مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه ی اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراکز علمی کاربردی بهزیستی

پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته علوم تربیتی گرایش: برنامه ریزی درسی   عنوان: رابطه ی اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراکز علمی کاربردی بهزیستی […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(پردیس­های استان سیستان و بلوچستان)، بر اساس اسناد بالا دستی.

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان تحصیلات تکمیلی   پایان نامه کارشناسی ارشد در (علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ­ریزی آموزشی)   عنوان: ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(پردیس­های استان سیستان و بلوچستان)، بر اساس اسناد بالا دستی.   اردیبهشت ماه 1394   بسمه تعالی    این پایان نامه با عنوان […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد

دانلود پایان نامه  عنوان: آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد چکیده هدف: پژوهش حاضر آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد (1992) برای پیش بینی عملکرد تحصیلی است که در آن باورهای پیشرفت و رفتار پیشرفت، ارتباط باورهای شایستگی و ادراک فرد […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با فرهنگ و جو سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر پاکدشت

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی   عنوان: بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با فرهنگ و جو سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر پاکدشت   سال 1394       فهرست مطالب   فصل اول. 1 مقدمه :. 2 بیان مسئله :. 3 […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت                                                                         دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی   عنوان: رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش  فنی و حرفه ای شیراز پاییز […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پیش بینی خلاقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر بناب

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اراک دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی عنوان: پیش بینی خلاقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر بناب پاییز 1394   چکیده: پیش بینی خلاقیت و […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه عنوان:بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی دانشکده مدیریت و حسابداری   پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت آموزشی   عنوان:بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران   پاییز 1393                                                                        چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان پاوه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی                   واحد کرمانشاه گروه علوم تربیتی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی علوم تربیتی گرایش: تکنولوژی آموزشی     عنوان: بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان پاوه     شهریور […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی پایان‌نامه برای اخذ كارشناسی ارشد ( M.A) رشته: مدیریت             گرایش: مدیریت آموزشی   عنوان: رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز   سال 1394                                     فهرست […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علوم تربیتی پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته­ علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)       شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه   شهریور 1394   چکیده: امروزه موفقیت سازمان‌ و نهادها نیازمند مدیریتی اثربخش و کارا […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه1 شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی واحد کرمانشاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی(تحصیلات تکمیلی) پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی:M.SC.Thesis: عنوان : بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه1 شهر کرمانشاه                                     تابستان1394 فهرست مطالب چکیده . فصل اول: […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و  عملکرد تحصیلی  دانش­آموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت                                                                         دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته برنامه ریزی درسی                                                       عنوان: رابطه رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و  عملکرد تحصیلی  دانش­آموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان   پاییز […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه .علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته تحقیقات آموزشی   عنوان: میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش   شهریور 1394            […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیرایرانی مرکز دهخدا

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی بررسی تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیرایرانی مرکز دهخدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پایان ­نامه  برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی   1394          فهرست  مطالب   عنوان                                                                                                  شماره صفحه چکیده   —————————————————— […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه مقایسه تاثیر انواع سبک تفکر بر رضایت مندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی   پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت آموزش       عنوان: مقایسه تاثیر انواع سبک تفکر بر رضایت مندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی     شهریور 1394 […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت                                                                         دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی     عنوان: رابطه فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز   […]

روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (آموزش و پرورش دبستان)   تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران زمستان 90       چکیده هدف پژوهش […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه نقش فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامه درسی ریاضی پایه هفتم در سال تحصیلی 93-92

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی             دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مطالعات برنامه درسی     پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی   موضوع پایان نامه: نقش فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامه درسی ریاضی پایه هفتم در سال تحصیلی 93-92   تیرماه […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه نیاز سنجی آموزش مهارت فناورانه دانش آموزان سال دوم متوسطه استان کرمانشاه با استفاده از روش دلفی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی   عنوان نیاز سنجی آموزش مهارت فناورانه دانش آموزان سال دوم متوسطه استان کرمانشاه با استفاده از روش دلفی   فهرست چکیده. 1 فصل اول 1-1-  مقدمه: 3 1-1-   بیان […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده علوم تربیتی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی (M.A )   عنوان: بررسی رابطه مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ابهر     تابستان94           فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                      صفحه […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت                                                                         دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی   عنوان: رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز     تابستان 1394     […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه نیازسنجی آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه

دانلود پایان نامه دانشگاه خوارزمی دانشكده پردیس  بین الملل     پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی   عنوان نیازسنجی آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و كارگزاران   آذر 1394       چکیده پژوهش حاضر كه به لحاظ هدف، کاربردی و نحوه گردآوری دادها، توصیفی و […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی دانشکده پردیس  بین الملل     پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی   عنوان نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران   آذر 1394       چکیده پژوهش حاضر که به لحاظ هدف، کاربردی و […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان در سال1394

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا دانشكده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم تربیتی     پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت آموزشی            عنوان: بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان در سال1394   […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایا ن نامه « رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و  تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم »

دانشگاه خوارزمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «  M.A» رشته مدیریت آموزشی   عنوان « رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و  تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم »     1393                 چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی مدیران با کیفیت عملکرد آنان در مدارس ابتدایی شهرستان جیرفت در سال1394-1393

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشكده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته مدیریت آموزشی   عنوان: بررسی رابطه سواد اطلاعاتی مدیران با کیفیت عملکرد آنان در مدارس ابتدایی شهرستان جیرفت در سال1394-1393   بسمه تعالی دانشگاه آزاد […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور دانشکده ادبیات و علوم انسانی خراسان رضوی مرکز مشهد   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد رشته کتابداری و اطلاع­ رسانی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های […]

روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت­های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) تکنولوژی اموزشی   موضوع بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت­های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه   تیرماه 93           فهرست مطالب عنوان                                                                                                                     صفحه      فصل اول […]

روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   گروه تکنولوژی آموزشی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)   عنوان: بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی […]

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی   دانشگاه رجایی دانشکده علوم پایه   خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها   پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش ریاضی   مهر 93     چکیده با توجه به این که هندسه بخش مهمی از آموزش ریاضی در ایران و دیگر کشورهای دنیا را […]

روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان‌نامه دوره کارشناسیارشد در رشته علوم تربیتی  (گرایش برنامه ریزی آموزشی)   موضوع: بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها     خرداد 1393           […]

روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت                                                                         دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته تحقیقات آموزشی                            عنوان: تأثیر یادگیری مشارکتی […]

روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رابطه رهبری تحول­ آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامی                واحدمرودشت                دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی     پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) دررشته علوم تربیتی- گرایش مدیریت آموزشی   عنوان رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز     پاییز1394   فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه […]