ شود.

[۱] Glass Fiber Reinforced Concrete

[۲] Premix

[۳] Spray

متن کامل پایان نامه : بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                 

فهرست مطالب هشت

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱                         

فصل اول: بررسی کلیات و اهداف تحقیق

۱-۱-  مقدمه   ۲

۱-۲-  بتن الیافی ۳

۱-۳-  الیاف مورد استفاده در بتن ۳

۱-۳-۱-  الیاف طبیعی ۴

۱-۳-۲-  الیاف فولادی ۴

۱-۳-۳-  الیاف آرامید ۵

۱-۳-۴-  الیاف کربن ۵

۱-۳-۵-  الیاف شیشه ۵

۱-۴-  اهداف تحقیق ۶

۱-۵-  خلاصه­ی فصل و بررسی محتویات فصل­های بعد ۷

فصل دوم: ویژگی­های بتن مسلح به الیاف شیشه

۲-۱-  مقدمه   ۸

۲-۲-  بتن مسلح به الیاف شیشه (GFRC) 8

۲-۲-۱-  ملاحظات اقتصادی استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه ۹

۲-۳-   روش­های ساخت بتن مسلح به الیاف شیشه ۹

۲-۳-۱-  روش پیش مخلوط ۹

۲-۳-۲-  روش اسپری ۱۰

۲-۴-  عمل­آوری بتن مسلح به الیاف شیشه ۱۱

۲-۴-۱-  عمل­آوری مرطوب ۱۲

۲-۴-۲-  عمل­آوری با هوا ۱۲

۲-۵-  خواص مکانیکی ۱۳

۲-۵-۱-  مقاومت فشاری ۱۳

۲-۵-۲-  مقاومت کششی ۱۳

هشت

۲-۵-۳-  مقاومت خمشی ۱۴

۲-۵-۴-  مقاومت ضربه ۱۶

۲-۵-۵-  مدول الاستیسیته ۱۶

۲-۵-۶-  طاقت     ۱۷

۲-۶-  دوام     ۱۷

الف- بررسی ﺗﺄثیر محیط قلیایی ۱۷

ب- بررسی ﺗﺄثیر فرایند هیدراسیون سیمان ۱۷

۲-۷-  ﺗﺄثیر گذر زمان بر خواص مکانیکی GFRC 18

۲-۷-۱-  خصوصیات مکانیکی وابسته به ملات ۱۸

۲-۷-۲-  خصوصیات مکانیکی وابسته به الیاف شیشه ۱۸

۲-۸-  مواد پوزولانی ۱۹

۲-۸-۱-  انواع پوزولان­ها ۲۰

۲-۸-۲-  ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر خصوصیات مکانیکی بتن ۲۰

۲-۸-۳-  میکروسیلیس ۲۱

۲-۸-۴-  متاکائولین ۲۲

۲-۹-  فناوری نانو ۲۲

۲-۹-۱-  کاربرد فناوری نانو در بتن ۲۲

۲-۱۰-  خلاصه­ی فصل ۲۶

فصل سوم: مروری بر پیشینه­ی علمی موضوع

۳-۱-  مقدمه   ۲۷

۳-۲-  تاریخچه­ی تولید الیاف مقاوم در محیط قلیایی ۲۷

۳-۳-  استفاده از مواد پلیمری در بتن مسلح به الیاف شیشه ۲۸

۳-۴-  بررسی مقاومت فشاری بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۲

۳-۵-  استفاده از میکروسیلیس و متاکائولین در بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۴

۳-۵-۱-  ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر رفتار خمشی بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۴

۳-۵-۲-  ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر رفتار کششی بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۶

۳-۵-۳-  ﺗﺄثیر مواد پوزولانی بر روی طاقت بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۸

۳-۵-۴-  بررسی مکانیزم شکست بتن مسلح به الیاف شیشه ۳۸

۳-۶-  استفاده از نانوسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در بتن ۴۰

۳-۷-  خلاصه­ی فصل ۴۱

نه

فصل چهارم: مشخصات مصالح و چگونگی ساخت نمونه­ها

۴-۱-  مقدمه   ۴۲

۴-۲-  مشخصات و ویژگی­های مصالح به کار رفته ۴۲

۴-۲-۱-  سنگدانه­ها ۴۲

۴-۲-۲-  مصالح ریز دانه ۴۳

۴-۲-۳-  سیمان       ۴۵

۴-۲-۴-  آب          ۴۶

۴-۲-۵-  مواد پوزولانی ۴۷

الف- میکروسیلیس ۴۷

ب- متاکائولین ۴۸

ج- نانوسیلیس ۴۸

۴-۲-۶-  فوق روان­کننده ۴۹

۴-۲-۷-  الیاف شیشه ۵۰

۴-۳-  طرح اختلاط ۵۱

۴-۳-۱-  نحوه­ محاسبه­ی طرح­های اختلاط ۵۲

۴-۴-  نحوه­ اختلاط مواد و ساخت نمونه­ها ۵۳

۴-۴-۱-  ساخت نمونه­ها در روش پیش مخلوط ۵۳

۴-۴-۲-  ساخت نمونه­ها در روش اسپری ۵۶

۴-۵-  نام­گذاری طرح­های اختلاط ۵۸

۴-۶-  بیرون آوردن نمونه­ها از قالب و عمل­آوری نمونه­ها ۶۰

۴-۷-  خلاصه­ی فصل ۶۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل پنجم: نحوه­ انجام آزمایش­ها و بیان نتایج

۵-۱-  مقدمه   ۶۲

۵-۲-  مقاومت فشاری ۶۳

۵-۲-۱-  نتایج مربوط به مقاومت فشاری ۶۳

۵-۲-۲-  ﺗﺄثیر استفاده از مواد پوزولانی بر روی مقاومت فشاری ۶۴

۵-۲-۳-  ﺗﺄثیر استفاده از الیاف شیشه بر روی مقاومت فشاری ۶۵

۵-۳-  آزمایش مقاومت خمشی ۶۹

۵-۳-۱-  نتایج آزمایش خمش چهار نقطه­ای ۷۰

۵-۳-۲-  بررسی ﺗﺄثیر استفاده از مواد پوزولانی بر روی مدول گسیختگی بتن مسلح به الیاف شیشه ۷۴

ده

۵-۳-۳-  بررسی ﺗﺄثیر الیاف شیشه و روش­های تولید بتن مسلح به الیاف شیشه بر مدول گسیختگی ۷۷

۵-۴-  سهم پوزولان از مقاومت بتن ۸۲

۵-۴-۱-  سهم پوزولان از مقاومت فشاری ۸۳

۵-۴-۲-  سهم مواد پوزولانی از مدول گسیختگی ۸۶

۵-۵-  طاقت خمشی ۹۰

۵-۵-۱-  بررسی شاخص ­های طاقت ۹۱

۵-۵-۲-  بررسی مقادیر مربوط به شاخص I5 در بتن مسلح به الیاف شیشه ۹۴

۵-۵-۳-  بررسی مقادیر  شاخص I10 در بتن مسلح به الیاف شیشه ۹۵

۵-۵-۴-  بررسی مقادیر  شاخص I20 در بتن مسلح به الیاف شیشه ۹۷

۵-۵-۵-  نحوه­ شکست نمونه­های خمشی ۱۰۰

۵-۶-  خلاصه­ی فصل ۱۰۲

فصل ششم: خلاصه, نتایج و پیشنهادات

۶-۱-  مقدمه   ۱۰۳

۶-۲-  مروری اجمالی بر فعالیت­های انجام گرفته در تحقیق حاضر ۱۰۴

۶-۳-  نتایج به­دست آمده در این تحقیق ۱۰۵

۶-۳-۱-  مقاومت فشاری ۱۰۵

۶-۳-۲-  مدول گسیختگی ۱۰۵

۶-۳-۳-  سهم مواد پوزولانی از مقاومت بتن ۱۰۶

۶-۳-۴-  شاخص ­های طاقت ۱۰۶

۶-۴-  پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آینده ۱۰۷

پیوست: نمودارهای بار- تغییر مکان. ۱۰۸

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

یازده

پایان نامه طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

[add_to_cart id=616024]

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشکده مهندسی عمران و نقشه ­برداری

پایان نامه به عنوان یکی از الزامات جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی سیستم­های اطلاعات مکانی

عنوان:

 

طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

شهریور 1394

 

چکیده

امروزه گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع اقتصادی، به ویژه در کشورهای دارای سابقه­ فرهنگی و تاریخی از جمله ایران، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در این بین توسعه­ سامانه­های مبتنی بر سیستم­های همراه به منظور ارائه­ اطلاعات در خصوص مراکز گردشگری و اقامتگاه­ها و متناسب با سلیقه و علاقه گردشگر به طور چشمگیری گسترش یافته است.

انتخاب بهترین مکان و تعیین بهترین مسیر جهت بازدید از مکان­های منتخب، هدف مهمی در برنامه ­ریزی گردشگری می­باشد. بافت، اطلاعاتی می­باشد که توصیف­کننده وضعیت کاربران بوده و بر فرایند تصمیم ­گیری و انتخاب کاربران تاثیر گذار است. بکارگیری این نوع از اطلاعات توسط سیستم­های توصیه­گر در حوزه گردشگری جهت تضمین کیفیت مناسب توصیه­گری ضروری می­باشد. با وجود سامانه­های متعدد در زمینه گردشگری، تعداد کمی از آن­ها به صورت همزمان به علایق کاربر و بافت او در ارائه اطلاعات می­پردازند.

هدف پایان نامه حاضر بررسی و ایجاد سیستم توصیه­گر بافت­آگاه برای ارائه اقامتگاه به گردشگر بر مبنای اطلاعات بافتی است. یکی از بافت­های در نظرگرفته شده نوع سفر کاربر است علاوه بر نوع سفر بافت­های موقعیت اقامتگاه و زمان نیز انتخاب شده ­اند. سپس نقش هر بافت در ارائه اطلاعات به گردشگر تعیین شده است. برای پالایش اطلاعات و ارائه توصیه به کاربر از سیستم توصیه­گر مبتنی بر شرط استفاده شده است. در این تحقیق، طراحی سیستم به گونه­ ای بوده است که کاربر نوع سفر خویش، میزان امکانات مطلوب اقامتگاه و اتاق و همین­طور میزان هزینه برای اقامت را مشخص می­نماید و برنامه کاربردی، سه اولویت اول را برای اقامتگاه به وی بر روی نقشه نشان می­دهد. همچنین رویدادهای مختلف مانند نمایشگاه­ها و جشن­های بومی به کاربر ارائه می­ شود. سرویس پیشنهادی بر روی سیستم عامل اندروید طراحی و پیاده­سازی شد و سپس در اختیار تعدادی از کاربران قرار گرفت. با توجه به نتایج، 80% کاربران برنامه کاربردی را سودمند دانسته و به دیگر گردشگران توصیه نمودند.

کلمات کلیدی: بافت – بافت آگاهی – سیستم توصیه­گر – گردشگر

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                          صفحه

           هیئت داوران. ج

            تقدیم به ه

            سپاسگزاری و

………. چکیده. ز

………. فهرست جدول­ها ک

………. فهرست شکل­ها ل

فصل اول: معرفی. 1

1-1….. مقدمه 2

1-2….. اهداف تحقیق. 2

1-3….. تعریف مساله و پرسش­های تحقیق. 3

1-4….. پیشینه­ی تحقیق. 4

1-5….. ساختار پایان نامه 9

فصل دوم: سیستم­های توصیه­گر. 11

2-1….. مقدمه 12

2-2….. معماری کلی یک سیستم توصیه­گر. 13

2-3      منابع دانش و داده در سیستم­های توصیه­گر. 14

2-4      تکنیک­های توصیه براساس ورودی و خروجی. 15

2-4-1مبتنی بر محتوا 15

2-4-2فیلتر مشارکتی. 17

2-4-3روش­های مبتنی بر داده شخصی. 18

2-4-4مبتنی بر دانش.. 19

2-4-5ترکیبی. 21

فصل سوم: حسابگری بافت­آگاه 24

3-1….. مقدمه 25

3-2….. بافت و بافت آگاهی. 25

3-3      معماری سیستم­های اطلاعات مکانی بافت­آگاه 27

3-4….. خدمات بافت­آگاه 28

3-5….. بافت­های ورودی سیستم­های بافت­آگاه 29

3-5-1موقعیت.. 29

3-5-2هدف استفاده 29

3-5-3زمان. 30

3-5-4محیط فیزیکی. 30

3-5-5سابقه ناوبری. 30

3-5-6تعیین جهت.. 31

3-5-7موقعیت فرهنگی و اجتماعی. 31

3-6….. سازگاری. 31

فصل چهارم: مدلسازی. 34

4-1….. مقدمه 35

4-2      بافت­های موثر و معیارهای تصمیم ­گیری در پیشنهاد اقامتگاه 36

4-2-1نوع سفر. 37

4-2-2موقعیت اقامتگاه 37

4-2-3زمان. 38

4-2-4ترجیحات کاربر. 38

4-3….. مدلسازی سیستم توصیه­گر. 39

4-4….. خدمات ارائه شده در برنامه کاربردی. 43

4-4-1پیشنهاد اقامتگاه به کاربر. 43

4-4-2ارائه رویداد 44

4-4-3نمایش نقشه و مسیر حرکت و ناوبری  45

4-5….. معماری سیستم 46

فصل پنجم: پیاده­سازی. 48

5-1….. مقدمه 49

5-2….. محیط اجرایی. 49

5-2-1رابط کاربر. 50

5-2-2زیرسیستم مدیریت داده 51

5-2-3زیر سیستم مدیریت مدل. 51

5-3….. ساختار برنامه کاربردی. 51

5-4….. مشخصات برنامه کاربردی. 55

5-5….. ارزیابی. 60

فصل ششم: نتیجه ­گیری وبحث. 62

6-1….. نتیجه ­گیری. 63

6-2….. پیشنهادات.. 64

مراجع. 65

واژه­نامه. 72

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول ‏1‑1 مقایسه ای بین سیستم­های توصیه­گر در زمینه گردشگری. 8

جدول ‏2‑1 مقایسه ای بین روش­های موجود در سیستم­های توصیه­گر. 21

جدول ‏4‑1 معیارهای تاثیرگذار در سیستم 37

جدول ‏4‑2 مجموعه قیود برای یک آیتم 40

جدول ‏4‑3 تعدادی از قیود تعریف شده 41

جدول ‏5‑1 اقامتگاه­های در نظر گرفته شده در این تحقیق. 49

جدول ‏5‑2 نمادهای مربوط به انواع اقامتگاه­ها روی نقشه 60

جدول ‏5‑3 نتیجه پرسشنامه ­ها 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                               صفحه

