مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه طراحی چندرسانه‌ای صمیمیت در خانواده و بررسی اثربخشی آن بر میزان نشاط شادکامی معلمان زن دوره ابتدایی ناحیه دو یزد

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی                                واحد یزد    دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی کارشناسی ارشد رشته(M.A) رشته‌ی علوم تربیتی (گرایش تکنولوژی آموزشی )                                               عنوان :   طراحی چندرسانه‌ای صمیمیت در خانواده و بررسی اثربخشی آن بر میزان نشاط شادکامی معلمان زن دوره ابتدایی ناحیه […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 3 شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی عنوان: بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 3 شیراز چكیده هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 3 شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی     عنوان   رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز     پائیز 1394  […]

رشته مدیریت مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه بین مهارتهای تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: مدیریت        گرایش: آموزشی    عنوان: رابطه بین مهارتهای تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز    تابستان 1394         […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی عنوان: آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد چکیده هدف: پژوهش حاضر آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد (1992) برای پیش بینی عملکرد تحصیلی است که در آن باورهای پیشرفت و رفتار پیشرفت، ارتباط […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک­های یادگیری یونگ با گرایش به دین ­باوری در بین دانشجویان دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان­ نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ­ارشد رشته تکنولوژی ­آموزشی (M.A)     عنوان: بررسی رابطه بین سبک­های یادگیری یونگ با گرایش به دین ­باوری در بین دانشجویان دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه شهریور1394   […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی از دیدگاه دبیران

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی گروه آموزش تکنولوژی آموزشی   پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی   عنوان: بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی از دیدگاه دبیران […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

بررسی رابطه مولفه­ های سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی عنوان: بررسی رابطه مولفه­ های سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان   چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه مولفه­های سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در سالتحصیلی […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه ی اضطراب امتحان با عملكرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراكز علمی كاربردی بهزیستی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته علوم تربیتی گرایش: برنامه ریزی درسی   عنوان: رابطه ی اضطراب امتحان با عملكرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراكز علمی كاربردی […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه ی اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراکز علمی کاربردی بهزیستی

پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته علوم تربیتی گرایش: برنامه ریزی درسی   عنوان: رابطه ی اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراکز علمی کاربردی بهزیستی […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(پردیس­های استان سیستان و بلوچستان)، بر اساس اسناد بالا دستی.

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان تحصیلات تکمیلی   پایان نامه کارشناسی ارشد در (علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ­ریزی آموزشی)   عنوان: ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(پردیس­های استان سیستان و بلوچستان)، بر اساس اسناد بالا دستی.   اردیبهشت ماه 1394   بسمه تعالی    این پایان نامه با عنوان […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد

دانلود پایان نامه  عنوان: آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد چکیده هدف: پژوهش حاضر آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد (1992) برای پیش بینی عملکرد تحصیلی است که در آن باورهای پیشرفت و رفتار پیشرفت، ارتباط باورهای شایستگی و ادراک فرد […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با فرهنگ و جو سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر پاکدشت

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی   عنوان: بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با فرهنگ و جو سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر پاکدشت   سال 1394       فهرست مطالب   فصل اول. 1 مقدمه :. 2 بیان مسئله :. 3 […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت                                                                         دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی   عنوان: رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش  فنی و حرفه ای شیراز پاییز […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پیش بینی خلاقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر بناب

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اراک دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی عنوان: پیش بینی خلاقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر بناب پاییز 1394   چکیده: پیش بینی خلاقیت و […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه عنوان:بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی دانشکده مدیریت و حسابداری   پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت آموزشی   عنوان:بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران   پاییز 1393                                                                        چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان پاوه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی                   واحد کرمانشاه گروه علوم تربیتی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی علوم تربیتی گرایش: تکنولوژی آموزشی     عنوان: بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان پاوه     شهریور […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی پایان‌نامه برای اخذ كارشناسی ارشد ( M.A) رشته: مدیریت             گرایش: مدیریت آموزشی   عنوان: رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز   سال 1394                                     فهرست […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علوم تربیتی پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته­ علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)       شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه   شهریور 1394   چکیده: امروزه موفقیت سازمان‌ و نهادها نیازمند مدیریتی اثربخش و کارا […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه1 شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی واحد کرمانشاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی(تحصیلات تکمیلی) پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی:M.SC.Thesis: عنوان : بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه1 شهر کرمانشاه                                     تابستان1394 فهرست مطالب چکیده . فصل اول: […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و  عملکرد تحصیلی  دانش­آموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت                                                                         دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته برنامه ریزی درسی                                                       عنوان: رابطه رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و  عملکرد تحصیلی  دانش­آموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان   پاییز […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه .علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته تحقیقات آموزشی   عنوان: میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش   شهریور 1394            […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیرایرانی مرکز دهخدا

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی بررسی تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیرایرانی مرکز دهخدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پایان ­نامه  برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی   1394          فهرست  مطالب   عنوان                                                                                                  شماره صفحه چکیده   —————————————————— […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه مقایسه تاثیر انواع سبک تفکر بر رضایت مندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی   پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت آموزش       عنوان: مقایسه تاثیر انواع سبک تفکر بر رضایت مندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی     شهریور 1394 […]