شکل ‏2‑1 شمای کلی سیستم توصیه­گر. 14

شکل ‏2‑2سیستم توصیه­گر محتوا محور. 16

شکل ‏2‑3 سیستم توصیه­گر پالایش مشارکتی. 17

شکل ‏3‑1 تقسیم بندی سیستم­های بافت آگاه 27

شکل ‏3‑2معماری کلی سیستم­های بافت آگاه 28

شکل ‏3‑3 سطوح مختلف سازگاری. 33

شکل ‏4‑1گام­های پژوهش.. 36

شکل ‏4‑2روش پیش پالایش بافت.. 42

شکل ‏4‑3روش پس پالایش بافت.. 42

شکل ‏4‑4روش مدل بافتی. 43

شکل ‏4‑5الگوریتم پیاده سازی. 44

شکل ‏4‑6 معماری سیستم پیشنهادی. 47

شکل ‏5‑1 بسته­ها و کلاس­های برنامه کاربردی. 52

شکل ‏5‑2 نمونه از پایگاه داده ایجاد شده برای اقامتگاه­ها 53

شکل ‏5‑3 استخراج جهت از مختصات.. 53

شکل ‏5‑4 نمایش منوی اصلی برنامه کاربردی. 56

شکل ‏5‑5 نمایش تعدادی از اقامتگاه­ها در سطح شهر کرمان. 57

شکل ‏5‑6 تغییر اندازه آیکون­ها با توجه به جهت کاربر. 57

شکل ‏5‑7 انتخاب ویژگی­های اقامتگاه 58

شکل ‏5‑8 نمایش اقامتگاه پیشنهادی و مسیر رسیدن به آن. 59

شکل ‏5‑9 نمونه ­ای از رویدادها 59

 

 

 

 

فصل اول

معرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1       مقدمه

سیستم اطلاعات مکانی همراه یک چارچوب سخت­افزاری و نرم­افزاری می­باشد که دسترسی به داده ­ها و سرویس­های مکانی را با بهره گرفتن از دستگاه­های همراه و از طریق شبکه­ های ارتباطی بی­سیم فراهم می­ کند. این سیستم دارای خصوصیت سیالیت می­باشد که بر امکان شکسته شدن محدودیت­های مکانی در استفاده کاربران از خدمات این نوع کاربردها تاکید دارد. یکی از زمینه ­های کاربرد سیستم­های اطلاعات مکانی همراه، فرایند گردشگری می­باشد. وقتی گردشگر مقصدی را برای سفر انتخاب می­ کند، می ­تواند سایت­های زیادی را برای دریافت اطلاعات در زمینه مکان­های دیدنی شهر، رستوران­ها و اقامتگاه­ها بیابد. اطلاعات این سایت­ها ثابت هستند و برای همه به یک شکل نمایش داده می­ شود و همینطور حجم اطلاعات زیاد است و کاربر باید زمان نسبتا زیادی را صرف جستجوی اطلاعات مورد علاقه خود کند.

سیستم­های توصیه­گر، سیستم­های هوشمندی هستند که با شناسایی علایق و اولویت­های کاربر، اطلاعات موجود را پالایش کرده و پیشنهادات مناسب و مرتبط را به تک تک کاربران ارائه می­ کنند. سیستم­های توصیه­گر ابزاری برای هرچه توانمند کردن شهروندان در بهره ­برداری از فضای اینترنت محسوب می­شوند. با بهره گرفتن از سیستم­های توصیه­گر، امکان جستجو به دنبال مفاهیمی وجود دارد که در جستجوی عادی داده ­ها دسترسی به ­آنها مشکل است [1].

پیاده­سازی سیستم­های توصیه­کننده در محیط­های سیار بدون در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسب نمی ­باشد. مجموعه این پارامترها، اطلاعات بافتی را تشکیل می­دهد. بافت اطلاعات ضمنی در مورد موقعیت و محیط اطراف کاربر در نظر گرفته می­ شود. در سال­های اخیر این نوع سرویس­ها به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته­اند و براساس بافت کاربر، اطلاعات شخصی شده­ای را به وی ارائه می­دهند. نمونه­هایی از این سرویس را می­توان راهنمای گردشگری، یافتن نزدیکترین رستوران یا سایر مکان­های جاذب، ناوبری یا راهنمای مسیر نام برد.

1-2       اهداف تحقیق

با توسعه ارتباطات بی­سیم و استفاده از وسایل همراه، بافت­آگاهی و استفاده از آن در سیستم­ها و کاربردهای همراه رشد روزافزونی داشته است. مساله­ای که امروزه به علت رشد روزافزون تکنولوژی و حجم عظیمی از اطلاعات خود را نمودار می­ کند نیاز به سیستم­هایی است تا بتوانند مناسب­ترین خدمات و محصولات را  در حجم بالای اطلاعات دریافتی به كاربر توصیه كنند. سیستم­هایی كه این وظیفه را انجام می­ دهند سیستم­های توصیه­گر نامیده می شوند. این سیستم اطلاعات را با توجه به شرایط ارائه می­دهد و آیتم­های نامناسب را حذف و بهترین را بر اساس اولویت کاربر پیشنهاد می­دهد. سیستم وقتی مبتنی بر بافت­آگاهی باشد عملکرد بهتری ازخود نشان می­دهد [2]. بافت­آگاه بودن سیستم به این معناست که سیستم بر اساس آخرین موقعیت کاربر، به بازنگری در پیشنهادهای قبلی و مطرح کردن توصیه­های جدید اقدام می­ کند. سیستم توصیه­گر بافت­آگاه سیستمی است که هدف آن ارائه توصیه­های شخصی برطبق وضعیت بافتی جاری کاربر می­باشد [3].

گردشگر نیاز به دستیابی به اطلاعات بهنگام و شخصی­شده­ای دارد که در هر زمان و هرجا برای او قابل دسترس باشد. سیستم­های راهنمای گردشگر در محیط همراه امکان دستیابی هرجاگاهی را به کاربر می­دهند. یکی ازضروری­ترین مسائلی که گردشگر با آن مواجه است یافتن مکان مناسب برای اقامت می­باشد.

هدف از این پژوهش طراحی و پیاده­سازی سیستم توصیه­­گر بافت­آگاه برای اقامتگاه گردشگر در محیط همراه پرداخته است. این سیستم براساس بافت­های کاربر مانند نوع سفر، موقعیت، زمان و علایق کاربر توصیه­هایی را به وی ارائه می­ کند. این توصیه­ها شامل مناطق اسکان مانند هتل­ها، مهمان پذیرها، پانسیون و خوابگاه می­باشد. برای رسیدن به این هدف کلی اهداف جزیی زیر مدنظر است:

شناسایی بافت­های موثر در مساله

بررسی نقش بافت­های موقعیت، زمان، هدف سفر و علاقه ­مندی کاربر در مساله

پیاده­سازی سیستم و ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده

سیستم مورد نظر با توجه به بافت کاربر برخی خدمات گردشگری(مانند محل اقامت و ارائه نقشه راه­ها) را با بکارگیری یک سیستم توصیه­گر به کاربر پیشنهاد می­دهد و همچنین در یافتن مسیر کمک می­ کند.

1-3       تعریف مساله و پرسش­های تحقیق

اولین مساله ای که یک گردشگر با آن روبروست مکان مناسب برای اسکان و اقامت است. در سیستم­های گردشگری فعلی موقعیت­یابی تمام اقامتگاه­ها واقع در نزدیکی موقعیت گردشگر به راحتی امکان پذیر می­باشد. اما گردشگر می­خواهد مکانی را پیدا کند که متناسب با اولویت­ها و ترجیحات او باشد به بیانی دیگر بهترین تطبیق را با آن داشته باشد و هم­چنین هزینه اقامت متناسب با میزان هزینه­ای که خواهان پرداخت آن است و میزان امکانات رفاهی و خدماتی نیز برآورده کننده نیاز او باشد.

فرض کنید برای اولین بار به شهری مسافرت کنیم چندین سئوال وجود دارد که تمایل داریم فرد یا افرادی دریافتن پاسخ به ما مشورت بدهند. به عنوان مثال در کدام قسمت شهر بدنبال مکان جهت اقامت باشیم؟ و کدام محل و با چگونه امکاناتی برای ما مناسب می­باشد؟ و یا اولین مکان مناسب­ترین می­باشد و یا در صورت گذشتن از آن مکان،مورد مناسب بهتری یافت می­گردد؟

هر فعالیتی که به طور آشکار و نهان از انسان سر می­زند در نتیجه­ یک تصمیم است. به عبارت دیگر تصمیم ­گیری به معنی انتخاب کردن یک راه از میان راه­های متفاوت است.

بنابرین سوالات مرتبط با تحقیق شامل موارد زیر می­باشد:

بافت­های تاثیرگذار کدامند؟

چگونه گردشگر می ­تواند بهترین اقامتگاه را مطابق با ترجیحات شخصی­اش پیدا کند؟

گردشگر از چه معیارهایی باید برای ارزیابی ­اقامتگاه­ها استفاده نماید؟

تعداد صفحه :76

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.comپایان نامه